Users who own this game also own:

Art of Fighting 2
Art of Fighting 2
Super Robot Taisen F
Super Robot Taisen F
Motocross Maniacs
Motocross Maniacs
Arcana Heart 3: LOVEMAX!!!!!
Arcana Heart 3: LOVEMAX!!!!!
Animal Yokochou: Doki*Doki Shinkyuu Shiken! no Kan
Animal Yokochou: Doki*Doki Shinkyuu Shiken! no Kan