Users who own this game also own:

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots
Parasite Eve
Parasite Eve
Final Fantasy VIII
Final Fantasy VIII
Parasite Eve II
Parasite Eve II
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid

Users who love this game also love:

Ar tonelico: Melody of Elemia
Ar tonelico: Melody of Elemia
Yakuza 4
Yakuza 4
Forbidden Siren 2
Forbidden Siren 2
Guitar Freaks V3 & DrumMania V3
Guitar Freaks V3 & DrumMania V3
Toro to Morimori
Toro to Morimori