Users who own this game also own:

Crash Bandicoot
Crash Bandicoot
Resident Evil 3: Nemesis
Resident Evil 3: Nemesis
Tomb Raider
Tomb Raider
Crash Bandicoot 3: Warped
Crash Bandicoot 3: Warped
Tomb Raider: The Last Revelation
Tomb Raider: The Last Revelation

Users who love this game also love:

NHL 2001
NHL 2001
Nitro Family
Nitro Family
Crimson Tears
Crimson Tears
Star Wolves
Star Wolves
Totaled!
Totaled!