Users who own this game also own:

Hai Kaburi Hime no Yuutsu
Hai Kaburi Hime no Yuutsu
Virtua Photo Studio
Virtua Photo Studio
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Disney's Chip 'n Dale: Rescue Rangers
Phantasie
Phantasie
Gedou Yuusha
Gedou Yuusha