Users who own this game also own:

Gakken DS: Otona no Gakushuu Kindaichi Sensei no Nihongo Lesson
Gakken DS: Otona no Gakushuu Kindaichi Sensei no Nihongo Lesson
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2010
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2010
Machine Knight
Machine Knight
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 5
Gamics Series Vol. 1: Yokoyama Mitsuteru - San Goku Shi - Vol. 5
Youkaidou
Youkaidou