hide results

  FAQ/Walkthrough (Swedish) by TerraNigmA

  Updated: 12/07/03 | Search Guide | Bookmark Guide

  Sajter som får inneha denna FAQ:
  
  http://www.GameFAQs.com
  http://www.ResidentEvil.se <-- BESÖK!
  
           -"Nintendo was best up until their release of Saturn"-
          New York Times visar hur mycket dom egentligen kan om tvspel
  
      #######                          ###########
     # #  ##            #        #    # #          #
      #   #            #         #     #          #
      #   #      #     #         #     #        #  #
      #  ##            #   #    #####    #          #
      ######  ###  ### #  ###### ### # #####  #     #####   #   # # #
      #  ## #  # #  #  #   # #  # ##   # #     #     #  # # #  #
      #   # ####  ## # #   # #### #   # #     #      # #  # #  # #
      #   # #    # # #   # #   #   # #     #      # #  # #  #
      #   # #    # #  #   # #   #   # #  #   #      # #  # #  # #
      #   # #### ###  #  #####  #### #    # ###    #########  #   # #  #
        Gun Survivor 4: Biohazard: Heroes never die (JAP) / Resident Evil: Dead Aim (US/PAL)
                          ####  ### ### ####    ### # #   #
                          #  # #  #  # #  #   #  # # ##  ##
                          #  # ## ##### #  #   ##### # # # # #
                          #  # #  #  # #  #   #  # # # # #
                          ####  ### #  # ####   #  # # #   #
  
             Spel: Gun Survivor 4: Biohazard: Heroes never die (JAP) / Resident Evil: Dead Aim (US/PAL)
             Plattform: Sony PlayStation 2
             Av: Jimmy Strid a.k.a TerraNigmA
             E-mail: jimmystrid@gamingrules.net
             Hemsida: terranigma.envy.nu / gamecuberules.com (skribent)
             IRC: NICKNAME: TeraNigmA
             EFNET: #stockholm,#gamecube,#romland,#snes
             QUAKENET: #dreamcast,#gamecube,#gamecube.se,#tvspel,#residentevil.se
             ICQ/MSN: #39048915/terra_nigma@hotmail.com
  
  I N N E H Å L L
  
  1. Version historia
  2. Kopierings rättigheter
  3. Fiender och bossar
   3.1 Fiender
   3.2 Bossar
  4. Lösning
   4.1 Bruce McGivern
   4.2 Fongling
   4.3 Bruce McGivern
   4.4 Fongling
   4.5 Bruce McGivern
   4.6 Fongling
   4.7 Bruce McGivern
   4.8 Fongling
   4.9 Bruce Mcgivern
  5. Diverse
   5.1 Wesker's Report
   5.2 Wesker's Report II
   5.3 Story sammanställning
  6. Frågor och svar
  7. Tack till
  8. Andra FAQs
  
  F Ö R O R D
  
  Den här FAQen baseras först och främst på den JAPANSKA versionen av Resident Evil: Dead Aim.
  De AMERIKANSKA och EUROPEISKA versionerna kommer däremot i framtiden att täckas. Fram tills
  dess får ni nöja er med den här versionen. Ni borde klara er långt med den också.
  
  1. V E R S I O N H I S T O R I A
  
  Version 0.1
  Datum: 2003-08-17
  Information: Klar! Nu ska bara US/PAL spelen täckas för att FAQen ska vara helt komplett.
  
  2. K O P I E R I N G S R Ä T T I G H E T E R
  
  I och med årsskiftet från 2002-2003 blev jag tvungen att uppdatera mina kopierings
  rättigheter något. Vilket betyder följande: Du får ej kopiera/editera/översätta/trycka/
  sälja den här FAQen. Gör vad du vill för PERSONLIGT bruk. Med personligt bruk menar jag
  dock inte att du kan posta FAQen på din egen eller någon annans hemsida för att kunna
  läsa den därifrån. För att FAQen skall få visas på mer än de platser som visas längst
  upp i mina FAQs måste Du/Ni skicka in en ansökan om att få ha min FAQ där. Notera att
  jag inte tillåter postning utan någon sorts kompensation (kompensation kan vara allt
  från till exempel mjukvara (spel, program etc.), hårdvara (handkontroller, konsoller,
  minneskort etc.), pengar eller liknande. Det finns många olika sätt att kompensera mitt
  arbete på och se helst inte detta som något problem eftersom jag under hela 2002-2003
  varit HELT ensam om att ha skrivit Resident Evil FAQs på Svenska. Troligen kommer det
  även fortsätta på det viset. Skulle Ni känna er intresserade är det bara att använda er
  av något av de olika kontaktsätten som står lite längre upp i FAQen.
  
  3. F I E N D E R O C H B O S S A R
  
   3.1 F I E N D E R
  
   3.2 B O S S A R
  
  .--------BOSS #1: TENTACLE TYRANT---------------------------------------------.
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: Medium                           |
  |                                       |
  | Equippa din MAGNUM och spring sedan långt bort från honom innan du börjar  |
  | skjuta mot honom. När du gjort slut på din MAGNUM ska du equippa ditt    |
  | ASSAULT RIFLE. Men se till att hålla dig på riktigt långt avstånd hela   |
  | tiden eftersom hans hopp attacker inte är att leka med. Skulle du få slut  |
  | på ammon i ditt ASSAULT RIFLE får du använda din SHOTGUN. Den här bossen är |
  | inte så jätte svår så du bör klara av honom.                |
  '-----------------------------------------------------------------------------'
  
  .--------BOSS #2: FAT TYRANT--------------------------------------------------.
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: Medium                           |
  |                                       |
  | Equippa din GRENADE LAUNCHER och skjut monstret med ACID ROUNDS. Försök att |
  | hålla dig undan eftersom en träff kan suga bort mycket liv för dig. Skulle |
  | du få slut på ammo i din GL kan du använda din MAGNUM.           |
  '-----------------------------------------------------------------------------'
  
  .--------BOSS #3: GIANT WASP--------------------------------------------------.
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: Väldigt lätt                        |
  |                                       |
  | Använd din GRENADE LAUNCHER mot den här så kallade bossen. Du kommer nog  |
  | inte ens bli träffad av honom.                       |
  '-----------------------------------------------------------------------------'
  
  .--------BOSS #4: FEMALE TYRANT-----------------------------------------------.
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: Väldigt svår                        |
  |                                       |
  | Använd din PARTICLE GUN mot den här bossen. Den är oerhört snabb och farlig |
  | så spring runt och skjut så fort du får chansen. Glöm inte att du faktiskt |
  | har herbs att använda också. Det kan ta dig 2 försök eller liknande men den |
  | ska nog snart vara avklarad.                        |
  '-----------------------------------------------------------------------------'
  
  4. L Ö S N I N G
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.1 - BRUCE MCGIVERN
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  Notering: Alla objekt i lösningen är baserade på "So Sweet" samtidigt som
  alla strategier är baserade på "Extreme".
  
  SHIP HALLWAY
  ------------
  Titta på sekvensen och spring sedan framåt genom dörren.
  
  ROOM 104
  --------
  Spring åt Bruce högra sida och genom dörren. Plocka upp GREEN HERB och HANDGUN BULLETS. Gå
  sedan tillbaka ut och åt höger genom nästa dörr.
  
  GUEST ROOM
  ----------
  Spring rakt över rummet och in genom dörren.
  
  ROOM 102
  --------
  Spring igenom den enda öppna dörren i det här rummet men plocka upp en GREEN HERB
  i slutet av rummet först.
  
  GUEST ROOM
  ----------
  Spring diagonalt från platsen för att hitta en låst dörr. Spring vidare för att hitta
  en upplåst dörr som du ska gå igenom.
  
  ROOM 101
  --------
  Plocka upp GREEN HERB och SHOTGUN SHELLS. Genom den öppna dörren finns ett lik med
  KEY (1) och 2F SHIP MAP så plocka upp det för att höra ett ljud. Gå tillbaka in i
  det vanliga rummet så möter du din första zombie. Skjut den i huvudet för att skada
  den mest. När du klarat av den ska du gå ut ur rummet.
  
  GUEST ROOM
  ----------
  Spring till dubbeldörrarna rakt framför Bruce. Skjut zombien och lås sedan upp dörren
  med din KEY (1).
  
  HALLWAY
  -------
  Spring till vänster, döda zombierna och gå sedan igenom dörren till STAIRS HALL 2F.
  
  STAIRS HALL 1F/2F
  -----------------
  Spring till dörren rakt framför Bruce.
  
  HALLWAY 2
  ---------
  Spring till dörren till höger.
  
  VIP ROOM
  --------
  Plocka upp GOLD KEYCARD så kommer zombier att börja leva. Döda allihop och undersök
  sedan ett av liken för att hitta ASPRIN. I hörnet finns en GREEN HERB. Gå sedan ut
  genom dörren till vänster.
  
  HALLWAY 3
  ---------
  Döda alla zombier till höger och plocka upp alla HANDGUN BULLETS de lämnar efter
  sig. Spring sedan tillbaka till GUEST ROOM.
  
  GUEST ROOM
  ----------
  Nya zombier är här så döda allihop och plocka sedan upp ASPRIN från liken innan
  du går till dubbeldörrarna på slutet. Använd ditt GOLD KEYCARD för att ta dig
  igenom dem.
  
  SPIRAL STAIRCASE HALL
  ---------------------
  Du kommer se en sekvens med Fongling. Spring ner för spiral trappan till första
  våningen och hitta en ljus panel. Undersök den och spring sedan upp för trappan
  igen. När du väl är uppe ska du gå igenom dörren i närheten.
  
  GUEST ROOM HALLWAY
  ------------------
  Döda alla zombier här och spring sedan in i den första dörren till höger.
  
  ROOM 201
  --------
  Plocka upp HANDGUN BULLETS och GREEN HERB. Plocka även upp en fil i badrummet
  innan du går ut igen.
  
  GUEST ROOM HALLWAY
  ------------------
  Spring höger och in i GUEST ROOM 3.
  
  GUEST ROOM 3 
  ------------
  Spring till ROOM 206 (den andra dörren till höger).
  
  ROOM 206
  --------
  Plocka upp SHOTGUN SHELLS på sängen tillsamans med GREEN HERB och SILENCER GUN.
  Equippa SILENCER GUN om du vill och gå sedan ut ur rummet.
  
  GUEST ROOM 3
  ------------
  Sväng höger och gå genom dörren framför dig.
  
  LOUNGE
  ------
  Spring framåt och plocka upp 2 GREEN HERBS om du vill. Plocka upp HANDGUN BULLETS
  på hyllan i närheten av skrivmaskinen och spara om du vill. Gå sedan igenom dörren
  på andra sidan av rummet.
  
  GUEST ROOM 2
  ------------
  Spring in genom den öppna dörren. Döda alla zombier och plocka sedan upp ID CARD.
  Fler zombier kommer attackera dig så spring till slutet av korridoren och lås upp
  dörren där. Gå sedan igenom den.
  
  GUEST ROOM HALLWAY
  ------------------
  Spring till SPIRAL STAIRCASE HALL.
  
  SPIRAL STAIRCASE HALL
  ---------------------
  Spring tillbaka till den blinkande panelen och lås upp dörrarna på nedervåningen
  den här gången. Gå sedan igenom dörren närmast panelen (den till höger om den).
  
  LONG HALLWAY
  ------------
  Spring till höger och in genom dörren.
  
  KITCHEN
  -------
  Framför dig finns HANDGUN BULLETS och lite längre bak finns GREEN HERBS. Spring
  till dörren i slutet av rummet.
  
  FREEZING ROOM
  -------------
  Spring genom korridoren och in genom den öppna dörren. Du kommer då hitta ASSAULT
  RIFLE. Spring tillbaka till KITCHEN. På vägen tillbaka kommer zombier ställa sig
  upp men fortsätt bara springa till dörren.
  
  KITCHEN
  -------
  Spring till LONG HALLWAY.
  
  LONG HALLWAY
  ------------
  Sväng höger och fortsätt rakt framåt tills du ser en dörr med en GREEN HERB
  precis brevid sig. Du kommer då upptäcka att dörren är lås så spring åt andra
  hållet och sen vänster i korsningen. En zombie kommer gå mot dig från långt
  håll så döda den. Akta dig även för den andra zombien som låg på golvet brevid
  dörren förut. Gör slut på honom också för att få (om du har tur vill säga)
  ASSAULT RIFLE AMMO. Lite längre fram finns en zombie till så döda den och
  plocka sedan upp HANDGUN BULLETS. Spring sedan in genom den upplåsta dörren.
  
  POOL DECK
  ---------
  Spring vidare och döda alla zombier. Spring sedan till kontrollpanelen och
  plocka upp KEY (2). Du hittar även en fil till. Gå igenom dörren precis i
  närheten för att komma tillbaka till LONG HALLWAY.
  
  LONG HALLWAY
  ------------
  Spring tillbaka till SPIRAL STAIRCASE HALL och gå sedan in genom den andra
  dörren du låste upp tidigare.
  
  EMPTY HALLWAY
  ------------- 
  Gå igenom den här korridoren till GUEST ROOM (LOWER FLOOR).
  
  GUEST ROOM (LOWER FLOOR)
  ------------------------
  Spring in i ROOM 302 (använd kartan om du inte hittar).
  
  ROOM 302
  --------
  På sängen finns SEMI-AUTO HANDGUN. Du kan använda den för det vapnet är ganska
  bra. Det finns även en GREEN HERB här inne så plocka upp den för att bli attackerad
  av en zombie. Prova din nya pistol på honom innan du går ut.
  
  GUEST ROOM (LOWER FLOOR)
  ------------------------
  Nu ska du springa till ROOM 305.
  
  ROOM 305
  --------
  Här inne finns HANDGUN BULLETS och GREEN HERB så plocka upp allt och döda zombien
  innan du går ut ur rummet.
  
  GUEST ROOM (LOWER FLOOR)
  ------------------------
  Spring till den ensamma dörren på den östra väggen. När du kommit dit är det bara
  att gå igenom dörren.
  
  CONTROL PANEL HALLWAY
  ---------------------
  Spring vidare för att hitta en kontrollpanel. Använd din KEY (2) för att aktivera
  den och spring sedan igenom den nyöppnade dörren.
  
  STAIRS HALL 1F/2F
  -----------------
  Nu är vi tillbaka här så prova den andra dörren i det här rummet. Den som ligger
  diagonalt från dig och som ser ut ungefär som den du nyss kom igenom.
  
  NAMELESS HALLWAY
  ----------------
  Gå in i BAR SEVEN SEAS.
  
  BAR SEVEN SEAS
  --------------
  Plocka upp HANDGUN BULLETS (2 askar) och en GREEN HERB. Glöm inte filen innan
  du går ut igen.
  
  NAMELESS HALLWAY
  ----------------
  Spring ner genom korridoren och sen in genom dörren på slutet.
  
  NAMELESS ROOM
  -------------
  Spring in i lagret och plocka upp VALVE HANDLE. Uppe på några av lådorna ligger
  en dagbok. Gå sedan ut så hoppar en sekvens med Fongling igång.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.2 - FONGLING
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  NAMELESS HALLWAY 2
  ------------------
  Döda alla zombier och spring sedan in till BAR SEVEN SEAS.
  
  BAR SEVEN SEAS
  --------------
  Spring till NAMELESS HALLWAY.
  
  NAMELESS HALLWAY
  ----------------
  Spring till GUEST ROOM (LOWER FLOOR).
  
  GUEST ROOM (LOWER FLOOR)
  ------------------------
  Döda alla zombier här inne och spring sedan till EMPTY HALLWAY.
  
  EMPTY HALLWAY
  -------------
  Spring till POOL DECK härifrån.
  
  POOL DECK
  ---------
  Använd din VALVE HANDLE på silver dörren för att få kontrollera Bruce McGivern
  igen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.3 - BRUCE MCGIVERN
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  POOL DECK
  ---------
  Equippa ditt ASSAULT RIFLE och döda alla Hunters. När de är döda hoppar en sekvens
  igång.
  
  SAVE ROOM
  ---------
  Spara spelet och plocka upp lite HANDGUN BULLETS om du vill. Åk ner med hissen och
  plocka sedan upp ännu en GREEN HERB. Spring sedan till den vänstra dörren i slutet
  av rummet.
  
  DARK HALLWAY
  ------------
  Spring nerför hela den här långa korridoren, genom flera öppna dörrar. I närheten
  av platsen där zombier överraskar dig finns det dörrar så gå igenom den första så
  snart du dödat alla zombier och plockat upp ASPRIN från dem.
  
  DARK HALLWAY 2
  --------------
  Spring till hissen i slutet och åk upp för att komma till BF SPIRAL STAIRCASE.
  
  BF SPIRAL STAIRCASE
  -------------------
  Titta på kartan på väggen och spring sedan igenom den största dörren i det här
  rummet.
  
  CARGO ROOM
  ----------
  Här inne finns inget att ha så fortsätt genom dörren framför dig.
  
  CARGO HALLWAY
  -------------
  Till vänster och höger finns zombier så döda dem. En ask med HANDGUN BULLETS
  ligger till höger uppe på lådorna.
  
  PRESENTATION ROOM
  -----------------
  Till vänster finns en GREEN HERB och i rummet med alla tuber finns en CROW BAR.
  Det ligger även en fil i närheten så plocka upp den om du vill och gå sedan ut
  genom rummet för att få se en sekvens. Den kvinnliga Tyrant som finns med i Dead
  Aim är nu efter dig så spring ifrån den. Om du använder GunCon 2 kan det vara en
  bra idé att byta över till en vanlig kontroll.
  
  CARGO ROOM
  ----------
  Ser du lådorna på golvet? Öppna dem allihop tills du hittar ID CARD (2). Spring
  sedan till BF SPIRAL STAIRCASE ROOM. Kom ihåg att en Tyrant fortfarande är efter
  dig så fortsätt att springa.
  
  BF SPIRAL STAIRCASE
  -------------------
  Spring till dörren som kräver ID CARD (2). Gå sedan igenom den, titta på sekvensen
  så är det dags att spela med Fongling igen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.4 - FONGLING
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  ENGINE ROOM B1F
  ---------------
  Spring ner för trapporna och döda sedan alla Hunters. Har du otur tar din ASSAULT
  RIFLE ammo slut. Men har du däremot tur så ligger det ASSAULT RIFLE AMMO på golvet.
  I hörnet av rummet (i närheten av trapporna) finns en kontrollpanel till. Flippa på
  spaken och spring sedan tillbaka upp för trapporna. Kontrollpanelen är på den södra
  väggen här så trixa med den innan du springer till dörren som Fongling försökte låsa
  upp tidigare. Nu är det dags att spela med Bruce igen då.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.5 - BRUCE MCGIVERN
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  SHIP CREW ROOM
  --------------
  Spring till ROOM 003.
  
  ROOM 003
  --------
  Här inne finns en zombie och SHOTGUN SHELLS. När du är klar ska du gå ut genom dörren
  igen.
  
  SHIP CREW ROOM
  --------------
  Gå in i ROOM 006.
  
  ROOM 006
  --------
  Plocka upp 2 GREEN HERBS här och döda sedan zombien. Gå sedan ut igen.
  
  SHIP CREW ROOM
  --------------
  Spring till CARGO HALLWAY (rummet precis efter CARGO ROOM). Vidare där finns det en
  dörr som nu är upplåst.
  
  MONITOR ROOM
  ------------
  Det här är ett spar rum. Plocka upp alla HANDGUN BULLETS som du vill ha och spara sedan spelet.
  Det finns även en fil här inne och glöm inte att plocka upp KEY (3) innan du går ut.
  
  CARGO HALLWAY
  -------------
  Spring tillbaka till PRESENTATION ROOM.
  
  PRESENTATION ROOM
  -----------------
  Undersök den lilla ljusa delen av trappan som leder till en återvändsgränd. Gå sedan upp
  för trappan.
  
  STAIRS HALL 1F/2F
  -----------------
  Spring till BAR SEVEN SEAS.
  
  BAR SEVEN SEAS
  --------------
  Det finns två dörrar på en av väggarna där den ena är låst. Använd din KEY (3) för att
  låsa upp den.
  
  STAIRS ROOM 1F
  --------------
  Spring upp för trapporna och döda sedan zombien. Plocka upp GREEN HERB och spring sedan
  igenom den upplåsta dörren.
  
  U ROOM
  ------
  Rummet är format som ett U. Döda alla zombier och gå sedan igenom den första
  dörren som du får syn på.
  
  CAPTAIN ROOM
  ------------
  På bordet finns en dagbok så läs den för att bli attackerad av kaptenen. Döda
  honom och leta sedan reda på MAGNUM och MAGNUM BULLETS här inne. Det finns även
  en GREEN HERB här inne. Gå sedan in i BATHROOM.
  
  BATHROOM
  --------
  Döda zombien och plocka sedan upp en GREEN HERB. Gå ut igen.
  
  CAPTAIN ROOM
  ------------
  Prova den sista dörren här inne.
  
  STAIRS ROOM 2F
  --------------
  Döda zombierna och gå upp för trapporna. Plocka upp alla GREEN HERBS och gå sedan
  igenom dörren.
  
  BRIDGE
  ------
  Titta på sekvensen, döda alla zombier och spring sedan till HELIPORT.
  
  HELIPORT
  --------
  Nu är det äntligen dags för din första boss.
  
  .--------BOSS #1: TENTACLE TYRANT---------------------------------------------.
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: Medium                           |
  |                                       |
  | Equippa din MAGNUM och spring sedan långt bort från honom innan du börjar  |
  | skjuta mot honom. När du gjort slut på din MAGNUM ska du equippa ditt    |
  | ASSAULT RIFLE. Men se till att hålla dig på riktigt långt avstånd hela   |
  | tiden eftersom hans hopp attacker inte är att leka med. Skulle du få slut  |
  | på ammon i ditt ASSAULT RIFLE får du använda din SHOTGUN. Den här bossen är |
  | inte så jätte svår så du bör klara av honom.                |
  '-----------------------------------------------------------------------------'
  
  WELL
  ----
  Efter sekvensen är Bruce i en källa. Gå igenom dörren framför honom.
  
  PASSAGE
  -------
  Plocka upp kartan framför dig och gå sedan in genom dörren till höger.
  
  STOREROOM
  ---------
  Här är det ett nytt spar rum så se till att spara för att slippa slåss mot
  Tyranten igen. Gå sedan ut.
  
  PASSAGE
  -------
  Spring framåt, sväng höger och plocka upp GRENADE LAUNCHER och SHOTGUN SHELLS. Gå sedan
  igenom dörren.
  
  WATERWAY
  --------
  Hoppa ner i vattnet, sväng vänster och fortsätt framåt till vägen svänger höger.
  Fortsätt framåt tills du kommer till en återvändsgränd med en trappa till vänster.
  Gå upp och fortsätt framåt för att hitta ASSAULT RIFLE AMMO. Gå sedan igenom dörren.
  
  PASSAGE (2)
  -----------
  Spring igenom dörren framför Bruce.
  
  WATERWAY (2)
  ------------
  Hoppa ner i vattnet, sväng vänster och undvik monstret. Spring på den högra kanten
  av vägen och spring sedan upp för trapporna och genom dörren på slutet.
  
  PASSAGE (3)
  -----------
  Spring framåt och sväng sedan vänster. Spring igenom passagen och döda alla zombier innan
  du går igenom dörren.
  
  WATERWAY (3)
  ------------
  Ta dig ner i vattnet och spring sedan på den högra sidan. Ta dig på plattformen och undvik
  monstret. Åk med hissen upp för att komma till ett kontrollrum. Undersök panelen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.6 - FONGLING
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  PASSAGE (4)
  -----------
  Plocka upp ASSAULT RIFLE AMMO, GREEN HERB och kartan innan du går ut genom den enda genom
  den enda dörren i det här rummet.
  
  WATERWAY (4)
  ------------
  Hoppa ner i vattnet och sväng höger. Spring framåt och sen vänster och upp för trapporna.
  Titta i närheten av liket för att hitta KEY (4). Spring sedan till CONTROL ROOM på kartan.
  När du väl kommit dit låser du upp dörren med KEY (4).
  
  CONTROL ROOM
  ------------
  Undersök kontrollpanelen så att dörren där du hittade KEY (4) blir upplåst. Plocka upp
  ASSAULT RIFLE AMMO och gå sedan ut.
  
  WATERWAY (4)
  ------------
  När du spring mot den nyöppnade dörren kommer zombier resa på sig men ignorera dem
  och spring istället genom dörren. 
  
  PASSAGE (5)
  -----------
  Spring genom passagen ända bort till dörren på slutet.
  
  WATERWAY (5)
  ------------
  Hoppa ner i vattnet efter att du plockat upp HANDGUN BULLETS. Döda eller undvik
  alla zombier och håll dig till den högra väggen tills du ser några trappor och en
  FIRST AID SPRAY. Dörren i närheten är låst så fortsätt framåt. Spring till trapporna
  i slutet och åk ner med hissen. Spring framåt och in genom dörren på slutet.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.7 - BRUCE MCGIVERN
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  I-HALLWAY
  ---------
  Gå igenom dörren till höger.
  
  STOREROOM (2)
  -------------
  Ännu ett sparrum så plocka upp FIRST AID SPRAY, HANDGUN BULLETS, kartan och en fil. Spara och
  gå sedan ut ur rummet.
  
  I-HALLWAY
  ---------
  Gå höger från dörren och sen vänster. Gå sedan igenom dörren på slutet.
  
  T-HALLWAY
  ---------
  Spring framåt och sväng sedan vänster. Det finns grod monster här så försök
  döda dem med din SHOTGUN eller HANDGUN. Sväng höger och åk ner med hissen där.
  Spring framåt och undvik alla grod monster. Gå igenom dörren.
  
  FIRE HALL
  ---------
  Spring framåt och sedan vänster. Undvik den brinnande zombien och plocka upp
  GREEN HERB innan du går igenom dörren.
  
  FIRE HALL (2)
  -------------
  Spring framåt, sen höger och se till att undvika zombierna fram till hissen. Åk
  med hissen och plocka sedan upp MAGNUM BULLETS och UMBRELLA CARD innan du åker
  med hissen tillbaka. Spring därefter framåt och sen höger till dörren på slutet.
  
  H-HALLWAY
  ---------
  Undvik alla monster samtidigt som du springer framåt och sen höger. Fortsätt framåt
  och sen vänster, ner för hissen. Undvik monstret och gå igenom dörren.
  
  FIRE HALL (3)
  -------------
  Spring framåt och sväng vänster. Gå igenom dörren.
  
  BIG T-HALLWAY
  -------------
  Spring framåt och sväng höger. Gå igenom den lilla dörren på slutet.
  
  ELEVATOR ROOM
  -------------
  Det finns lite HANDGUN BULLETS i närheten av lådorna. Spring sedan till hissen
  på slutet. Tryck på knappen bredvid hissen och använd ditt UMBRELLA CARD för att
  sätta igång den.
  
  .--------BOSS #2: FAT TYRANT--------------------------------------------------.
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: Medium                           |
  |                                       |
  | Equippa din GRENADE LAUNCHER och skjut monstret med ACID ROUNDS. Försök att |
  | hålla dig undan eftersom en träff kan suga bort mycket liv för dig. Skulle |
  | du få slut på ammo i din GL kan du använda din MAGNUM.           |
  '-----------------------------------------------------------------------------'
  
  Titta på sekvensen så är det dags att spela som Fongling igen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.8 - FONGLING
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  SILVER HALLWAY
  --------------
  Spring till dörren till höger.
  
  SAVE ROOM
  ---------
  Plocka upp alla HANDGUN BULLETS och spara spelet innan du går ut.
  
  SILVER HALLWAY
  --------------
  På vänstra väggen i närheten av en dörr bör det finnas ett sopnedkast så gå igenom det.
  
  SILVER HALLWAY (2)
  ------------------
  Spring framåt och höger genom dörren.
  
  MONITOR ROOM
  ------------
  Spring fram till panelen och undersök den. Döda sedan zombien och gå ut ur rummet.
  
  SILVER HALLWAY (2)
  ------------------
  Hissen är nu öppen så gå in och undersök panelen för att använda hissen.
  
  SILVER HALLWAY (3)
  ------------------
  Spring framåt till dörren på slutet och titta på sekvensen.
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
   4.9 - BRUCE MCGIVERN
    GJORD AV CVXFREAK - ÖVERSATT OCH BEARBETAD AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  
  SILVER HALLWAY (4)
  ------------------
  Ta den närmaste dörren.
  
  STOREROOM (3)
  -------------
  Till höger finns en fil och en karta. Plocka upp dem och döda sedan alla zombier. Plocka även
  upp SHOTGUN SHELLS, HANDGUN BULLETS och RED KEYCARD innan du går ut.
  
  SILVER HALLWAY (4)
  ------------------
  Ser du dubbeldörrarna? Åk med hissen till 3F.
  
  SILVER HALLWAY
  --------------
  Nu är vi i samma SILVER HALLWAY som Fongling var i tidigare. Spring bort till dörren med
  ett valve handle på och använd ditt RED KEYCARD. Gå igenom dörren.
  
  POD LANDING PLACE
  -----------------
  På lådorna finns en FIRST AID SPRAY och på bordet en DIGITAL AUDIO RECORDER. Gå ut.
  
  SILVER HALLWAY
  --------------
  Åk med hissen till 3F.
  
  2F
  --
  Använd kartan för att ta dig till ROOM 2D-01.
  
  ROOM 2D-01
  ----------
  Döda alla zombier och undersök datorn. Välj YES (ja) på alla alternativ för att
  sätta i en röst i din DIGITAL AUDIO RECORDER. Gå ut ur rummet.
  
  2F
  --
  Spring till ROOM 2D-02.
  
  ROOM 2D-02
  ----------
  Plocka upp SHOTGUN SHELLS och filen på bordet innan du går tillbaka.
  
  2F
  ---
  Spring till ROOM 2B-01.
  
  ROOM 2B-01
  ----------
  Plocka upp filen på stolen och gå sedan ut.
  
  2F
  --
  Spring till hissen och åk med den till 1F.
  
  SILVER HALLWAY (4)
  ------------------
  Spring till den låsta dörren med en panel precis bredvid. Undersök den och använd
  sedan din DIGITAL AUDIO RECORDER på den för att låsa upp dörren.
  
  CLEAN ROOM
  ----------
  Gå vänster och igenom dörren.
  
  FAN ROOM
  --------
  Ta dörren till vänster.
  
  CELL ROOM
  ---------
  Döda zombien och spring sedan igenom dörren i slutet.
  
  WASP ROOM
  ---------
  Akta dig för alla bin och spring in genom dubbeldörrarna i mitten av rummet.
  
  PLANT
  -----
  
  .--------BOSS #3: GIANT WASP--------------------------------------------------.
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: Väldigt lätt                        |
  |                                       |
  | Använd din GRENADE LAUNCHER mot den här så kallade bossen. Du kommer nog  |
  | inte ens bli träffad av honom.                       |
  '-----------------------------------------------------------------------------'
  
  Efter bossen ska du gå in i LABORATORY.
  
  LABORATORY
  ----------
  Leta reda på filen till vänster om rummet som zombierna sitter fast i innan
  du plockar upp PARTICLE GUN i andra änden av rummet. När du plockat upp PARTICLE
  GUN kommer inte zombierna sitta fast längre så döda dem med din SHOTGUN. Gå in i
  rummet där de satt fast och plocka upp PADLOCK KEY. Gå ut ur rummet genom dörren.
  
  WASP ROOM
  ---------
  Sväng vänster, genom dörren.
  
  CELL ROOM (2)
  -------------
  Döda zombien på golvet och fortsätt sedan.
  
  FAN ROOM
  --------
  Spring till SILVER HALLWAY (4).
  
  SILVER HALLWAY (4)
  ------------------
  Gå till den låsta dörren och använd din PADLOCK KEY på den.
  
  SILVER HALLWAY (2)
  ------------------
  Åk med hissen upp.
  
  SILVER HALLWAY (3)
  ------------------
  Gå igenom dörren på slutet.
  
  CIRCULAR ROOM
  -------------
  Undersök stolen för att hitta en ny fil. Efter att du läst filen ska du
  fortsätta välja YES (ja) och titta på sekvensen. Åk sedan med hissen ner.
  
  FINAL SAVE ROOM
  ---------------
  Det här är din sista chans att lägga iordning dina vapen och att spara. Plocka
  med dig så mycket ammo du vill ha och även den GREEN HERB som finns här innan
  du sparar. Gå sedan igenom dörren.
  
  FINAL ROOM
  ----------
  Så var det dags för en nu boss.
  
  .--------BOSS #4: FEMALE TYRANT-----------------------------------------------.
  |                                       |
  | SVÅRIGHETSGRAD: Väldigt svår                        |
  |                                       |
  | Använd din PARTICLE GUN mot den här bossen. Den är oerhört snabb och farlig |
  | så spring runt och skjut så fort du får chansen. Glöm inte att du faktiskt |
  | har herbs att använda också. Det kan ta dig 2 försök eller liknande men den |
  | ska nog snart vara avklarad.                        |
  '-----------------------------------------------------------------------------'
  
  BRIDGE
  ------
  Efter sekvensen ska du springa ner för bron för att sätta igång ännu en sekvens.
  Gå sedan igenom dörren.
  
  POWER ROOM
  ----------
  Spring ner och sväng sedan vänster. Spring framåt, höger, vänster och sedan
  vänster igen för att komma till dörren.
  
  BRIDGE (2)
  ----------
  Spring ner och skjut monstret i huvudet och vänta på att Fongling ska låsa upp
  dörren. Se till att inte komma nära monstret och gå sedan igenom dörren.
  
  POWER ROOM (2)
  --------------
  Spring ner och sväng sedan höger. Undvik alla zombier och sväng sedan höger igen.
  Efter det ska du svänga vänster och sedan gå in genom dörren.
  
  BRIDGE (3)
  ----------
  I slutet är det dags för din sista fight. Så använd samma teknik som tidigare
  så ska du klara dig ganska bra. Din MAGNUM fungerar väldigt bra här. När du
  har klarat fighten är du faktiskt klar med spelet. Grattis!
  
  5. D I V E R S E
  
   5.1 W E S K E R ' S R E P O R T
  
  Om du förbeställde den Amerikanska versionen av Resident Evil Code: Veronica X eller
  köpte den japanska versionen till PS2 eller DC av Code: Veronica Complete eller till
  och med köpte BioHazard 5th Anniversary Briefcase, så fick du med en DVD som innehöll
  Wesker's Report.
  Men om du inte gjorde något av ovan finns Wesker's report 1 och 2 här så att du kan
  läsa den.
  
  Introduktion:
  "Mitt namn är Albert Wesker. Jag försökte bli en ledande forskare i Umbrella Inc. Ett
  företag som forskar runt Bio Organic Weapons (Bio Organiska Vapen, B.O.V.), även känt
  som B.O.W. Men när jag tränade för att bli en ledande forskare i Raccoon City mötte
  jag en briljant och talang full forskare som bestämde sig för att ta en annan väg;
  William Birkin.
  Efter en tid skiftade jag min position till S.T.A.R.S., en speciell del av Raccoon
  Police Department (även känt som R.P.D.). Eftersom Umbrella höll på med olagligheter
  jobbade många av deras anställda även på polistationen.
  Jag blev snart ledare över S.T.A.R.S. och gjorde alla möjliga olika sorters intelli-
  genta aktiviteter för Umbrella. Under tiden som jag jobbade för både S.T.A.R.S. och
  Umbrella började jag tänka ut mina egna planer och väntade på rätt tillfälle för att
  avrätta dom. Och till slut fick jag chansen.
  
  1998, 24 Juli:
  Morden i skogen i närheten av herrgården startade alltihop. Herrgården var Umbrella's
  hemliga B.O.W laboratorium och det var tydligt att studerandet kring T-Viruset var
  anledningen till döds fallen. Självklart informerade Umbrella mig i hemlighet om att
  jag skulle hålla kvar alla S.T.A.R.S. medlemmar kvar i huset, få dom att försvinna och
  sedan rapportera till Umbrellas huvudkvarter så att deras strid med B.O.W. kunde bli
  användbar för data analysering så att Umbrella kunde få ett porträtt av hur duktiga
  B.O.W. egentligen var i strid.
  Från dom två S.T.A.R.S. teamen skickade jag först in Bravo Teamet. Som förutsett gav
  elit gruppen allt dom hade att komma med och gav mycket användbar data. Efter det,
  skickade jag in Alpha Teamet för att "söka och rädda" det bort tappade Bravo Teamet.
  Alpha Teamet visade sig också värda att vara med i S.T.A.R.S. och som förutsett dog
  även många här.
  Det fanns fem överlevande från från början dom elva S.T.A.R.S. medlemmarna. Från Alpha
  Teamet var det Chris Redfield, Jill Valentine och Barry Burton. Och från Bravo Teamet
  var det Rebecca Chambers och Enrico Marini. Det var alltså dags att sätta igång min
  avrättnings plan.
  Mitt i alltihop kunde jag ta till Umbrella's ultimata Bio Organiska Vapen, Tyrant och
  gå med krafter som gick mot Umbrella. För att kunna göra det behövde jag strid data
  från Tyrant likaså. Dom överlevande S.T.A.R.S. medlemmarna blev ett utmärkt offer.
  Jag bestämde mig för att en av dom skulle få bli syndabock och dra dom andra till
  Tyrant. Syndabocken var Barry. Barry var den sannings starka och rättvisa typen och
  värde satte sin familj högre än allt annat. Hans typ är lätt att manipulera. Jag tog
  bara hans käraste ifrån honom.
  Min enda fel räkning var den höga potentialen hos Chris och Jill. Men eftersom Barry
  var syndabock gick ändå min plan som den skulle. Men plötsligt vände vindarna. Jag var
  tvungen att eliminera Enrico som upptäckt vem som låg bakom allt. Jag använde Barry
  för att komma åt honom.
  Efter att jag fått bort Enrico väntade jag på att Barry skulle komma med mer data till
  rummet med Tyrant. Jag injicerade ett virus som jag fått av Birkin i förväg. Om jag
  gjorde så att Umbrella trodde att jag var död skulle jag mycket lättare kunna sälja
  mig själv till det motstående företaget.
  Enligt Birkin hade viruset underliga effekter. Det skulle sätta min kropp i temporär
  död. Det skulle sedan skicka tillbaka mig till livet igen och då skulle jag ha super
  krafter. Därför släppte jag lös Tyrant och lät honom attackera mig. När jag sedan blev
  medvetslös var jag säker på att hela min idé skulle sluta i succé.
  Dock trodde jag aldrig att S.T.A.R.S. skulle klara av att slå Tyrant. Jag förlorade
  Tyrant planen och även min mänsklighet. Nu skulle allt som stod i min väg bli ett
  minne blott. Kosta vad det kosta vill, men S.T.A.R.S. skulle få betala.
  
  September:
  Två månader hade gått sen incidenten vid herrgården.
  För att få tillbaka allt jag hade förlorat i min nya organisation gick jag med Ada
  Wong, en kvinnlig agent som även var skickade för att spionera på Umbrella. Jag visste
  långt in i märgen att huvud framställaren var William Birkin, men vad han inte visste
  var att Umbrella in leker några lekar...med någon.
  Snart blev Birkin avrättad och G-Viruset var i händerna på Umbrella. Men avrättnings
  teamet, lett av Hunk var framför oss. När dom kommit fram till Birkin hade han redan
  injicerat sig med G-Viruset...han blev sin egen kreation och mosade dom. Strax efteråt
  spred sig T-Viruset med råttor genom hela Raccoon City och Umbrella fick möta sina
  värsta farhågor.
  
  28:e September:
  Dom goda invånarna blev zombier och staden hade börjat gå mot sitt öde. Människor var
  inte längre något match för zombierna. Mitt i kaoset slängde Umbrella Europe in en ny
  B.O.W., kallad Nemesis. Nemesis skulle leta reda på och sedan förstöra kvarvarande
  S.T.A.R.S. medlemmen Jill Valentine.  Det blev en självklarhet  att även vår
  organisation skulle få tag på Nemesis strid data.
  
  29:e September:
  För att täcka allting skickade Umbrella ut ännu en Tyrant för att ta hand om Leon och
  Claire som försökte ta reda på deras hemligheter. Så, helt plötsligt fanns det en ny
  uppmaning. Birkin brukade gömma hans studier i sin dotter Sherrys halsband.
  Det var mycket troligt att G-Viruset fanns där. Under tiden som Umbrella var upptagna
  med att täcka vad dom höll på med, var vi tvungna att fånga Sherry innan dom fick
  chansen. Jag skickade Ada för att hitta Sherry. Jag, den "döda mannen" fick å andra
  sidan, jobba i skuggorna.
  En spions huvud obligation och prioritet i ett uppdrag, är att klara av den som en
  maskin utan några som helst känslor. Men eftersom Ada blev väldigt involverad med Leon
  Scott Kennedy hade hon ändå började bygga känslor inom henne. Mina instinkter kände
  att något höll på att gå fel. Något måste göras , snart. Mina instinkter brukade inte
  ha fel.
  Även fast Ada nästan hade G-Viruset i hennes händer, som Leon hade fått tag på från
  Sherry, skickade hennes känslor henne i döden. Men hon var fortfarande till någon
  hjälp. Jag var tvungen att rädda hennes liv. Mina under ordnade skyndade sig att hämta
  G-Viruset som Leon kastat iväg.
  Men Hunk, den enda överlevande från Umbrella's team hann dit före oss.
  
  30:e September:
  Vårt ända val var att ta tillbaka Birkin, monstret, och få honom att döda Leon och
  Claire för att kunna få hans strids data.
  Även fast Birkin förlorade striden mot Leon och Claire lyckades vi samla G-Virus från
  hans döda kropp.
  
  1:a Oktober:
  På morgonen bombades Raccoon City i ett försök att stoppa en spridning. Det var i alla
  fall vad dom sa... Senare åkte Claire till Europa för att försöka hitta hennes bort-
  tappade bror Chris och Leon gick med i en 'underground' anti-Umbrella organisation.
  Sherry är säker i våra händer. Jag skulle aldrig underskatta Birkin. Det är något
  speciellt med den här flickan...
  
   5.2 W E S K E R ' S R E P O R T I I
  
  Var beredd på att denna text innehåller SPOILERS. Var god och tänk på detta innan du
  börjar läsa. Du bör också ha spelat Resident Evil 2 och Resident Evil CODE: Veronica X
  för att överhuvudtaget förstå detta. Spela även Resident Evil: Survivor och Resident
  Evil 3: Nemesis för att förstå allt ihop.
  Denna text var översatt från Japanska till Engelska av GameFAQs användaren Saiki och
  sedan översatt och bearbetad från Engelska till Svenska av mig.
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  
  Till Ada Wong:
  När jag för första gången besökte det här stället var jag 18 och det var sommar, 20 år
  sedan. Jag kommer fortfarande ihåg lukten när helikoptern landade och rotor bladet fick
  luften att cirkulera. Från luften såg huset normalt ut men väl nere på marken var det
  något som inte var sig likt. William Birkin, som var två år yngre än mig verkade bara
  intresserad av hans filer, som vanligt...
  
  31:a Juli, 1978 (Måndag)
  För två dagar blev vi två skickade till det stället. Allt hade varit planerat redan från
  början eller så kunde det ha varit ett helt vanligt sammanträffande. Den enda person som
  kunde veta sanningen var Sir Ozwell Spencer. Spencer använder Arklay labben för att forska
  om T-Viruset.
  Så snart vi kommit ur helikoptern stod chefen för labbet framför hissen.
  Jag kommer inte ens ihåg den mannens namn, inte för att det spelar nån roll. Från den
  dagen var labbet mitt och Birkins. Vi blev satta som chef forskare i fabriken och detta
  var självklart Spencers vilja.
  
  Vi var dom utvalda.
  
  Vi ignorerade chefen när vi gick in i hissen. Vi visste redan vad vi skulle göra och
  ignorerade därför alla, utan att det egentligen var illa menat.
  I vanliga fall, när någon ser att vi ignorerar dom brukar dom reagera inom fem sekunder.
  Men chefen verkade inte alls bry sig.
  
  På den tiden var jag bara en tonåring så jag gav mig inte på chefen. Chefen förstod vad
  Spencer tänkte och såg rakt igenom någon som mig.
  
  När vi tre var i hissen hade Birkin fortfarande sina ögon på sina filer. Filerna hade
  information om ett nytt faro-virus hittat två år tillbaka i Afrika, kallt Ebola.
  
  Till och med nu finns det tusentals människor som forskar kring Ebola. Men folket är
  alltid delat upp i två delar, en grupp som försöker rädda folk från viruset och en till
  som försöker döda folk med det.
  
  Om en person blir infekterad av Ebola är chansen att han dör 90%. Ebola har kapaciteten
  att förstöra psykisk struktur inom 10 dagar och inte ens nu har ett botemedel blivit
  uppfunnit. Om detta skulle använda som ett bio-vapen skulle det skapa en otrolig
  försörelse.
  
  Men eftersom skapandet av bio-vapen är olagligt kunde vi inte använda viruset som ett
  vapen. Men jag är säker på att någon tänkte använda det som ett vapen. Så för att
  förbereda mig ifall viruset skulle användas som vapen var jag tvungen att börja forska
  efter ett botemedel redan nu. Men linjen mellan att hitta ett botemedel och skapa ett
  bio-vapen är tunn. Det beror på att forskningen mellan dessa två inte skiljer sig det
  minsta. Så någon kunde säga att han forskade efter ett botemedel men ändå göra ett
  bio-vapen.
  
  Men Birkin var inte intresserad av något av dessa för han ville bara undersöka själva
  Ebola viruset. Viruset hade alldeles för många frågetecken för stunden. Ett var att
  viruset skulle dö inom ett par dagar av sig självt och även dö direkt om det blev träffat
  av solen. Det andra var hur snabbt det kunda döda personen det attackerat. Det dödar
  personen oerhört kvickt och det finns nästan ingen tid för viruset att infektera en annan
  person. Det tredje är hur viruset sprider sig. Viruset måste psykiskt röra vid en person
  för att infektera dom och kan därför lätt sättas i karantän. Men jag vill ändå plocka fram
  följande funderingar.
  
  Hur skulle det vara om en person som blivit infekterad av Ebola kunde stå upp och gå omkring?
  Och om den personen sedan skulle tänka helt annorlunda och därför försöka infektera dom som
  inte blivit infekterade?
  
  Hur skulle det vara om Ebolas DNA, även kallat RNA, hade ett annat sätt att attackera
  människors DNA så att dom inte dog lika lätt?
  
  Personen skulle vara död från andra personers syn, men skulle fortfarande kunna gå runt och
  sprida viruset som ett bio-vapen.
  
  Ebola kan mycket väl ha egenskaper som dessa. Och från och med nu, kommer vi vara dom enda
  som vet om det.
  
  Umbrella, med Spencer på toppen, var en organisation gjord för att forska kring virusets
  olika kvaliteter. Som en täckmantel skulle dom säga till världen att dom höll på att göra
  botemedel under tiden som sanningen egentligen var raka motsatsen.
  
  Fyndet av original viruset som byggde om människors DNA var början till allting.
  
  Genom att använda originalet som bas skulle ett uppgraderat virus kunna bli skapat för att
  bli ett bio-vapen. Det här var planen för T-Viruset.
  
  Viruset var även ett RNA virus som skulle göra förändringar i personens kropp och sedan göra
  kroppen starkare.
  
  Birkin var intresserad av Ebola eftersom han hade tänkt att kombinera två virus (Ebola viruset
  och T-Viruset) för att skapa ett uppgraderat virus. Som tur var hade redan en liten mängd
  av Ebola redan blivit skickat till den här fabriken.
  
  Vi hade åkt i många hissar och slutligen kommit fram till vår destination.
  
  När vi kom fram till det stället reste till och med Birkin på ansiktet för att se sig omkring.
  
  Det här var första gången vi stötte på den där kvinnan.
  
  Ingen berättade nånting för oss om henne. Allting om henne var topp hemlig stämplat och datan
  på henne läckte inte ut någonstans utanför labbet.
  
  Genom att läsa loggarna kunde man upptäcka att hon varit här enda sen labbet byggdes.
  
  Vid den tiden var hon 25 år. Men vad hennes namn var och varför hon var här var ett
  mysterium. Hon var ett test objekt för forskningen på T-Viruset. Forskningen hade börjat
  den 10:e November, 1967. I elva år hade hon gått igenom en oerhörd massa tester.
  
  Jag hörde Birkin viska nånting. Men jag kan inte placera hans ord.
  
  Men vi hade kommit till ett ställe som vi inte kunde sticka ifrån.
  
  Vi var här för att slutföra forskningen och sluta som kvinnan. För oss fanns det bara ett
  enda val.
  
  Kvinnan som låg på sängen hade verkligen rört till det i våra huvuden.
  
  Var det här en del av Sir Spencers plan?
  
  ---Nästa logg tar plats 3 år senare.
  
  Alexia - 1
  
  27:e Juli, 1981
  ---3 år sedan förra rapporten
  
  Idag satte Umbrella en 10 årig flicka för att bli Chefs forskare på Antarctica fabriken.
  
  Hennes name är Alexia Ashford. Nu är jag 21 år gammal och William Birkin är 19.
  
  Det är väldigt störande att till och med här i vårt eget Arklay labb pratar alla om Alexia
  och Antarctica fabriken. Det är på grund av att alla anställda som varit med ett tag anser
  att familjen Ashford är en legendarisk familj.
  
  Varje gång något går fel i våran forskning börjar dom gamla fånarna alltid säga samma sak
  om och om igen. "Om ändå Edward fortfarande levde."
  
  Det är förvisso sant att han var den första att hitta originial viruset och det kan hända
  att han var en oerhört duktig forskare som startat T-Virus planen.
  Men strax efter att Umbrella startades, dog Edward Ashford. Det har nu gått 13 år sedan dess.
  Det är ingen idé att förvänta sig något från Ashford familjen.
  Eftersom ända sedan Edwards död har Antarctica fabriken som hans son (Alexander) byggt inte
  gjort någonting.
  Han son/dotter-dotter är säkert helt oanvänder hon också...
  
  Men en dag började våra patetiska arbetare börja med nya argument. "Om ändå Alexia var här..."
  
  Det gör mig arg när jag tänker på att våra arbetare och forskare är fyllda av dumhet.
  Eftersom dom tänker så kan dom inte göra något själva och måste alltid bli tillsagda.
  Men jag, jag har ändå modet uppe.
  
  Om jag hade låtit allt det där gå åt huvudet på mig hade forskningen i Arklay labbet blivit
  försenad. Som huvud forskare var jag tvungen att hålla mig själv under kontroll för annars
  skulle framgång bli en omöjlighet.
  
  Senare kom en tanke till mitt huvud. Jag skulle kunna använda alla gamla arbetare för att
  skaffa framgång. Dom gamla idioterna kunde dö när som helst och skulle bli perfekta test
  objekt. För att kunna hamna ovanför alla var jag tvungen att kunna använda alla resurser
  till min fördel.
  
  Men problemet var Birkin. Hans reaktion till Alexia var hur bra som helst.
  
  Även om han aldrig pratade om det så var Birkin stolt över att han var 16 när han blev
  skickad till labbet. Men hans stolthet blev dock helt förstörd när han visste att Alexia
  var ett geni redan vid 10 års ålder. Han som var född som ett geni hade nu för första gången
  fått smaka på ett underlag eftersom Alexia låg hela 6 år före honom.
  
  Han kunde inte hantera den yngre, legendariska, flickan. Att bli utklassad av en flicka som
  inte ens fått bröst var ett tungt nederlag. Den största anledningen var att hon fortfarande
  bara var ett barn.
  
  Men av vissa anledningar behövde jag ha tillbaka Birkin till hans normala tillstånd igen.
  Den William Birkin jag kände innan han mötte Alexia. Vi hade i vilket fall som helst
  nått fas 2 i våran plan på bara 3 år.
  
  Nu kunde T-Viruset användas för att skapa ett bio-vapen även känt som zombien. Men effekten
  av T-Viruset varierar kraftigt och det finns ingen 100 procentig garanti för att det ska
  fungera. Alla människor har olika DNA struktur och några kanske reagerar olika på viruset.
  
  Och ändå dör 10% av alla dom som blir zombier. Det är något som vi inte kan göra något åt.
  Men dom återstående 90 procenten är mycket lätta att använda som vapen, men Spencer hade
  något annat i tankarna.
  Han ville ha ett vapen som fungerade till 100%.
  
  Från början skulle bio vapen vara ett vapen som skulle kunna bli gjort för väldigt lite
  pengar. Men nu har bio-vapen forskningen kostat miljoner. Om Spencer bara ville tjäna
  pengar hade han inte valt att försöka få det att fungera till 100%.
  
  Om vi använt det redan nu hade vi lätt kunna tjäna pengar på det men om vi fortsätter
  forska kommer vi inte klara av att tjäna på det.
  Och varför skulle Spencer vilja fortsätta forska om han förlorar pengar?
  Jag kan inte förstå vad f*n Spencer tänkte på.
  
  Men om vi går tillbaka till Birkin, forskningen han håller på med inom bio-vapen kommer
  kunna slåss. Genom att blanda olika DNA koder skulle vi kunna skapa detta bio-vapen. Det
  var gjort för att ta kål på allt som försökte gå emot oss. Det var ett stridande bio-
  vapen som senare blev kallat för Hunter (jägare). Men den forskningen blev lagd på is så
  länge så att vi skulle kunna skydda test objekten från Birkin.
  
  För att kunna tävla mot Alexia började Birkin bli mer och mer onormal. Han kunde vara på
  labbet 24 timmar om dagen och göra tester utan någon som helst anledning.
  
  Jag brukade vanligtvis använda andra forskare för att hämta prover och data från test
  objekten innan dom dog men med farten som Birkin höll var det omöjligt att hålla upp
  med honom.
  
  Chefen fick skaffa nya test objekt precis som om ingenting hänt och strax efteråt skulle
  objekten gå en ödesdiger död till mötes. Det var ett helvete där inne.
  Men i det helvetet var ett test objekt fortfarande levande, kvinnan som vi träffade för 3
  år sedan. Hon var 28 år gammal nu och hade spenderat 14 år i labbet.
  
  Under dom 14 åren måste effekten av Ebola viruset ha gjort henne knäpp. Men även om hon
  fortfarande var vid en normal människas medvetande borde hon inte vilja annat än att dö.
  Men hon levde vidare. Hur kunde hon stanna levande så länge? Det är ingen skillnad på
  datan från henne och något annat test objekt.
  Mer tid krävs för att lösa det här mysteriet.
  
  ---Nästa rapport tar plats 2 år senare.
  
  31:a December, 1983 (Lördag)
  Det var nu den 6:e vintern sen jag började arbeta på Arklay fabriken.
  
  Under dom två senaste åren hade vi inte gjort några riktiga framsteg i våran forskning
  och tiden fortsatte bara att gå. Men vi hade fått ett meddelande om att Alexia plötsligt
  hade dött. Anledningen till att hon dött hade varit viruset som hon själv skapat;
  T-Veronica viruset. Det verkade som om den 12 åriga flickan var för ung för en sån
  här farlig forskning som vi höll på med.
  
  Jag hörde rykten om att Alexia hade injicerat T-Veronica viruset i sig själv, men jag
  kunde inte tro det. Hon kunde förmodligen inte hantera hennes fars död för ett år
  sedan och gjorde därför säkert ett litet fel i forskningen.
  
  Senare blev forskningen i Antarctica fabriken övertagen av Alexias tvilling bror, men
  ingen hade förväntat sig något från honom. Nu, i slutet kunde inte Ashford familjen
  ge oss några resultat längre och förlorade därför all makt.
  
  Som jag sa tidigare var Ashford familjen en legend och dom kommer fortsätta som en
  legend.
  
  Nu när Alexia dött, ändrade Birkin på sig, eller borde jag säga att han gick tillbaka
  till sitt normala jag. Men nu fanns det ingen som han kunde tävla mot och därför fick
  alla andra anställda jobba åt honom. Men det var fortfarande en dum idé att prata om
  Alexia framför honom. Till och med när jag försökte få tag i ett prov av T-Veronica
  viruset sade han strängt nej.
  
  Jag var tvungen att sätta forskningen om Alexia åt sidan så länge. Till slut upptäckte
  jag att det egentligen inte alls var Birkin som hade förändrats utan att det varit allt
  runt omkring honom som ändrats.
  
  Men jag hade betydligt större problem än att bry mig för mycket om det.
  
  Vår fabrik låg i en öde skog. Jag gick ofta ut och gick i skogen och eftersom fabriken
  nästan låg i mitten av skogen stötte jag aldrig på några andra människor. Enda sättet
  att ta sig hit var med hjälp av en helikopter. Vi behövde vår bas här ute eftersom
  det fanns en risk att viruset skulle kunna sprida sig om det inte funnits några problem
  att ta sig hit.
  
  Men ett bio-vapen är inte så enkelt. Viruset kan smitta djur lika lätt som människor.
  
  Alla virus är inte garanterade att bara ha effekt på en slags organism. Till exempel
  så var Influenza viruset inte bara skadligt för människor utan också fåglar, grisar,
  hästar och sälar. Och till och med bland alla dessa olika varelser var det bara vissa
  som blev smittade. Fiskmåsar och kycklingar blev till exempel smittade av viruset under
  tiden som inga andra fåglar blev smittade. Och samma virus kan mycket väl ha olika
  effekter på olika varelser.
  
  Problemet ligger i att T-Viruset kan smitta många olika livs former.
  
  Under tiden som Birkin var oanvändbar gjorde jag lite egen forskning på T-Viruset. Jag
  upptäckte att T-Viruset kunde smitta i stort sett vilken livs form som helst. Inte bara
  däggdjur utan även växter, kryp och fiskar. Varje gång jag gick genom skogen frågade jag
  mig alltid samma sak, "Varför valde Spencer just den här platsen?".
  
  Det finns väldigt många olika livs former i den här skogen. Vad skulle hända om viruset
  läckte ut? Om bara en insekt blev infekterad skulle den förmodligen inte muteras
  alltför mycket men insekterna skulle kunna sprida viruset över en väldigt stor yta med
  en otrolig hastighet. Om det här hände, hur långt skulle då T-Viruset kunna sprida sig?
  
  Om en växt skulle bli infekterad skulle inte den kunna röra sig och det skulle kunna
  verka säkert. Men hur blir det då med alla frön som växten kastar ut?
  
  Det skulle bli förödande om nånting sånt skulle hända. Nu när jag tänker på det så var
  det väldigt smart av Ashford familjen att sätta deras fabrik i Antarctica (Antarktis
  för er som inte förstått det ännu). Men här verkar det precis som om någon _vill_ sprida
  viruset. Men det kunde inte vara möjligt. Vad försöker Spencer få oss att göra?
  
  Det här var något som jag inte kunde ta upp med någon annan forskare. Den enda jag kunde
  prata med var Birkin, men han skulle förmodligen inte ens bry sig.
  
  Jag behöver mer information.
  
  Jag började inse mina gränser som en vanlig forskare. För att kunna få reda på vad
  Spencer egentligen tänkte var jag tvungen att skaffa mig en position där jag kunde
  få tag på mer information.
  
  För att få reda på det skulle jag kunna kasta bort alla mina nuvarande positioner.
  Men det här var inget jag kunde göra på bara några dagar. Jag kan inte låta Spencer
  få reda på mina planer, för om han gör det så kommer allt att vara över.
  
  Jag fortsatte min forskning med Birkin så att ingen skulle ana oråd.
  
  När tiden gick glömdes det kvinnliga test objektet bort. Hon var bara
  ett "misstag" som levde vidare till den där dagen, 5 år senare...
  
  Den 11:e sommaren kom sen jag och Birkin hade börjat arbeta på fabriken. Jag
  var 28 vid den tiden. Birkin hade blivit pappa åt en 2 år gammal flicka. Hans
  fru var även hon en forskare på fabriken. Det var en ren självklarhet att
  människor som jobbar tillsammans på en plats som denna till slut skulle bli
  kära i varandra och få barn tillsammans.
  
  Men en normal människa skulle aldrig kunna fortsätta att forska på ett sånt
  här ställe. Alla som är kvar här har blivit knäppa.
  
  Vi hade gått in i fas 3 av våran plan under dom 10 åren. Ett programmerat
  liv, använt som soldat, är ett bio-vapen för strid. Det kallades "Tyrant".
  Men det här projektet hade ett stort problem ända från starten. Det fanns
  nästan ingen som var kapabel till att bli en Tyrant.
  
  Det här var på grund av T-Viruset.
  
  Vilken människa som helst kunde användas för att göra en zombie eller en
  hunter men deras intelligens skulle gå förlorad i processen. Det krävs en
  viss intelligens för att skapa en Tyrant. Birkin använde sig av flera olika
  sätt att skapa en Tyrant för att kompensera för det här problemet. Men det
  fanns bara väldigt lite människor som kunde användas på det andra sättet.
  Genom simulering fick vi veta att endast 1 av 100,000,000 skulle bli en
  Tyrant, resten skulle sluta som zombier.
  
  Om våran forskning fortsatte, skulle vi förmodligen kunna forska fram en
  annan sort av T-Viruset som var kompatibelt med fler människor. Men för
  att detta skulle kunna hända, skulle vi vara tvungna att ha andra test
  objekt. Men även om vi sökte igenom hela Amerika skulle vi bara hitta
  cirka 10 personer som var kompatibla till att bli Tyrant.
  
  Andra forskare hade stött på samma problem. Vi hade sprungit in i en vägg
  innan vi ens påbörjat vår forskning.
  
  Men vi fick ett meddelande om att en fabrik i Europa hade tänkt ut en plan
  för att lösa det här problemet i fas 3. Det här var "The Nemesis Project."
  På svenska blir det alltså: "Nemesis projektet".
  
  Jag gjorde allt för att få tag i ett provexemplar för att skjuta våran forskning
  framåt. Även om Birkin verkligen inte ville det så lyckades jag övertala honom.
  
  Tills vi hittar en kompatibel host skulle inte vår forskning röra sig någonstans
  och Birkin var tvungen att erkänna det.
  
  Vi fick paketet några dagar senare och lådan hade flera stycken anvisningar om
  försiktighet på sig. Den lilla lådan bar texten "Nemesis Project".
  
  För att få tag på det här provet från den franska fabriken fick vi kämpa hårt,
  speciellt som Spencer inte hjälpte oss.
  
  Birkin hade ingen intresse i paketet förrän på slutet då han hade gjort några
  tester. Provet var helt nytt och var tänkt att användas till att testning.
  
  Nemesis var en biologisk livs form skapad genom att manipulera DNA.
  
  Intelligensen var det enda förbättrade och den här livsformen kunde inte
  göra någonting ensam. Men så fort den hittar en host blir den en parasit
  som tar över kroppen och ger den en oerhörd strids kompatibilitet.
  
  Hosten för vapnet och parasiten var gjorda separat för att man senare
  skulle kunna kombinera dessa och skapa ett bio-vapen. Om det här lyckades
  skulle vi ta oss förbi väggen med intelligens svårigheterna. Och vi skulle
  därför kunna skapa bio-vapen.
  
  Men det enda problemet var när parasiten tog över kroppen.
  
  I alla loggar stod det att så snart parasiten tagit över dog varje host inom
  5 minuter. Men vi visste redan om faran med prototypen.
  
  Min plan var att förlänga tiden som hosten skulle överleva så att vi kunde
  få äran för "The Nemesis project". Hosten fick bli det kvinnliga test objektet.
  
  Hennes otroliga livslängd borde kunna överleva längre mot Nemesis prototypen.
  Och även om vi misslyckades skulle ingenting ändras.
  
  Men testet fick en annat resultat än jag trott. Nemesis prototypen som försökte
  angripa hennes hjärna hade försvunnit. I början kunde vi inte förstå vad som hänt.
  Vi hade inte tänkt oss att hon skulle konsumera Nemesis.
  
  Det var början.
  
  Något hade hänt inom det felade experimentet. Vi bestämde oss från att börja
  om vår forskning på henne från scratch (början).
  
  Dom senaste tio åren hade vi gjort alla forskning på henne som vi kunnat,
  men vi bestämde oss ändå för att kasta bort dom filerna. Under dom 21 åren
  som hon levde började någonting äntligen visa sig.
  
  Det var bara Birkin som började märka skillnaden.
  
  Det var verkligen något som ändrade sig inom henne.
  
  Men det var något helt annat än T-Virus projektet.
  
  Något nytt gav oss en ny idé.
  
  "G-Virus" projektet var projektet som ändrade våra öden.
  
  ---nästa logg tar plats 7 år senare.
  
  31:a Juli, 1995
  ---7 år från den förra.
  
  När jag kom tillbaka till den där platsen var det 17 år sedan jag var där
  första gången. Varje gång jag kom dit kom jag ihåg lukten av vinden från
  den dagen. Byggnaderna och allt annat såg ut precis som tidigare.
  
  På helikopter platsen kunde jag se Birkin. Det var länge sen jag såg honom
  sist. Fyra år har gått sedan jag lämnade Arklay labben.
  
  För fyra år sedan, när Birkins G-Virus projekt hade gått igenom, hade jag
  begärt förflyttning till "The secret intelligence service" och jag fick
  utan problem min förflyttning. Det var självklart för alla att jag inte
  längre ville vara forskare utan ville fortsätta min karriär på annat håll.
  
  Och i verkligheten så var forskningen kring G-Viruset på alldeles för hög
  nivå för mig. Även om jag inte hade haft ett annat motiv kunde jag känna
  mina gränser som forskare när jag kommit på vad Sir Spencer egentligen höll
  på med.
  
  Som vanligt tog Birkin inte ansiktet ur hans filer när jag kom. Birkin kom
  till Arklay ofta, men Birkin var inte längre med i Arklay.
  
  För ett litet tag sen startades ett labb under jorden, under Raccoon City.
  Det var platsen som forskningen kring G-Viruset skulle ta plats.
  
  Men för att vara helt ärlig, så trodde jag inte att Spencer skulle låta
  "G-Viruset" gå igenom eftersom det var så långt ifrån att vara ett vapen
  och det hade för många okända faktorer.
  
  Anledningen till att "G" var lite olikt "T-Viruset" var att hosten hela
  tiden reagerade på viruset. Därför muterades hosten mycket lätt eftersom
  DNAT hela tiden var öppet för viruset. Men det här berodde helt på viruset
  och inte på hostens DNA.
  
  Även om viruset gjorde nån sorts ändring var muteringen av hostens DNA inte
  något som inträffade ofta. Om det fanns en styrka utanför som radioaktiv
  strålning hade det varit en annan historia.
  
  Men "G" var inte som "T". Till och med utan en utomstående styrka fortsatte
  "G" att mutera hosten tills den dog.
  
  Något väldigt likt detta var tvunget att finnas i T-Viruset också. När
  ett bio-vapnet sattes i en specifik del i hosten skulle det skapa någon
  sorts mutation, den saken var redan konfirmerad. Men för att detta skulle
  hända var alltid en utomstående kraft behövd.
  
  Men "G" behövde inget sådant.
  
  Ingen kan någonsin tänka sig vad som ligger bakom mutationerna. Och även
  om vi kom fram med ett sätt att stoppa muteringen, skulle viruset bara
  mutera igen för att överleva.
  
  För 7 år sedan fann Birkin detta i den där kvinnan. Vid en första titt på
  kvinnan hade inga förändringar inträffat på utsidan, men på insidan inträffade
  flera olika mutationer och hon fortsatte att konsumera alla möjliga sorters
  virus och fortsatte därför även att leva vidare.
  
  Och över dom 21 åren av mutering hade kroppen muterats så mycket att den
  till och med konsumerade Nemesis.
  
  G-Virus projektet handlade om att ta mutationen så långt som möjligt.
  Det här kunde leda till "The Ultimate life form" (den ultimata livs formen)
  eller så kunde det sluta i ett helvete ....kunde detta ens kallas för vapen?
  
  Vad tänkte Spencer när han lät projektet gå igenom? Inte ens när jag
  förflyttades till "The secret intelligence service" kunde jag få reda
  på någonting om vad Spencer tänkte under dom här 4 åren. Och nu kommer
  Spencer inte ens till Arklay labben längre. Det verkar precis som om han
  tänkte att något skulle hända här.
  
  Spencer drev sakta ifrån mig, precis som en oas i öknen.
  
  Men min chans kommer snart... Det vill säga, om jag lever tills dess.
  
  Hissen tog mig och Birkin till den högsta nivån i labbet. Det var platsen
  där vi för första gången såg kvinnan.
  
  Det mötte vi en ny forsknings ledare, John.
  
  Han hade kommit från Chicago labbet och var en utomordentlig forskare,
  men han var för normal för att arbeta på ett ställe som detta. Han hade
  frågat om motiven kring forskningen och hade gång på gång gett sig på
  ledningen i den här frågan.
  
  Det här hade till och med nått mina öron i "The secret intelligence service".
  Om information läckte ut skulle han vara den första som fick gå. Det var i
  alla fall vad alla sa.
  
  Vi hade båda ignorerat John och hade börjat rensningen av kvinnar för att
  döda henne.
  
  När hon konsumerade Nemesis, började hon bete sig konstigt även om hon fått
  tillbaka lite intelligens.
  
  Varje gång hon fick syn på en kvinna slet hon loss dennes ansikte för att
  bära det själv. Enligt loggarna hade hon visat samma beteende när hon för
  första gången injicerades med original viruset.
  
  Ingen visste varför hon betedde sig så här men på den senaste tiden hade
  tre stycken kvinnliga forskare blivit dödade på det här sättet och det
  var då ledningen bad oss döda henne. Eftersom "G" forskningen tog sig
  framåt, sakta men säkert, hade vi därför ingen nytta för henne.
  
  Hennes död tog 3 dagar och hennes "döda kropp" flyttades av chefen.
  
  I slutet visste ingen vem hon var eller vad hon gjorde här. Men så var
  det med många andra test objekt också.
  
  Men om hon inte funnits här, skulle inte G-Projektet existerat. Så om
  inte hon funnits skulle jag och Birkin varit placerade i en helt annan
  situation än den vi satt i nu.
  
  Jag hade det här i bak huvudet när jag lämnade Arklay labben.
  
  Hur långt planerade Spencer att gå?
  
  ---"incidenten" inträffade 3 år senare...
  
   5.3 S T O R Y S A M M A N S T Ä L L N I N G
  
  Kom ihåg att Resident Evil: Survivor serien har en något sånär egen
  story. Jag inkluderar dock ändå den här story informationen eftersom
  den är rolig att läsa ;p
  
  ==================
  RESIDENT EVIL ZERO
  ==================
  
  July 1998
  
  Ett tåg som går igenom Raccoon Forest attackeras av leeches som är
  kontrollerade av en barfota man i rock. Människorna ombord blir
  attackerade och blir zombier, strax efteråt stoppas tåget.
  
  Bravo Team åker till Raccoon Forest för att kolla upp kannibalistiska
  attacker. När dem landar, lämnar alla Bravo Team medlemmar utom Kevin
  helikoptern och ser ett militär fordon. Förarna hade blivit mördade
  när dem transporterad den dömde Billy Coen. Bravo Teamet söker igenom
  platsen noga.
  
  Rebecca Chambers hittar ett parkerat tåg med zombier ombord. Edward
  Dewey kommer ikapp henne och blir mördad av zombie hundar. Enrico
  Marini ger Rebecca mer information om Billy's bakgrund och berättar
  även att han är en mördare. Rebecca träffar Billy Coen, men dem kommer
  inte överens till en början. Billy räddar sedan livet på Rebecca och
  då börjar dem arbeta tillsammans för att ta sig därifrån. Plötsligt
  startar tåget och när Rebecca och Billy beger sig på det stöter dem
  ihop med agenter som jobbar för Albert Wesker och William Birkin, men
  även dem blir attackerade av monstren. Det var agenterna som hade
  startat tåget.
  
  Dem utforskar och ser hur monstren skapar starka zombier. Tillsammans
  sätter Rebecca och Billy stopp för alla hot och tar sig till kontroll
  rummet i tåget, där dem stannar det.
  Hur som helst...
  
  Tåget krashar in i en tunnel i närheten av Training Facility, The
  Marcus Mansion. Mannen i rocken hotar Albert Wesker och William
  Birkin (i deras gömställe), han hotar även Billy och Rebecca och
  visar kraften hos sina monster. Dem utforskar mer av Marcus Mansion
  och snart berättar Billy för Rebecca att han varit med i en militär
  grupp som dödat 23 människor i Afrika av en dålig anledning. Dem
  lyckas låsa upp vägen till kapellet i bakdelen av huset och Rebecca
  och Billy hittar labbet där Dr. James Marcus arbetade.
  
  Billy och Rebecca hittar ett kabel tåg men Billy blir attackerad av
  ett monster och ramlar ner i ett hål. Rebecca tar kabel tåget och
  hamnar på en mystisk plats med ett hiss tåg (i RE2 använder Claire
  och Leon exakt samma plats för att ta sig till Birkin labbet).
  Rebecca åker med hissen ner och träffar Enrico. Hon berättar att
  hon måste hitta Billy. Enrico springer iväg efter att han sagt till
  henne att springa till ett gammalt hus i skogen. Efter det träffas
  dem aldrig mer... 
  
  Rebecca hittar och räddar Billy som båda springer för att konfrontera
  mannen i rocken, Marcus. Han blir då ett monster och William Birkin
  startar själv förstörings systemet för Marcus Mansion (under tiden som
  Albert Wesker springer iväg för att leda S.T.A.R.S Alpha Team till
  huset i Raccoon Forest, The Spencer Estate (läs om det lite längre
  ner)).
  
  Rebecca och Billy använder solljus för att döda Dr. Marcus. När
  dagsljus av nästa dag kommer (samma dag som Alpha Teamet beger sig
  till Spencer Estate) står Rebecca och Billy på en klippa. Rebecca
  tar då Billy's dogtag från hans nacke för att officiellt förklara
  honom som död.
  
  Rebecca springer mot Spencer huset under tiden som Billy går åt
  andra hållet. Det är här Resident Evil tar plats...
  
  =================================
  RESIDENT EVIL 1 (REBIRTH VERSION)
  =================================
  Notering: Den här sammanställningen kombinerar både Chris och Jill.
  
  Juli 1998
  
  Rapporter om kannibalism rapporteras in till Raccoon City. Den lokala
  police styrkan skickar in en special styrka för att stoppa den, kallad
  STARS, Special Tactics and Rescue Service. STARS är uppdelat i två
  olika team, Bravo och Alpha. Bravo skickas in först. Bravo teamet hade
  följande medlemmar: Rebecca Chambers, Enrico Marini, Forest Speyer,
  Richard Aiken, Ed Dewey och Kenneth Sullivan. Enrico Marini var teamets
  ledare.
  
  Bravo teamet börjar undersöka skogen vid Arklay Mountains och bara en
  dag senare förlorar Alpha teamet kontakten med Bravo och Albert Wesker
  bestämmer sig för att skicka in det andra STARS teamet för att hitta
  Bravo teamet.
  
  När deras helikopter upptäcker ett vrak landar dom och Wesker, Jill,
  Joseph, Barry och Chris undersöker helikoptern. Inuti den hittar dom
  kvarlevorna av Kevin, Bravo teamets pilot. Joseph ser sig omkring och
  blir chockad av ljuden han hör, men hur mycket han än letar ser han
  ingenting.
  
  Plötsligt, attackerar en flådd hund Joseph och Jill Valentine skjuter
  hunden flera gånger. Men hunden verkar inte känna av kulorna (eller
  så träffar hon inte; hon vet inte säkert). Hon får slut på ammo och
  när hundarna är klara med Joseph kastar sig en av dom mot Jill. Men
  precis innan han får tag på Jill skjuter Chris hunden och dom börjar
  springa mot dom andra.
  
  Piloten Brad Vickers flyr eftersom han är livrädd för monstren som han
  ser. Chris stannar upp i chock och en hund kastar sig mot honom men
  Wesker räddar Chris genom att sätta en kula i hunden.
  
  Efter en stunds hetsigt springande tar sig dom kvarvarande STARS
  medlemmarna in i ett närliggande hus som tillhör Umbrella Inc. Det
  var även Ozwell Spencers hus på 60 talet och sägs vara övergivet
  för flera år sen. Väl inne upptäcker Jill, Barry och Wesker att
  Chris fattas. Dom hör skott i närheten och Jill och Barry skickas
  iväg för att kolla upp det.
  
  Jill Valentine och Barry Burton hittar kroppen från Kenneth Sullivan i
  Bravo teamet. Senare hittar dom även Forest Speyers kropp.
  
  Under tiden som Jill och Barry separerar når Chris uthuset bakom huset.
  Där slåss Chris och Rebecca mot en stor planta kallad Plant 42. Dom
  dödar plantan genom lite hjälp av en kemikalie och genom att tömma en
  haj tank på vatten.
  
  Tillbaka i huset dödar Jill en jättestor orm och undersöker senare
  källaren i huset. Chris och Rebecca springer mot huset eftersom det
  inte finns några andra platser att gå till för tillfället. Dom hittar
  ormen som Jill nyss slagits mot och med den nya ammon från uthuset dör
  ormen till slut för alltid.
  
  När Chris och Rebecca ser sig omkring invaderar ett nytt monster huset.
  Monstret kallas för Hunter och är mycket värre än alla zombies som gått
  omkring här tidigare.
  
  Samtidigt tar sig Jill ut till ett slags litet hus i närheten av huset
  och dess trädgård. Hon ser sig omkring och blir knockad av nåt slags
  odjur i kedjor. När hon till slut får tillbaka medvetandet försöker hon
  skjuta monstret, men det verkar inte ta någon skada. Inte ens med den
  Magnum som hon hittade på kyrkogården. När hon sprungit ifrån monstret
  hamnar hon i uthuset där Chris och Rebecca tidigare var. När hon
  undersöker stället hör hon hur Barry står och pratar med någon och hur
  han muttrar något om sin familj. När Barry upptäcker Jill berättar han
  hur han stod och pratade med sig själv.
  
  Jill och Barry hittar tillsammans vägen ner till underjorden. Där nere
  hittar Jill, Enrico Marini. Han berättar för Jill hur Umbrella hade
  planerat det här... strax därefter blir han skjuten. Jill springer
  därifrån utan några ledtrådar på vem som kan vara förrädaren och
  Umbrellas kontaktperson.
  
  Jill jagar mördaren in genom konstiga tunnlar och efter en lång stunds
  letande möter hon Barry Burton. Dom tar tillsammans en hiss ner i en
  djup håla och snart springer Jill på monstret som attackerade henne i
  den lilla stugan. När hon springer tillbaka till Barry för att berätta
  vad som hänt ser hon hur Barry åker iväg med hissen för att överge
  henne.
  
  Jill går tillbaka till monstret och håller sig än en gång undan och
  hittar till slut en stege som leder ut till stugan där hon för första
  gången mötte monstret. Hon hittar en väg under trappan i hallen i
  huset och går ner.
  
  Väl nere träffar hon Barry och efter att dom pratat en stund kommer
  monstret tillbaka. Dom har vid det här laget fått veta att monstret
  är en kvinna vid namn Lisa Trevor. Jill ger tillbaka vapnet till
  Barry som hon tog från honom för bara någon minut sedan och sen
  börjar dom frenetiskt skjuta mot monstret. Lisa faller snart ner
  i hålet och Barry stannar frivilligt kvar ifall monstret skulle
  komma tillbaka.
  
  Jill följer vägen och hamnar snart i ett laboratorium.
  
  Chris och Rebecca hittar snart en liten notering som Jill och Barry
  lämnat i närheten av några skrivmaskiner och dom tar sig till slut
  ner till underjorden där dom tar kål på en jätte spindel och tar sig
  ner i labbet.
  
  Jill upptäcker hur Barry och Wesker arbetade tillsammans för att döda
  alla STARS medlemmar och skaffa sig strids data. Barry ville inte, men
  hans familj var i fara. Wesker planerade även att spränga labbet i
  luften och därmed förråda Umbrella Inc. Men Wesker hade inte räknat med
  att Barry skulle förråda honom och sen få honom dödad av hans eget
  monster, Tyrant.
  
  Barry blir slagen medvetslös av Tyrant och Jill slåss mot den. Hon
  vinner tack vare sin granat kastare. Samtidigt vaknar Barry till och
  dom beger sig ut ur rummet. När dom väl kommit ut ur rummet hör dom
  hur larmet går igång och en detonations sekvens har startats. Hur?
  
  Jill och Barry skyndar sig ut ur labbet. Dom springer ihop med Chris
  och Rebecca och springer sen tillsammans med dom till Helikopter
  plattan. Men så snart dom kommit upp till helikopter plattan möts dom
  av Tyrant igen.
  
  Chris Redfield blir knockad av Tyrant och Jill, Barry och Rebecca
  använder alla deras vapen för att ta kål på Tyrant, men inget verkar
  bita på honom. Men snart kastar Brad Vickers ut en raket kastare från
  helikoptern.
  
  Chris vaknar till och plockar upp raket kastaren. Strax därefter
  skjuter han Tyrant i bitar och alla fyra åker därifrån strax innan
  huset exploderar.
  
  ===============================
  RESIDENT EVIL 3: NEMESIS DEL 1
  ===============================
  SEPTEMBER 1998
  
  Chris, Jill, Barry och Rebecca måste stoppa Umbrella från att sprida
  viruset från huset så därför beger sig Chris och förmodligen även
  Rebecca till Europa för att ta sig an Umbrella under tiden som Jill
  och Barry stannar bakom.
  
  Den 22:a september färdiställer en forskare vid namn William Birkin
  sitt G-Virus, en uppgradering av det äldre T-Viruset. Umbrella som
  förlorat sitt tålamod skickar ett team för att stjäla hans virus.
  Birkin injicerar viruset i sig själv och blir ett monster. Som monster
  attackerar han teamet och gör så att T-Viruset sprider sig över hela
  staden genom att råttor drack upp viruset nere i kloakerna.
  
  SEPTEMBER 28, 1998
  
  Jill Valentine lyckas komma undan infektion och den 28:e September slår
  hon sig ut ur staden med en Assault Rifle i famnen. Hon springer in i
  Brad Vickers, piloten i STARS. Han berättar att något är efter STARS
  medlemmar, men vad?
  
  När Jill tar sig till RPD (Raccon City Police Department) byggnaden
  stöter hon på saken som Brad pratade om. Brad blir då mördad av
  monstret som kallas för Nemesis. Jill's vapen skadar honom inte alltför
  mycket så hon springer in i RPD byggnaden.
  
  STARS kontoret i byggnaden är helt orört och Jill hittar en Magnum som
  är riktigt effektiv mot Nemesis. När hon till slut hittar ett set med
  lock-picks slår sig Jill ut ur RPD. Nemesis kommer tillbaka men med
  hennes nya Magnum har hon inga problem med att skjuta ner honom. Men
  han reser sig ändå upp igen.
  
  Jill springer så fort hon bara kan och tappar bort Nemesis. Hon
  springer ihop med en kille vid namn Carlos Oliveira. Han tillhör
  Umbrella BioHazard Countermeasure Service. Dom skickades hit av
  Umbrella för att rädda Raccoon City bor. Men dom vet inte vad Umbrella
  egentligen sysslar med.
  
  Jill springer även in i Mikhail Victor och Niocholai Ginovaef (mer
  UBCS). Nicholai verkar underlig medan Mikhail verkar helt okej. Mikhail
  är dock svårt skadad. Jill undersöker el stationen och hittar en fuse
  (säkring) som hon vet att hon kommer ha använding av för att starta
  tåget.
  
  Hon hittar även mer och kraftigare ammo till sin granat kastare och
  sitt hagelgevär. När hon sedan stöter på Nemesis igen lägger han sig
  ner nästan direkt. Jill hittar lite olja vid en bensin mack och lite
  kablar i ett garage. Hon springer sedan och fixar iordning tåget.
  
  På hennes väg tillbaka ser hon hur Nicholai skjuter någon och hur han
  sedan blir attackerad av zombier. Med Nicholai död åker hon med Carlos
  och Mikhail ut ur staden.
  
  Nemesis kommer tillbaka så Mikhail tar en hand granat och spränger både
  sig själv och Nemesis ut ur tåget. Tåget krashar vid ett klock torn och
  Carlos och Jill försöker nu signalera till helikopten genom att ringa
  i klockan i tornets topp.
  
  Jill hittar nycklarna utan några större problem och ringer i klockan.
  När helikoptern sedan kommer finns Nemesis i närheten och använder
  sig av sin egen raket kastare för att skjuta ner helikoptern. Strax
  efter att Nemesis skjutit ner helikoptern förstör Carlos, Nemesis'
  raket kastare.
  
  Nemesis infekterar sedan Jill med viruset. Nu ger Jill allt vad hon
  har för att ta död på Nemesis och när hon till slut lyckas blir hon
  medvetslös...
  
  ===============
  RESIDENT EVIL 2
  ===============
  SEPTEMBER 29, 1998
  
  Under tiden som Jill ligger medvetslös åker Claire Redfield, Chris
  Redfields syster in till staden för att hitta honom. Leon Kennedy
  åker in till staden för sin första dag på jobbet. Leon och Claire
  springer in i massor med zombier och Leon försöker skjuta dem till
  ingen nytta. Claire försöker rymma från alla zombies på ett fik och
  det är då hon stöter på Leon.
  
  Dem jobbar tillsammans för att få tag på ett polis fordon. Claire
  får även tag på ett vapen. Plötsligt blir deras fordon rammat av
  en zombie i en lastbil. Eftersom RPD huset är i närheten bestämmer
  dom sig för att mötas där.
  
  (Notering: När Jill var i RPD huset dagen innan var halva stället
  blockerat. Det är det inte längre eftersom zombierna har tagit sig
  igenom barrikaderna.)
  
  Leon och Claire tar olika vägar till RPD huset. Leon går in via
  den stora porten medan Claire går in bakvägen. Leon hittar en
  skadad polis som hjälper honom låsa upp lite dörrar.
  
  Under tiden som Claire går omkring släpper Umbrella ner en Tyrant
  i RPD huset av någon okänd anledning. Claire ser Tyrant och ger
  honom namnet Mr. X. Hon rymmer från monstret.
  
  Dem möts till slut i S.T.A.R.S kontor. Leon hittar ett hagelgevär och
  Claire en granat kastare här inne. Leon och Claire bestämmer sig för
  att hitta några överlevande så att dem kan få tag på mer vapen för
  att överleva på gatorna.
  
  Claire springer in i en 12 årig flicka vid namn Sherry Birkin, dotter
  till William Birkin som nu förvandlats till ett monster. Leon springer
  in i Ada Wong, en kvinna som letar efter sin pojkvän John. Claire och
  Sherry måste träffa RPD chefen Brian Irons. När dem träffar honom
  ligger borgmästarens dotter på hans skrivbord och Irons säger att
  hon dog av ett zombie bett, men det ser ut som ett kul hål.
  
  Ada och Leon möter Ben Burtolucci som verkar veta något om John, men
  han vägrar samarbeta. Ben säger till Ada och Leon att sticka därifrån
  genom kloakerna, och det är precis vad dem försöker med. Ada klättrar
  in på en plats som Leon inte kan ta sig till och där inne hittar hon
  en nyckel som låser upp lite fler dörrar i RPD byggnaden. Hon ger
  nyckeln vidare till Leon under tiden som hon försöker hitta en väg
  tillbaka.
  
  Leon bestämmer sig för att söka igenom resten av RPD huset på egen
  hand. Han kontaktar även Claire över radio och berättar hur allt
  ligger till.
  
  Claire och Sherry hittar en plats under RPD byggnaden och då hör
  Sherry sin pappa skrika. Sherry springer in på en plats som inte
  Claire kan ta sig till. Sherry är nu på i stort sett samma plats
  som Ada var på, så hon hittar bara Acid rounds till Claire's
  granat kastare. Hon bestämmer sig för att försöka ta sig tillbaka
  till Claire genom att gå en annan väg än den hon kom in genom.
  
  Leon undersöker resten av RPD och hittar fyra schack pluggar som
  kan fungera till en av dörrarna nere vid cellerna. När han tar
  sig ner hör han hur Ben skriker...
  
  När Claire fortsätter utforska RPD stöter hon ihop med Mr. X 3 gånger.
  Hon lyckas undvika honom åter igen och hittar till slut en nyckel
  till Chief Iron's kontor.
  
  Hon hittar Sherry inne på kontoret och med hjälp av nyckeln upptäcker
  hon att chefen har en hemlig håla. Hon förklarar även för Sherry att
  hennes pappa, William, skapade G-Viruset. Irons försöker hur som
  helst skjuta Claire, men precis innan han lyckas attackerar William
  Birkin honom och delar honom på mitten. Claire klättrar ner för en
  stege för att konfrontera William.
  
  Leon springer tillbaka till Ben.
  
  William Birkin, monstret, implementerade en parasit i Ben. Parasiten
  hoppar ur Ben's kropp, och delar den i samma vända. Leon kontaktar
  Sherry och Claire och säger åt dom att ta kloakerna ut där ifrån.
  
  Leon ser den växande parasiten och använder sin Magnum för att
  ta kål på denna G-Imago.
  
  Tidigare hittade även Claire en Submachine Gun och den och hennes
  granat kastare är oerhört starka mot William. William ramlar ner i
  ett hål och efter att ha blivit kontaktade av Leon tar sig Claire och
  Sherry ner i kloakerna.
  
  Leon och Ada hittar äntligen ut ur kloakerna, men när dem åker ner för
  en hiss kommer en kvinna i labb kläder fram och skjuter Leon. Leon
  svimmar och Ada springer efter kvinnan...
  
  Sherry och Claire ser Mr. X fortsätta hans sökande så dem springer
  undan. När dom väl tar sig ner i kloakerna ramlar Sherry ner för ett
  stup och när Claire springer iväg för att leta efter henne träffar
  hon Leon igen som nyss vaknat upp från skott skadan. Leon säger till
  Claire att springa och leta efter Ada och Sherry så Claire springer
  iväg och lämnar Leon så att han får vila.
  
  Ada får fatt på skytten och står och pratar med henne. Hon får då reda
  på att hon heter Annette Birkin och är William Birkin's fru och Sherrys
  mamma. Annette berättar även hur Umbrella stal viruset. Ada knuffar
  sedan ner Annette för ett stup när hon berättar att Ada's pojkvän John
  är död.
  
  Under tiden som Ada letar efter Leon springer hon ner i ett hål och
  får syn på en jättelik alligator. Claire hittar Annette och berättar
  för henne att Sherry är nere i kloakerna. Annette berättar för Claire
  att Sherry har G-Virus någonstans på kroppen, men hon hinner aldrig
  berätta var eftersom hon svimmar.
  
  Leon vaknar igen. Han bestämmer sig för att leda efter dem andra.
  Han hittar till slut Ada, som har blivit attackerad av en alligator.
  Leon rullar då ut en stor tub med explosive gas i munnen på
  alligatorn innan han lossar av ett skott. Alligatorn exploderar
  och Ada berättar att John är död. Ada sätter även bandage över
  Leon's så innan dom tar nåt tågliknande över staden.
  
  Claire hittar till slut Sherry och frågar henne om hon har något
  G-Virus, men hon säger sig inte vet någonting om det. Samtidigt
  attackerar William Birkin Leon och Ada när dom sitter på tåget. Dom
  lyckas dock rymma från honom.
  
  Claire och Sherry lyckas inte hitta Leon och Ada utan bestämmer sig
  istället för att åka med samma tåg som Leon och Ada tidigare åkte
  med. Ada och Leon åker med en hiss neråt när dom blir attackerade
  av Birkin. Birkin skadar Ada men Leon lyckas stoppa honom med
  hjälp av sina vapen.
  
  Claire och Sherry kallar senare på samma hiss men Mr. X avbryter
  mitt under återkallningen. Claire använder sig dock av sina vapen
  och skadar Mr. X. Strax efteråt tar Claire och Sherry hissen neråt.
  
  Birkin, som precis vaknat från sin mutations sömn, muterar ännu
  mer.
  
  Väl nere i labbet bestämmer sig Leon för att hela Ada så därför
  beger han sig ut för att leta reda på nånting som kan rädda henne.
  
  Claire tappar bort Sherry igen på grund av att strömmen försvinner
  i hissen. Claire springer senare in i Annette som ser hur Sherry blir
  förföljd av Mr. X på en tv skärm. Hon berättar då för Claire att Sherry
  har G-Viruset i hennes medaljong. Annette springer iväg, och träffar
  Leon.
  
  Leon träffar Annette Birkin och precis när hon ska skjuta Leon
  attackerar Birkin henne. Annette tappar något som kallas för
  G-Sample som Leon plockar upp och beger sig därifrån. Leon träffar
  nu Ada som hotar honom...
  
  Uppenbarligen arbetade Ada på något företag som ville ha tag på G-
  Viruset. Ada ramlar ner för ett stup tack vare Annette och Leon
  kastar rasande ut G-Sample över räcket. Eftersom labbets själv
  förstörelse system startats måste Leon ta sig ut riktigt fort.
  
  Claire springer till platsen där Mr. X och Sherry är. Claire tar
  Sherry's medaljong och kastar ner den i ett lava bad. Mr. X dyker
  efter medaljongen...
  
  Leon tar sig till utrymnings hissen och då kommer William tillbaka.
  Leon ger honom vad han tål samtidigt som Claire och Sherry träffar
  Annette som ligger skadad i närheten av platsen där Ada ramlade ner.
  Precis innan Annette blir medvetslös ger hon en nyckel till Claire
  och Sherry.
  
  Claire och Sherry använder en hiss för att ta sig till tåget. När
  Claire startar tåget kommer en brinnande Mr. X tillbaka. Claire's
  vapen tar ingen skada på monstret utan slöar bara ner honom. Claire
  är säker på att hon ska dö, när plötsligt Ada kastar ner en raket
  kastare till Claire för att rädda henne. Ada springer sedan in i
  mörkret igen...
  
  Claire spränger Mr. X i bitar och beger sig in i tåget igen. När hon
  väl startar tåget kommer Leon in. Labbet exploderar strax efteråt men
  Claire och dem andra hör en duns från den bakre vagnen. Birkin har
  kommit tillbaka från striden med Leon. Claire beger sig bak i tåget
  och gör allt för att stoppa honom, men inget verkar fungera.
  
  Plötsligt startar tågets själv förstörings process, men Sherry lyckas
  med Claire's hjälp att stoppa tåget. Claire, Leon och Sherry hoppar
  av tåget och springer mot öppningen. Plötsligt hör dom hur tåget
  exploderar och Birkin dö...
  
  SEPTEMBER 30, 1998
  
  Utanför grottan står Leon, Claire och Sherry och pratar. Claire
  berättar att hon tänker åka tll Europa för att hitta sin bror Chris.
  Strax efter det att Claire stuckit blir Leon och Sherry fångade av
  en okänd organisation.
  
  [Under tiden, nere i kloakerna mellan Umbrella labbet och polis
  stationen vaknar Hunk, mannen som tidigare sköt William Birkin.
  Han verkar ha fått tag på G-Virus och kallar på sina män. Han blir
  tillsagd att ta sig till taket av RPD byggnaden för att bli upphämtad.]
  
  [Han springer upp till RPD och dödar allt som kommer honom nära. På
  andra våningen i RPD huset möter han Mr. X som han lyckas undvika.
  I korridoren precis innan taket stöter han på ännu en Mr. X men lyckas
  få kål på honom med sin sista ammo. Hunk tar sig upp till helikoptern
  och blir upplockad.]
  
  [Efter att Hunk åkt från staden gratulerar hans kamrater honom för
  att ha klarat av ännu ett jobb. Hunk är känd som Mr. Death och har
  överlevt ännu en gång...]
  
  ===============================
  RESIDENT EVIL 3: NEMESIS: DEL 2
  ===============================
  OCTOBER 1, 1998
  
  Under tiden är Jill infekterad av viruset vid klock tornet. Carlos
  bestämmer sig för att hitta ett botemedel i sjukhuset i Raccoon City,
  som ligger bakom klock tornet. Väl där upptäcker Carlos att Nicholai
  lever och att han jobbar för Umbrella. Nicholai skjuter UBCS medlemmen
  Tyrell Patrick. Carlos lyckas undvika Nicholai och får även tag på
  Jill's botemedel.
  
  Väl tillbaka i klock tornet ger Carlos Jill botemedlet för T-Viruset
  och Jill lyckas till slut bli frisk. Carlos springer sedan iväg för
  att slutföra nåt konstigt uppdrag. Jill försöker ta sig ifrån klock
  tornet när Nemesis kommer tillbaka, men Jill lyckas ta hand om honom
  återigen.
  
  Under hennes väg tillbaka genom Raccoon Park möter hon Nicholai och
  får reda på hans motiv. Hon blir även tvungen att slåss mot en stor
  mask i parken. Efter striden hittar hon den sista platsen i Raccoon
  City som är värd att undersöka.
  
  Hon tar sig vidare och lyckas starta en hel fabrik igen och upptäcker
  att hon står i en sop mosare full med gifter. Efter att hon dumpat
  Nemesis i sop kompakteraren efter en het strid träffar hon Carlos igen
  som berättar att staden kommer bli bombad.
  
  Jill ser hur Nicholai rymmer i en helikopter och blir återigen
  attackerad av Nemesis som hon tar kål på för sista gången.
  
  Nicholai stal deras helikopter och allt verkar vara slut när Carlos
  upptäcker att en helikopter är ute och letar efter Jill. Carlos skjuter
  upp signal raketer...
  
  Barry Burton räddar plötsligt Jill och Carlos precis innan Raccoon
  City blir bombat. Jill och Carlos har lyckats rymma, tack var Barry
  Burton...
  
  Efter bombningen står nyheterna på i en okänd stad. Den fastställda
  dödsiffran i Raccoon City är 100 000. Med det här i bakhuvudet hoppas
  Jill Valentine att hon hittar Chris Redfield och att dem tillsammans
  kan stoppa Umbrella.
  
  ---
  
  Leon S. Kennedy följer händelsen och får plötsligt ett konstigt
  erbjudande av dem som fångade honom. Utan att veta vilka som fångat
  honom gör han sitt val...
  
  Sherry Birkin blir också utfrågad av kidnapparna och hon berättar då
  att båda hennes föräldrar är döda. Hon berättar även om Claire och
  säger att hon kommer att komma tillbaka...
  
  Efter att ha räddat Jill och Carlos gör sig Barry Burton, i sitt nya
  hem redo för att lämna sin familj och ge sig ut med sina kamrater för
  att förstöra Umbrella...
  
  Ada Wong sitter hemma och ser över sitt sår efter striden med William
  Birkin. Uppenbarligen har hon ändrat sitt namn, men hon tycker inte
  om det. Oturligt nog har hon ännu ett uppdrag att fullfölja för HCF...
  
  I en restaurang någonstans sitter Chris Redfield och skriver ett brev
  till Claire, hans syster. Han ser då en kvinna i ungefär samma ålder
  som Claire...
  
  ===========================
  RESIDENT EVIL: GUN SURVIVOR
  ===========================
  NOVEMBER 1998
  
  På en isolerad ö i atlanten smyger sig Ark Thompson in i en Umbrella
  kontrollerad stad. Han skickades av Leon S. Kennedy för att kolla upp
  basen och dess chef, Vincent. När Ark tar sig till basen slåss han mot
  Vincent som gjort sig redo på att bli sparkad från Umbrella och som
  därför spridit ut T-Viruset över hela ön, kallad Sheena Island.
  
  Ark Thompson förlorar sitt minne och ön har plötsligt blivit lika
  zombiefierad som Raccoon City. Ark's enda skydd är hans pistol och
  efter ett telefon samtal med Andy Holland tror Ark att det är han
  själv som är Vincent. Ark beger sig genom staden och upptäcker hemlig-
  heter om Umbrella och om hur dem skapar Tyrants. Mr. X som Claire
  träffade på i Raccoon City jagar Ark runt ön.
  
  Ark, som fortfarande tror att han är Vincent, springer in i Lott och
  Lily Klein. Dem hjälper varandra och samtidigt skickar Umbrella in
  ett "Städar" team för att sopa allting under mattan. Ark och dem
  andra upptäcker slutligen att en mass produktion av Mr. X hölls på
  ön.
  
  Ark, Lott och Lily träffar på en ny typ av Tyrant som liknar den som
  Chris Redfield såg på Spencer Estate. Dem tar kål på honom och lyckas
  rymma precis innan Vincent, "Städar" teamet och Andy Holland blir
  dödade i en explosion.
  
  En månad efter Sheena Island incidenten och tre månader efter Raccoon
  City incidenten beger sig Claire Redfield till Europa för att hitta
  Chris. Hon blir slutligen fångad för att ha sprungit runt i Umrella's
  labb i Paris. Hon blir iväg skickad till en ö i närheten av Antarctica
  där Resident Evil: Code Veronica (X) börjar...
  
  ==============================
  RESIDENT EVIL CODE: VERONICA X
  ==============================
  
  Här kommer en detaljerad förklaring av storyn i RE: CV. Den kommer
  förklara allt om Ashford familjen, Albert Wesker's planer och lite
  om Steve Burnside. Till skillnad från RE2 och RE3 lämnar RE: CV
  mycket oförklarat.
  
  RE: CV(X) startar 17:e December 1998 i Paris när Claire hittar
  ledtrådar om vart Chris, hennes bror kan befinna sig. Det har gått
  två och en halv månad sen Claire och hennes nya partner Leon rymde
  från Raccoon City bara en dag innan det blev bombat.
  
  Claire och Leon åkte till Paris, igen för att hitta mer ledtrådar
  om Chris Redfield. När dem inte lyckas kontakta Chris partners, Jill
  Barry och Rebecca, bestämmer sig Claire och Leon för att invadera
  Umbrella's labb i Paris. Leon och Claire blir separerade på grund av
  att några vakter får syn på dem.
  
  Leon lyckas rymma under attacken, men Claire lyckas inte lika bra.
  Plötsligt kommer en helikopter med en Gatling Gun och börjar skjuta
  mot Claire. (I Beta Versionen av spelet var det Jill's fiende från
  RE3 (Nicholai) som körde helikoptern.) Vakterna jagar fortfarande
  Claire men lyckas ta sig in i en ny korridor när helikoptern dödar
  vakterna som jagar henne.
  
  Claire springer ner genom korridoren och lyckas precis undvika
  helikopterns vapen. Hon hamnar på labbets tak och lyckas plocka
  vakterna där. Plötsligt ser hon hur någon siktar på henne med pistol.
  Claire är nu fångad.
  
  Tio dagar senare blir hon skickad till en isolerad Umbrella Bas kallad
  Rockfort Island. Efter det att hon fått veta id nummer är det någon
  som slår henne i huvudet med en gevärs kolt. Tiden går och Claire
  vaknar upp av en explosion. Hon verkar vara i en cell under jorden.
  Hon hör pistol skott och människor skrika. Bara några minuter senare
  tystnar allt...
  
  Dörren till cellen öppnas och en flåsande man kommer in. På nåt sätt
  lyckades vakterna missa Claire's tändare så hon tänder den och får
  syn på mannen som fångade henne i Paris. Mannen friar Claire och
  sätter sig ner eftersom han blivit skadad i kaoset där uppe.
  
  Claire får veta att han behöver Hemostat och när hon tittar på listan
  ser hon att han heter Rodrigo Juan Raval. Claire plockar upp en kniv
  i närheten och lämnar sedan rummet. Slutligen går hon upp för en
  trappa och hamnar på en kyrkogård.
  
  När Claire går vidare på kyrkogården explorderar en lastbil och en
  brinnande man går mot Claire. Mannen är en zombie och det verkar som
  explosionen var på grund av en läcka i närheten. Claire lyckas till
  slut undvika zombierna.
  
  Claire tar sig vidare ut mot själva centrumet i fängelset när hon
  plötsligt blir attackerad av ett hög hastighets vapen. Claire ser
  en pistol och lyckas få bort skytten från vapnet. Steve Burnside,
  som också varit fånge på ön ser till slut Claire och tackar henne
  för att inte vara en zombie. Efter att oartigt introducerat sig
  själv springer Steve iväg mot öns sagda flygplats.
  
  Claire tittar vidare i fängelset som nu kryllar av zombies. När
  Claire tar sig vidare och lyckas ta sig in på förbjudna platser
  träffar hon Steve igen som kollar upp Chris Redfield på en dator.
  Steve ber Claire säga till Chris att komma och rädda dem. Claire
  sätter sig vid datorn och skickar iväg ett e-mail till Leon S.
  Kennedy eftersom hon vet att hon inte kan skicka ett direkt till
  Chris. Hon ger Leon koordinaterna och strax efteråt springer Steve
  sur därifrån.
  
  [Chris Redfield som nu är någonstans på jorden får ett e-mail från
  Leon och får då även veta att Claire blivit fångad av Umbrella...]
  
  Efter att ha hittat rätt nycklar smiter Claire ut genom fängelset
  stora port, där hon mötte Steve. Efter att ha hittat vägen upp för
  en klippa ser hon ett stort militärt tränings läger. Hon undersöker
  platsen men låsta dörrar och liknande sätter stopp för hennes
  utforskande.
  
  Hur som helst lyckas hon få tag i en Bow Gun. Hon ser även en man
  bli slaktad av en gul zombie i ett låst labb. Claire får syn på en
  bild där inne som hon memoriserar.
  
  Claire bestämmer sig för att försöka hitta nyckel korten till dörrarna
  någon annanstans på ön och lämnar därför tränings lägret och hittar
  till ett stort palats.
  
  Hon tar sig in i palatset och letar efter nyckel korten. Hon hittar
  några låsta dörrar och en av dem är olik dem andra. Den måste låsas
  upp med hjälp av två speciella pistoler. Claire tittar runt på första
  våningen och efter att ha sett en konstig film med två tvillingar, en
  pojke och en flicka, lyckas hon få tag på vapnen hon letat efter.
  
  När Claire väl plockar upp pistolerna stängs rummet och värmen stiger.
  Hon sätter tillbaka dem och bestämmer sig för att lämna palatset. Men
  när hon är på väg ut, hör hon hur Steve skriker. Hon springer tillbaka
  till Luger fällan och ser hur Steve blivit fångad i den.
  
  Hon lyckas rädda Steve och han har med sig vapnen Claire behöver för
  att ta sig igenom dörren. Han erbjuder sig att byta bort sina nyfunna
  Lugers för två hel automatiska vapen. Men Claire's tre pistoler och
  hennes Bow Gun räcker inte för att Steve ska ge ifrån sig sina Lugers.
  
  När Claire gör sig redo för att lämna palatset träffar hon Alfred
  Ashford, ägaren till palatset som säger att Claire har attackerat
  ön. Alfred försöker därför skjuta Claire med ett Sniper Rifle men
  Claire lyckas ta sig undan.
  
  Alfred säger även att hans farfar grundade Umbrella. Alfred sticker
  iväg efter att ha hotat Claire till livet. Men utan att ha blivit
  alltför skrämd av Alfred's hot beger hon sig vidare för att hitta
  nyckelkorten.
  
  Claire får syn på en ubåt i närheten av palatset och tar sig in i
  den. När hon rör vid spakarna börjar ubåten gå under ytan. Snart
  stannar ubåten igen och Claire går ut för att se var hon hamnat.
  Hon upptäcker att hon hamnat i en undervattens flygplats.
  
  Claire utforskar platsen och hittar ett flygplan som hon kan använda
  för att ta sig ut, men oturligt nog behöver hon tre special nycklar
  för att aktivera planet. Hon utforskar ytterligare och hittar en ny
  låst dörr. Hon bestämmer sig för att kolla igenom sina kartor för att
  se vad som finns bakom dörren och upptäcker att en stor hiss verkar
  finnas bakom den. Hon jämför hissen med den trasiga hissen i militär
  centret och gissar på att det är samma hiss.
  
  Till hennes förvåning, hittar Claire ett nyckel kort som hon behöver
  för att ta sig igenom några låsta dörren i militär tränings centret.
  Claire tar ubåten tillbaka till palatset och när hon springer mot
  militär centret upptäcker hon ett lite mindre, privat hus bakom
  palatset.
  
  Snart tar sig Claire ända fram och ute på en stor öppen plats blir hon
  attackerad av en stor mask. Precis som den, nu döda alligatorn hon
  träffade på i kloakerna i Raccoon city, är den här saken stor, men inte
  alltför smart. Hur som helst lyckas Claire rymma från saken och tar sig
  in i en av byggnaderna.
  
  Claire tar sig igenom de låsta dörrarna och i ett rum lite längre in
  blir hon överraskad av Alfred, men tack vara hans dåliga sikte, lyckas
  Claire jaga Alfred längre in i byggnaden. I ett medicin rum hittar
  Claire Hemostat som hon behöver för att hjälpa Rodrigo.
  
  Claire beger sig mot fängelset men upptäcker då att Alfred sänkt undan
  en port som varit i vägen förut. Claire springer in och blir attackerad
  av den gula zombien som tidigare dödade forskaren. Hon lyckas dock ta
  kål på den med hjälp av hennes pistoler.
  
  När hon fortsätter blir hon attackerad av ännu en zombie men Steve
  lyckas rädda henne med Luger pistolerna. Claire byter bort sin Sub
  Machine Gun som hon hittade för en liten stund sen mot Luger pistolerna
  vilket gör att hon nu kan ta sig in genom dörren.
  
  Alfred sänker plötsligt ner dem i byggnadens källare och Steve springer
  i förväg med sina nya vapen och plockar ner ett stort antal zombier
  åt henne. Claire lyckas ta sig ikapp Steve och hon frågar då ut honom
  om hans familj. Steve springer då iväg.
  
  Hon lyckas återigen komma ikapp Steve på en balkong, och plötsligt
  ramlar dem igenom. Strax efter det att dem landat reser sig en zombie
  och går sakta mot Claire. Steve tvekar med att skjuta den men precis
  när zombien är på väg att ta sig en tugga av Claire tömmer Steve sitt
  magasin i monstret under tiden som han skriker, "father!!!". Efter det
  att zombien dör, börjar Steve gråta.
  
  Steve berättar för Claire att hans pappa skaffade information om
  Umbrella och sedan sålde den vidare. Oturligt nog blev Steve och hans
  familj på komna och hans mor mördades. Steve berättar även att han
  hatar sin far för allt det här. Claire lämnar Steve med sin far i fred.
  Uppenbarligen hade Steve nyss skjutit sin egen far.
  
  Claire hittar Alfred's smycke i ett rum i byggnaden och använder då det
  på en liten låda hon hittat tidigare. Hon hittar det sista nyckel
  kortet som behövs för att utforska byggnaden, hon hittar även en nyckel
  till flygplanet.
  
  Claire hittar även vägen in till labbet där forskaren blev mördad av
  den gula zombien. Claire ser även bilden som hon låg märke till
  tidigare. Hon lägger märke till något mer på bilden och sätter upp den
  på väggen där hon hittade Eagle Plate. När ska gå ut rymmer några
  Albinoids från labbet men Claire lyckas ta sig ut precis innan dörrarna
  till labbet blir låsta.
  
  En vägg höjs upp i rummet där hon satte bilden och där hittar hon en
  nyckel som är guld färgad. Claire lägger märke till att det är en av
  nycklarna som behövs för att låsa upp en dörr i palatset.
  
  Claire springer mot palatset och när hon kommer fram öppnar hon dörren
  och hamnar i ett rum fullt med tavlor på Alfred's förfäder. Efter att
  ha pillat runt på tavlorna hittar hon till slut en konstig modell
  av en drottning myra.
  
  Claire springer bort till luger dörren och använder sina Lugers för att
  ta sig igenom. Hon hamnar då i ett kontor där hon upptäcker att Alfred
  har en tvilling syster, Alexia, och enligt Alfred's butler har hon
  setts i Alfred's privata hus.
  
  Claire hittar en väg till en bro och snart ser hon det privata huset
  som hon velat utforska för att hitta fler ledtrådar. Hon undersöker
  huset och springer nästan ihop med Alexia Ashford. Hon pratar med sin
  bror om hur dem ska kunna ta kål på Claire och Steve. Strax efteråt
  lämnar dem rummet.
  
  Huset har blivit skadat av öns attack men Claire lyckas hitta nyckeln
  som krävs för att hon ska kunna öppna resten av dörrarna i palatset.
  När Claire springer tillbaka mot palatset hittar hon ännu en Eagle
  Plate. Hon kommer sen ihåg att hon såg en dörr i fängelset som hade
  en bild på en örn.
  
  Efter att ha tittar runt lite springer Claire tillbaka till fängelset.
  Hon går tillbaka till cellen där hon hittar den döende Rodrigo igen.
  Hon lyckas rädda honom med Hemostat och byter bort sin tändare mot hans
  lockpick.
  
  Claire utforskar platsen bakom dörren med örn plattan. Claire hittar då
  en oerhört stark zombie som hon lyckas ta kål på. Claire tar sig sedan
  ner i en hemlig källare.
  
  Väl där nere hittar hon ett not band som passar perfekt i pianot i
  palatset så hon springer mot palatset igen. På vägen blir hon
  attackerad av någon som vi känner igen, men som hon dock aldrig ens
  hört talas om; Albert Wesker. Wesker berättar för Claire att det var
  han som attackerat ön och att han jagar Chris nu. När Claire blir
  attackerad upptäcker hon en av nycklarna hon behöver till flygplanet.
  Wesker berättar för Claire att han kommer använda henne för att få tag
  på Chris.
  
  Wesker hoppar sedan över en vägg efter att hans män har ropat på honom.
  Claire plockar upp nyckeln och springer sen in i palatset. Hon sätter
  in not bandet i pianot och hittar en kung myre modell, precis som
  drottning myre modellen hon hittade tidigare.
  
  När hon tar sig tillbaka till huset upptäcker Claire att myr modellerna
  var nycklar till ett hemligt rum ovanför Alfred's och Alexia's sovrum.
  Claire hittar den sista nyckeln och bestämmer sig för att leta reda på
  Steve och Rodrigo för att sedan sticka därifrån.
  
  Alexia Ashford attackerar Claire på hennes väg ut. Hon har ett sniper
  gevär precis som Alfred. Plötsligt kommer Steve och och skjuter Alexia
  genom dörren. Dörren var en lätt väg mellan sovrummen.
  
  Claire ser Alfred med smink på sig och uppenbarligen har han klätt ut
  sig till sin syster. Claire bestämmer sig för att Alexia bara finns i
  Alfred's hjärna. Alfred springer iväg, gråtande. Han startar även själv
  förstörelse sekvensen.
  
  Claire och Steve springer till palatsets portar, i närheten av platsen
  där Claire blev attackerad av Wesker. Steve leder Claire till
  flygplatsen och Claire sätter in nycklarna till planet. Oturligt nog
  sitter en bro i vägen men Claire bestämmer sig för att flytta på den.
  
  Claire springer upp till kontrollerna och höjer dem. I ett rum som hon
  tidigare inte kunde ta sig in i hittar hon nyckeln till porten som
  blockade hissen.
  
  Claire bestämmer sig för att åka med hissen och sen springa till planet
  genom att åka med ubåten från palatset. Efter att hon lyckats laga
  hissen startar 5 minuters timern för explosionen. När Claire åker med
  hissen upp släpper Alfred ut ett monster...
  
  Claire går ut ur hissen och blir attackerad av den stora masken igen.
  Hon undviker den och springer till palatset.
  
  På vägen dit blir hon fångad av en eld och Tyrant kommer ut genom ett
  staket. Claire använder bazookan hon hittade tidigare för att lyckas
  ta kål på Tyrant. Claire springer ner i ubåten och bort till planet.
  
  Steve lyckas flyga planet bort från den exploderande ön...
  
  Plötsligt rycker planet till och när Claire går bak i planet ser hon
  Tyrant. Claire använder sin bazooka för att försvaga den och använder
  sedan en låda för att kasta ut Tyrant ur planet.
  
  Nere på den exploderande ön springer Alfred in i det fortfarande 
  stående militär centret där han flyttar på en stridsmaskin och tar
  sig ner genom en hemlig väg. Han tar hissen ner och tar sig då till
  en hemlig flygplats. Han tar ett av dem två planen och flyger bort från
  ön.
  
  På Claire's plan är det Alfred som nu kontrollerar rutten och ändrar 
  den. Steve kan inte ändra den så dem har inget annat val än att åka
  dit planet tar dem. Flera timmar senare försöker Steve kyssa Claire
  när hon sover, men lyckas aldrig. Strax efteråt krashar planet på
  Umbrella basen i Antarctica (ja, det är Antarktis).
  
  Claire och Steve tar sig ur det trasiga planet och utforskar den nya
  platser en och en. Claire hittar en dagbok som berättar om att monstret
  Nosferatu är fänglat någonstans på basen. Det verkar även som att
  Alfred Ashford kastat ut T-Virus i basen för det är zombies överallt.
  När Claire är inne på ett kontor hittar hon ett skåp som går att flytta
  och när hon går in ser hon hur Nosferato sitter fängslad i en stol en
  våning under henne.
  
  Claire kollar vidare och ber sen Steve flytta på en grävmasking med en
  kran. Steve tittar på Claire under tiden och lyckas ställa till med en
  gasläcka. Så snart Claire fixat den kommer Alfred, fortfarande med
  smink och Alexias röst och försöker skjuta Claire men Steve lyckas
  skjuta ner Alfred i ett djupt hål.
  
  Strax efteråt slår sig Nosferatu sig ut från sitt fängelse och springer
  iväg... Claire plockar upp Alfred's sniper gevär och Steve och Claire
  gräver sig ut ur rummet med grävmaskinen. Snart nog tar dem sig till
  helikopter platsen uppe på taket till basen.
  
  Nosferatu attackerar plötsligt Steve så att han faller ihop medvetslös.
  Claire använder sitt nyfunna sniper gevär mot Nosferatu och skjuter
  honom i hans, en gång, mänskliga hjärta för att ta död på honom. Claire
  räddar sedan Steve.
  
  Dem hittar en bil och åker mot en Australian (Australisk) bas. Under
  tiden släpper Alfred ut sin syster från sin sömn. Alfred säger till
  henne att döda Claire precis innan han dör från blod förlust.
  
  Alexia använder sin hjärna för att attackera Claire och Steve's bil.
  Bilen välter och börjar brinna, överlevde Claire och Steve?
  
  Under tiden anländer Chris Redfield till Rockfort Island. Leon lyckades
  kontakta honom. Chris klättra upp för en klipp vägg och hamnar i en
  grotta. Väl där träffar han Rodrigo som berättar att Claire och Steve
  har lämnat ön. Strax efteråt äter den stora masken som attackerade
  Claire tidigare upp Rodrigo.
  
  Chris tar sig ur grottan och hittar en Submachine gun som han använder
  för att ta kål på den. Masken spottar ut Rodrigo och försvinner sedan.
  Rodrigo dör dock strax efter det att han gett tändaren till Chris.
  Chris hittar sedan vägen till militär centret Claire var på tidigare.
  
  Chris utforskar platsen och hittar snart Alfred's hemliga flygplats.
  Chris behöver dock en halberd som fanns på alla eagle plates som Claire
  hittade tidigare.
  
  Chris hittar ett kontroll rum och ser Alexia Ashford sjunga på en stor
  skärm. Ner på flygplatsen som Claire och Steve åkte iväg ifrån, står
  Wesker och njuter av att Chris äntligen tagit sig till ön och skickar
  några Hunters efter honom.
  
  Chris hittar till slut den eagle plate som Claire tidigare använde för
  att öppna en låda. Men oturligt nog ramlar den ner i kloakerna tack
  vare hålet som blev på grund av explosionen tidigare. Han hittar vägen
  till labbet tack var ett hål i en vägg.
  
  Chris hittar den dörr, utan dörr knopp som Claire aldrig utforskade.
  Chris bestämmer sig då för att hitta en dörr knopp nere i källaren.
  Väl där utforskar han labbet som T-Viruset läckte ut från.
  
  Han hittar även en kemikalie som han behöver för att få tag på vapnet
  som sitter på hans eagle plate. Kemikalien kallas Clement E och
  kombineras den med Clement A kan den smälta ämnet på en eagle plate.
  
  Chris hittar knoppen och blir sedan scannad av en scanner i taket.
  Sekunder senare kommer Hunters och attackerar honom, men han lyckas
  sänka dem med hjälp av sitt hagelgevär. Chris ser fler scanners när
  han springer tillbaka till dörren utan knopp.
  
  Han lyckas undvika dem och hamnar till slut på den andra sidan av den
  trasiga balkongen som Steve och Claire föll igenom precis innan Steve
  dödade sin far. Chris hittar en liten stridsvagns modell. Han sätter
  in modellen i ett liten hål i ett rum på första våningen och då flyttas
  tavlorna i rummet. Han kan dock inte få tag på objekten där bakom ännu
  utan bestämmer sig för att springa vidare.
  
  På väg därifrån träffar Chris Albert Wesker som attackerar honom.
  Wesker berättar att Claire och Steve åkt till antarktis basen och att
  de inte kommer leva mycket längre eftersom Alexia är där. Plötsligt
  kommer Alexia fram på en skärm och skrattar. Chris slår till Wesker
  och då tappar han sina sol glasögon. Då upptäcker Chris att Wesker har
  gula ögon, strax efteråt springer Wesker därifrån och en gul zombie
  attackerar Chris. Chris lyckas döda den med hjälp av sin submachine
  gun.
  
  Efter att Chris hittat själva main platsen tack vare nyckeln, ser Chris
  att han inte kan ta sig in i palatset tack vare allt skräp som ligger
  ivägen.
  
  Alternativt tar Chris hissen ner till flygplatsen där han hittar de tre
  nycklarna Claire använde tidigare. Han plockar upp dem och försöker
  sedan ta ubåten han såg på kartan tidigare.
  
  På något sätt har ubåten dock lyckats docka vid palatset, vilket gör
  det omöjligt att ta sig till palatset. Chris tar tillbaka nycklarna
  till militär centret och Alfred's diorama rum. Han sätter i nycklarna
  och hittar nu en hemlig stege.
  
  Chris följer en tunnel och hittar snart en låst dörr. Men i närheten
  ser Chris Alfred's privata pool och i där ligger en Eagle Plate. Det
  finns även ett monster i poolen.
  
  Det är monstret som Claire tidigare släppte ut från labbet. Chris
  använder sitt hagelgevär för att ta död på det elektriska monstret och
  hoppar sedan ner och plockar upp sin Eagle Plate. Men bara Clement E
  klarar inte av att ta bort lösningen runt vapnet.
  
  Chris letar sig tillbaka till källar delen där Steve sköt som galen.
  Explosionen tidigare skapade en gas läcka men den fixas lätt med
  en spak. Chris hittar till slut Clement A och kombinerar den med
  Clement E och använder den sedan på sin Eagle Plate. Kombinationen
  får hans Eagle Plate att lösas upp och nu har han den Halberd som
  han behöver för att ta sig in till flygplanen.
  
  Chris använder sin Halberd och tar sig in till flygplatsen. Han hoppar
  på det sista planet och flyger till Antarctica basen.
  
  Efter att han lämnar Rockfort Island åker han över havet och när han
  väl tar sig fram till basen kommer en docknings brygga ut och välkomnar
  honom. Det verkar som om Alexia väntat sig Chris.
  
  Väl där letar Chris direkt efter Claire. Det verkar även som om stället
  blivit fyllt med is sedan Claire och Steve försökte rymma så nu kan
  Chris ta sig till nya platser.
  
  På ett ställe som ser ut som Spencer huset hittar Chris till slut
  Claire. Efter att ha räddat henne bestämmer dem sig för att försöka
  hitta Steve. Alexia kommer och hotar dem men Claire och Chris ger sig
  på henne ändå. En stor tentakel kommer plöstligt upp och separerar
  dem.
  
  Claire vaknar upp och ser att Chris' fot och knän är skadade. Chris
  säger till Claire att försöka hitta Steve och plötsligt hör dem Steve
  skrika till. Claire gör som Chris säger och jagar Alexia genom ett par
  dörrar.
  
  Med hjälp av hennes vapen lyckas Claire döda några av Alexia's
  tentakler och ser sedan Steve i ett fängelse efter att ha riskerat
  hennes liv för att få tag på nyckelkortet för att ta sig dit. Det är
  samma rum som Nosferatu satt fängslad i och Steve berättar för Claire
  att Alexia utfört samma experiment på honom som hon tidigare gjort på
  sin far.
  
  Steve börjar plötsligt växa och muterar till ett stort otäckt monster,
  till skillnad från Nosferatu. Han försöker sedan attackera Claire med
  en stor yxa. Claire springer mot utgången och lyckas ta sig under
  precis när grinden går ner, men eftersom dörren blivit låst av Alexia,
  börjar Steve attackera Claire.
  
  Plötsligt kommer en tentakel fram och håller fast Claire men precis när
  Steve ska döda Claire kommer hans mänskliga personlighet tillbaka och
  tar kål på tentakeln istället. Tentakeln sopar till Steve så att han
  flyger in i väggen.
  
  Steve berättar för Claire att han älskar henne och att han inte kan
  hålla sitt löfte om att åka därifrån med henne. Långsamt dör Steve från
  smällen och Claire kramar gråtande om kroppen...
  
  Under tiden som Steve dör säger Wesker till Alexia att komma med honom
  eftersom hon har hennes experiment, T-Veronica viruset i hennes kropp.
  På något sätt lyckades Alexia sticka ifrån Claire och tog sig sedan
  tillbaka till entrén i platsen som liknar Spencer huset. Alexia går ner
  för trapporna och börjar sedan brinna. Hennes kläder faller till marken
  brinnande och hennes halsband ramlar även av vilket Chris, ståendes i
  ett hörn, lägger märke till.
  
  Alexia är nu en grå, otrevlig, galen kvinna. Hon ser ut som en korsning
  mellan en slända och en myra. Wesker gör allt för att försöka fånga
  henne, men hon höjer bara handen och kastar in honom i väggen. Wesker
  förflyttar sig och börjar sedan springa på ena väggen och lyckas slå
  till Alexia. Efter att ha slagit till Alexia lägger Wesker märke till
  Chris som står där med ett av sina vapen laddat. Wesker upptäcker snart
  att han inte klarar av Alexia och lämnar därför resten till Chris.
  
  Chris använder sitt hagelgevär för att döda Alexia och enligt en av
  filerna han hittat tidigare tror han att Alexia's halsband kan hjälpa
  honom att öppna den låsta dörren i trappan. Han plockar upp halsbandet
  och använder det sedan på dörren, det passar perfekt.
  
  Chris tittar vidare i filen och upptäcker att Alexander Ashford blev
  muterad till ett monster tack vare Alfred och Alexia. Chris lämnar
  rummet och åker ner i en hiss. Samtidigt som Chris går ut ur rummet
  ställer sig Alexia upp efter hennes sömn, hon lever fortfarande. Chris
  är nu i ett rum med en gigantisk myr stack.
  
  Chris letar vidare och hittar rummet där Alexia suttit fångad i 15 år
  under tiden som hennes T-Veronica virus fått göra utslag. Han petar
  lite på kontrollerna och ut ur tuben ramlar Alfred Ashford's döda
  kropp. Vid Chris fötter ligger Alfred's Ring. Chris plockar upp ringen
  och letar sedan vidare efter Nosferatu. Han kommer senare på att
  Nosferatu fastnat i isen tack vare Alexia.
  
  I filen skrev Alfred att Alexander Ashford muterat till ett monster.
  Chris tänker att Nosferatu måste ha den sista juvelen för att öppna
  dörren och därför beger han sig till isen där han tidigare såg
  Nosferatu.
  
  Vid Chris' fötter under isen sitter Nosferatu's kropp.
  
  När Chris beger sig mot kontrollerna till en kran blir han attackerad
  av en jätte spindel, inte helt olik den Jill träffade på under Spencer
  huset. Chris lyckas få bort spindeln och hissar sedan upp Nosferatu och
  nu har han hittat den tredje juvelen.
  
  Chris sätter i de två sista juvelerna och dörren öppnas. Där inne
  hittar han ett labb där Alexander Ashford testade T-Veronica viruset.
  Chris hittar även information om att Alfred och Alexia skapats genom
  att lägga in spermier i ett embryo som tillhörde Veronica, deras före-
  gångare.
  
  I närheten finns kopior av sovrummet från Rockfort Island's Private
  Residence. Där hittar Chris en nyckel som låser upp och startar
  själv förstörelse sekvensen men det är också det enda han hittar.
  Han springer tillbaka till labbet och genom den enda dörren han inte
  gått in genom ännu.
  
  Labbet leder till platsen där Steve dog. Oturligt nog är det en låst
  dörr mellan Chris och Claire. Claire berättar för Chris att Steve är
  död och att han ska sätta igång själv förstörelse sekvensen precis
  som det tidigare hänt i Spencer huset, Raccoon City och Rockfort ön.
  Chris springer iväg och gör precis så.
  
  Chris springer till dörren som leder till datorn som kan starta sekven-
  sen. Han använder nyckeln till att låsa upp dörren och går sedan in och
  hittar den rätta datorn.
  
  Efter att ha satt in koden Veronica (Resident Evil CODE: Veronica) tack
  vare en fil han läst kan Claire och Chris till slut träffas igen men
  plötsligt separerar en tentakel dem igen. Alexia har kommit tillbaka...
  
  Chris och Claire ser ett bra vapen att använda sig av i närheten, 
  vapnet kallas Linear Launcher. Claire och Chris vrider om nycklarna
  samtidigt, men nu måste den laddas upp. Chris bestämmer sig för att
  hålla Alexia i schack medan Claire springer därifrån.
  
  Alexia lyckas nästan ta kål på Claire, när Chris skjuter Alexia med en
  kula så att hon muterar till ett stort monster. Claire springer mot
  hissen och Chris använder alla sina vapen mot den gigantiska Alexia.
  
  Han använder sitt hagelgevär, sin pistol, sin k-pist och sin granat
  kastare mot Alexia. Han lyckas undvika tentaklerna och parasiterna som
  försöker attackera honom och snart lyckas han få kål på Alexia...
  
  Plötsligt börjar myrorna från myrstacken attackera Alexia.
  
  Alexia skakar bara av dem och har nu fått vingar och flyger. Den stora
  kroppen hon haft tidigare försvann genom golvet och uppenbarligen var
  det bara något slags skydd under tiden som hon växt till sig och fått
  vingar.
  
  Samtidigt blir Liner Launchern färdig laddad och Chris plockar upp den
  och skjuter ett skott rakt in i väggen, han missade. Vapnet är oerhört
  tungt och med Alexia spottandes eld överallt är det svårt för honom
  att få in en träff.
  
  Men Chris lyckas till slut och träffar Alexia rakt i bröstet. Alexia
  skriker och i nästa sekund förvandlas till hon en blöt pöl. Nu är hon
  äntligen död.
  
  Chris kastar sin Linear Launcher och börjar springa eftersom explosio-
  ner har satt igång. När Chris tar sig ner till fängelse cellerna och
  hissen ser han Wesker hålla Claire runt nacken. I närheten är dörren
  öppen till platsen där Steve dog...
  
  Wesker knuffar in Claire genom ett hål i vägggen och Chris jagar Wesker
  genom högar av zombier och kommer i kapp dem vid en ubåts docka. Chris
  och Claire upptäcker att Wesker plockat upp Steve Burnside för att få
  tag på T-Alexia viruset.
  
  Chris och Wesker bestämmer sig för att döda varandra en gång för alla
  och Claire springer då tillbaka till planet. Vid planet står Claire och
  tittar in i hissen och väntar på Chris.
  
  Chris och Wesker slåss och Chris försöker använda ett rör för att skada
  Wesker men det slutar med att Wesker ger Chris stryk i stället. Weskers
  superkrafter är helt enkelt för mycket för Chris och explosionerna
  skakar fortfarande basen.
  
  Chris ser ett ton med stål balkar som hålls upp med rep och han lyckas
  få dem att landa över Wesker.
  
  Synd att de inte gjorde någon verkan.
  
  Wesker ställer sig upp och vacklar till lite och gör sig sen redo att
  döda Chris igen.
  
  Plötsligt kommer en explosion till och skakar hela rummet.
  
  Wesker och Chris blir separerade av massor med eld och lovar att döda
  varandra nästa gång. Wesker står och gapskrattar under tiden som Chris
  springer tillbaka till planet.
  
  När Chris springer tillbaka genom zombie korridoren ser han hur allting
  brinner och är redo att kollapsa. Chris trycker på knappen till hissen
  och duckar för att undvika alla explosioner. Som tur är, är väggarna
  gjorda av sten så att de håller upp tillräckligt länge.
  
  Hissen kommer och Chris åker ner. Otroligt nog håller glaset runt
  hissen enda tills han kommer ner då en stor explosion spränger rutorna
  till hissen och Chris blir kastad ända ut till planet. Chris landar
  på mage men tar sig snart upp och hoppar in i planet.
  
  Chris styr planet och flyger bort från basen i sista stund.
  
  Claire och Chris är glada att få se varandra igen.
  
  Dem ber om ursäkt för att ha lämnat varandra och bestämmer sig sedan
  för att få bort Umbrella för alltid.
  
  Långt borta exploderar Umbrella's Ashford Antarctica bas och hela
  byggnaden flyger i luften när dem flyger iväg.
  
  6. F R Å G O R O C H S V A R
  
  Skicka gärna era frågor till jimmys@gamecuberules.com
  
  7. T A C K T I L L
  
  CVXFREAK - För hans hårda arbete med alla Resident Evil guider.
  GameFAQs - Som vanligt för att de postar mina guider.
  Alla läsare - För att ni läser det här
  
  8. A N D R A F A Q S
  
  http://www.gamefaqs.com/features/recognition/21873.html
  
                 COPYRIGHT (C) 2003 JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
              ÖVERSÄTTNING OCH BEARBETNING AV JIMMY STRID A.K.A TERRANIGMA
    ___________               __    __               ________ 
    /____ ____/\              / \   / /\              /    /\
    \___/ /\___\/  -TerraNigmA-      / /\ \  / / /__            / ___  / /
     / / /____  _ ___  _ ___  _____. / / /\ \ / / //_/\           /    / / 
     / / // _ /\ / '__/\ / '__/\ /  /\ / / / / // / /_\_\/______. .__ _____  / ____ / / 
    / / // __/ // /\__\// /\__\// _ / // / / / // / // /\ /   /\ / __'__ /\ / /\__/ / /  
    / / // /__\// / /  / / /  /  / // / / / // / // / // - / // /\_\_/ / // / / / / /  
   /_/ //___/\ /_/ /  /_/ /  /___._\//_/ / \___/ //_/ //___ / //_/ / /_/ //_/ / /_/ /   
   \_\/ \___\/ \_\/  \_\/  \___\__\\_\/  \__\/ \_\/ \__/ / / \_\/  \_\/ \_\/ \_\/   
                             ______/ / /               
                            /_______/ /                
                            \_______\/                

  View in: