Users who own this game also own:

Cocoron
Cocoron
Daikoukai Jidai IV: Porto Estado
Daikoukai Jidai IV: Porto Estado
Shinobi
Shinobi
Kyrandia II: The Hand of Fate
Kyrandia II: The Hand of Fate
NBA Street Homecourt
NBA Street Homecourt