Users who own this game also own:

Pokemon LeafGreen Version
Pokemon LeafGreen Version
Pokemon Ruby Version
Pokemon Ruby Version
Pokemon Pinball: Ruby & Sapphire
Pokemon Pinball: Ruby & Sapphire
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Garden Dreams
Garden Dreams

Users who love this game also love:

Action Fighter
Action Fighter
Kamen Rider: Battride War II
Kamen Rider: Battride War II
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Zukei no Tatsujin
Shikakui Atama o Maru Kusuru: Zukei no Tatsujin
Super DX-Ball
Super DX-Ball
Toki Tori 2
Toki Tori 2