Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Legend of Zelda: Oracle of Seasons
The Muppets: Movie Adventures
The Muppets: Movie Adventures
Tetris
Tetris
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past
Panzer Dragoon
Panzer Dragoon

Users who love this game also love:

Spelunx and the Caves of Mr. Seudo
Spelunx and the Caves of Mr. Seudo
Samurai Spirits: Amakusa Kourin
Samurai Spirits: Amakusa Kourin
U-505
U-505
Another Star
Another Star
Moon Chronicles: Episode 3
Moon Chronicles: Episode 3