Game Box Shots

Akagawa Jirou: Majotachi no Nemuri: Fukkatsusai (JP)
JP 04/15/99
Akagawa Jirou: Majotachi no Nemuri: Fukkatsusai (PSOne Books) (JP)
JP 12/05/02
Akagawa Jirou: Majotachi no Nemuri: Fukkatsusai (JP)
JP 12/22/10

GameFAQs Reader Screenshots

Got a Picture?

You can submit screenshots or submit boxshots for this game and show them off.