Users who own this game also own:

Pokemon Pinball
Pokemon Pinball
Final Fantasy Chronicles
Final Fantasy Chronicles
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Paper Mario: The Thousand-Year Door
Star Wars: Flight of the Falcon
Star Wars: Flight of the Falcon
Sonic Adventure
Sonic Adventure

Users who love this game also love:

Super Mario Sunshine
Super Mario Sunshine
Dr. Mario
Dr. Mario
18 Wheels of Steel: Across America
18 Wheels of Steel: Across America
Pokemon FireRed Version
Pokemon FireRed Version
Super Mario Advance
Super Mario Advance