Users who own this game also own:

Puyo Puyo Tsuu '95
Puyo Puyo Tsuu '95
Doraemon
Doraemon
My Aquarium
My Aquarium
Handle With Care
Handle With Care
Valhalla Knights 2
Valhalla Knights 2