hide results

  FAQ/Walkthrough (Dutch) by Patt3rson

  Version: Final | Updated: 01/09/06 | Search Guide | Bookmark Guide

  +----------------------------------------------------------------------------+
  |                                      |
  | ONI                                    |
  |                                      |
  | FAQ/Walkthrough voor PlayStation 2 – Geschreven door Patt3rson      |
  |                                      |
  | Laatste versie, sinds 9 januari 2006 – Copyright Patt3rson        |
  |                                      |
  | patt3rson(at)gmail(punt)com – www.gamechoice.nl              |
  |                                      |
  +----------------------------------------------------------------------------+
  
  =============================
  = I N H O U D S O P G A V E =
  =============================
  ___________________
  \ 1 / INTRODUCTIE /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  1A – Rechten
  1B – Toevoegingen
  1C – Voorbereiding
  ____________
  \ 2 / GAME /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  2A – Verhaal
  2B – Personages
  2C – Besturing
  ___________________
  \ 3 / WALKTHROUGH /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  3A – TCTF Training
  3B – Syndicate Warehouse
  3C – Manufacturing Plant
  3D – Bio-Research Lab
  3E – Airport Assault
  3F – Airport Cargo Hangars
  3G – TCTF Regional HQ
  3H – Atmospheric Conversion Center (Exterior)
  3I – Atmospheric Conversion Center (Interior)
  3J – Regional State Building
  3K – Rooftops
  3L – Doctor Hasegawa’s Lab
  3M – TCTF Science Prison
  3N – TCTF Regional HQ (Redux)
  3O – Syndicate Mountain Compound
  __________________
  \ 4 / AFSLUITING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  4A – Slotwoord
  4B – Credits
  
  =============================
  = 1 = I N T R O D U C T I E =
  =============================
   ___
  /_1_\__________
  \ A / RECHTEN /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Het schrijven van FAQ’s en walkthroughs vergt veel tijd en moeite, schrijvers 
  steken er dan ook een hoop werk in. Werk stelen van anderen is uit den boze en 
  één van de ergste misdaden die je in het schrijven kunt begaan. Bovendien is 
  het strafbaar, want alle bestanden op sites vallen onder de internationale wet 
  van kopieerrechten en gebruik zonder toestemming is dus aan te vechten via de 
  rechtbank.
  
  De nieuwste versie van dit bestand is meestal te vinden op 
  http://www.gamefaqs.com. Voor vragen en of opmerkingen over dit bestand, 
  waaronder ook de walkthrough, kan men ook terecht op onderstaand adres. Alleen 
  serieuze vragen waarvan het antwoord niet in dit bestand te vinden is zullen 
  worden behandeld.
  
  Dit document mag niet verspreid of gekopieerd worden in delen of in het 
  geheel. Dit bestand mag alleen geprint of opgeslagen worden voor eigen 
  gebruik. Voor gebruik op andere manieren of locaties moet eerst schriftelijke 
  toestemming van de auteur verkregen worden. Toestemming kan aangevraagd worden 
  op onderstaand adres, maar wordt niet gegarandeerd! Tref je het bestand op een 
  andere plek aan dan de locaties die hier onder staan weer gegeven laat het dan 
  weten via hetzelfde adres.
  
  [CONTACTADRES]
  patt3rson(at)gmail(punt)com
  
  [TOEGESTANE LOCATIES VAN DIT DOCUMENT]
  http://www.gamechoice.nl
  http://www.gamefaqs.com
  http://www.neoseeker.com 
   ___
  /_1_\_______________
  \ B / TOEVOEGINGEN /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Omdat PlayStation Clan niet meer bestaat en het tegenwoordig GameChoice is heb 
  ik de links en namen daarvan aangepast. Ook is Menneke Cheats uit de officiële 
  toegestane locaties van de walkthrough verwijderd en heb ik mijn e-mail adres 
  geupdate als dat nog niet gedaan was.
   ___
  /_1_\________________
  \ C / VOORBEREIDING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Voor een review en beoordeling van de game ga je naar 
  http://www.gamechoice.nl. Lees eerst onderstaande tips voordat je met de game 
  of het lezen van de walkthrough begint. Deze aanwijzingen bevatten waardevolle 
  informatie over het gebruik van de FAQ of de game.
  
  Het is erg moeilijk om in een game als dit alle items en alle vijanden te 
  noemen. Dat heb ik natuurlijk wel zo veel mogelijk geprobeerd, maar alleen als 
  je deze items en vijanden op je pad tegen komt of als ze nodig zijn voor het 
  behalen van het level.
  
  Er is één punt waar je rekening mee moet houden als je de walkthrough wilt 
  blijven volgen. In het level TCTF Regional HQ (Redux) krijg je de optie om 
  Griffin overhoop te schieten. Om het jezelf makkelijker te maken moet je 
  Griffin niet neerschieten! Doe dat dus ook niet, want wat er aan het einde van 
  het laatste level gebeurt is afhankelijk van je keuze. De beschrijving in de 
  walkthrough gaat dan ook alleen op als je Griffen laat leven!
  
  ===============
  = 2 = G A M E =
  ===============
   ___
  /_2_\__________
  \ A / VERHAAL /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Konoko is een speciaal onderdeel van ordehandhaving organisatie TCTF, onder 
  leiding van meerdere Griffin. Al snel kom je er achter dat niet alles in de 
  haak is rond de TCTF en ook niet met Konoko. Konoko heeft dan ook speciale 
  krachten die in het begin van de game nog niet te verklaren zijn.
  
  De slechterik is een man genaamd Muro, leider van de Syndicate, die ook 
  speciale krachten schijnt te hebben. Naarmate de game vordert ontdekt Konoko 
  steeds meer en komt ze er achter wat voor smerige plannen er allemaal gemaakt 
  zijn. Het is dus aan haar deze plannen van het Syndicate te stoppen.
   ___
  /_2_\_____________
  \ B / PERSONAGES /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  [KONOKO]
  Konoko is een pittige tante in dienst van de TCTF. Ze bezit speciale krachten 
  die ze te danken heeft aan allerlei experimenten die de mensheid moeten redden 
  van de ondergang.
  
  [SHINATAMA]
  Shinatama is een jong meisje dat ook bij de TCTF werkt. Je komt er achter dat 
  ze eigenlijk niets meer is dan een robot, gemaakt om jou in de gaten te 
  houden. Toch heeft ze grote emoties en kan ze ook pijn voelen.
  
  [GRIFFIN]
  Griffin is een hoge pief bij de TCTF en directe meerdere van Konoko. Hij is 
  een harde man vanaf het begin van de game, maar naarmate je verder komt ontdek 
  je ook dat Griffin nog veel meer op z’n geweten heeft.
  
  [KERR]
  Hoewel Kerr niet veel in de game voor komt is hij toch best belangrijk. Hij 
  werkte samen met Konoko’s vader aan een middel om de mensheid te redden van de 
  vervuiling van de buitenlucht. Kerr was de broer van Konoko’s moeder.
  
  [MURO]
  Muro is de broer van Konoko en de grote slechterik van de hele game. Net als 
  Konoko heeft hij speciale krachten, de danken aan experimenten van Kerr 
  gedwongen door Griffin.
  
  [BARABAS]
  Barabas is het hulpje van Muro. Een grote, sterke en mismaakte vent die maar 
  niet door heeft dat er altijd iemand sterker is als jij. Je komt hem twee keer 
  in de game tegen, maar is verder niet echt belangrijk in het verhaal.
  
  [MUKADE]
  Er is weinig bekend over deze gozer. In het level waar je hem voor het eerste 
  tegen komt reken je ook meteen met hem af. Hij is in ieder geval ook een 
  hulpje van Muro, waar wie of wat hij is blijft onbekend.
   ___
  /_2_\____________
  \ C / BESTURING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Hieronder staan alle knoppen van de PlayStation controller. Niet alle knoppen 
  hoeven een functie te hebben in het spel zelf! Dit zijn de standaard 
  instellingen, het is mogelijk dat de besturing naar eigen wens in te stellen 
  is! Check de handleiding of de menu’s om er achter te komen hoe.
  
  PIJLTJES:
  Boven              - Beweeg speelfiguur naar voren
  Beneden             - Beweeg speelfiguur naar achteren
  Links              - Beweeg speelfiguur naar links
  Rechts              - Beweeg speelfiguur naar rechts
  
  SYMBOLEN:
  Driehoekje            - Item weggooien
  Kruisje             - Actie
  Vierkantje            - Herladen
  Rondje              - Hypo gebruiken
  
  SCHOUDER:
  L1                - Springen
  L2                - Bukken
  R1                - Slaan
  R2                - Schoppen
  
  STICKS:
  L3                - Langzamer lopen
  Linker Analoog          - Beweeg speelfiguur
  R3                - Item oppakken
  Rechter Analoog         - Beweeg camera
  
  FUNCTIE:
  Start              - Pauzemenu oproepen
  Select              - Inventaris
  
  ===========================
  = 3 = W A L K T R O U G H =
  ===========================
   ___
  /_3_\________________
  \ A / TCTF TRAINING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Een zeer irritante training missie, maar helaas moet het gedaan worden voordat 
  je verder kunt. Onder leiding van Shinatama moet je eerst wat trucjes doen 
  voordat echt aan het werk mag. Volg gewoon de instructies die in het scherm 
  staan en alles komt goed. Als eerste moet je even met het rechter pookje heen 
  en weer bewegen om zo om je heen te kijken. Daarna mag je met de pijltjes of 
  het linker pookje rond gaan lopen. Benader de computer met de gele cirkel er 
  onder en druk op kruisje. Je moet snel lopen door twee keer snel achter elkaar 
  naar voren te drukken, met het pijltje of met de linker stick. Als je dat één 
  keer in het midden van de ruimte gedaan hebt, dan mag je daarna over de baan 
  met de rode pijltjes gaan rennen op dezelfde manier. Begin bij de gele cirkel 
  en begin met rennen zonder lampjes over te slaan. Na dit rennen moet je de 
  andere computer in deze kamer bekijken om alles nog eens na te lezen. Als je 
  hiermee klaar bent sluit je het af en ga je naar de gele cirkel om daar de 
  deur naar de volgende ruimte te openen met kruisje.
  
  Hier aangekomen moet je eerst gewoon met L1 recht omhoog springen en daarna 
  ook een beetje alle kanten op. Daarna zoek je de gele cirkel op en vanaf daar 
  spring je op het hoger gelegen platform. Nadat je hier gebukt hebt met L2 moet 
  je even op de kist met de gele cirkel springen om naar het gevecht te kijken 
  van iemand anders. Als dit gevecht afgelopen is gaat de training verder. Je 
  leert kruipen, rollen, een radslag maken en glijden. Dit glijden kan je onder 
  wat laserstralen oefenen en daarna leer je de rolsprong. Er verschijnt dan een 
  gele cirkel naast een nog hoger platform. Of je even een rolsprong naar boven 
  wilt doen! Als het je niet lukt geeft Shinatama je een gele cirkel op de 
  kratten, zodat je vanaf daar op het platform kunt komen. Op dat platform leer 
  je schoppen, slaan en wat combo’s. Open daarna de deur naar het volgende 
  gebied als het rode licht er boven groen is geworden.
  
  Hier tref je een leuk robotje aan, die overigens nog niet terug vecht. Sla 
  gewoon wat leuk op hem totdat hij uitgeschakeld is en opnieuw moet starten, 
  ondertussen kletst Sninatama lekker verder. Als de lamp op groen gaat ga je 
  door naar de volgende kamer met een ander robotje. Deze vecht ook niet terug, 
  dus je kunt hem naar hartelust door de kamer gooien met de worpen die je leert 
  in deze ruimte. Ga weer door naar de volgende kamer als het licht op groen 
  gaat. Deze robot vecht wel terug, maar hij kan je eigenlijk niets maken want 
  hier leer je te verdedigen. Blijf gewoon stilstaan zonder iets te doen en je 
  zal vanzelf de aanvallen blokkeren. Na een tijdje kan je door naar de volgende 
  ruimte, waar je eindelijk wat wapens krijgt. Pak het wapen van het bureau en 
  schiet alle glazen doelwitten tussen de palen vandaan. Mik als eerste op het 
  onderste doelwit, als je schiet dan mik je daarna automatisch op het doelwit 
  er boven. Ondertussen zul je moeten herladen, ook dat wordt uitgelegd. Als de 
  glazen kapot zijn krijg je een groter wapen en mag je op de robotjes schieten. 
  Druk daarna Select als het gevraagd wordt en bekijk wat je hier zoal hebt 
  staan. Sluit het af en activeer de computer in deze ruimte om de training te 
  beëindigen nadat je hem weer afsluit.
   ___
  /_3_\______________________
  \ B / SYNDICATE WAREHOUSE /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Voordat je nu echt mag beginnen legt Sninatama je nog even uit hoe je 
  levensbalk werkt. Open de deur naar de trap en daal af via de trap. Schiet één 
  man neer die op je af zal komen rennen. Beneden check je even de kleine 
  computer (Ze zien er uit als in de training!) om achter wat informatie te 
  komen. Er zijn ook van deze computertjes die deuren kunnen openen, ze zien er 
  bijna hetzelfde uit maar hebben een logo met een ruit op het scherm staan. 
  Deze ruit geeft aan welke deuren je met die computer opent. In deze ruimte is 
  ook zo’n computer, je moet deze gebruiken om de gesloten deur te openen. Ga 
  ook door de nu geopende deur naar de volgende kamer. Als je naar binnen loopt 
  krijg je weer informatie, deze keer over het gebruik van het kompas. Neem deze 
  informatie goed in je op! Je krijgt ook een nieuwe opdracht toegestuurd. Er is 
  hier een deur met een heel klein rood bordje er boven met Stairs er op. Ga 
  daar doorheen en loop de trap op. Je hoeft maar één verdieping hoger, dus 
  verlaat het trappenhuis bij de volgende deur. Recht voor je is dan een andere 
  deur. Ga er doorheen en gebruik de beveiligingscomputer (Vanaf nu noem ik de 
  computers waarmee je deuren kunt openen gewoon schakelaars en de computers met 
  informatie noem ik terminals!) om ergens anders twee deuren te openen.
  
  Als je de kamer verlaat tref je buiten op deze verdieping een man aan, schiet 
  hem overhoop of versla hem door te vechten. Voortaan moet je zelf weten hoe je 
  een vijand uitschakelt, tenzij er iets anders hier genoemd wordt. Door de 
  schakelaar die je net hebt gebruikt is er op deze verdieping een deur met een 
  groen lampje er naast. Ga door deze deur en loop gewoon rechtdoor. Tussen wat 
  kratten aan de rechter kant zal een man met een machinegeweer op je beginnen 
  te schieten. Schiet deze vent overhoop en ruil jouw pistool voor zijn geweer. 
  Ook hier is weer een deur met het bordje Stairs er boven, ga daar dus door en 
  een verdieping naar beneden. Links naast de deur waar je uit komt is een 
  andere deur met een kamer er achter. Schakel de vijand in deze kamer uit en 
  pak de Hypo Spray die hij laat vallen. Shinatama belt even op, waarna je in 
  deze kamer de schakelaar gebruikt. Verlaat de kamer en draai naar links weer 
  het trappenhuis in om een verdieping hoger te gaan. Als je boven bent ga je 
  naar rechts en daar door de deur met de groen en witte ruit er op. Loop naar 
  voren, naar de man op de grond. Raap op wat hij naast zich heeft liggen, een 
  Datapad.
  
  Je krijgt een nieuwe opdracht. Als het goed is komen er twee mannen uit de 
  kamer voor je rennen. Schakel ze allebei uit en pak de Hypo Spray die één van 
  de twee bij zich had. Als ze niet naar buiten komen, ga dan zelf naar binnen. 
  Er is nog één man extra die bij mij niet naar buiten kwam rennen, dus in 
  totaal zijn het drie vijanden. In deze kamer tref je ook een deur met Stairs 
  er boven aan. Ga daar naar binnen en een verdieping omhoog. Als je op de 
  volgende verdieping komt zie je in de muur links van je een deur zitten. Daar 
  zit op een vijand na niets boeiends dus loop er gewoon aan voorbij. Volg 
  gewoon de gang tot twee mannen je aanvallen, schakel deze uit en pak een Hypo 
  Spray van één van de twee. Één van de twee zou uit de kamer moeten komen, als 
  hij dat niet doet kan je hem gaan halen. Volg het pad naar het einde, waar een 
  deur links en een deur recht voor je zit. Laat de deur links met rust en ga 
  rechtdoor het trappenhuis in om een verdieping naar beneden te gaan. Daar 
  staat een vijand je onderaan de trap al op te wachten. Als je door de deur 
  gaat valt een andere vijand je ook aan. In deze kamer vind je een gesloten 
  deur en een schakelaar. Gebruik de schakelaar om de gesloten deur te openen en 
  ga er dan doorheen.
  
  In de volgende ruimte zie je recht voor je een deur naar de trap en ook een 
  gesloten deur met een rood lampje er naast. Om de hoek is echter nog een deur 
  die wel open kan en waar een vijand achter zit. Deze man moet je snel 
  uitschakelen, anders rent hij naar een paneel om het alarm aan te zetten. Ga 
  wel met de trap naar boven en op de verdieping waar je uitkomt door de enige 
  deur die je ziet. Gebruik de schakelaar om de deuren met de witte en rode ruit 
  van het slot te halen. Verlaat de kamer, met de trap naar beneden en door de 
  deur die je net open hebt gemaakt. Schakel aan de andere kant van de deur een 
  vijand uit en negeer de deur naar de trap. Er is nog een deur, weer met een 
  rood met witte ruit. Open deze deur en schiet de vijand neer die heer een 
  burger aan het slaan is. Als de vijand verslagen is praat jij met de burger. 
  Hij verteld je waar de persoon is die je zoekt, boven namelijk. Ga dus met de 
  trap naar boven, schakel de vijand uit en praat met de man hier. Hij zal de 
  grote deuren voor je openen. Als deze open zijn ga je er doorheen en je zult 
  aangevallen worden, schakel de man uit. Links op deze verdieping is de deur 
  naar de trap, ga met die trap naar beneden.
  
  Schakel op deze verdieping een vijand uit en ren naar de andere kant, daar 
  tref je een andere trap aan waarmee je echt helemaal naar beneden kunt. Als je 
  beneden bent schakel je twee vijanden uit. Loop naar de vrachtwagen en kijk om 
  je heen. Er zit een grote deur met een groene lamp er boven, daar moet je 
  doorheen. Pas wel op, hier lopen wat mannen met zwaar geschut rond. Schakel 
  iedere vijand hier op de grond uit en probeer ook wat vijanden op hogere 
  verdiepingen te raken als deze op je schieten. Je moet nu wel vaart maken, 
  want ondertussen is er rechts onder in je scherm een klokje gaan lopen. Volg 
  het kompas in de richting die het aangeeft naar een trap. Ga de trap op, 
  schakel eventuele vijanden uit en ren naar de andere kant van deze verdieping. 
  Daar ga je weer met een trap omhoog en hier ren je weer terug naar de andere 
  kant om bij een schakelaar te komen waar een vijand bij staat. Schakel deze 
  eerst uit en gebruik daarna de schakelaar. Het level is gehaald, maar je 
  krijgt eerst nog een filmpje.
   ___
  /_3_\______________________
  \ C / MANUFACTURING PLANT /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Je wordt er ingeluisd door de receptioniste, drie vijanden vallen je ineens 
  aan. Je hebt zelf ook versterkingen, dus neem deze vijanden even snel te 
  grazen. Rechts achter de receptie is een deur met een groen lampje. Ga er door 
  en in de volgende kamer weer door een deur links. Schakel twee vijanden uit en 
  haal de schakelaar in deze kamer over. Ga terug door de deur van deze kamer en 
  draai naar links. Ga daar door de deur die je net open hebt gemaakt. Aan de 
  andere kant tref je een lege kamer met nog een deur aan, ga daar dus doorheen 
  en schakel twee vijanden uit voordat één van hen het alarm kan activeren. Je 
  krijgt een telefoontje van Griffin, daarna mag je weer verder. Open de deur 
  aan de andere kant van deze ruimte en draai naar links. Ga door de deur links 
  aan het einde van de gang. Schiet een vijand neer en haal de schakelaar over 
  in het midden van de kamer. Ga dan door de andere open deur uit deze kamer, 
  dus niet terug zoals je kwam! Open daar voorbij de deur aan de andere kant van 
  de ruimte en ga daarna links door een andere deur om twee wetenschappers te 
  helpen, want ze worden aangevallen door een vijand. Praat daarna met de 
  wetenschappers om items te krijgen.
  
  In deze ruimte is ook een schakelaar die je over moet halen. Als je dat gedaan 
  hebt verlaat je de kamer en ga je door de deur links van je nadat je nog een 
  vijand hebt uitgeschakeld. Je komt weer in de ontvangsthal, waar een gek met 
  een sterk wapen op je begint te schieten. In deze ruimte is ook een trap 
  omhoog. Volg de trap dus omhoog en loop over het pad en door twee deuren. Daal 
  af via de trap, ga door de deur en je komt in een grote ruimte. Als je naar 
  het linker gedeelte van deze ruimte gaat word je door vier man aangevallen, 
  één van hen heeft een heel sterk wapen dat raketten schiet. Helemaal aan het 
  einde van deze ruimte tref je weer een kleine deur aan met een trap er achter. 
  Ga met de trap omhoog en je wordt weer gebeld door Griffin. Ga dan door de 
  twee deuren en in de volgende kamer de trap af om twee vijanden uit te 
  schakelen. De deur hier beneden zit op slot, dus ga weer terug omhoog en langs 
  het pad om door een deur zonder slot te gaan. Je komt op een pad met allemaal 
  laserstralen.
  
  Er zitten deuren aan de zijkant, maar deze kan je gewoon negeren. Aan het 
  einde van het pad zit de deur waar je moet zijn. Ontwijk de laserstralen en 
  probeer bij de deur te komen zonder een straal te raken. Als je toch een 
  straal raakt zal een kanon boven de deur op je gaan schieten. Bereik je de 
  deur aan het einde, ga er dan doorheen en schakel twee vijanden uit. Ga met de 
  trap naar beneden en draai je om, want onder het pad boven je zit in de hoek 
  een schakelaar die je moet overhalen. Als dat gedaan is ga je terug naar boven 
  en terug naar het pad met alle lasers. De deuren zitten nu in de muur links 
  van je en je moet gewoon de eerste deur hebben die je tegen komt. Ga naar 
  binnen en schuif onder de lasers door. Als je ze raakt begint er weer een 
  kanon op je te schieten. Haal de schakelaar over die tussen de lasers zit om 
  ergens anders een deur te openen. Sninatama belt je. Verlaat de kamer, draai 
  naar links, ontwijk de lasers en ga door de deur aan het einde van het pad. 
  Daal af via de trap en ga door de inmiddels open deur. Vraag een Hypo Spray 
  van de wetenschapper en haal dan de schakelaar over. Verlaat de kamer, ga 
  terug de trap op en terug naar het pad met de lasers. De eerste deur meteen 
  rechts is nu ook open dus ga naar binnen. Schakel twee mannen uit en haal de 
  schakelaar over. Verlaat dan de kamer, draai naar rechts en ontwijk alle 
  lasers om weer bij de deur aan het einde te komen. Aan de andere kant ga je 
  meteen links en door de deur die je net open hebt gemaakt.
  
  Schiet de vijand neer en praat met de wetenschapper, na het gesprek krijg je 
  een Hypo Spray van hem. Daal dan af via de trappen en ga door de deur, je 
  krijgt weer bericht van Shinatama. Na het gesprek open je de glazen deuren om 
  bij de grote computer te komen. Je moet deze grote computer, Deadly Brain, 
  verslaan door de vier schakelaars rond de computer te gebruiken. Ren naar één 
  van de schakelaars, je kunt er achter schuilen voor de lasers. Haal de 
  schakelaar over en wacht op een kans om naar de volgende schakelaar te gaan 
  zonder geraakt te worden door de lasers. Je kunt bukken om de bovenste straal 
  te ontwijken en je blijft de onderste straal toch voor. Herhaal dit tot je 
  alle vier de schakelaars hebt overgehaald. Hij gaat dan naar de volgende fase, 
  waarin de laserstralen van patroon veranderd zijn en je de schakelaars weer 
  allemaal over moet halen. De lasers zijn makkelijk voor te blijven. Als je dat 
  weer gedaan hebt ga je naar de laatste fase. De lasers veranderen weer en je 
  moet weer alle schakelaars overhalen. Hier moet je echt goed timen. Ren pas 
  naar de volgende schakelaar als de lasers net voorbij zijn, anders word je 
  geraakt door de volgende stralen. Als je nu de schakelaars allemaal over hebt 
  gehaald is de missie voorbij.
   ___
  /_3_\___________________
  \ D / BIO-RESEARCH LAB /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Het level begint met een gevecht tegen die lelijkerd Barabas. Het 
  belangrijkste punt is dat je moet zorgen dat Barabas je niet raakt met zijn 
  wapen. Het gevecht kan even duren, maar is op zich vrij makkelijk te doen. 
  Haal Barabas onderuit met een leuke aanval en blijf hem steeds neermeppen als 
  hij weer op staat. Op die manier kan hij je niks maken. Af en toe doet hij dan 
  wel een aanval die hij Earthquaker noemt. Hier moet je wel voor oppassen, het 
  is moeilijk die aanval te ontwijken. Soms doet hij ook een aanval genaamd 
  Stronger And Stronger, waarmee hij zichzelf dus sterker maakt. Als hij aan het 
  opladen is kan je hem gewoon tegen de grond meppen, hij kan je op dat moment 
  niets doen. Na een hoop flinke klappen geeft Barabas het op en gaat hij er 
  vandoor. Er zit één deur in dit gebied. Kijk richting de poort met de 
  politiewagens er achter en ga dan het pad in dat naar rechts loopt. Je komt 
  vanzelf bij de deur met het groene lampje waar je naar binnen moet. Het zou 
  kunnen dat twee mannen je al aanvallen voordat je door deze deur bent gegaan. 
  Als je binnen bent zijn er in deze hal weer twee mannen die je moet 
  uitschakelen.
  
  In de pilaar waar je omheen moest toen je binnen kwam zit een kleine ruimte. 
  Ga door de deur in deze pilaar naar binnen en haal daar de schakelaar over. De 
  zes deuren in de grote hal zijn nu allemaal open en ook een paar deuren verder 
  in het level zijn nu open. Eigenlijk zijn het geen zes kamers, het zijn twee 
  grote kamers met elk drie deuren. Je hoeft niet deze kamers binnen te gaan. Je 
  wordt hier namelijk aangevallen door vijanden, maar je kunt wel Hypo Sprays 
  van de wetenschappers hier krijgen. Kies dus zelf wat je wilt en ga daarna met 
  de trap in de grote hal naar boven. Op deze verdieping tref je zes deuren en 
  vier vijanden aan. Schakel de vijanden uit. De vijanden kunnen de deuren 
  openen, maar als ze dat niet doen kan je zelf de deuren openen met de 
  schakelaar in het kleine kamertje aan de andere kant van deze verdieping. De 
  deuren gaan open en je kunt weer items krijgen van sommige wetenschappers in 
  de twee kamers, een Force Field, een Hypo Spray en wat munitie. Als je hier 
  klaar bent ga je weer een verdieping naar boven.
  
  Schakel op deze verdieping twee vijanden uit en haal dan de schakelaar over in 
  het kamertje tussen de twee trappen. De kamers op deze verdieping zullen open 
  gaan en omdat dit de derde schakelaar is zal er boven ook een deur van het 
  slot gegaan zijn waar drie lichtjes boven hangen die nu allemaal groen zijn. 
  Links en rechts in de kamers zitten bij elkaar twee vijanden, ze hebben 
  ondertussen de wetenschappers als gedood. Schakel ze uit en haal twee items 
  uit de kamers, een Hypo Spray uit de éne kamer en iets anders uit de andere. 
  Ga daarna met de trap naar boven en door de deur met de drie groene lampjes er 
  boven. Je komt op het dak van het gebouw terecht, zorg dus dat je niet naar 
  beneden valt want dan ben je dood. Hier op de daken kom je drie vijanden 
  tegen. Baan je een weg naar een blauwe schuifdeur met een trap er achter en ga 
  daarmee naar boven. Je komt hier nog twee vijanden tegen. Bovenaan de trap kom 
  je een gesloten deur tegen en een andere deur die wel open kan. Ga daar 
  doorheen en volg het pad. In de ruimte met het grote computersysteem schakel 
  je een vijand uit en je krijgt een filmpje. Konoko rent nu vanzelf door de 
  deur die eerst gesloten was en gaat met de lift naar beneden.
  
  TCTF agenten hebben ondertussen het gebouw in handen. Als je uit de lift staat 
  ga je meteen links en dan verderop weer links een klein trappetje af. De TCTF 
  agent hier zal je wat Hypo Sprays geven als je met hem praat. Draai om, ren 
  weer het trappetje op en dan rechtdoor door de hal een ander trappetje weer 
  af. Hier tref je een schakelaar aan waarmee je het eerste slot van een deur 
  met drie sloten af kan halen. Ondertussen zullen er waarschijnlijk vijanden 
  verschenen zijn, inclusief een paar met bommen. Als je deze verslaat gaat er 
  een timer lopen en dan moet je echt bij ze uit de buurt blijven! In de grote 
  hal zijn er ook vijanden die tegen de TCTF agenten vechten, maar die hoef je 
  niet verplicht te helpen. In de muur tegenover de schakelaar zit een opening 
  met een brede trap er achter. Volg deze trap naar boven en het pad met nog een 
  andere trap ook. Naast de trap waar je uit komt zit een deur. Ga naar binnen 
  en haal de schakelaar aan de andere kant van de kamer over om ook het tweede 
  slot van de deur te ontgrendelen. Ondertussen is een vijand de kamer binnen 
  gekomen, dus schakel deze even uit. Loop de kamer uit en zoek naar een trap 
  omhoog. Deze kom je vanzelf tegen als je buiten om de kamer heen loopt. Je 
  moet voordat je met de trap omhoog gaat waarschijnlijk een stuk of vier 
  vijanden uitschakelen.
  
  Als je dan met de trap naar boven bent gegaan steek je via de loopbrug rechts 
  van je over naar de andere kant van het gebouw. Ook hier kan je weer vijanden 
  tegen komen. Deze keer zit de laatste schakelaar niet in een kamer maar gewoon 
  ergens tegen de muur. Blijf als je van de loopbrug af bent gewoon doorlopen en 
  je ziet hem vanzelf zitten. Loop daarna weer terug over dezelfde loopbrug en 
  je komt de deur die nu inmiddels open is vanzelf in de muur links van je 
  tegen. Ga door deze deur en door de schuifdeur er achter om in een zeer groot 
  gebied te komen. Er zijn smalle paadjes, dus kijk uit waar je loopt. Op deze 
  verdieping lopen twee vijanden rond. Je kunt ze uitschakelen of ontwijken, 
  maar je moet in ieder geval naar de tegenoverliggende hoek van deze ruimte om 
  met de trap daar een verdieping naar beneden te gaan. Ook op deze verdieping 
  lopen twee vijanden. Ga weer naar de tegenoverliggende hoek om nog verder naar 
  beneden te gaan. Doe dat op de verdieping waar je uit komt weer. Achter de 
  trap waarmee je naar beneden gaat zit een schakelaar om een grote poort te 
  openen. Als je de schakelaar overhaalt komt er een vijand met bommen op je af 
  die je moet uitschakelen en waarvan je daarna hard moet wegrennen! Spring via 
  de blokken in de groene massa naar de overkant en ga door de grote poort. 
  Schakel een vijand uit, open de deur en ren achter het busje aan.
   ___
  /_3_\__________________
  \ E / AIRPORT ASSAULT /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Muro zal vergezeld zijn van twee vijanden, waarvan één met hem naar binnen 
  gaat en de ander jou aanvalt. Als je deze uit de weg hebt geruimd ga je ook 
  naar binnen, waar die net genoemde vijand ondertussen onschuldige burgers aan 
  het meppen is. Schakel hem uit en vraag een Hypo Spray aan de vrouw. Volg 
  daarna de ruimte naar rechts. Aan het einde zijn drie vijanden die de burgers 
  weer aanvallen. Als je zo op tijd verslaat kan je wat items van ze krijgen. De 
  gang maakt weer een bocht naar links en in de volgende ruimte tref je links op 
  de muur een schakelaar aan om een glazen deur aan het einde van deze gang open 
  te maken. Ga door deze deur en schakel twee vijanden uit die aan de andere 
  kant van de kamer binnen komen en je aanvallen. Ook hier kan je weer wat items 
  krijgen van sommige burgers. Ga door de deur aan de andere kant van de kamer, 
  de deur waar de vijanden dus uit kwamen, en ga met de helling links van je de 
  kamer rond en naar beneden. Schakel hier twee vijanden uit die het op de 
  bouwvakkers voorzien hebben.
  
  Onder de loopbrug waar jij net vanaf komt vind je twee gangen naar een ander 
  gebied. Neem de linker gang en draai als je boven bent meteen naar links om 
  daar een vijand met een leuk wapen neer te meppen. Er staan twee vliegtuigen 
  in deze ruimte. Één links van het pad waar je uit kwam en één rechts. Ren 
  onder het rechter vliegtuig door en schakel verderop weer twee man uit. Als je 
  onder het vliegtuig door bent zie je rechts van je weer twee paden naar binnen 
  gaan. Ook hier zijn weer twee vijanden. Als je naar binnen gaat word je 
  trouwens meteen beschoten door nog een vijand en er is ook nog zijn man met 
  bommen rond z’n middel. Als je deze allebei uitgeschakeld hebt kan je bij de 
  bouwvakker nog een Hypo Spray vragen. Je kunt hier in principe twee hellingen 
  beklimmen, maar één daarvan is opgeblazen en houdt dus een stukje verderop 
  gewoon op. Kies dus de helling rechts van de bagageband en volg deze naar een 
  deur. Achter deze glazen deur tref je weer twee vijanden aan die je moet 
  uitschakelen. Daarna kan je gewoon door de glazen deur aan de andere kant van 
  de ruimte.
  
  Muro komt even langs maar is al snel weer weg en laat twee vijanden achter, 
  waarvan er één een zeer irritant wapen heeft. Er zitten twee kleine kamertjes 
  aan de zijkant van deze grote ruimte, daar kwamen de vijanden ook uit. In de 
  linker kamer daarvan haal je een schakelaar over om in de grote ruimte een 
  deur te openen. Ga dus terug deze grote ruimte in en dan door de deur die je 
  net open gemaakt hebt. Ga ook door de schuifdeur er achter die vanzelf open 
  gaat. Links op deze verhoging staat een vijand met een zwaar wapen, schakel 
  deze eerst uit. Ga dan de andere kant op en sla de deur van het kleine 
  kamertje voorlopig even over. Ren dus gewoon de trap af en ga bij de trap in 
  de hoek schuin tegenover waar je uit komt weer omhoog. Tussen de twee trappen 
  kom je waarschijnlijk een vijand tegen en ook op de verhoging waar je weer op 
  gaat staat een vijand. Uit het kleine kamertje aan deze kant komt dan nog een 
  andere vijand. Ga dit kamertje in en haal de schakelaar over die hier zit. Nu 
  moet je weer terug naar de andere kant van de ruimte, daar weer de trap op en 
  het kleine kamertje in om daar een schakelaar over te halen. Onderweg kom je 
  twee zwaar bewapende nieuwe vijanden tegen. Als je de schakelaar aan de andere 
  kant in het kamertje heb overgehaald gaat de deur waar deze vijanden uit 
  kwamen weer open, daar moet je dan ook doorheen om het level te halen.
   ___
  /_3_\________________________
  \ F / AIRPORT CARGO HANGARS /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  In de ruimte waar je begint staat meteen een vijand met een wapen op jou of op 
  de bouwvakkers te schieten, dus schakel hem uit. Je kunt hier maar op één 
  manier verder, door de donkere gang in een hoek van de kamer, waar ook de 
  eerste vijand vandaan kwam. Je komt uit in een zeer grote hal waar nogal wat 
  vijanden lopen. Als je in de hal komt ga je meteen rechts en door de deur 
  rechts in de muur. Ga met de trap die je hier ziet een verdieping naar boven 
  en dan naar links om verderop bij een schakelaar uit te komen. Als je de 
  schakelaar hebt overgehaald ga je met de trap weer naar beneden en door de 
  deur weer de grote hal in. Ren naar de hoek links achter in de hal en ga een 
  klein gangetje in om bij de deur te komen die je net open hebt gemaakt. Hier 
  binnen praat je met een bouwvakker om een praatje te maken. Haal ook de 
  schakelaar in deze ruimte over en ga dan terug naar de grote hal. Je kunt nu 
  door de grote dubbele deur die links zit als je weer naar buiten komt lopen.
  
  Achter de grote deuren loop je wat verder om op een groot terrein uit te 
  komen. In totaal lopen hier vier vijanden rond, waarvan één met bommen. Je 
  moet eigenlijk gewoon rechtdoor oversteken. Je komt twee deuren tegen, waarvan 
  de rechter nog op slot zit. Ga dus door de linker, schakel de vijand hier 
  binnen uit en haal de schakelaar over om de rechter deur ook open te maken. Ga 
  het kamertje uit en door de rechter deur. Je krijgt een filmpje waarin Muro 
  vlucht en drie vijanden voor je achter laat. Schakel deze voorzichtig uit en 
  ga door de deur waardoor Muro weg ging, dat is de deur bovenaan de helling die 
  je dan moet beklimmen achter in deze ruimte. Je komt onderweg een hoop 
  vijanden tegen, je kunt ze verslaan maar het is beter om ze gewoon naar te 
  beneden te schoppen en te slaan. Volg het pad naar een eerste blauwe kamer en 
  haal daar binnen de schakelaar over om het eerste slot van drie sloten van een 
  deur te halen. Keer terug naar het pad en volg het naar de volgende deur. Ga 
  door de lege witte kamers en blijf het pad volgen naar de tweede blauwe kamer. 
  Hier binnen haal je de tweede schakelaar over en daarna vervolg je de weg 
  langs het pad.
  
  Je loopt langs de deuren met de drie sloten, waarvan er nu twee geopend zijn. 
  Er zouden dus twee groene lampjes moeten branden en één rode. Vervolg je weg 
  langs de richel, voorbij de genoemde deuren dus, en je komt vanzelf weer bij 
  een blauwe kamer uit. Haal hier de schakelaar ook over en keer dan terug naar 
  de deuren met de drie lampjes er boven die nu helemaal open zijn. Er zijn er 
  twee, ga gewoon door degene die het dichtst bij is en ga als je er doorheen 
  bent naar rechts. Er zijn hier ook weer een hoop vijanden, omzeil ze als dat 
  kan. Volg dus het pad naar rechts en ga met de helling links van je verderop 
  omhoog. Schakel wat vijanden uit als die er zijn en volg dan de route tot je 
  aan de rand van een gebouw komt. Je ziet dan links van je een helling naar 
  boven gaan. Volg die route om op het andere gebouw uit te komen, waar je ook 
  weer een vijand uitschakelt. Ga via de helling verderop naar beneden, schakel 
  een vijand uit en ga dan verderop nog verder naar beneden, waar weer een 
  vijand staat. Loop een stuk verder en je ziet rechts van je een trap tegen de 
  muur naar een deur gaan. Deze deur zit nog op slot, dus negeer deze nu maar 
  even. Loop verder door en je ziet links een trap naar beneden gaan, die moet 
  je wel hebben.
  
  Als je beneden komt keer je Konoko om en loop je langs het gebouw. Ga links 
  als het kan en volg de richting van je kompas een beetje. Je komt uit bij een 
  omheining waar je in moet om een schakelaar te vinden en over te halen. Daarna 
  loop je terug zoals je gekomen bent en ook weer via de trap het dak op. 
  Waarschijnlijk moet je eerst een hoop vijanden uitschakelen die het op de 
  bouwvakkers voorzien hebben. Je kunt wat items krijgen van ze als beloning. Nu 
  kan je door de deur op het dak bovenaan de trap die je eerst voorbij moest 
  lopen, deze is nu wel open. Achter deze deur vraag je een item aan de burger, 
  daarna ga je verder door de oranje deur en een trap af. Aan de andere kant van 
  de oranje deur onderaan de trap zitten twee vijanden die je uit moet 
  schakelen. Volg de ruimte naar de volgende oranje deur en ga via de trap daar 
  achter weer verder naar beneden. Hier tref je nog een burger en een vijand 
  aan. Volg de ruimte en ga de inham in links van de volgende oranje deur. Hier 
  pak je een Rappelling Harness op en daarna ga je wel door de genoemde oranje 
  deur. Ga de trap af, door de deur en schakel een vijand uit. Open de deur met 
  het groene lampje er naast en schakel aan de andere kant van deze deur weer 
  een paar vijanden uit. Ga via de helling in deze ruimte omhoog en reken weer 
  af met vijanden. Blijf gewoon de helling naar boven volgen tot je op het dak 
  komt, waar ook weer een hoop tegenstand geboden wordt. Aan de andere kant van 
  het dak tref je een smalle loopbrug over de diepte aan. Ga naar het midden van 
  deze loopbrug en Konoko laat zich naar beneden zakken.
   ___
  /_3_\___________________
  \ G / TCTF REGIONAL HQ /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Als je begint ren je meteen rechtdoor naar de achterkant van de garage. Uit de 
  meest linker deur in de achterste muur komen twee vijanden. Schakel ze uit en 
  ga door diezelfde deur naar de ruimte er achter, waar je weer twee vijanden 
  tegen komt. Ga door de deur die recht voor je was toen je deze kamer binnen 
  kwam. Mep de vijand neer die uit een opening rechts van je naar je toe komt 
  rennen. Draai naar rechts door die openen en reken af met de vijand achter in 
  deze ruimte met het wapen. Hij staat op de auto, dus dit zal je zelf ook met 
  een wapen moeten doen. Bovendien staat er op de loopbrug boven in deze kamer 
  ook nog een gek met raketten op je te schieten. Links van de auto is een 
  opening in de muur. Ga er doorheen en draai meteen weer naar links. Loop een 
  stukje verder en help de TCTF agent in het gevecht tegen twee vijanden. 
  Schakel je de vijanden uit voordat de TCTF agent is verslagen, dan zal deze 
  met je mee gaan lopen. In de zijsteeg waar de agent uit kwam zit een grijze 
  deur. Als je er doorheen gaat en de vijand binnen verslaat kan je van de 
  burger daar munitie krijgen als ze nog leeft. Als je deze steeg juist voorbij 
  loopt kom je bij twee deuren uit. Rechts een bruinige deur met twee vijanden 
  en een burger met items er achter, links een deur met een teken er op en een 
  ruimte met een schakelaar er achter. Die deur en die schakelaar moet je 
  hebben. In deze ruimte heb je ook een vijand.
  
  Als je de schakelaar hebt overgehaald verlaat je de kamer en draai je naar 
  rechts. Ren naar de deur met het groene lampje er naast aan de andere kant van 
  de gang. Onderweg schakel je twee vijanden uit. Als je de deur geopend hebt 
  krijg je even een filmpje, daarna mag je met de trap naar boven. Onderaan de 
  trap is trouwens een deur met drie sloten waar je nog niet doorheen kan. Ga 
  dus naar boven en sla de eerste deur die je tegen komt even over. Ga nog een 
  verdieping hoger en ga wel door deze deur. Ren vanaf de deur gewoon in een 
  rechte lijn naar voren en ga door de deur links achter in de gang. Onderweg 
  zullen er veel vijanden verschijnen en dat kon wel eens lastig worden. Als je 
  in de kamer bent gekomen haal je daar de schakelaar over. Ren dan meteen terug 
  naar de deur naar de trap en ga nog een verdieping hoger. De deur hier heb je 
  net open gemaakt, ga daar dus doorheen. Je komt op een verdieping die wel weer 
  erg lijkt op de vorige. Je moet dan ook weer door de deur die achter in de 
  gang links zit. Zowel voor de deur als achter de deur kom je vijanden tegen. 
  Als je door de deur bent volg je gewoon de trap omhoog. Onderweg krijg je weer 
  een klein filmpje te zien, daarna kan je gewoon verder lopen en door de deur 
  deze kamer verlaten.
  
  Deze kamer is echt een slagveld. Zowel TCTF agenten als vijanden schieten in 
  het rond, alleen de vijanden moet je aanpakken natuurlijk. Als je vanaf de 
  deur waar je uit komt naar rechts gaat dan kom je bij een brede trap. Volg 
  deze trap naar boven. Vanaf hier volg je de smalle paadjes die steeds een 
  stukje hoger naar de overkant lopen. Iedere keer als je zo’n pad gehad hebt 
  draai je naar links en dan kom je vanzelf bij de volgende ook links van je. 
  Sommige bruggetjes zijn kapot, dus daar moet je dan al rennend overheen 
  springen. Op het moment dat je bij het punt komt waar de brug compleet weg is 
  dan zit je op de goede verdieping. Ga dan door de deur vlakbij deze 
  ontbrekende brug en praat met de lasser. Je krijgt van hem een Laser Torch. 
  Verlaat de kamer, draai naar links en loop helemaal naar het einde. Rechts van 
  je zie je dan de lift hangen waar je bovenop moet springen. Ga in het gele 
  cirkeltje staan om de boel aan de gang te krijgen en een filmpje te zien. Ren 
  recht naar voren, schakel de twee vijanden uit en ga dan naar de grote 
  verzameling computerschermen die aan de andere kant van de ruimte te vinden 
  is. Tegenover deze schermen staat een schakelaar geplaatst, die je natuurlijk 
  moet overhalen. Je ziet meteen rechts achterin een rood lampje in een groen 
  lampje veranderen. Ga dus door die deur die je net open hebt gemaakt.
  
  In deze ruimte schakel je twee vijanden uit voordat je met de trap omhoog 
  gaat. Als je boven bent reken je weer af met twee vijanden, daarna ga je door 
  de enige deur die je hier kan vinden. Als je door die deur bent volg je het 
  pad. De deur recht voor je sla je over, net als de tweede deur die je tegen 
  komt. De derde deur, aan het eind van het pad, moet je wel hebben. Als je hier 
  doorheen bent ga je namelijk nog hoger met de trap. Vanaf daar ga je weer door 
  de deur naar buiten om op de smalle paden een verdieping hoger te komen. Ga 
  meteen links en volg het pad naar de kamer in de tegenoverliggende hoek, waar 
  het pad ook uit komt dus. Ga daar naar binnen en met de trap nog verder 
  omhoog. Schakel een vijand uit en ga door de deur met het groene lampje er 
  naast. Reken hier weer af met een aantal vijanden. Iedere deur zit op slot 
  hier, dus je kunt alleen door de twee openingen rechts van de deur waardoor je 
  binnen kwam naar buiten toe. Doe dat dus en je krijgt een filmpje. Daarna ben 
  je meteen in gevecht met Barabas, het eerste wat je doet is dus wegspringen 
  voor zijn eerste schot. Je kunt hem weer ‘makkelijk’ verslaan door hem steeds 
  neer te meppen op het moment dat hij opstaat. Je kunt hem wel van het dak 
  afgooien, maar dan verschijnt hij toch weer. Herhaal de strategie totdat 
  Barabas verslagen is.
   ___
  /_3_\___________________________________________
  \ H / ATMOSPHERIC CONVERSION CENTER (EXTERIOR) /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Wat je ook doet, zorg dat je niet naar beneden valt! Dan ben je namelijk 
  meteen dood en kan je het verder wel schudden. Loop naar voren en ga rechts de 
  hoek om als je daar bent. Je komt bij een brug waar drie mannen op staan, 
  schakel ze uit en steek over via de brug. Aan de overkant kan je zowel links 
  als rechts gaan, maar je moet naar links en dan een kamer in via een deur 
  verderop links van je. Hier haal je een schakelaar over om verderop een deur 
  te openen. Achter de schakelaar ligt trouwens een Hypo Spray. Als je hier 
  klaar bent verlaat je de kamer en ga je naar links. Je komt vanzelf bij de 
  deur die je net open hebt gemaakt en waar je nu dus doorheen moet. In de kamer 
  er achter is het enige wat je doet een Hypo Spray van de werker vragen, daarna 
  kan je meteen door de deur aan de andere kant. Je kunt hier het linker of het 
  rechter pad kiezen. Ieder pad bevat één vijand, maar op de muur tussen de twee 
  paden staan ook vijanden. Aan het einde van het pad vind je de deur waardoor 
  je verder moet, je kunt de trap op gaan om de vijanden op de muur nog uit te 
  schakelen. Als je door de deur gaat vraag je weer een Hypo Spray van de werker 
  om daarna weer door de andere deur in deze ruimte naar buiten te gaan.
  
  Je kunt op het eerste gezicht weer links en rechts, maar links loopt dood dus 
  moet je naar rechts. Ren langs het pad tot je rechts van je door een deur 
  kunt. Haal daar binnen de schakelaar over en praat met de agent die hier 
  staat. Je krijgt van haar ook een vet item. Verlaat de kamer, draai naar 
  rechts en loop voorbij het groene lichtje aan het einde van het pad. Na een 
  kort filmpje ben je met de lift naar beneden gegaan en kan je weer verder 
  spelen. Blijf het pad volgen tot je bij de deur met het rode lampje komt, 
  onderweg schakel je een vijand uit. Als je bij de deur komt draai je Konoko om 
  en ren je terug langs de andere kant van de muur. Rechts van je is verderop 
  een deur met een schakelaar er achter. Haal deze over en ren terug langs het 
  pad naar de eerder gesloten deur die nu dus open is. Aan de andere kant 
  schakel en een vijand uit en pak je het wapen dat hier ligt van de grond. Ga 
  door de open deur aan de andere kant van deze ruimte en klim via links of 
  rechts met de trap omhoog om op de muur te komen. Hier lopen een aantal 
  vijanden die je moet verslaan om aan de andere kant te komen. Haal de 
  schakelaar hier over en spring naar beneden om door de deur te gaan die je net 
  open hebt gemaakt.
  
  Vraag een Hypo Spray van de wetenschapper hier en ga gewoon weer naar buiten 
  door de deur aan de andere kant. Het maakt niet uit of je nu links of rechts 
  gaat, je komt toch uit op hetzelfde punt. Rechts loopt in ieder geval een 
  vijand en verderop nog één. Als je de bocht naar links maakt en dan verder 
  rent zal er verderop iemand op je beginnen te schieten. Schiet hem neer als je 
  wilt, maar er zullen er nog veel meer volgen als je hem verslaat. Je moet in 
  ieder geval weer de eerste links nemen en dit pad een heel lang stuk blijven 
  volgen tot je links van je een deur tegen komt en dus naar binnen kunt. 
  Onderweg zul je een hoop vijanden tegen komen. Haal de schakelaar over als je 
  er bent en je ziet meteen helemaal rechts een rood lampje groen worden. 
  Verlaat het kamertje en loop voorbij dat lampje de lift in. Weer een klein 
  filmpje waarna je weer verder kunt. Als je uit de lift stapt, neem dan meteen 
  het linker pad en ga de kleine ruimte verderop links binnen. Haal hier de 
  schakelaar over en ga weer naar buiten om het pad verder te volgen. Aan het 
  einde moet je verplicht naar rechts, je ziet dan links verderop de deur die je 
  net open hebt gemaakt. Ga naar binnen en schakel de vijand uit die de andere 
  man aan het meppen is. Praat met deze man en hij zal de stroom voor een tijdje 
  van een smalle brug af halen.
  
  Je kunt aan de timer rechts onder in beeld zien hoe lang je nog hebt voordat 
  de stroom weer normaal werkt. De snelste manier om over te steken is dan ook 
  via het raam. Schiet gewoon het raam naast de computer kapot en spring er 
  doorheen om zo snel mogelijk op de smalle brug te komen. Als je geen wapen 
  hebt zul je om moeten lopen. Als je op de brug bent is er nog steeds wat 
  stroom actief, dus spring over de brede blauwe cirkel heen als deze op je af 
  komt. Ben je niet op tijd of is er een andere reden waarom het nodig is dan 
  kan je het opnieuw proberen door zelf de computer in de ruimte met de man die 
  je helpt te gebruiken. Je hebt dan opnieuw zo’n twintig seconden om aan de 
  overkant te komen. Je moet dus sowieso over de brug sprinten anders red je het 
  niet. Ben je aan de overkant gekomen dan mag je meteen een vijand uitschakelen 
  die binnen in een kamer zit. Je kunt hem neerschieten of wachten tot hij naar 
  buiten komt. Als je van de brug af komt moet je in ieder geval meteen naar 
  links en in die richting blijven lopen. Je komt vanzelf bij een tweede 
  stroombrug, maar daarvoor nog bij een kleine kamer met weer een schakelaar. 
  Haal deze schakelaar over om de deur buiten te openen zodat je er doorheen 
  kan.
  
  Praat aan de andere kant met de wetenschapper. Uit de andere deur in deze 
  ruimte zouden twee vijanden kunnen komen. Zo niet dan kan je ze buiten nog 
  uitschakelen. Je moet in ieder geval in de kamer van de wetenschapper zijn om 
  verder te gaan. Schiet eerst weer het raam naast de schakelaar stuk zodat je 
  makkelijk op de stroombrug kunt springen. Haal daarna de schakelaar over, 
  spring naar buiten (Of loop om als je geen wapen hebt!) en sprint over de brug 
  naar de andere kant. Vergeet niet over de sterke stroomstoten heen te 
  springen. Onderweg zal je aan de zijkanten allerlei dingen zien, waaronder een 
  platform links van je. Daar moet je op springen, dus niet naar de overkant 
  lopen. Schakel een vijand uit, ga met de trap naar beneden en mep nog een 
  vijand neer. Je kunt nog verder naar beneden via allerlei hellingen. Als je 
  helemaal beneden bent zie je een deur die gesloten is en twee vechtende 
  mannen. Schakel de vijand uit om de andere man te helpen en haal dan de 
  schakelaar over om de deur te openen. In de komende kamers zit steeds gewoon 
  de deur die je moet hebben tegenover de deur waardoor je binnen komt. Meestal 
  zitten er één of twee vijanden in iedere kamer, behalve in de laatste. Dat is 
  vrij pittig daar, want er lopen drie zwaar bewapende vijanden waarvan één ook 
  met een Force Field. Als je deze mensen verslagen hebt is het level gehaald.
   ___
  /_3_\___________________________________________
  \ I / ATMOSPHERIC CONVERSION CENTER (INTERIOR) /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Schakel twee vijanden uit vlak nadat je begint en verlaat daarna de kamer door 
  één van de twee opening in de muur waar je tegen aan keek toen je begon. Loop 
  naar de trap en ga helemaal naar beneden. Op de grond aangekomen word je 
  gezien door een vijand, waarna er nog een stuk of drie zullen volgen. Je moet 
  in ieder geval naar de andere kant van deze grote oppervlakte, waar dan twee 
  deuren zijn met ieder een groen lampje er naast. Kies zelf door welke deur je 
  gaat en versla een aantal vijanden die op je af komen rennen aan de andere 
  kant van die deur. Ren gewoon recht naar voren, naar de andere kant van de 
  ruimte, en ga als je bij de muur bent ga je naar links om bij Shinatama te 
  komen. Je moet eerst een vijand uit de weg ruimen die een leuk wapen heeft, 
  daarna moet je Shinatama benaderen om een filmpje te laten starten. Daarna heb 
  je dertig seconden om hier weg te komen. Draai Konoko dus meteen om en kijk 
  dan naar rechts. Hier zie je een trap die omhoog gaat, die moet je nemen. Volg 
  de trappen naar boven en ren de vijanden die je onderweg tegen komt gewoon 
  voorbij, anders heb je misschien niet genoeg tijd. Als je boven aan de laatste 
  trap bent draai je naar rechts, daar zie je een deur met een groen lampje er 
  naast waar je doorheen moet om in veiligheid te komen.
  
  In de kamer waar je binnen komt wordt een wetenschapper aangevallen door een 
  vijand. Schakel de vijand uit en praat met de wetenschapper. Hij zal weer geen 
  knoeien met een computer zodat jij over een stroombrug kunt rennen. Wacht tot 
  de wetenschapper de timer heeft gestart en open dan de deur naar de 
  stroombrug. Blijf staan totdat de stroomstoten niet meer de hele brug innemen 
  zodat jij naar de overkant komt. Sprint snel naar de andere kant en spring 
  over de enkele stroom ringen heen. De wetenschapper in de kamer aan de 
  overkant zal je een Force Field geven. Ga dan door de andere deur in deze 
  ruimte naar een andere kamer waar een vijand beneden op je staat te wachten, 
  een tweede vijand zal via de trap naar beneden komen. Ga zelf met die trap 
  omhoog en blijf met de trappen omhoog gaan totdat je niet verder komt. Ga hier 
  de kamer binnen en praat met de wetenschapper nadat je de vijand met het 
  irritante wapen hebt neer gemept om een Hypo Spray te krijgen. Haal dan de 
  schakelaar in deze kamer over. De deur meteen rechts van de schakelaar gaat 
  open en je hebt toegang tot een grote maar gevaarlijke ruimte,
  
  Ten eerste moet je niet in de groene prut vallen want dan ben je gelijk dood. 
  Ten tweede is het de bedoeling niet geraakt te worden door de stroomstralen in 
  deze ruimte. De eerste stroomstraal is makkelijk te ontwijken. Je moet 
  namelijk niet de halve cirkel in lopen maar met de trap die je ziet omhoog 
  gaan. Schakel eerst de robot uit en spring dan naar beneden op de plek waar 
  dit platform boven een schakelaar beneden hang. Zorg dat je goed terecht komt 
  en schakel weer een robot uit. Als je de schakelaar hier overhaalt zal er geen 
  stroomstraal meer door deze en de volgende halve cirkel gaan voor een bepaalde 
  tijd, dus zorg dat je binnen de aangegeven tijd verder bent gelopen naar de 
  volgende halve cirkel en daar bij de tweede schakelaar staat en de robot daar 
  hebt uitgeschakeld. Haal dan ook deze schakelaar over en doe weer precies 
  hetzelfde. Je hebt nu alleen veel minder lang de tijd om bij de volgende 
  schakelaar te komen, de gele, dus maak een beetje haast. Ook deze schakelaar 
  haal je over en dan ren je zo snel mogelijk naar de deur met het groene lampje 
  om daar doorheen te gaan.
  
  In de kamer waar je nu komt reken je af met een vijand die weer zo’n irritant 
  wapen heeft. Ga door één van de twee deuren deze kamer uit en ga met de 
  trappen naar beneden totdat je niet verder omlaag kunt. Ga hier door de enige 
  deur die er is en schakel aan de andere kant twee vijanden uit. In mijn geval 
  was de wetenschapper al dood, dus in dat geval moet je zelf de schakelaar 
  overhalen om de stroombrug aan te passen en zo naar de overkant te komen. Je 
  kent ondertussen het principe wel, gewoon sprinten en over de actieve ringen 
  heen springen. Deze keer zal er van de zijkanten ook nog op je geschoten 
  worden en er zal zelfs een vijand op je af komen rennen. Meestal is deze 
  echter al dood door de stroom of gewoon naar beneden gevallen voordat hij bij 
  jou is aangekomen. Als je aan de overkant bent spring je de kamer binnen en 
  reken je af met twee vijanden. Er is hier maar één deur waardoor je verder 
  kunt, die met het groene lampje. Aan de andere kant tref je bij vijanden 
  beneden aan en nog een hoop op hoger liggende verdiepingen. Je moet via de 
  trappen vier verdiepingen omhoog, dus ren naar de trap aan de andere kant van 
  deze ruimte en ren rond de verdieping tot je de volgende trap hebt gevonden.
  
  Zo ga je dus met vier trappen omhoog, naar de op één na hoogste verdieping. Ga 
  hier de kamer binnen en vraag een Hypo Spray van de wetenschapper. Haal daarna 
  de schakelaar over in deze kamer. Hiermee open je de deur op de bovenste 
  verdieping. Er komen ook twee TCTF agenten uit, die deze keer voor jou komen 
  en je dus zullen aanvallen. Verlaat de kamer, zoek de trap op deze verdieping 
  waarmee je omhoog kunt naar de bovenste verdieping en versla zo nodig de twee 
  TCTF agenten voordat je door de net geopende deur gaat. Meteen daar achter is 
  nog een deur, ga er doorheen om in de lift te stappen en omhoog te gaan. Als 
  je uit de lift stapt en de volgende kamer binnen gaat zie je een vijand (Een 
  TCTF agent, maar dat zijn nu ook vijanden!) in een Force Field staan. Probeer 
  hem voorzichtig uit te schakelen, hij is niet zomaar even te verslaan. Haal 
  dan de schakelaar over om nogmaals een stroombrug aan te passen en ren er 
  overheen zoals je dat al die keren al eerder gedaan hebt. Als je ongeveer 
  halverwege bent begint er een filmpje en heb je de missie gehaald.
   ___
  /_3_\__________________________
  \ J / REGIONAL STATE BUILDING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Reken eerst meteen even af met de twee bewakers die je vanaf het begin 
  aanvallen. Daarna kan je verder. Vanaf de deur waardoor je binnen kwam gezien 
  heb je links en rechts een trap. Allebei met een deur er onder ook, de linker 
  deur is gesloten, de rechter deur is open. Ga dus naar rechts en door de deur 
  met het groene lampje er naast. Ga meteen links door een volgende deur om in 
  een grote hal met allemaal deuren te komen. Schakel twee bewakers en een TCTF 
  agent uit, hoger staat dan ook nog een vijand op je te schieten. Schakel hem 
  uit als je een goed wapen hebt. In de muur tegenover je zitten drie deuren, 
  net als in de muur waardoor je binnen kwam. In de muur tegenover je zit ook 
  een deur met een rood lampje, waar je dus nog niet doorheen kunt. Ga dus in 
  plaats daarvan door de deur rechts van het lampje. Praat met de man als je 
  wilt, maar de reden waarom je hier bent is omdat je een schakelaar moet 
  overhalen. Verlaat dan de kamer zoals je gekomen bent en ren nu ook weer door 
  de deur rechts van het lampje aan de overkant. Zo ben je hier ook gekomen. Ga 
  in de kamer er achter ook weer door de enige deur om terug te komen in de 
  ontvangsthal.
  
  Ren dan de trap op die je meteen voor je ziet. De rechter trap gezien vanaf de 
  hoofdingang van het gebouw dus. Boven tref je een deur met een groen lampje 
  aan meteen aan het einde van de trap, ga daar door naar binnen. Je kunt in de 
  volgende ruimte meteen links of rechts door een deur. Kies links en draai als 
  je door de deur bent meteen naar rechts. Ga dan door de eerste deur rechts van 
  je een stukje verder dus. Als je binnen bent draai je naar rechts om een 
  schakelaar te vinden met drie blauwe streepjes er op, deze schakelaar haal je 
  natuurlijk over. De man in deze kamer geeft je ook wat informatie, daarna kan 
  je de kamer verlaten. Ga meteen links en verderop links door de deur. Ga in de 
  volgende kamer meteen weer rechts door de deur om in de ontvangsthal terug te 
  komen. Ga nog een trap omhoog en weer door de deur boven degene waar je net 
  door terug kwam. Hier staan de drie blauwe strepen ook op die overeen komen 
  met de schakelaar die je net over had gehaald. In de ruimte er achter tref je 
  wat mensen aan, waaronder mogelijk vijanden. Als ze er niet zijn zullen ze 
  vanzelf wel verschijnen uit één of meer van de zijgangen.
  
  In ieder geval tref je een schakelaar in deze ruimte aan waarmee je de eerste 
  van een serie van drie sloten open kunt maken. Praat met de man in het blauwe 
  shirt om informatie en een Force Field te krijgen. Ga door de deur links van 
  de schakelaar en draai naar rechts als je uit de kamer bent. Loop een stukje 
  naar voren en ga links een gang in om bij twee gesloten deuren en een 
  schakelaar te komen. Haal deze schakelaar over en volg de gang verder naar 
  links, ga ook links bij de volgende afslag en ga door één van de deuren in de 
  muur rechts van je een andere kamer binnen waar je twee schakelaars aantreft. 
  Één daarvan kan je niet gebruiken, de ander heft het derde en laatste slot op 
  van wat deuren op het dak. Tijd om dus naar het dak te gaan. Verlaat deze 
  kamer door dezelfde deur als waardoor je binnen kwam en draai naar links. 
  Blijf rechtdoor lopen tot je bij een trap komt waarmee je omhoog kunt. Volg 
  het pad gewoon en je komt vanzelf bij de deur met de nu drie open sloten. Ga 
  er doorheen om op het dak uit te komen. Als je op het dak bent draai je meteen 
  naar links en ga je door de deur verderop links in de muur. Schakel hier een 
  vijand uit en haal de schakelaar over, hiermee open je de deuren helemaal 
  beneden.
  
  Verlaat dus de kamer, nu moet je weer naar beneden. Neem niet de moeite om 
  weer helemaal terug te lopen via de trappen en alles. Als je de kamer uit komt 
  loop je gewoon rechtdoor, hier zit een grote opening in het dak en er zijn 
  loopbruggen die van de éne kant naar de andere kant gaan. Spring vanaf het dak 
  op de hoogste loopbrug en vanaf daar op één van de lagere bruggen. Daarna kan 
  je naar de onderste verdieping springen waar de twee rode lampjes boven de 
  deuren nu groen geworden zijn. Kies één van de twee deuren uit en ga via de 
  trap er achter verder naar beneden. Open de deur onderaan de trap en je komt 
  in een ruimte met allemaal laserstralen. Het is niet slim die dingen te raken, 
  anders word je al snel overhoop geschoten door wat kanonnen aan de muur. Het 
  maakt niet uit welke kant je vanaf hier op gaat, als je de laserstralen 
  voorbij bent kom je namelijk in een lange gang met een aantal deuren er in. 
  Via die deuren kom je in een grote ruimte met wat vijanden, wat schakelaars en 
  een computer met een gele cirkel op de grond er voor. Daar moet je dus zijn, 
  bij die cirkel! Je maakt in een filmpje kennis met een nieuw personage.
  
  Na het filmpje gebruik je beide schakelaars in deze kamer, ze zijn tegenover 
  elkaar tegen de muur geplaatst. Je opent hiermee twee deuren en je activeert 
  een andere schakelaar. Verlaat dan deze ruimte. Kies wel de goede kant, want 
  je moet uitkomen in de gang waar twee deuren zitten met groene lampjes. Je 
  wordt achter deze deuren aangevallen door vijanden, maar het is wel een 
  snellere route dan omlopen. Ga met de hellingen steeds wat hoger om uit te 
  komen bij een gang met laserstralen en gesloten deuren in de muur rechts van 
  je. Negeer de deuren dus en ontwijk de laserstralen om aan de andere kant te 
  komen. Daar tref je rechts van je een trappenstelsel aan waarmee je omhoog 
  moet gaan. Hier heb je weer allerlei laserstralen die je moet ontwijken om aan 
  de andere kant te komen. Daar zit wel een deur die open kan, daar moet je dus 
  ook doorheen. Je ontmoet hier het geheimzinnige personage dat je al eerder zag 
  en hij zal voor je wegrennen. Volg hem naar het punt waar hij over de muur 
  springt. Hij zal twee vijanden op je af sturen, schakel ze uit en ga op de 
  gele plek op de grond staan.
   ___
  /_3_\___________
  \ K / ROOFTOPS /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Als je boven aan komt moet je meteen de vijand verslaan waarmee je samen naar 
  boven bent gegaan. Zorg dat je niet naar beneden valt, anders ben je dood. Als 
  de vijand verslagen is volg je het pad verder en een richel af. Aan de 
  overkant staat een vijand met een sterk wapen, dus pas daar voor op. Van 
  achter word je waarschijnlijk ook aangevallen, reken af met deze vijand en 
  spring dan over de geul in de grond naar de vijand aan de overkant. Je moet 
  wel sprinten, anders red je het niet. Schakel hem ook uit en neem z’n wapen 
  mee. Spring vanaf hier over de volgende geul en vanaf daar over het hekje op 
  een soort van lift. Vanaf daar spring je weer over een grote geul naar een 
  ander dak. Hier schakel je twee vijanden uit en een derde loopt nog rond op de 
  muren om je heen. Op een richel meteen op het begin van dit dak kan je een 
  Phase Cloak vinden. Links achterin kan je met een helling omhoog, maar pak 
  eerst een Force Field op de richel verderop voordat je omhoog gaat via de 
  helling. Ga niet helemaal naar boven maar ga er rechts af als je een stukje 
  hoger zit. Volg het pad verder naar rechts en ga ook rechts de volgende hoek 
  om zodat je links een helling voorbij loopt. Net voorbij de helling zie je 
  links een opening tussen de twee blokken, daar moet je tussendoor en verderop 
  twee vijanden verslaan.
  
  Loop verder tot je bij de richel komt en kijk dan naar links. Hier zie je al 
  het pad hoe je verder moet lopen, dus volg dit naar weer een nieuw deel van 
  het dak te komen bij een helling. Je kunt via de helling aan het einde van het 
  pad naar beneden of naar boven, maar je moet verder omhoog en daar een vijand 
  uitschakelen. Spring over de kloof heen naar het andere dak toe en schakel 
  hier weer twee vijanden uit. Aan de andere kant van het dak tref je links een 
  andere gebouw aan, hier moet je naar toe springen. Je ziet rechts van je dan 
  een glazen verticale tunnel en een groot zwart met rood blok. Ren met de klok 
  mee om dit blok heen om uit te komen bij een deur met een groen lampje en via 
  de lift daar achter omhoog te gaan. Als je uit de lift gaat draai je meteen 
  naar links, op ditzelfde dak zitten twee vijanden die je dus waarschijnlijk 
  zullen aanvallen. Als je van ze af bent ga je met de trap omhoog en draai je 
  meteen naar rechts als je boven bent. Vanaf hier kan je over het hekje heen 
  springen en landen op de onderste richel van het volgende gebouw. Hier loopt 
  een vent rond met een nieuw wapen dat veel schade doet maar makkelijk te 
  ontwijken is. Schakel deze vent uit en neem het wapen mee als je wilt.
  
  Ga met de trap omhoog en draai naar links als je boven bent. Rechts verderop 
  zie je dan dat je vanaf dit dak naar een ander platform kunt springen. Doe dat 
  dus ook en val niet naar beneden. Je kunt nu zowel links als rechts van de 
  grote container gaan, aan beide kanten moet je over gaten heen komen door 
  eerst naar de zijkant te springen en dan naar de overkant. Als je aan de 
  andere kant van dit dak bent, waar je trouwens een hoop vijanden tegen kunt 
  komen, dan zie je verderop een trap. Er zit wel een geul voor, dus spring er 
  naar toe en val niet naar beneden! Loop met de trap omhoog tot het pad zich 
  splitst. Je zou nog verder omhoog kunnen, maar ga in plaats daarvan naar links 
  en volg dat pad. Aan het einde van de loopbrug draai je naar rechts. Schakel 
  een vijand uit in het hoekje en ga tussen de twee witte blokken door. Ga links 
  als je links kunt om bij een gang met televisieschermen aan beide kanten te 
  komen. Loop door die gang en schakel onderweg een hoop vijanden uit. Je komt 
  bij een splitsing, daar moet je links. Loop verderop door weer een gang met 
  televisieschermen aan beide kanten en ga verderop met de trappen helemaal 
  omhoog. Onderweg zal je een hoop vijanden tegen komen. Bovenaan de trap tref 
  je weer een kabel aan waarmee de mysterieuze Mukade ontsnapt is. Bovenop een 
  verhoging tref je de gele cirkel aan waar moet zijn, hier pak je de Zipline 
  Rider op. Ga dan in de gele cirkel aan het einde van de kabel staan.
  
  Als je met de kabel omhoog bent gegaan loop je recht naar voren en ga je 
  verderop naar rechts over het smalle pad. Een vijand springt voor je neus, mep 
  hem neer en loop verder. Op het volgende grote dak tref je een trap aan. 
  Schakel de vijanden uit en ga met deze trap een verhoging op. Spring aan de 
  andere kant over de geul heen en spring dan steeds iets hoger via de blokken 
  om weer op een ander dak uit te komen waar je drie vijanden moet neer meppen. 
  Verderop links zitten trappen waarmee je naar beneden kunt. Als je daar ben 
  steek je over via het smalle pad, aan het einde kan je links of rechts. Kies 
  rechts en blijf langs de richel lopen zodat je tegen de klok in langs het 
  grote platform loopt. Je komt vanzelf bij een deur met een lift er achter, ga 
  met deze lift omhoog om bij Mukade te komen. Natuurlijk moet je tegen hem 
  vechten, hij is vrij lastig te verslaan. Hij heeft een hoop verschillende 
  aanvallen waarmee hij erg veel schade kan doen. Ook kan hij zichzelf 
  onzichtbaar maken waardoor het nog lastiger wordt hem te raken. Zijn snelheid 
  is helemaal een probleem. Je moet hem verslaan door hem constant bezig te 
  houden, zodat hij de tijd niet heeft om jou aan te vallen. Gebruik veel 
  combo’s en worpen. Als je hem niet voor je ziet, kijk dan achter je zodat hij 
  niet stiekem vanaf daar een aanval doet. Als je hem verslagen hebt krijg je de 
  informatie waar je al die tijd naar op zoek was.
   ___
  /_3_\________________________
  \ L / DOCTOR HASEGAWA’S LAB /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Muro staat een stukje verderop naar je te kijken. Zodra je de kamer uit gaat 
  en op dezelfde vloer staat als hij verdwijnt de kamer en zit je opgesloten met 
  Muro, die ook nog tegen je begint te vechten. Doe lekker veel combo’s en mep 
  hem gewoon steeds neer tot je hem verslagen hebt. Als hij verslagen is zie je 
  een lichte flits en hij is weg. Je kunt nu verder lopen, de ruimte achter je 
  verdwijnt steeds naarmate je verder loopt. Ga in ieder geval naar rechts, waar 
  je twee vijanden ziet verdwijnen. Blijf gewoon doorlopen en verderop zal 
  Shinatama op de loopbrug verschijnen. Loop verder tot onder de loopbrug, daar 
  zullen vier hele kleine vijanden je aanvallen. Het is moeilijk ze te raken, 
  dus ga bukken en schoppen tegelijk om ze te verslaan. Konoko krijgt ineens een 
  heel groot hoofd en er begint een timer te lopen. Je hoofd wordt weer klein 
  als de timer afgelopen is. Ga de zijgang in en via de knalgele trap omhoog. 
  Hier zijn twee vijanden die ook een groot hoofd hebben. Er zit hier een grijze 
  deur die open gaat als je deze benadert. Doe dat dus en blijf het pad volgen 
  door allerlei deuren tot je weer bij een vijand met een groot hoofd komt. 
  Versla deze en ga door de grijze deur links, hier zit ook weer een vijand. 
  Volg de gang verder, door een deur en naar een ruimte waar je Griffin tegen 
  komt.
  
  Ook Griffin moet verslagen worden. Probeer hem te ontwapenen, het pistool dat 
  hij heeft is zeer irritant. Hij wordt bijgestaan door twee vijanden die nog 
  later komen. Deze moet je ook verslaan. Als Griffin verslagen is verdwijnt hij 
  net als Muro na een heldere flits. Meteen naast de deur waardoor je binnen 
  komt zit nog een andere deur. Ga daar doorheen tot je bij een pad met allemaal 
  lasers komt. Vanaf de andere kant komt een vijand op je af, zorg dat deze je 
  niet in de groene prut mept en zorg ook dat je niet geraakt wordt door de 
  laserstralen. Volg het pad door de volgende deur, waar Shinatama ineens door 
  de deur daar achter komt zweven. Als Shinatama weer verdwenen is kan jij door 
  de deur waardoor zij naar binnen kwam zweven. Achter deze deur kom je jezelf 
  tegen. Het is allemaal een rare droom, dus dingen als dit zijn allemaal 
  mogelijk. Je moet nog wel even Konoko verslaan voordat je wakker wordt. 
  Gebruik veel combo’s en worpen en doe je best zo min mogelijk door haar 
  geraakt te worden. Als je de andere Konoko verslagen hebt wordt de echte 
  Konoko wakker uit haar draam en is het level voorbij.
   ___
  /_3_\______________________
  \ M / TCTF SCIENCE PRISON /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Je mag meteen laserstralen gaan ontwijken en dat is deze keer zeker niet 
  makkelijk. Er even snel doorheen rennen is ook geen goed idee, de kanonnen 
  hier zijn namelijk van andere wapens en zullen je vrij snel hebben dood maken. 
  Als je aan de andere kant bent aangekomen open je de deur, je kunt dan links 
  of rechts. Kies rechts en loop door de volgende deur. Daar achter staat een 
  vijand die je moet uitschakelen. Blijf gewoon rechtdoor gaan zonder af te 
  slaan, dus ga door de deur verderop achter de vijand. Als je er doorheen bent 
  draai je naar links en loop je verder om daar met de trap een verdieping naar 
  beneden te gaan. Onderaan de trap keer je om en ga je door de rode deur die je 
  daar ziet. Achter deze deur zit een schakelaar die je over moet halen, daarmee 
  gaan de deuren een verdieping hoger open. Ga dus de kamer uit en weer met de 
  trap naar boven om bij de nu open deuren uit te komen. Ga door één van de 
  deuren en blijf daarna rechtdoor lopen tot je door weer een deur gegaan bent. 
  Je komt weer in een kamer waar je met een trap naar beneden kunt. Doe dat, 
  draai om als je beneden bent en ga verderop door een blauwe deur. Haal de 
  schakelaar achter deze deur over om de deuren op de verdieping boven je te 
  openen, er gaan echter ook deuren op de onderste verdieping open.
  
  Verlaat dus de kamer en ga met de trap nog verder naar beneden. Ga door één 
  van de deuren met een groen lampje er naast en schakel in de volgende kamer, 
  een laboratorium, een aantal vijanden uit. Daarna ga je door één van de deuren 
  aan de andere kant van het lab. Hier kun je weer met de trap naar boven, dus 
  gebruik de trappen om twee verdiepingen omhoog te gaan. De éne kant van de 
  gang wordt afgeschermd door laserstralen, dus ga de andere kant op en dan door 
  de deur in de muur links van je. Je komt bij Kerr en je hebt een kort gesprek 
  met hem. Hij geeft je ook items. In deze ruimte is ook een schakelaar, haal 
  deze over om de lasers uit te schakelen in de gang waar je net was. Ga dus 
  terug door dezelfde deur en loop naar de deur aan de andere kant van de gang 
  waar nu geen lasers meer voor zitten. Ga door de deur en schakel een paar 
  vijanden uit. Volg het pad en ga met de trap verderop rechts naar beneden. Je 
  ziet al een grote schuifdeur met drie rode lampjes er boven, tijd om de drie 
  schakelaars er voor te vinden. Ga door de deur rechts van de lampjes, vraag 
  wat items aan de wetenschappers en haal de schakelaar hier over. Ga weer terug 
  zoals je gekomen bent en ga nu door de deur links van de lampjes. Haal ook 
  hier de schakelaar over. Iedere keer als je de schakelaar over haalt komt er 
  een vijand met een wapen op je af! Ga door de deur links van deze schakelaar 
  en draai naar rechts als je er doorheen bent. Ren naar het einde van de gang 
  en ga daar door de deur rechts.
  
  Vraag hier weer wat items van de wetenschappers en haal hier de laatste 
  schakelaar over. De drie rode lampjes zijn nu allemaal groen geworden. Draai 
  om, loop naar het einde en ga door de deur rechts van je. Draai naar rechts 
  als je er doorheen bent en loop dan naar de grote schuifdeur die verderop 
  links zit. Ga door de deur en je begint weer een gesprek met Kerr, deze keer 
  is het filmpje wat langer, maar wel verhelderend. Als Kerr neergeschoten is 
  sta jij tegenover een vijand met een sterk wapen, schakel deze zo snel 
  mogelijk uit. Tegen dezelfde muur als waar de schuifdeuren in zitten daar zit 
  ook een schakelaar. Haal deze over en ga door de schuifdeur rechts van je. Als 
  je er doorheen bent gaat er een gang naar rechts, je hebt net de deur aan het 
  einde van deze gang open gemaakt dus ren er naar toe en ga er doorheen. Het 
  wordt er gezellig, want je zult van alle kanten aangevallen worden. Ga in 
  ieder geval met de trap omhoog terwijl je vijanden uitschakelt. Tussen alle 
  computers op deze verdieping zit ook een schakelaar waarmee je een schuifdeur 
  verderop open maakt. Ga maar naar links na het overhalen van de schakelaar, 
  dan kom je er vanzelf. Ga door deze deur de volgende ruimte in.
  
  Het is weer tijd voor lasers. Raak ze niet aan anders wordt er weer op je 
  geschoten. Als je langs de eerste set bent en in het midden van de gang komt 
  zal de andere set uit gaan en er komen vijanden naar je toe gerend. Pas op, 
  één heeft een zeer zwaar wapen die flinke schade doet. Probeer het dus van hem 
  af te pakken en tegen ze te gebruiken. Daarna zullen er nog meer vijanden 
  verschijnen die je ook moet verslaan. Als alles weer rustig is kan je door de 
  deur waar iedereen uit kwam de volgende kamer in. Ren naar de andere kant van 
  de kamer en ga daar met de trap naar beneden, onderweg kan je nog een enkele 
  vijand tegen komen. Ga door de grote schuifdeur verderop als je de trap af 
  komt. In de volgende kamer is het niet de bedoeling dat je in het groene spul 
  spring! Pas ook op voor vijanden, want daar wemelt het van in deze ruimte. Ga 
  in ieder geval door de deur rechts verderop en dan links als je in het 
  kamertje bent. Steek over naar het andere kamertje, daar tref je een 
  schakelaar aan die je natuurlijk weer over moet halen. Draai naar rechts vanaf 
  de schakelaar en ga door de deur recht voor je. Loop door de deur het kamertje 
  uit en verderop weer het kamertje in. Ga links, naar buiten en verderop waar 
  naar binnen om daar de schakelaar over te halen. Draai naar links, ga door de 
  deur naar buiten en verderop weer naar binnen. Voorbij een bepaald punt neemt 
  Konoko het van je over en is het level gehaald.
   ___
  /_3_\___________________________
  \ N / TCTF REGIONAL HQ (REDUX) /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Zorg dat je niet meteen vooruit loopt en dus naar beneden valt! Keer om, ga 
  door de deur en draai naar links. Een stukje verderop zit links een raam. 
  Schiet dit raam kapot en ga het dak op. Pas op, er lopen hier veel vijanden 
  rond! Loop in ieder geval met de klok mee over het dak rond het gebouw totdat 
  je via een glazen deur weer naar binnen kunt. Op deze manier ontwijk je de 
  lasers. Als je binnen komt zit er zowel links als rechts een deur met een 
  groen lampje er naast. Ga beide deuren door om in de kamertjes er achter een 
  schakelaar over te halen. In één van de kamers word je aangevallen, in de 
  ander kan je een verhaal horen van een wetenschapper. Als beide schakelaars in 
  de kamers zijn overgehaald ga je weer terug de hal in. In het deel van de hal 
  tegenover de laserstralen zijn nu twee deuren open gegaan, één met een soort C 
  vorm er op en de ander met een soort teken van een trap. Je moet de trap 
  hebben, dus open de deur maar om er achter te komen waarom het teken van een 
  trap op die deur staat. Schakel aan de andere kant van de deur drie vijanden 
  uit en loop dan verder naar de trap. Er zitten lasers geplaatst op de trap, 
  dus loop niet maar spring om beneden te komen, waar ook weer een vijand op je 
  wacht.
  
  Ga door de enige deur deze ruimte uit om in bekend gebied te komen. Je moet 
  helemaal naar beneden, dus je kunt de route volgen en via de trappen in de 
  zijkamers afdalen. Als je genoeg leven hebt kan je ook gewoon verdieping per 
  verdieping naar beneden springen, wat veel sneller gaat. Onderweg zal je een 
  hoop vijanden tegen komen, zowel op de verdiepingen als helemaal beneden. Er 
  zijn twee deuren helemaal beneden, één daarvan brengt je naar een trap om naar 
  boven te gaan. Daar kom je dus ook uit als je niet de snelle manier kiest! De 
  andere deur brengt je naar een trap naar beneden, deze moet je dus hebben. Je 
  komt weer in bekend gebied, deze keer helemaal bewaakt met laserstralen. Niet 
  aanraken dus! Ga naar links en de eerste kamer links binnen. Praat met de 
  wetenschapper en deze zal als het goed is de schakelaar voor je over halen. 
  Zorg dat ze dat doet en doe het anders zelf. Baan je een weg naar de volgende 
  verdieping die bewaakt is met laserstralen. Ook in deze middelste kamer tref 
  je een schakelaar aan die je moet gebruiken. Nog één schakelaar te gaan, dus 
  ga weer steeds naar beneden naar de volgende door lasers bewaakte verdieping 
  en ga weer de middelste kamer in om daar die laatste schakelaar over te halen. 
  Alle laserstralen in deze grote hal zullen worden gedeactiveerd. Verlaat deze 
  ruimte en daal nog verder af, verderop ga je met een trap naar beneden.
  
  Zoek hier de deur met het groene lampje er naast en ga daar doorheen. Volg de 
  route, praat als je wilt met de wetenschapper en ga uiteindelijk door de 
  volgende deur die je tegen komt. Schakel de vijanden uit, draai naar rechts en 
  ga verderop door de eerste deur rechts. In deze kleine kamer haal je een 
  schakelaar over, verlaat daarna deze ruimte weer. Ga rechts vanaf de deur en 
  loop naar het einde van de gang. Open de deur met het blauwe teken er op en ga 
  met de trap daar achter een verdieping naar beneden. Open de deur, ren naar 
  het einde van de gang en ga door de deur die daar links in de muur zit. Haal 
  hier binnen de schakelaar over, verlaat de kamer en ren weer terug naar de 
  trap. Ga een verdieping naar beneden en doe weer precies hetzelfde zodat je nu 
  twee schakelaars hebt overgehaald. Met name op de verdieping van de tweede 
  schakelaar zitten veel vijanden. Ga nu zo ver mogelijk naar beneden. Beneden 
  zijn twee deuren, maar alleen die met het éne groene lampje kan open. Ga daar 
  dus doorheen en weer naar de deur die achterin links zit om daar binnen de 
  schakelaar over te halen. Nu is de eerder genoemde deur wel open, dus verlaat 
  de kamer en ren terug naar de trap. De deur rechts van de trap met de drie 
  lampjes er boven zou nu open moeten zijn. Daal af via de trap achter de deur 
  en ga beneden door een volgende deur. Als je hier doorheen bent kom je bij 
  Griffin, een filmpje is dus wel op zijn plaats.
  
  Als het filmpje voorbij is ga dan niet als een gek rond rennen! Er zijn nu 
  overal lasers actief. Deze ‘baas’ werkt net zoals de baas helemaal op het 
  begin, met verschillende patronen van de lasers naarmate je verder komt. De 
  lasers aanraken is geen goed idee, er zitten overal kanonnen van de zwaarste 
  wapens in deze kamer die je niet makkelijk zult overleven. In de vier hoeken 
  van de kamer zitten schakelaars. Zorg dat de lasers je niet raken terwijl je 
  naar links of rechts rent om bij de eerste schakelaar te komen. Naar de 
  volgende lopen is iets lastiger, omdat je vrij dicht bij de bron van de lasers 
  moet komen om rond het gat in de vloer te gaan. Goed timen is dan ook 
  belangrijk, zo kan je alle vier de schakelaars afwerken. Hierna gaat Shinatama 
  over naar het volgende level van beveiliging. Deze is iets lastiger, ook omdat 
  er een laserstraal in het plafond zit die je kan raken terwijl je achter een 
  schakelaar staat. Let dus op waar deze straal is voordat je een schakelaar 
  over haalt. Begin waar je net bent geëindigd en ga daarna via de bron van de 
  lasers door naar de volgende schakelaar. Herhaal deze strategie weer tot je 
  alle schakelaars hebt overgehaald. Shinatama gaat over op het volgende level. 
  Als je nu alle schakelaars overhaalt is het voorbij. Je moet alleen beslissen 
  of je Griffin wilt neerschieten of niet. Om het later makkelijker te hebben is 
  het beter hem niet neer te schieten, dat heb ik dus ook niet gedaan en jij zou 
  dit ook niet moeten doen, anders klopt de walkthrough voor het volgende level 
  niet. Haal je vizier van hem af en wacht een tijdje.
   ___
  /_3_\______________________________
  \ O / SYNDICATE MOUNTAIN COMPOUND /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Het gebied waar je begint is erg groot, dus het is ook erg makkelijk om te 
  verdwalen. Voordat je gewoon rechtdoor loopt pak je eerst de Phase Cloak 
  achter de kisten rechts van je. Steek rechtuit het veld over zonder van 
  richting af te wijken. Verderop zal er rechts een helikopter naast je 
  verschijnen, ook daar loop je gewoon langs. Blijf doorlopen tot je bij een hek 
  komt en dus niet verder rechtdoor kunt. Volg het hek naar rechts en ga links 
  als het hek dat ook doet. Verderop staan twee vijanden de poort te bewaken. 
  Onderweg ben je ook al veel vijanden tegen gekomen, maar daar kan ik niets 
  over zeggen omdat er zoveel op zo’n grote oppervlakte lopen. Schakel in ieder 
  geval de wachten uit en ga naar binnen. Loop door naar de volgende kamer, waar 
  zowel links als rechts van het raam een deur te vinden is. Je kunt door de 
  rechter deur gaan om een Hypo Spray te pakken, maar daar zit ook een vijand. 
  Ga door de linker deur als je verder wilt, hier zijn weer allemaal 
  laserstralen en ook een paar vijanden. Je kunt zowel links als rechts door de 
  laserstralen gaan, maar rechts is het best. Tussen de lasers door tref je 
  kamers aan, maar alleen in de eerste die je tegen komt vind je wat leuke 
  items. Aan het einde van de gang zit rechts een deur met een groen lampje, 
  daar moet je doorheen.
  
  Uit de gang links van je zullen een hoop vijanden komen. Als je deze 
  uitgeschakeld hebt ga je gewoon rechtdoor, dus niet de gang in waar zij uit 
  kwamen! Volg deze verhoging naar de volgende deur, waar je weer naar binnen 
  gaat. Ga door de deur links als je binnen bent en meteen door de eerste deur 
  rechts. Loop van de kleine kamer naar de grote kamer, schakel wat vijanden uit 
  en haal de schakelaar hier over. Keer dan terug naar de kleine kamer en vanaf 
  daar weer de gang in. Draai naar links, ga de rode kamer in en door de andere 
  deur weer naar buiten. Loop langs de verhoging en door de deur de volgende 
  rode kamer in. Als je daar bent ga je de gang rechts van je in. Aan het einde 
  van de gang is een kamer open, deze wordt bewaakt door een vijand met een 
  sterk wapen. Schakel de vijand uit en ga de kleine kamer binnen. Vanaf daar 
  kan je weer een grotere kamer binnen waar je ook een schakelaar moet 
  overhalen. Natuurlijk zijn er hier binnen ook weer vijanden. Als de schakelaar 
  is overgehaald verlaat je de grote kamer weer en ga je via de kleine kamer 
  terug de gang in. Hier krijg je een kort filmpje te zien, meer vijanden 
  arriveren. Als je nu naar beneden kijkt zie je een knipperende gele plek naast 
  de vrachtwagen, dat is je uiteindelijke doel. Probeer eerst zoveel mogelijk 
  vijanden vanaf hier uit te schakelen, ze komen waarschijnlijk naar boven toe.
  
  Je kunt via de trap waarmee zij naar boven komen naar beneden. Loop maar eens 
  terug naar het begin van de gang, de deur verderop rechts is ook open en daar 
  achter zit een trap. Open de deur onder aan de trap, maar pak eerst uit het 
  hoekje de Phase Cloak voordat je naar binnen gaat. Nu kan je wel richting 
  vrachtwagen gaan en zonder gezien te worden de chauffeur uitschakelen, hij 
  loopt om de wagen heen. Mep hem neer en pak z’n Truck Keys af. Ga nu naar de 
  linker voorkant van de vrachtwagen en ga in de gele cirkel staan. Konoko stapt 
  in en ramt de deuren om in een ander gebied te komen. Hier zal je aangevallen 
  worden door een vrouw met een erg sterk wapen, dus pas op en schakel haar uit. 
  Ga met de trap omhoog en keer om als je bij de afgesloten deur bent. Je ziet 
  dat je nog verder omhoog kunt, doe dat dus. Een stukje hoger zal er uit een 
  gesloten deur een vijand komen, waarna de deur dus open is. Schakel de vijand 
  uit en ga door deze deur. Loop door naar de eerste splitsing en ga daar links. 
  Ga de kamer aan het eind binnen, schakel de vijand uit en gebruik de computer. 
  Verlaat daarna de kamer. Loop door naar het einde door recht over te steken, 
  ga door de deur, praat met de man en haal de schakelaar over. Verlaat het 
  kamertje, ga bij de eerste splitsing links en aan het einde door de inmiddels 
  geopende deur. Er komt een vrouw op je af rennen met weer een sterk wapen. 
  Schakel haar uit en ga via de trap zo ver mogelijk naar boven.
  
  Je kunt links of rechts door een deur gaan. Kies de linker en volg het pad er 
  achter gewoon rechtdoor. Ga links als dat kan en ga daar het kamertje binnen. 
  Schakel een vijand uit en gebruik de computer. Verlaat het kamertje, ga rechts 
  en terug door de deur waarmee je hier binnen gekomen was. Ga twee verdiepingen 
  naar beneden, door de deur bovenaan de trap tegenover de vrachtwagen dus. Ook 
  hier loop je rechtdoor en ga je links als je de kans krijgt. Ga de kamer in en 
  gebruik de computer. Verlaat de kamer en als je een beetje door loopt krijg je 
  een klein filmpje, nog meer vijanden zijn naar je op zoek. Ga terug zoals je 
  gekomen bent en helemaal terug naar de vrachtwagen. Aan één kant van de trap 
  zit helemaal beneden een deur met een groen lampje, daar moet je doorheen. Pas 
  wel op, je komt in de ruimte met de vijanden die net verschenen zijn! Schakel 
  ze allemaal uit door goed gebruik te maken van de omgeving, ze hebben namelijk 
  wapens bij zich. In de muur tegenover de deur waar je door binnen kwam zit een 
  andere deur, daar moet je doorheen. Er staat een blauw met wit figuur op. 
  Achter deze deur moet je niet naar beneden vallen, anders is het helemaal over 
  met de pret. Loop linksom of rechtsom om bij de trap aan de andere kant te 
  komen waarmee je omhoog moet.
  
  Vanaf hier kan je weer linksom of rechtsom lopen en via de trap aan de andere 
  kant nog verder omhoog gaan. Doe daarna weer precies hetzelfde om uiteindelijk 
  op de hoogste verdieping uit te komen. Spring hier op het platform in het 
  midden, pas op dat je niet naar beneden valt. Aan één kant van het platform 
  tref je een hoop beeldschermen aan, waaronder ook de computer die je nodig 
  hebt. Je komt trouwens tijdens het lopen en beklimmen van de trappen een hoop 
  vijanden tegen, waarvan de laatste de computer zelf staat te verdedigen. Als 
  je de computer gebruikt hebt valt een vrouw je nog aan. Spring daarna op het 
  platform. Je krijgt een filmpje, het platform gaat omhoog en je moet het tegen 
  Muro opnemen. De eindbaas! Hier merk je ook waarom je Griffin in leven hebt 
  moeten laten, want hij zal je nu assisteren. Jij moet je vooral richten op 
  Muro, terwijl Griffin en zijn team de andere vijanden voor hun rekening nemen. 
  Muro heeft ook sterke krachten, net als jij. Gebruik de Hypo Sprays dus niet 
  alleen om te helen, je moet ze ook gebruiken om je krachten op te wekken. Het 
  is weer een kwestie van Muro op de grond meppen en hem daar houden! Zo lang 
  hij ligt kan hij niks doen, maar pas wel op als hij op gaat staan. Probeer dan 
  afstand te houden. Verder is er geen echte strategie. Als je Muro verslagen 
  hebt krijg je het teleurstellende eindfilmpje.
  
  ===========================
  = 4 = A F S L U I T I N G =
  ===========================
   ___
  /_4_\____________
  \ A / SLOTWOORD /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Eerst zag ik niet echt veel in deze game, nog steeds niet eigenlijk. Ik moet 
  toegeven dat de game na verloop van tijd wel beter wordt, maar met name omdat 
  je wilt weten wat er allemaal aan de hand is. Ik ben blij dat ik rond deze 
  game nu helemaal klaar ben, dan hoef ik hem verder niet meer aan te raken.
   ___
  /_4_\__________
  \ B / CREDITS /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  [BUNGIE]
  Het is raar dat de ontwikkelaar die ook Halo op z’n naam heeft staan zoiets 
  als Oni neer heeft kunnen zetten. Grappig maar niet interessant.
  
  [GAMEFAQS]
  Voor het plaatsen van dit document.
  
  [NEOSEEKER]
  Voor het plaatsen van dit document.

  View in: