Users who own this game also own:

Diablo
Diablo
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II: Lord of Destruction
Diablo II
Diablo II
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Quake
Quake

Users who love this game also love:

Super Mario World
Super Mario World
Resident Evil 2
Resident Evil 2
Doom (1993)
Doom (1993)
Half-Life
Half-Life
Final Fantasy IV
Final Fantasy IV