Users who own this game also own:

SaGa Frontier
SaGa Frontier
My Dream: On Air ga Matenakute
My Dream: On Air ga Matenakute
Uchuujin Tanaka Tarou de RPG Tsukuuru GB2
Uchuujin Tanaka Tarou de RPG Tsukuuru GB2
Chou no Doku, Hana no Kusari: Gensou Yawa
Chou no Doku, Hana no Kusari: Gensou Yawa
Gakuen 2
Gakuen 2