Users who own this game also own:

Wizardry II: Llygamyn no Isan
Wizardry II: Llygamyn no Isan
Susano O Densetsu
Susano O Densetsu
International Superstar Soccer '98
International Superstar Soccer '98
Dragonseeds
Dragonseeds
Animal Yokochou: Doki*Doki Shinkyuu Shiken! no Kan
Animal Yokochou: Doki*Doki Shinkyuu Shiken! no Kan