Users who own this game also own:

Classic Road
Classic Road
Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka
Shin Nekketsu Kouha: Kunio Tachi no Banka
Sangoku Rensenki: Otome no Heihou!
Sangoku Rensenki: Otome no Heihou!
Gokuraku Jan Premium
Gokuraku Jan Premium
Battle Fantasia
Battle Fantasia