Users who own this game also own:

Terraria
Terraria
Aquaria
Aquaria
Defense Grid: The Awakening
Defense Grid: The Awakening
AudioSurf
AudioSurf
Bastion
Bastion

Users who love this game also love:

Stars!
Stars!
Katawa Shoujo
Katawa Shoujo
Disney/Pixar Monsters, Inc.
Disney/Pixar Monsters, Inc.
Farm Mania
Farm Mania
BlasterBall 2 Deluxe
BlasterBall 2 Deluxe