Users who own this game also own:

Batman Forever: The Arcade Game
Batman Forever: The Arcade Game
...Iru!
...Iru!
Chou Sentou Kyuugi Vanborg
Chou Sentou Kyuugi Vanborg
Blue Breaker Burst: Bishou o Anata to
Blue Breaker Burst: Bishou o Anata to
BreakThru!
BreakThru!