Users who own this game also own:

Yoshimoto Mahjong Club
Yoshimoto Mahjong Club
Jarin-Ko Chie: Bakudan Musume no Shiawase Sagashi
Jarin-Ko Chie: Bakudan Musume no Shiawase Sagashi
Boku no Menomae no Shinyuu ni Kakaekare
Boku no Menomae no Shinyuu ni Kakaekare
Doubutsu Chara Navi Uranai 2: Kosei Shinri / Renai Uranai Puzzle
Doubutsu Chara Navi Uranai 2: Kosei Shinri / Renai Uranai Puzzle
Elven Legacy
Elven Legacy