Users who own this game also own:

Super Mario World
Super Mario World
Super Mario 64
Super Mario 64
Madden NFL 06
Madden NFL 06
Super Smash Bros.
Super Smash Bros.
God of War
God of War

Users who love this game also love:

Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
Mega Man X
Mega Man X