Users who own this game also own:

Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
Pokemon Yellow Version: Special Pikachu Edition
The Legend of Zelda: Majora's Mask
The Legend of Zelda: Majora's Mask
Bravely Second: End Layer
Bravely Second: End Layer

Users who love this game also love:

Crescent Pale Mist
Crescent Pale Mist
Koumajou Densetsu: Akeiro no Koukyoukyoku
Koumajou Densetsu: Akeiro no Koukyoukyoku
Lunar: Silver Star Story Complete
Lunar: Silver Star Story Complete
Resident Evil 4: Wii Edition
Resident Evil 4: Wii Edition
Koumajou Densetsu I & II Premium Pack
Koumajou Densetsu I & II Premium Pack