Users who own this game also own:

Gran Turismo 2
Gran Turismo 2
Gran Turismo
Gran Turismo
Medal of Honor
Medal of Honor
Metal Gear Solid
Metal Gear Solid
Driver 2
Driver 2

Users who love this game also love:

STRAFE
STRAFE
WWF WrestleMania 2000
WWF WrestleMania 2000
Turbo Esprit
Turbo Esprit
Crazy Pinball
Crazy Pinball
Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure
Teddy Floppy Ear - Mountain Adventure