Users who own this game also own:

Diablo II
Diablo II
Fallout
Fallout
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City
Parasite Eve
Parasite Eve
Final Fantasy Tactics
Final Fantasy Tactics

Users who love this game also love:

Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City
Mystic Heroes
Mystic Heroes
Space Fishermen
Space Fishermen
Softporn Adventure
Softporn Adventure
Climax Tennis: WTA Tour Edition
Climax Tennis: WTA Tour Edition