Users who own this game also own:

Mega Man 8
Mega Man 8
Ultima Online:  Renaissance
Ultima Online: Renaissance
NBA Jam
NBA Jam
NFL Blitz 2001
NFL Blitz 2001
Pokemon Stadium 2
Pokemon Stadium 2