Users who love this game also love:

688(I) Hunter/Killer
688(I) Hunter/Killer
Prince of Persia
Prince of Persia
H.E.R.O.
H.E.R.O.
Cave Story
Cave Story
Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 5 Nensei
Greco Kara no Chousenjou! Kanji no Yakata to Obake-Tachi: Shougaku 5 Nensei