Users who own this game also own:

Mega Man
Mega Man
Metal Gear Solid 3: Subsistence
Metal Gear Solid 3: Subsistence
Negligee
Negligee
Super Mario Bros.
Super Mario Bros.
Mad Father
Mad Father

Users who love this game also love:

The Witch's House
The Witch's House
Honey Select
Honey Select
Metal Gear Solid Integral
Metal Gear Solid Integral
Neneki Jigoku
Neneki Jigoku
Resident Evil Outbreak
Resident Evil Outbreak