Users who own this game also own:

Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Team Racing
Crash Team Racing
Spyro 2: Ripto's Rage!
Spyro 2: Ripto's Rage!