Users who own this game also own:

Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku
Giten Megami Tensei: Tokyo Mokushiroku
Deadline
Deadline
The Bard's Tale 3: The Thief of Fate
The Bard's Tale 3: The Thief of Fate
Hollywood Hijinx
Hollywood Hijinx
Nightwalker: The Midnight Detective
Nightwalker: The Midnight Detective