Users who own this game also own:

Fallout
Fallout
Diablo II
Diablo II
Deus Ex
Deus Ex
Half-Life: Opposing Force
Half-Life: Opposing Force
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction

Users who love this game also love:

Diablo
Diablo
Age of Empires
Age of Empires
Screamer
Screamer
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Worms Armageddon
Worms Armageddon