Users who own this game also own:

Shadow Watch
Shadow Watch
Golden Sun
Golden Sun
Super Mario Galaxy 2
Super Mario Galaxy 2
Sonic the Hedgehog 2
Sonic the Hedgehog 2
Pokemon Pinball
Pokemon Pinball

Users who love this game also love:

Battle City
Battle City
Fast Food Panic
Fast Food Panic
Puzzle Series: Jigsaw Puzzle: Koneko Mekuri
Puzzle Series: Jigsaw Puzzle: Koneko Mekuri
Smash Hit
Smash Hit
Boxxle 2
Boxxle 2