Users who own this game also own:

Puyo Puyo
Puyo Puyo
Primal Rage
Primal Rage
Nemesis 3
Nemesis 3
Raiden
Raiden
Karamuchou no Daijiken
Karamuchou no Daijiken