Credits

Battle ProgramMamoru Oyamada
Data ProgramToru Kuniyoshi
DirectorToshiro Tsuchida
ETC ProgramKatsutoshi Yamamoto
Event PlanTakashi Tanegashima
Event ProgramMasato Shimajiri
Executive ProducerHisashi Suzuki
Executive ProducerTomoyuki Takechi
Executuve ProducerHironobu Sakaguchi
Layout & Area MapShinichiro Hamasaka
Main Character DesignAkihiro Yamada
Main GraphicsAtsushi Domoto
MusicKoji Hayama
MusicHayato Matsuo
MusicShigeki
Network ProgramKiyotaka Akaza
ProducerKoji Yamashita
ScenarioKazuhiro Matsuda
ScenarioNorihiko Yanesaka
SLG Map DesignYoichi Kubo
SLG Map ProgramChikara Yanagimachi
Sound ProgrammerMinoru Akao
Stage PlanHideo Iwasaki
System PlanKou Sato
System PlanYasuhiro Sato
System ProgramTakahiro Matsuzawa

Contributions

Know Something We Don't?

You can submit game credits for this game to add them to our list.