Users who own this game also own:

Castlevania: Symphony of the Night
Castlevania: Symphony of the Night
Chrono Cross
Chrono Cross
Final Fantasy VII
Final Fantasy VII
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Shin Megami Tensei: Nocturne
Shin Megami Tensei: Nocturne

Users who love this game also love:

Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Legend of Mana
Legend of Mana
Grandia
Grandia
Harvest Moon: Back To Nature
Harvest Moon: Back To Nature
Koudelka
Koudelka