Users who own this game also own:

Saiyuuki World
Saiyuuki World
Fushigi no Umi Nadia: The Secret of Blue Water
Fushigi no Umi Nadia: The Secret of Blue Water
Ninja Jajamaru-kun: Onigiri Ninpouchou Gold
Ninja Jajamaru-kun: Onigiri Ninpouchou Gold
Fujimori Midori no Let's Tarot
Fujimori Midori no Let's Tarot
Lord of Magna: Maiden Heaven
Lord of Magna: Maiden Heaven