Users who own this game also own:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Diddy Kong Racing
Diddy Kong Racing
Pokemon Sapphire Version
Pokemon Sapphire Version
Super Mario Bros. 2
Super Mario Bros. 2
GoldenEye 007
GoldenEye 007

Users who love this game also love:

SD Gundam World Gachapon Senshi 4: New Type Story
SD Gundam World Gachapon Senshi 4: New Type Story
NASCAR The Game: Inside Line
NASCAR The Game: Inside Line
Adventure in the Tower of Flight
Adventure in the Tower of Flight
Chase H.Q.: Secret Police
Chase H.Q.: Secret Police
Gotouchi Tetsudou: Gotouchi Chara to Nihon Zenkoku no Tabi
Gotouchi Tetsudou: Gotouchi Chara to Nihon Zenkoku no Tabi