Users who own this game also own:

Pachinko Wars
Pachinko Wars
GB Basketball
GB Basketball
Steven Gerrard's Total Soccer 2002
Steven Gerrard's Total Soccer 2002
Louga II
Louga II
Daikaijyu Deburasu
Daikaijyu Deburasu