Users who own this game also own:

Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Ai... Sengoku Spirits EX: Gunshiden
Super B-Daman
Super B-Daman
Boku no Kabuto - Kuwagata
Boku no Kabuto - Kuwagata
Battle of Kingdom
Battle of Kingdom
Otogirisou
Otogirisou