Users who own this game also own:

Itsudemo! Nyan to Wonderful
Itsudemo! Nyan to Wonderful
Tamagotchi Collection
Tamagotchi Collection
Power Pro Kun Pocket 1+2
Power Pro Kun Pocket 1+2
Ichido wa Yonde de Okitai Nihon Bungaku 100-Sen
Ichido wa Yonde de Okitai Nihon Bungaku 100-Sen
bit Generations: Soundvoyager
bit Generations: Soundvoyager