Users who own this game also own:

Sangoku Hime: Sangoku Ransei - Haruten no Saihai
Sangoku Hime: Sangoku Ransei - Haruten no Saihai
Romance of the Three Kingdoms VI: Awakening of the Dragon
Romance of the Three Kingdoms VI: Awakening of the Dragon
Romance of the Three Kingdoms
Romance of the Three Kingdoms
Sengoku Cyber: Fujimaru Jigokuhen
Sengoku Cyber: Fujimaru Jigokuhen
Romance of the Three Kingdoms II
Romance of the Three Kingdoms II

Users who love this game also love:

Fire Emblem: Awakening
Fire Emblem: Awakening
Paper Mario
Paper Mario
Harvest Moon 64
Harvest Moon 64
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Super Mario All-Stars
Super Mario All-Stars