Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Quake
Quake
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Thief: Deadly Shadows
Thief: Deadly Shadows
Diablo II
Diablo II

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Doom (1993)
Doom (1993)
Half-Life
Half-Life
Warcraft III: The Frozen Throne
Warcraft III: The Frozen Throne
Halo 3
Halo 3