Users who own this game also own:

Rhapsody: A Musical Adventure
Rhapsody: A Musical Adventure
Shin Megami Tensei: Persona 4
Shin Megami Tensei: Persona 4
Xenogears
Xenogears
Legend of Mana
Legend of Mana
Genso Suiko Gaiden Vol. 1: Harmonia no Kenshi
Genso Suiko Gaiden Vol. 1: Harmonia no Kenshi

Users who love this game also love:

Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Kunio-Kun no Nekketsu Soccer League
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!
Fushigi no Dungeon: Fuurai no Shiren 2 - Oni Shuurai! Shiren Jou!
Dragon Warrior III
Dragon Warrior III
Juvei Quest
Juvei Quest
Neon Genesis Evangelion
Neon Genesis Evangelion