Users who own this game also own:

Asmik-kun World 2
Asmik-kun World 2
Karan Koron Gakuen: Hanafuda - Mahjong
Karan Koron Gakuen: Hanafuda - Mahjong
Air Zonk
Air Zonk
Pokemon Box: Ruby and Sapphire
Pokemon Box: Ruby and Sapphire
Amy no Page One
Amy no Page One

Users who love this game also love:

Hototogisu
Hototogisu
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Taiko no Tatsujin: Chibi Dragon to Fushigi na Orb
Itazurakko: Uchi no Ko ni Kagitte
Itazurakko: Uchi no Ko ni Kagitte
Glass Heart Princess
Glass Heart Princess
Baseball Heroes 2012
Baseball Heroes 2012