Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Donkey Kong Country
Donkey Kong Country
Super Mario Kart
Super Mario Kart
Super Mario World
Super Mario World
The Legend of Zelda: A Link to the Past
The Legend of Zelda: A Link to the Past

Users who love this game also love:

LEGO Batman 3: Beyond Gotham
LEGO Batman 3: Beyond Gotham
Nangoku Shounen Papuwa-kun
Nangoku Shounen Papuwa-kun
Star Fox Zero
Star Fox Zero
Multi Play Volleyball
Multi Play Volleyball
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2
Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2