hide results

  FAQ/Walkthrough (Swedish) by TerraNigmA

  Updated: 12/07/03 | Search Guide | Bookmark Guide

                   -"Nintendo was best up until their release of Saturn"-
                 New York Times visar hur mycket dom egentligen kan om tvspel          
   _____________                  _____________         ___
   /       \                 /       \       __\ \___
  /\  _____  /                /\  _____  /       /\___  __\
  \ \  \___/\ /__  __ ____  ________  __  \ \  \___/\ /________  __ \/__/\ \  ________  _____  __ __
   \ \  \__\_\// \ / \/  \ / ____  \ / \  \ \  \__\_\// ____  \ / \/  \\ \ / ____  \ / ____\ / / /\ \
   \ \  ___\/\  \\  .--. \\ \__/\  \\  \  \ \  ___\/\ \__/\  \\  .--. \\ \\ \__/\  \\   \\ \ \ \ \
    \ \  \__/\ \  \\ \__/\ \\ \_\_\  \\  \____\ \  \__/\ \ \_\_\  \\ \__/\ \\ \\ \_\_\  \\_____ \\ \_\/ /
    \ \___\  \ \___\\__\ \ \__\\______/\_\\______/ \ \___\  \ \______/\_\\__\ \ \__\\__\\______/\_\\______\\____ \
     \/___/  \/___//__/ \/__//_____/\/_//_____/  \/___/  \/_____/\/_//__/ \/__//__//_____/\/_//______/_\__/ /
                      ________ _______ ______________                  /_____/
                     /|__  __||__  __||_  ____  _|                 \____/
                     \/_/\  \  / /   | |__ /| |
                       \ \  \ / /   | | | | |
                       \ \  \/ /   _| |__|_| |_
                        \ \_____/   /\_____________|
                        \/____/    \/_____________|
  
                 Spel: Final Fantasy VII (PAL)
                 Plattform: Playstation
                 Av: Jimmy Strid a.k.a TerraNigmA
                 E-mail: jimmystrid@gamingrules.net
                 Hemsida: terranigma.envy.nu / gamecuberules.com (skribent)
                 IRC: NICKNAME: TeraNigmA
                 EFNET: #stockholm,#gamecube,#romland,#snes
                 QUAKENET: #dreamcast,#gamecube,#gamecube.se,#residentevil.se
  
  I N N E H Å L L
  
  I.  Version historia
  II.  Kopierings rättigheter
  III. Lösning
  IV.  Monster lista
  V.  Boss lista
  VI.  Item lista
  VII. Materia lista
   |--I.  Röd (Summon Materia)
   |--II.  Gul (Command Materia)
   |--III. Grön (Magic Materia)
   |--IV.  Lila (Independent Materia)
   |--V.  Blå (? Materia)
   '--VI.  Information om diverse materior
  VIII. Vapen lista
  IX.  Limit lista
  X.  Diverse
   |-X1.  Ultimate weapons
   |-XII.  Rykten
   |-XII.  Hemliga karaktärer
   '-XIII. Tips, tricks och fusk
  XI.  Frågor och svar
  XII. Tack till
  XIII. Andra FAQs
  
  I. V E R S I O N H I S T O R I A
  
  Version 0.1
  Datum: 2003-01-14
  Information: 
  
  II. K O P I E R I N G S R Ä T T I G H E T E R
  
  I och med årsskiftet från 2002-2003 blev jag tvungen att uppdatera mina kopierings
  rättigheter något. Vilket betyder följande: Du får ej kopiera/editera/översätta/trycka/
  sälja den här FAQen. Gör vad du vill för PERSONLIGT bruk. Med personligt bruk menar jag
  dock inte att du kan posta FAQen på din egen eller någon annans hemsida för att kunna
  läsa den därifrån. För att FAQen skall få visas på mer än de platser som visas längst
  upp i mina FAQs måste Du/Ni skicka in en ansökan om att få ha min FAQ där. Notera att
  jag inte tillåter postning utan någon sorts kompensation (kompensation kan vara allt
  från till exempel mjukvara (spel, program etc.), hårdvara (handkontroller, konsoller,
  minneskort etc.), pengar eller liknande. Det finns många olika sätt att kompensera mitt
  arbete på och se helst inte detta som något problem eftersom jag under hela 2002-2003
  varit HELT ensam om att ha skrivit Resident Evil FAQs på Svenska. Troligen kommer det
  även fortsätta på det viset. Skulle Ni känna er intresserade är det bara att använda er
  av något av de olika kontaktsätten som står lite längre upp i FAQen.
  
  +------------------------+
  | +--------------------+ |
  | | III. L Ö S N I N G | |
  | +--------------------+ |
  +------------------------+
  
  +----------------------------------+
  | +------------------------------+ |
  | | IV. M O N S T E R L I S T A | |
  | +------------------------------+ |
  +----------------------------------+
  
  Dessa listas i alfabetisk ordning.
  
  +---------------------------+
  | +-----------------------+ |
  | | V. B O S S L I S T A | |
  | +-----------------------+ |
  +---------------------------+
  
  Dessa listas i den ordning man möter dom.
  
  BOSS:
  LEVEL:
  HP:
  MP:
  EXP:
  AP:
  GIL:
  ITEM:
  TEKNIK:
  
  BOSS: Lost Number
  LEVEL: 35
  HP: 7000
  MP: 300
  EXP:
  AP:
  GIL:
  ITEM:
  TEKNIK: Första skepnaden ska du försöka att bara slå honom till döds eftersom magier nästan inte biter
  på honom när han har den skepnaden. När han byter skepnad ska du använda dina kraftfullaste magier och
  summons mot honom. När du till slut har tagit slut på 7000 hans liv är han död.
  
  BOSS: Materia Keeper
  LEVEL: 38
  HP: 8400
  MP: 300
  EXP: 3000
  AP: 200
  GIL: 2400
  ITEM: Jem Ring
  TEKNIK: Använd summons och magier så det står härliga till. Har du någon med ENEMY SKILL materian så kommer den att
  lära sig TRINE. När du lär dig TRINE ska du börja använda den på bossen eftersom den gör mellan 500 och 700 i skada
  vilket gör att bossen inte blir lång livad. Se dock till att absolut inte använda någon FIRE magi/summon mot honom
  eftersom det bara ger honom liv.
  
  BOSS: Palmer
  LEVEL: -
  HP: -
  MP: -
  EXP: 1800
  AP: 98
  GIL: 5000
  ITEM: Edincoat
  TEKNIK: Ge honom allt du har och om du har TRINE från förra bossen ska du använda den mot honom eftersom den delar ut
  mellan 700 och 1000 i skada.
  
  BOSS: Red Dragon
  LEVEL: 39
  HP: 6800
  MP: 300
  EXP: 3500
  AP: 200
  GIL: 1000
  ITEM: Dragon Armlet
  TEKNIK: -
  
  BOSS: Demon's Gate
  LEVEL: 45
  HP: 10000
  MP: 400
  EXP: 3800
  AP: 220
  GIL: 4000
  ITEM: Gigas Armlet
  TEKNIK: -
  
  BOSS: One Winged Angel
  LEVEL: ?
  HP: ?
  MP: ?
  EXP: ?
  AP: ?
  GIL: ?
  ITEM: ?
  TEKNIK: ?
  
  SISTA BOSSEN: Sephiroth
  LEVEL: 1
  HP: 1
  MP: 0
  EXP: 0
  AP: 0
  GIL: 0
  ITEM: Inget.
  TEKNIK: Använd Cloud's Omnislash en gång så har du klarat spelet.
  
  +----------------------------+
  | +------------------------+ |
  | | VI. I T E M L I S T A | |
  | +------------------------+ |
  +----------------------------+
  
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | ITEM         | KOSTNAD  | VERKAN                         |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | 1/35 Soldier     | ---    | Finns tolv stycken. Ingen vet vad dom gör.       |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | 8-inch Cannon    | ???    | Stark non-elemental attack.              |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | All Creation     | ---    | Limit Break level 4 Manual (Yuffie)          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Antarctic Wind    | ???    | Kastar Ice 2 på alla fiender.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Antidote       | ???    | Botar [POISON].                    |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Autograph      | ---    | ---                          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Battery       | ???    | Används i Midgar för att ta sig upp i Shinra Tower.  |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Bird Wing      | ???    | Kastar en Wind attack på alla fiender.         |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Bolt Plume      | ???    | Kastar en Bolt 2 på alla fiender.           |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Carob Nut      | ???    | Används för att para Chocobos.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Catastrophe     | ---    | Limit Break level 4 Manual (Barret)          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Cauldron       | ???    | Kastar Bad Breath på en fiende.            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Chaos        | ---    | Limit Break level 4 Manual (Vincent)          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Combat Diary     | ---    | ---                          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Cornucopia      | ???    | Botar [MINI]                      |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Cosmo Memory     | ---    | Limit Break level 4 Manual (Red XIII/Nanaki)      |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Cureil Greens    | ???    | Ökar Staminan på en Chocobo.              |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Dazers        | ???    | Paralyserar en fiende.                 |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Deadly Waste     | ???    | Kastar Bio 2.                     |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Desert Rose     | ---    | Byt bort den för en guld Chocobo i Kalm.        |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Dragon Fang     | ???    | Lightning skada på alla fiender.            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Dragon Scales    | ---/???  | Kastar Aqua Breath på alla fiender.          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Dream Powder     | ???    | Kastar Sleepel på alla fiender.            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Earth Drum      | ???    | Kastar Quake 2 på alla fiender.            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Earth Harp      | ---    | Byt bort den för en Master Materia i Kalm.       |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Earth Mallet     | ???    | Kastar Quake 3 på alla fiender.            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Echo Screen     | ???    | Botar [SLEEP].                     |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Elixir        | ???    | Återställer all HP/MP på en karaktär.         |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Ether        | ???    | Ger tillbaka 100 i MP till en karaktär.        |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Eye Drop       | ???    | Botar [DARK].                     |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Final Heaven     | ---    | Limit Break level 4 Manual (Tifa)           |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Fire Fang      | ???    | Kastar Fire 2 på alla fiender.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Fire Veil      | ???    | Kastar Fire 3 på alla fiender.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Gambler       | ---    | ---                          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Ghost hand      | ???    | Stjäl MP från en fiende.                |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Graviball      | ???    | Kastar Demi på en fiende.               |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Great Gospel     | Mythril  | Limit Break level 4 Manual (Aeris)           |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Grenade       | ???    | Svag non-elemental attack.               |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Guide Book      | ---    | Byt bort den för att få Underwater Materia i Kalm.   |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Guard Source     | ---    | Ökar Guard med 1.                   |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Gysahl Greens    | ???    | Ökar Staminan på en Chocobo.              |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Hero Drink      | ???    | Kastar Big Guard på en karaktär.            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Hi-Potion      | 300    | Ger tillbaka 500 i HP till en karaktär.        |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Highwind       | ---    | Limit Break level 4 Manual (Cid)            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Holy Torch      | ???    | Kastar Dispel på alla fiender.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Hourglass      | ???    | Kastar Stop på alla fiender.              |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Hyper        | ???    | Orsakar [FURY], botar [SADNESS].            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Ice Crystal     | ???    | Kastar Ice 3 på alla fiender.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Impaler       | ???    | Kastar Toad på en fiende.               |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Ink         | ???    | Kastar Dark på en fiende.               |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Krakka Greens    | ???    | Ökar Appearence på en Chocobo.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Kiss of Death    | ---    | Samma effekt som Game Over.              |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Lasan Nut      | ???    | Används för att para Chocobos.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Light Curtain    | ???    | Kastar Barrier på alla karaktärer.           |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Loco Weed      | ???    | Kastar Confuse på alla fiender.            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Luchile Nut     | ???    | Används för att para Chocobos.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Luck Source     | ---    | Ökar Luck med 1.                    |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Lunar Curtain    | ???    | Kastar MBarrier på alla karaktärer.          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | M-Tentacles     | ???    | Kastar Bio 3 på alla fiender.             |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Magic Source     | ???    | Ökar Magic med 1.                   |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Maiden's Kiss    | ???    | Botar [TOAD].                     |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Masamune Blade    | ---    | ---                          |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Megalixir      | ---    | Ger tillbaka all HP/MP till alla karaktärer.      |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Mimett Greens    | ---    | Används på en Chocobo.                 |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Mind Source     | ---    | Ökar Mind med 1.                    |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Mirror        | ???    | Kastar Reflect på alla karaktärer.           |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Molotov       | ???    | Orsakar Fire skada.                  |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Mute Mask      | ???    | Kastar Silence på alla fiender.            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Omnislash      | 35000 BP | Limit Break level 4 Manual (Cloud)           |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Pahsana Greens    | ???    | Används på en Chocobo.                 |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Phoenix Down     | ???    | Återupplivar en lag kamrat.              |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Pipio Nut      |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Porov Nut      |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Potion        |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Power Source     |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Pram Nut       |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Reagan Greens    |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Remedy        |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Right Arm      | ???    | Stark non-elemental attack på en fiende.        |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | S-Mine        | ???    | Medium non-elemental attack på en fiende.       |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Saraha Nut      |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  | Save Crystal     | ---    | Används för att sätta ut en Save Point på valfri plats.|
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  |           |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  |           |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  |           |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  |           |      |                            |
  +----------------------+-----------+--------------------------------------------------------+
  
  
  +-----------------------------------+
  | +-------------------------------+ |
  | | VII. M A T E R I A L I S T A | |
  | +-------------------------------+ |
  +-----------------------------------+
  
   +--------------------------------------------+
   | +----------------------------------------+ |
   | | I. R Ö D (S U M M O N M A T E R I A) | |
   | +----------------------------------------+ |
   +--------------------------------------------+
  
  Dessa summons listas i den ordning som dom ligger i summon listan och för det mesta också i
  den ordningen som man får tag på dom.
  
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | NAMN         | ATTRIBUT | MP KOSTNAD | FINNS ATT HITTA PÅ DESSA PLATSER     |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Choco/Mog      | Wind   | 14     | Chocobo Farm, prata med en Chocobo. Du |
  |           |      |      | måste göra detta under ditt första besök |
  |           |      |      | på Chocobo Farm. Eller åtminstone under |
  |           |      |      | tiden som dom fortfarande tar hand om |
  |           |      |      | någons Chocobos.             |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Shiva        | Ice    | 32     | Rädda Priscilla på CD1.          |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Ifrit        | Fire   | 34     | På båten mot Costa Del Sol, precis när du |
  |           |      |      | klarat av en av Jenova's avkomlingar.   |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Ramuh        | Lightning | 40     | Finns i väntrummet när du ska delta i ett |
  |           |      |      | Chocobo Race för att ta dig ut ur Corel |
  |           |      |      | Prison under Gold Saucer.         |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Titan        | Earth   | 46     | Gå till Gongaga Reactor (den trasiga |
  |           |      |      | reaktorn innan Cosmo Canyon) efter att du |
  |           |      |      | har klarat av Cave of the Gi i Cosmo |
  |           |      |      | Canyon så ser du hur Tseng och Scarlet är |
  |           |      |      | vid reaktorn och undersöker den. När du |
  |           |      |      | sedan försöker gå därifrån reagerar Cloud |
  |           |      |      | på något skinande inne i reaktorn. Välj |
  |           |      |      | Reach for it. Så har du din Titan summon. |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Odin         | ?     | ?     | Inne i Shinra Mansion finns ett kassaskåp |
  |           |      |      | som du kan låsa upp med kombinationen: |
  |           |      |      | Höger  36                |
  |           |      |      | Vänster 10                |
  |           |      |      | Höger  59                |
  |           |      |      | Höger  97                |
  |           |      |      | Du kommer då möta en boss (Lost Number) |
  |           |      |      | och när du klarat av honom kan du plocka |
  |           |      |      | upp materian som flög ut ur kassaskåpet. |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Phoenix       |      |      | När du är ute och letar efter Huge Mater- |
  |           |      |      | ias i Fort Condor MÅSTE du vinna fighten |
  |           |      |      | om du vill ha Phoenix materian. Slåss du |
  |           |      |      | mot fiendernas Commander får du bara din |
  |           |      |      | Huge Materia. Förlorar du helt får du |
  |           |      |      | ingenting plus att du blir portad från |
  |           |      |      | Fort Condor, för alltid. Så se med andra |
  |           |      |      | ord till att vinna det här. Bygg massor |
  |           |      |      | med DEFENDERS och några SHOOTERS i bak så |
  |           |      |      | fixar det sig.              |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Bahamut       | Inget   | 100    | När du klarat av bossen Red Dragon i |
  |           |      |      | Temple of Ancients ligger Bahamut där.  |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Alexander      |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Zero Bahamut     | ?     | ?     | När du letar efter alla HUGE MATERIAS ska |
  |           |      |      | du i raketen i Rocket Town slå in koden |
  |           |      |      | CIRKEL, FYRKANT, KRYSS, KRYSS för att få |
  |           |      |      | tag på en röd huge materia. När du sedan |
  |           |      |      | går till Bugenhagen i Cosmo Canyon och |
  |           |      |      | pratar med honom, kommer han visa in dig |
  |           |      |      | i ett rum fullt med stjärnor, planeter |
  |           |      |      | och huge materias. Lägg märke till den |
  |           |      |      | röda som du fick tag på i raketen och |
  |           |      |      | tryck sen på den för att få tag på Zero |
  |           |      |      | Bahamut.                 |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | Knights of the round | Alla   | ?     | Skaffa dig en Guld Chocobo, sen springer |
  |           |      |      | du rakt norrut från Chocobo Farm för att |
  |           |      |      | komma till en ö som inte finns på kartan. |
  |           |      |      | Guide på hur man skaffar en Guld Chocobo |
  |           |      |      | finns längre ner i guiden.        |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  
   +-----------------------------------------------+
   | +-------------------------------------------+ |
   | | II. G U L (C O M M A N D M A T E R I A) | |
   | +-------------------------------------------+ |
   +-----------------------------------------------+
  
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | NAMN         | ATTRIBUT | MP KOSTNAD | FINNS ATT HITTA PÅ DESSA PLATSER     |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  
   +----------------------------------------------+
   | +------------------------------------------+ |
   | | III. G R Ö N (M A G I C M A T E R I A) | |
   | +------------------------------------------+ |
   +----------------------------------------------+
  
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | NAMN         | ATTRIBUT | MP KOSTNAD | FINNS ATT HITTA PÅ DESSA PLATSER     |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  
   +---------------------------------------------------------+
   | +-----------------------------------------------------+ |
   | | IV. L I L A (I N D E P E N D E N T M A T E R I A) | |
   | +-----------------------------------------------------+ |
   +---------------------------------------------------------+
  
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | NAMN         | ATTRIBUT | MP KOSTNAD | FINNS ATT HITTA PÅ DESSA PLATSER     |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  
   +----------------------------------+
   | +------------------------------+ |
   | | V. B L Å (? M A T E R I A) | |
   | +------------------------------+ |
   +----------------------------------+
  
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  | NAMN         | ATTRIBUT | MP KOSTNAD | FINNS ATT HITTA PÅ DESSA PLATSER     |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  |           |      |      |                      |
  +----------------------+-----------+------------+-------------------------------------------+
  
  +--------------------------------------------------------------------+
  | +----------------------------------------------------------------+ |
  | | VI. I N F O R M A T I O N O M D I V E R S E M A T E R I O R | |
  | +----------------------------------------------------------------+ |
  +--------------------------------------------------------------------+
  
  Master Materia:
  För att en materia ska bli Master måste du gå upp samtliga nivåer med den. När du till slut
  lyckats bygga upp en materia till master, kommer det att skapas en ny materia av samma sort
  fast som inte har laddats upp något. Ju bättre materiorna anses vara, desto mer AP krävs
  det för att dom ska gå upp en nivå.
  
  Röd Materia:
  Röd materia är SUMMON materia och är den kraftfullaste attack materian som finns i spelet.
  Summons fungerar så att man kallar på en kraftfull kämpe som attackerar åt en. När man går
  upp nivåer med en summon materia kan man använda den fler gånger i en fight. Det vill säga
  att om du har nivå 1 på din Choco/Mog summon, kan du bara använda den 1 gång per fight. Har
  du däremot nivå 5 på din Choco/Mog summon kan du använda den hela 5 gånger per fight. Ju
  kraftfullare din summon är, desto längre tid tar det innan den går upp en nivå.
  
  Gul Materia:
  ...
  
  Grön Materia:
  Grön materia är MAGIC materia, vilket innebär att du exempelvis kan attackera med den, ändra
  status alignments (frog, sleep etc.) eller helt enkelt hela dig själv med den. Alla typer av
  grön materia har olika styrkor och alignments. Dom tre bas materierna är Fire, Ice och
  Lightning.
  
  Lila Materia:
  ...
  
  Blå Materia:
  ...
  
  +--------------------------------+
  | +----------------------------+ |
  | | VIII. V A P E N L I S T A | |
  | +----------------------------+ |
  +--------------------------------+
  
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | KARAKTÄR      | VAPEN          | ATTACK | SLOTS         | GROWTH | KOSTNAD | FINNS HÄR      |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Cloud Strife    | Buster Sword      | 18   | 2 länkade       | Vanlig | 0    | Standard vapnet.   |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Mythril Saber      | 23   | 2 länkade, 1 olänkad | Vanlig | 1500  | Kalm.        |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Hardedge        | 32   | 2 länkade, 2 olänkade | Vanlig | 1500  | Gongaga Village CD1. |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Force Stealer      | 36   | 3 olänkade      | Dubbel | 2200  | North Corel CD1.   |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Butterfly Edge     | 39   | 4 länkade       | Vanlig | 2800  | Cosmo Canyon CD1.  |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Rune Blade       | 40   | 4 länkade       | Dubbel | 0    | Mt. Nibel CD1.    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Enhance Sword      | 43   | 8 länkade       | Vanlig | 12000  | Gaea's Cliff och i |
  |          |             |    |            |    |     | en affär i Junon på |
  |          |             |    |            |    |     | CD2 och CD3.     |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Murasame        | 51   | 4 länkade, 1 olänkad | Vanlig | 6500  | Wutai.        |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Yoshiyuki        | 56   | 2 olänkade      | Vanlig | 0    | Rocket Town CD1.   |
  |          |             |    |            |    |     | Prata med gubben som |
  |          |             |    |            |    |     | står rakt upp från |
  |          |             |    |            |    |     | ingången till byn så |
  |          |             |    |            |    |     | ber han dig titta på |
  |          |             |    |            |    |     | raketen tillsammans |
  |          |             |    |            |    |     | med honom när du har |
  |          |             |    |            |    |     | pratat  med  honom |
  |          |             |    |            |    |     | tillräckligt  många |
  |          |             |    |            |    |     | gånger.  Svara då: |
  |          |             |    |            |    |     | Yeah, let's take a |
  |          |             |    |            |    |     | look. För att få det |
  |          |             |    |            |    |     | här vapnet.     |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Organics        | 62   | 4 länkade, 2 olänkade | Vanlig | 12000  | Icicle Inn.     |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Nail Bat        | 70   | 0           | Ingen | 0    | Temple of Ancients. |
  |          |             |    |            |    |     | Ställ klockan så att |
  |          |             |    |            |    |     | du kan springa över |
  |          |             |    |            |    |     | till antingen fyra |
  |          |             |    |            |    |     | eller fem.Stanna sen |
  |          |             |    |            |    |     | på visaren så blir |
  |          |             |    |            |    |     | du nerknuffad av se- |
  |          |             |    |            |    |     | kund visaren. Klara |
  |          |             |    |            |    |     | av fienderna och gå |
  |          |             |    |            |    |     | bort till kistan och |
  |          |             |    |            |    |     | öppna den så får du |
  |          |             |    |            |    |     | Rune Blade.     |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Crystal Sword      | 76   | 6 länkade       | Vanlig | 18000  | Mideel.       |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Apocalypse       | 88   | 3 olänkade      | Triple | 0    | Ancient Forest.   |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Heaven's Cloud     | 93   | 6 olänkade      | Vanlig | 0    | Sunken Airplane   |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Ragnarok        | 97   | 6 länkade       | Vanlig | 0    | När du  klarar av |
  |          |             |    |            |    |     | bossen Proud Cloud i |
  |          |             |    |            |    |     | slutet av CD2 får du |
  |          |             |    |            |    |     | vapnet.       |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Ultima weapon      | 100  | 8 länkade       | Ingen | 0    | Klara  av  Ultima |
  |          |             |    |            |    |     | Weapon  vid  Cosmo |
  |          |             |    |            |    |     | Canyon för att få |
  |          |             |    |            |    |     | Ultima Weapon.    |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Tifa Lockheart   | Leather Glove      | 13   | 1 olänkad       | Vanlig | ---   | Standard vapnet.   |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Metal Knuckle      | 18   | 2 länkade       | Vanlig | 320   | Wall Market.     |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Mythril Claw      | 24   | 2 länkade, 1 olänkad | Vanlig | 750   | Kalm och Junon.   |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Work Glove       | 24   | 0           | Ingen | ---   | Ställ klockan på 5 i |
  |          |             |    |            |    |     | Temple of Ancients. |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Motor Drive       | 27   | 3 olänkade      | Dubbel | ---   | Costa Del Sol.    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Powersoul        | 28   | 4 olänkade      | Dubbel | ---   | Kista i Mt. Nibel.  |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Platinum Fist      | 30   | 4 olänkade      | Dubbel | ---   | Få vapnet från en av |
  |          |             |    |            |    |     | klonerna i Tifas hus |
  |          |             |    |            |    |     | i Niebelheim.    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Grand glove       | 31   | 2 länkade, 2 olänkade | Vanlig | 1200  | Gongaga Village CD1. |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Tiger Fang       | 38   | 4 länkade       | Vanlig | 2500  | Cosmo Canyon CD1.  |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Master Fist       | 38   | 6 olänkade      | Vanlig | ---   | Kista i Shinra Bldn. |
  |          |             |    |            |    |     | på CD2.       |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Kaiser Knuckle     | 44   | 2 länkade, 6 olänkade | Vanlig | ---   | Whirlwind Maze.   |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Diamond Knuckle     | 51   | 4 länkade, 1 olänkad | Vanlig | 5800  | Wutai.        |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Dragon Claw       | 62   | 6 länkade       | Vanlig | 10000  | Icicle Inn.     |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Crystal Glove      | 75   | 6 länkade       | Vanlig | 16000  | Mideel.       |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | God's Hand       | 86   | 4 länkade       | Vanlig | ---   | Spöa Carry Armor i |
  |          |             |    |            |    |     | Junon   Underwater |
  |          |             |    |            |    |     | Reactor för att få |
  |          |             |    |            |    |     | God's Hand.     |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Premium Heart      | 99   | 8 länkade       | Ingen | ---   | Stället med skylten: |
  |          |             |    |            |    |     | SHOP. Plocka på dig |
  |          |             |    |            |    |     | vapnet  under  CD2 |
  |          |             |    |            |    |     | eller CD3.      |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Barret Wallace   |             |    |            |    |     |           |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |     |           |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |     |           |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |     |           |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |     |           |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Missing score      | 98   | 8 länkade       | Ingen | 0    | När du ska spöa upp |
  |          |             |    |            |    |     | Hojo finns det en |
  |          |             |    |            |    |     | kista på vägen upp, |
  |          |             |    |            |    |     | i den ligger vapnet. |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Aeris Gainsborough |             |    |            |    |     |           |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Striking Staff     | 32   | 2 länkade, 2 olänkade | Vanlig | 1300/0 | Gongaga Village CD1. |
  |          |             |    |            |    |     | Du kan även använda |
  |          |             |    |            |    |     | STEAL på en fiende i |
  |          |             |    |            |    |     | Train Graveyard för |
  |          |             |    |            |    |     | att få tag på det |
  |          |             |    |            |    |     | vapnet.       |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Fairy Tale       | 37   | 7 olänkade      | Vanlig | 0    | Åk till Gongaga Vil. |
  |          |             |    |            |    |     | efter Cave of the Gi |
  |          |             |    |            |    |     | i Cosmo Canyon och |
  |          |             |    |            |    |     | slåss mot Turks där |
  |          |             |    |            |    |     | för att få vapnet. |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Prism Staff       | 40   | 4 länkade       | Vanlig | 2600  | Cosmo Canyon CD1.  |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          | Princess Guard     | 52   |            |    |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Red XIII (Nanaki) |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    | 8 länkade       | Ingen |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Cid Highwind    |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             | 97   | 8 länkade       | Ingen |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Cait Sith     |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Yuffie Kisaragi  |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  | Vincent Valentine |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  |          +-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  |          |             |    |            |    |
  +--------------------+-------------------------+--------+-----------------------+--------+---------+----------------------+
  
  +------------------------------+
  | +--------------------------+ |
  | | IX. L I M I T L I S T A | |
  | +--------------------------+ |
  +------------------------------+
  
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | KARAKTÄR      | LIMIT LEVEL 1     | LIMIT LEVEL 2    | LIMIT LEVEL 3   | LIMIT LEVEL 4 |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Cloud Strife    | Braver        | Blade beam     | Meteor Rain    | Ominslash   |
  |          | Cross-slash      | Climhazzard     | Finishing Touch  |        |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Tifa Lockheart   | Beat Rush       | Water kick     | Dolphin blow    | Final Heaven  |
  |          | Somersault      | Meteodrive     | Meteor strike   |        |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Barret Wallace   | Big shot       | Grenade bomb    | Satellite beam   | Catastrophe  |
  |          | Mind shot       | Hammerblow     | Angermax      |        |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Aeris Gainsborough | Healing wind     | Breath of the earth | Planet protector  | Great Gospel  |
  |          | Seal evil       | Fury brand     | Pulse of life   |        |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Red XIII (Nanaki) | Sled fang       | Blood fang     | Howling moon    | Cosmo Memory  |
  |          | Lunatic high     | Stardust ray    | Earth rave     |        |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Cid Highwind    | Boost Jump      | Hyper jump     | Dragon dive    | Highwind    |
  |          | Dynamite       | Dragon       | Big brawl     |        |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Cait Sith     | Dice         | Slots        | Högsta level    | Högsta level  |
  |          |            |           | är 2.       | är 2.     |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Yuffie Kisaragi  | Greased Lightning   | Landscaper     | Gauntlet      | All creation  |
  |          | Clear Tranquil    | Bloodfest      | Doom of the living |        |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  | Vincent Valentine | Galian beast     | Death gigas     | Hellmasker     | Chaos     |
  |          | Dance and Beast flare | Livewire      |          |        |
  +--------------------+-----------------------+---------------------+--------------------+----------------+
  
  Kriterier för att kunna använda Limit level 4:
  
  Karaktären du vill lära dig limit level 4 med måste ha lärt sig ALLA tidigare limits för att klara av att lära
  sig den. När han sedan lärt sig alla tidigare limits är det bara använda objektet på honom för att han ska få
  sin sista nivå.
  
  Limit Level 4 items:
  
  Cloud Strife (Omnislash):
  Gå till Battle Square i Gold Saucer på antingen andra skivan efter det att Cloud blivit frisk och den har öppnat
  igen eller på tredje skivan och samla ihop tillräckligt många battle points för att köpa den.
  
  Tifa Lockheart (Final Heaven):
  Gå in i Tifa's hus i Niebelheim och spela melodin: "DO RE MI TI LA DO RE MI SO FA DO RE DO" för att få hennes
  bästa limit. Se även till att ha med henne i teamet.
  
  Barret Wallace (Catastrophe):
  Gå tillbaka till Corel på tredje skivan och in i huset i närheten av hotellet och prata med den mörka tjejen för
  att få tag på Barret's bästa limit. Se till att ha med Barret i teamet. Det kan hända att du kan få tag på hans
  limit redan när du är ute och jagar huge materias på andra skivan om du sticker in till henne efter det att du
  har räddat North Corel från att krossas av tåget.
  
  Aeris Gainsborough (Great Gospel):
  Gå till grottan med den sovande mannen i närheten av Midgar. Han ger dig Mythril om dina sista två siffror i antal
  fighter matchar. Ta sedan Mythril till affären i närheten av Gold Saucer och välj den lilla lådan för att få
  Great Gospel.
  
  Red XIII (Cosmo Memory):
  Åk till Shinra Mansion i Niebelheim när som helst under spelet och lås upp kassaskåpet med kombinationen:
  
  Höger 36
  Vänster 10
  Höger 59
  Höger 97
  
  Klara av bossen:
  
  BOSS: Lost Number
  LEVEL: 35
  HP: 7000
  MP: 300
  EXP:
  AP:
  GIL:
  ITEM:
  TEKNIK: Första skepnaden ska du försöka att bara slå honom till döds eftersom magier nästan inte biter
  på honom när han har den skepnaden. När han byter skepnad ska du använda dina kraftfullaste magier och
  summons mot honom. När du till slut har tagit slut på 7000 hans liv är han död.
  
  Nu har du Cosmo Memory.
  
  Cid Highwind (Highwind):
  Åk ner med ubåten under vattnet och åk sen bort till Shinra's flygplan som på något sätt har lyckats
  krascha rakt ner där. När du kommer in i planet ska du gå igenom dörren till vänster om den SAVE POINT
  som står där och sen uppåt så kommer du in i ett stort last rum. I nedre delen av rummet finns en kista
  som Highwind ligger i.
  
  Cait Sith:
  Cait Sith kan inte få mer än Limit Level 2.
  
  Yuffie Kisaragi (All Creation):
  Döda alla personer i Wutai tornet så får du All Creation av Yuffie's pappa.
  
  Vincent Valentine (Chaos):
  
  +----------------------+
  | +------------------+ |
  | | X. D I V E R S E | |
  | +------------------+ |
  +----------------------+
  
  +-----------------------------------------+
  | +-------------------------------------+ |
  | | X.I. U L T I M A T E W E A P O N S | |
  | +-------------------------------------+ |
  +-----------------------------------------+
  
  Ultima weapon:
  Plats: Står stilla på första ön ovanför en slags krater med vatten nedanför. Se till att du är på 3:e skivan när du
  letar efter honom. När du sedan besegrat honom en gång, ska du följa efter honom eller låta honom flyga iväg på
  egen hand för att sedan leta upp honom igen. När han stannar i närheten av Cosmo Canyon kommer det vara sista
  gången som du behöver klara av honom och som belöning får du Cloud's bästa vapen, Ultima Weapon.
  Taktik: Slå ihjäl honom bara. Han borde inte vara några större problem.
  
  Ruby weapon:
  Plats: Finns i sanden runt GOLD SAUCER på 3:e skivan.
  Taktik: ?
  
  Emerald weapon:
  Plats: Finns nere i vattnet på 3:e skivan.
  Taktik: ?
  
  +-----------------------+
  | +-------------------+ |
  | | X.II. R Y K T E N | |
  | +-------------------+ |
  +-----------------------+
  
  Återuppliva Aeris Gainsborough:
  Oerhört många rykten har florerat kring Aeris. Speciellt just de att man skulle kunna återuppliva henne genom att
  åka tillbaka till Temple of Ancients vid rätt tillfälle och så vidare och så vidare. Alla dessa rykten är dock
  ren och skär lögn. Det finns absolut INGA som helst sätt att återuppliva henne. När hon dör på första skivan är
  det de sista man ser av henne, tyvärr.
  
  Spela som Sephiroth:
  Självklart sprids det rykten om den stora tuffa otäckingen i spelet också. Men den här gången om att man kan spela
  som honom. Många säger sig ha använt Sephiroth (och visst det går, men bara genom att ändra HEX koder och sånt i
  spelet vilket gör att man ersätter exempelvis Sephiroths kod med Clouds. Man kan då spela med Sephiroth istället för
  Cloud) på många olika platser i spelet. De hävdar sig få spela med Sephiroth efter att de fått tag på Masamune Blade
  i SPEED SQUARE i GOLD SAUCER. Efter att man fått tag på Masamune Blade ska man även skaffa 12-35 (lite olika beroende
  på vem ryktet kommer ifrån) stycken 1/35 Soldiers. När man sedan gjort det ska man på något sätt få spela med
  Sephiroth. Masamune Blade är egentligen en kopia på Sephiroths svärd som heter enbart Masamune. 1/35 Soliders är
  små dockor på Shinra soldater. Visst, prova er fram om ni vill, men ni kommer ALDRIG att få spela som Sephiroth. Enda
  gången man ens kommer i närheten av att få styra Sephiroth är när Cloud berättar om sin tid i SOLDIER.
  
  Spela som Zack:
  Det här ryktet kom aldrig långt eftersom Zack var en ganska okänd person som inte alltför många ville höra jättemycket
  om. De brydde sig mest om ryktena om Sephiroth och Aeris.
  
  +-----------------------------------------------+
  | +-------------------------------------------+ |
  | | X.III. H E M L I G A K A R A K T Ä R E R | |
  | +-------------------------------------------+ |
  +-----------------------------------------------+
  
  Yuffie Kisaragi:
  Spring runt i skogarna i närheten av Junon eller i närheten av Gongaga för att ha störst chans att träffa på Yuffie.
  När du väl möter henne ska du klå upp henne (inga som helst problem) för att få prata med henne. När du kommer till
  den nya skärmen kommer du se en SAVE POINT, men spara INTE! Spring fram och prata med henne.
  
  Yuffie: "You spikey-headed jerk! One more time, let's go one more time!" 
  Svara: Not interested.
  Yuffie: "You're pretty scared of me, huh!?"
  Svara: Petrified...
  Yuffie: "I'm gonna leave! I mean it!"
  Svara: Wait a second!
  Yuffie: "You want me to go with you?"
  Svara: That's right.
  Yuffie: "All right! I'll go with you!"
  Svara: Let's hurry.
  
  Nu har du Yuffie Kisaragi som en extra karaktär!
  
  Vincent Valentine:
  Gå in i Shinra Mansion och när du kommer till kassaskåpet ska du slå in koden:
  Höger 36
  Vänster 10
  Höger 59
  Höger 97
  
  Du kommer då möta bossen:
  
  BOSS: Lost Number
  LEVEL: 35
  HP: 7000
  MP: 300
  EXP:
  AP:
  GIL:
  ITEM:
  TEKNIK: Första skepnaden ska du försöka att bara slå honom till döds eftersom magier nästan inte biter
  på honom när han har den skepnaden. När han byter skepnad ska du använda dina kraftfullaste magier och
  summons mot honom. När du till slut har tagit slut på 7000 hans liv är han död.
  
  När du klarat av bossen kommer du upptäcka att det ligger en nyckel i kassaskåpet, plocka upp den och gå sen ner i
  källaren där Sephiroth fanns. Precis innan du kommer in i biblioteket finns en dörr i övre delen av skärmen. Gå emot
  den så öppnas den nu när du har nyckeln och väl där inne ser du massor av kistor. Vincent ligger i den i mitten.
  Ge dig på kistan flera gånger ända tills Vincent säger "Let me sleep". Då ska du gå ut därifrån och försöka gå upp
  ur källaren så stoppar han dig, och då bestämmer han sig för att följa med dig.
  
  +-------------------------------------------------+
  | +---------------------------------------------+ |
  | | X.IV. T I P S, T R I C K S O C H F U S K | |
  | +---------------------------------------------+ |
  +-------------------------------------------------+
  
  Guld Chocobo:
  Börja med att hyra alla stall på Chocobo Farm (så att du har lite plats till alla dina Chocobos). Åk sedan bort till
  snövärlden och landa i närheten av byn där så kommer du få syn på Chocobo spår där. Spring runt där och fånga fyra
  stycken Chocobos. När du fångat dom fyra ska du åka tillbaka till Chocobo Farm och kolla om någon av dessa Chocobos
  har status 'Wonderful'. Om någon av dom har det ska du slänga in honom i stallet och spara honom. Åk nu bort till
  Bone Village och möt lite drakar utanför. Slå ihjäl tillräckligt många drakar för att du ska ha fått tag på cirka 5
  stycken Carbon Nuts. Åk sen till den lilla ön ovanför Chocobo Farm (en ganska lång bit ovanför Chocobo Farm) och se
  till att kolla så att ön du landar på verkligen heter Goblin Island. Gör den det ska du springa omkring i skogen på
  ön tills du möter Goblins (små troll liknande saker med boxningshandskar). Använd MORPH på dom eller spöa dom tills
  du skaffat dig 1 eller 2 Zeio Nuts. Nu är det alltså dags att skaffa dig Chocobos och det bästa du kan göra är att
  åka tillbaka till samma plats som du skaffade din Wonderful Chocobo på och skaffa dig fler hög rankade chocobos. När
  du har hittat en hona och en hane av dom ska du mata dom fulla med Greens från Chocobo Sage (han bor i närheten av
  Sephiroth's krater) så att dom inte har några problem med att nå S-Klassen i Gold Saucer. Träna upp dom till S-Klass
  och para dom sedan med en Carbon Nut för att få antingen en Green Chocobo (mountain) eller en Blue Chocobo (river).
  Vänta ett tag och para dom sedan om och om igen till du fått en hona och en hane så att du kan para en Green med en
  Blue så att du får en Black Chocobo (mountain/river). Para din Black Chocobo med din Wonderful Chocobo för att med
  viss chans lyckas att få en Guld Chocobo. Men se till att du använder Zeio Nut för att få fram en Guld Chocobo. Kom
  även ihåg att du rekommenderas att tävla upp alla dina Chocobos till S-Klass innan du försöker dig på massa parning
  eftersom det ökar chanserna för att du ska få något som du verkligen vill ha. När du sedan till slut lyckats få tag
  på en Guld Chocobo kan du ta dig precis vart du vill på hela kartan.
  
  Knights of the Round (summon materia):
  Skaffa dig en guld chocobo och spring rakt uppåt från Chocobo Farm för att komma till en ö som inte syns på kartan. Gå
  in i grottan som finns där så kommer du att hitta en röd materia där som gör att du får den helt klart bästa materian
  i spelet.
  
  Tetra Elemental:
  Åk till nedre delen av kartan och åk mot den vänstra sidan så kommer du slutligen stöta på en liten ö, som inte finns
  med på kartan. Landa på ön och spring ut i sanden för att möta kaktusar (ön heter förresten Cactus Island) som du kan
  använda MORPH på för att få tag på ringen Tetra Elemental, som gör att du absorberar (får) liv av FIRE/ICE/LIGHTNING
  attacker.
  
  Ribbon:
  Nere i Northern Crater finns pingvin liknande fiender som tål nästan hur mycket som helst. Använd MORPH på dom för att
  få tag på Ribbon som gör att du inte få några Status ändringar, det vill säga, ingen PETRIFY, FURY, SADNESS, STOP,
  FROG, MINI eller något annat.
  
  Snabb AP och EXP:
  Gå ner i Northern Crater och spring runt i delen med massor med vatten. När du möter krukorna som säger "Gimme Elixir!"
  ska du använda ett Elixir på dom för att kunna ta kål på dom. Du får 8000 EXP och 1000 AP för varje kruka som du dödar.
  På samma ställe kan du även hitta små studsande röda bollar. Dom möter du dock väldigt sällan, men när du väl möter dom
  brukar dom ge dig runt 2500 i AP.
  
  W-Item bugg:
  Den här buggen kan du använda dig av om du vill duplikera dina items. Gå in i en battle med W-Item materian equippad.
  Använd sedan W-Item i menyn och välj sen till exempel MEGALIXIR. Använd ditt MEGALIXIR en gång och tryck sen på
  CIRKEL igen för att hamna där du väljer vilken karaktär du vill använda den på, när du är där, ska du sedan trycka på
  KRYSS, nu kan du trycka CIRKEL, KRYSS, CIRKEL, KRYSS (gång på gång på gång) för att dina MEGALIXIRS ska gå upp. Du
  kan använda dig av den här buggen med alla items som går att använda via W-Item.
  
  Oändligt med pengar:
  Jag vet inte om det här är en myt, men det sägs i alla fall att du ska kunna få oändligt med pengar i den Japanska och
  den Amerikanska versionen av spelet genom att springa till KALM och sen längst upp till höger i byn. Där ska du trycka
  på KRYSS för att få nåt slags kort. Efter det ska du gå in i nån affär och handla upp alla pengar du har på kortet för
  att få oändligt med pengar.
  
  Börja med Level 10 och mer pengar:
  Det här kan mycket väl vara en myt, och sägs bara fungera i den Japanska versionen av spelet. När du i början får döpa
  Cloud, ska du döpa honom till FUJI för att börja på level 10 istället för level 6 och med en hel del extra pengar.
  
  Snabba pengar:
  Köp 2 saker av något dyrt, och fördubbla det sedan med W-Item buggen och spring iväg och sälj allt för att tjäna
  massor med pengar.
  
  Snabba pengar 2:
  Gå ner i Sephiroth's krater och gör Snabb AP och EXP trickset som står ovan. När du sedan fått master på en ALL
  materia är det bara att springa och sälja den för 1400000 Gil (1,4 miljoner).
  
  Snabba pengar 3:
  Utanför Corel Prison (det ligger nedanför Gold Saucer) kan du springa i öknen. Där träffar du ibland på en liten
  kaktus som ger dig 10000 Gil för varje gång som du tar kål på honom. Han är dock svår att träffa och magier
  biter inte på honom.
  
  Köp ett eget hus:
  Om du åker till Costa Del Sol på 3:e skivan, och in i huset som det står Costa Del Sol på väggen på, och sedan
  pratar med killen som ligger i sängen, så erbjuder han sig att sälja huset till dig för 300000 Gil. Om du har
  råd att betala kommer du att få ett hus som kallas Villa Cloud. Jag vet dock inte hur det blir om du köper
  huset med ett annat namn, har du till exempel MONSTER som namn kanske huset kallas Villa MONSTER. Om någon vet
  något om hur detta ligger till kan dom ju alltid maila mig på jimmys@gamecuberules.com
  
  Oändligt med Power Source:
  Åk till den trasiga reaktorn och MORPHA fienden Heavy Tank för att få en Power Source. Gör om det hur många
  gånger som helst tills du tycker att du har tillräckligt med Power Sources.
  
  Oändligt med Guard Source:
  Ta ubåten och åk ner till planet under vattnet och MORPHA fienden Unknown 2 för att få en Guard Source. Gör
  om det fler gånger för att få fler Guard Sources.
  
  +-------------------------------------+
  | +---------------------------------+ |
  | | XI. F R Å G O R O C H S V A R | |
  | +---------------------------------+ |
  +-------------------------------------+
  
  F. Kan man återuppliva Aeris?
  S. NEJ, NEJ, NEJ och åter NEJ.
  
  F. Men jag har sett bilder ute på internet hur folk har använt sig av Aeris mot sista bossen och sånt.
  S. Det är bilder från versioner där folk har kört med en ACTION REPLAY (eller en annan fusk manick) i
    sin PlayStation. ACTION REPLAY och andra fusk saker hade en kod som kunde göra Aeris levande igen.
    Är det däremot bilder från PC versionen så är det någon som har använt sig av en så kallad Trainer
    eller något annat fusk. Squaresoft har inte på några sätt lagt in något så att man kan återuppliva
    Aeris. Så med andra ord, vill du spela vidare med Aeris efter CD1 måste du mixtra med spelet.
  
  F. Kan man få Zack?
  S. Nej.
  
  F. Kan man få Sephiroth?
  S. Nej.
  
  F. Varför finns det en öppen ruta i PHS menyn även fast jag har både Vincent och Yuffie?
  S. För att det antagligen skulle se dumt ut annars, och för att Aeris en gång skulle haft en plats där.
  
  F. Vilka karaktärer använder du dig mest av?
  S. Cloud, Barret och Cid.
  
  F. Varför?
  S. För att jag känner mig mest hemma med dom och för att jag tycker att dom har bäst limits.
  
  +---------------------------+
  | +-----------------------+ |
  | | XII. T A C K T I L L | |
  | +-----------------------+ |
  +---------------------------+
  
  GameFAQs och CJayC - För att dem hostar mina FAQs.
  Squaresoft - För alla underbara Final Fantasy spel.
  Japan - För rollspelen.
  Dig - För att du läser mina FAQs.
  
  +-----------------------------+
  | +-------------------------+ |
  | | XIV. A N D R A F A Q S | |
  | +-------------------------+ |
  +-----------------------------+
  
  http://www.gamefaqs.com/features/recognition/21873.html
  
                 COPYRIGHT (C) 2003 JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
              ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
    ___________               __    __               ________ 
    /____ ____/\              / \   / /\              /    /\
    \___/ /\___\/  -TerraNigmA-      / /\ \  / / /__            / ___  / /
     / / /____  _ ___  _ ___  _____. / / /\ \ / / //_/\           /    / / 
     / / // _ /\ / '__/\ / '__/\ /  /\ / / / / // / /_\_\/______. .__ _____  / ____ / / 
    / / // __/ // /\__\// /\__\// _ / // / / / // / // /\ /   /\ / __'__ /\ / /\__/ / /  
    / / // /__\// / /  / / /  /  / // / / / // / // / // - / // /\_\_/ / // / / / / /  
   /_/ //___/\ /_/ /  /_/ /  /___._\//_/ / \___/ //_/ //___ / //_/ / /_/ //_/ / /_/ /   
   \_\/ \___\/ \_\/  \_\/  \___\__\\_\/  \__\/ \_\/ \__/ / / \_\/  \_\/ \_\/ \_\/   
                             ______/ / /               
                            /_______/ /                
                            \_______\/                
  
  
     This FAQ is property of Jimmy Strid and is not to be reproduced or altered
     without the written permission from the author. It may be printed out for
     personal use, but not be sold without written permission from the author.

  View in: