Users who own this game also own:

WWF SmackDown!
WWF SmackDown!
WWF SmackDown! 2: Know Your Role
WWF SmackDown! 2: Know Your Role
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Grand Theft Auto: Vice City
Grand Theft Auto: Vice City

Users who love this game also love:

Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
WWF Attitude
WWF Attitude
Super Mario World
Super Mario World
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Grand Theft Auto III
Grand Theft Auto III