hide results

  FAQ/Walkthrough (Dutch) by Fjoeri

  Version: 1.6 | Updated: 09/21/04 | Search Guide | Bookmark Guide

  ===============================================================================
  ============================ Final Fantasy ====================================
  ================================= X-2 =========================================
  ===============================================================================
  
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB88MMMM
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBZ0MMMMM
  BBBBB@MMMMWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0ZWMMMMMM
  BBBWMMa: @MMMWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0ZMMMMMMMM
  BBB@a  MM MMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0ZMMMMMMMMM
  BBBW@a : MM MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB88MMMMMMMMMM
  BBBWMM : @M MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB80MMMMMMMMMMM
  080B@M , @M MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0ZWMMMMMMMMMMMM
  MWZ0WMi MM M0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0Z@MMMMMMMMMMMMM
  MMM88MX :B M M0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0ZMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMM: @8 M M0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB8ZMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMM: M M M0BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB88MMMMMMMMMMMMMMMMM
  MMMMMM. M M M0BBBBBBBBBBBBBBBBW@MMMMMMM@WWWBBBBBBBBWWBWBBB0WMMMMMMMMMMMMMMMMBZ
  MMMMMM M M M0BBBBBBBBBBBBBWMMMWXiiii;XZWWW8WWB@@BB@08WBW@MBMMMMMMMMMMMMMMM08B
  MMMMMM WM M MBBBBBBBBBBBBWMMM7 ZMMMMM@WBZZMMMWB@MMM MM@MS,MMMMMMMMMMMMMMM88BB
  MMMMMM M8 MiMM@MMMBBBBBBWM@ 7BWZZZaSa80BWa;;7BW8ai.@M8i aMMMZMMMMMMMMMMMZ8BBB
  MMMMMM M@ Mi.8MM MWBBBBBMS2aZ7SZBZaa8ZS77X8W@082a0@WX:.SMMMS;BMMMMMMMMMMZ0BBBB
  MMMMMM MM MX.W  W@BBBWMMaXraBZ22aaar;2ZZ880000BBZ2a0@MMa, :MMMMMMMMMM@Z0BBBBB
  MMMMMM@Mi MarM iM8M@B@MMS:rS2aSXXSZ0@B822ZZZaaZZ800B02X;ir8MM8MMMMMMM0Z0BBBBBB
  WMMMMM X Ma;M aMZ:MMMW ,XSZ880WMM@08WW@W0Z80B0B08ZZ22r7@MMrSMMMMMMM88BBBBBBBB
  Z8MMMM M WMZWSM SM: MM W MMSS,r7r;7S2a2SXSZ8008Z80@02Z8W@2;rMMMMMMMMZ8BBBBBBBBB
  B0ZBMM i Ma@S7 MZ M0 M MM ;r2MMWBaZZa8BB0BZaa8Za28W0ZX7i0MMMMMMMM80BBBBBBBBBB
  BBB80M Mi;WaM2r@ Zi M a 2MM iWXS8M@0a8aaZZ8B80WB8008aSaB@MMMMMMW0@WMMMMMMWBBBBB
  BBBBBM M aSMrrZ  r . 2MM; WMM8Z80W0BWW@MMM@W00BB@MMMMMM0r     ,;XMM@WBB
  BBBBBMM@MMMB8 iM  :2 i B @M ZMMM@Za8aXX7XXa0W@MMMMriiX0MMMZSrrSaZaZZa2XrMMWB
  BBBBBM ;; M,MM  i ,r MM:.ZSM :MMM08@MMMMMMMMM      2MM0888BWWWMMM XMB
  BBBBBMM @BX8MMMM  . i; MMMM S. i XBMMMMMMWr   r :;;r777; M;a8BBBBZX. 0MB
  BBBBB@22:rMW8MMMM  ..:r MMMMi a0;.  ,   i;;i22.iiiiiiir7 M2X77r;77riSMMWB
  BBBBBWMMZr :288MMM ..i7 MMMMM78    S2XXXXXXXrX8.:iiii;;;7 MZSa2SXS7ZMM@BBB
  BBBBBBBWMMMMMB0Z@MM ..; MMMM    ,X7irXXXSSXSXX7W;r7r;;iii7 MSXSSXr8MMWBBBBB
  BBBBBBBBBBBBBBBB88M: . i M7  .iS0BB27,aiSSXX777rXW   ,::i; M2X2XSMMWBBBBBBB
  BBBBBBBBBBBBBBBW@MMM . ,,S; .:;7XSS7,  2 ,ir7rSZZ0M0MMMM8a7;i Ma7S2M@BBBBBBBBB
  BBBBBBBBBWMM@WB@0, M  .i:M;;;r;:, ;MMMMMMaB8WM.  .i;7XSaa7: MaSaMWBBBBBBBBBB
  BBBBBW@MMM0rMM@MS7SM ..i,Bi  :r;;MZM   S:S,78Zr .;rXS22i MiaMWBBBBBBBBWWW
  BBBBBMM@   M@MMMMMr .:i.MSWM 8@W, MM i0 M .,i002Za7:;;i MM8M@WWWWWM@BBBZZ
  BBBBBM iMMMM. BM2Z0 . .;,rMMM;:XaS WMM: SMM    72Mr . XMM8WM00WZZ8XaMaa@
  BBBBBMMMMMWBM8M: ZMMM ..ii 8M    MM MSM0 M2  . 8 8XM; MMWMB0@M0MMMMM@MM@
  BBBBWMBSiMMBWBMMZiaMM ...:i, M    Mi iMM SW  . : rX a.MM000BB000B00800000
  BBBBWM , M@0@M  @M ,..,ii.rM   Mr ;M 7M2    rB8: 7MWBBBBBBBBBBBBBBBBB
  BBBBWM MM WZMM  SMM ...,:i: MM ;: MSWM  M   iaMMr;i SMBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  BBBBBMM. MMMM  MMMM ,.,:ii, MB.,i M7 MMraB7ZSBMS8a :Z, MMBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  BBBBB@M @W  .MM:;@8M ..,i;i ZMMZX WMM MW0r2S07i2rS@W MMBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  BBB@MMMMMMaMMMWSii@ XMZ  .:;; M;Z2 XM2 MM:i . X2:iBr 0MBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
  BBBMi MMXi0MXaZW@BMM MMZ  ,i; ;M0i  M8 MM  X87:7MS ZM@Z0BBBBBBBBBBBBBBBBBB
  BBBM0i0 r0:70MW;X7:MS 8MM  ir M02MZ8 MMMM  2M27iXMr ;MMMM8Z0BBBBBBBBBBBBBBBB
  BBWMXM.BMM@a:8 .: aMMMMMX   MZ .2;MMM .MM7, r2r  SMMMMMM@Z8BBBBBBBBBBBBBBB
  @MMMZ@MM   ;  BMMMMMMMMMMMMM2. i 8M;rZ: irBX.a WMMMMMMMMM0Z0BBBBBBBBBBBBB
  M2ia0  MMM2 .MMMWMMMMMM;,BMM8@@MMZ  Br r;.;@22M:,MMMMMMMMMMMMMZ80BBBBBBBBBBB
  aa  WMMM8BWMMMB8MMWririSZr2222;X2WMMZSS, ; aaXB8 MMMMMMMMMMMMMMM@Z8BBBBBBBBBB
    MMSM0SaM@WW080MMMMMXMSiX2Z;ri  ;8a2;ZMMMBa7;. MMMMMMMMMMMMMMMMM0Z0BBBBBBBB
  MM; :rMMWWBB0ZWMMMi  i@.  SaB8 7  .;i:i2SW@;WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ8BBBBBBB
   SBMMM@BBBB0ZMMMZW   WMMM8 7SWMMMX ,X. ; X8 MBZ@MMMMMMMMMMMMMMMMMMWa0BBBBB
  2MMMWBBBBBB@MMM8W0MM    SMa  .MMMMMa@MMiWM@MM0Z8MMMMMMMMMMMMMMMMMMM8Z0BBB
  @@BBBBBBBB@W ;0XZMBMMM :  ;0@MM2r.. r X .ZB2SX:MBB0ZBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ8BB
  BBBBBBBBWWMiM0MMZ8@MWMMMa    i.aBM2; ;8 .r: iX8WMBB8ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMBZ0
  BBBBBBBWWZM2ZB0MMa7XWMMMMM0     .7S0ZMMM@MMMMMBM@BB0Z8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMZ
  BBBBBBWM77X@MMMi7MMM08ZZZWMMMM8ZS7XSZaZZZ8MMMMW;  ;MBBBB8ZWMMMMMMMMMMMMMMMMMM
  BBBBB0@@MMM02aWMM88MM080MMMB00WMMMMMMMM@@MS:  ;SZarMBBBBB08ZMMMMMMMMMMMMMMMMM
  BBBB88Mi .Wr720aZaMMM@MM  ;MB222a8B8ZWrMMMM,ZX22a8Z MWBBBBBB0Z0MMMMMMMMMMMMMMM
  BBB88MM  i a M M2 M M, MW;;W2MMMW8@MM WW M08XS22Z8r0MBBBBBBBB8Z@MMMMMMMMMMMMM
  BBZ0MMMaMMM@WBM M8 M ;M SBM Zi8:  iMiW@ WMXrX2SSWXiWWBBBBBBBB0Z8MMMMMMMMMMMM
  0ZWMMM   7aMMMB@MMM0Mr a; rMS@08BW@M0MMM aM,ar8SZ27SMWBBBBBBBBBB0ZBMMMMMMMMMM
  ZMMMM; ,,.   2WZZZWWMMM@MMMMMMMMMMM00@MM :MMaMMMBBMM0MBBBBBBBBBBBB8Z@MMMMMMMM
  @MMMM .,,,. . ..aB@MWMWMM02rX7rr;XaMMWWMM MM@,7M ;M7XBWBBBBBBBBBBBB0Z8MMMMMMM
  MMMM ,,.. .,,i;:,:ZZMW8MM7X;SSaX;S2MBZZMZ WMM 7B X0;MMWBBBBBW@MMMWBB0aWMMMMM
  MMMB .,,....,::irX77,;MMMMM2BaZ8;ii78ZM@WMM iMMa .MSSSMX8MMMMMMMMMMMMMWB08ZMMMM
  MMM :,......,,;rX7r;MMi:ZMM,MiMM@MXMW8MSMM8 8@MiX.Ma:2MMa8X7 r   MMWBB0Z0MW
  MM2 ,,,.....,,:rrXrrMB.:, BM;WiMaWB:M70M;MZS:MZM Z;M,,;Z8000Wr    M0B0BWWW2
  MM :,.....,,,;r77;M7.ir7r: MBiaS@rZr7B.ZMSMM.WX:M aiM2:ZWW7Z@M0,, :i MMMMMMMMM
  M0 :,.....,.:;rrrrM;ir7rr;;..M7;i8MXXXS; XM2MMMaMMM77:7W;7ZM0B   XMMW0BZ2Br :
  M ,,....,,.ir7;;W7;;;ii:i:; MM, .2WXX22X M@XZMMMMMM2B8MMMB.i ,i:: M@B7:,:S77 
  M ,....,,,.,;rr;WSi;iiiii,:; 7MM: :rZXXSS2 MM2 ,0MMZ887a    ;MMMMMMMMMMMW8Z
  2 :.....,.,irri02ii:iii:::i;.:MXMi i;7ZXS;Z7 BMM;:a .,i ii:  MMS.iZB080Z :r
  ,.,..,...,irriBai::iii::::ir.:MM M2 :7:Z207MM,ZMMW7 ir    WMMMBMMWr ,;2Xii 
  :,.....,::;;i0Z::iiiii:::ir; i0M: M@ 7W7020i.ir: aM@, .,  MMMM0r ;BMW2M:, 
  :.....,,:ir:aB,::iii::::i;, 8MM SS8Z0a Zi i .XX 0M@X   MBaZZMMMS  M;i7i7
  ,....,::i;:7W,:iiii::,::. SMMWMS.ZWZrMM. :.   7  7X MMMMM@8a.  ZMMMr   
  ,.,.,,,ii:rM:,iii::::.  8MMMWBMM S  7i .ri      MMMM0;:0M0XMBr.XWWM0ZS
  ,.,,:::i::@:,iii:::  :MMMMBBBBWM 8   .Z    :MMMMMMM@WX:WMZ ;MZ . ,   .
  .,.,:,:,i0i,iii,.  ZMMMWBBBBBBWM 7  .  ir  MMM8BX2aW@MW  WMW, Xi.   
  ,.,,,,..Bi:ii,  ,MMMMWBBBBBBBBWMX  ;   MMMMMMMMW8M@0X:.iSMMM0 X: 7    
  ..,,:,.W;::  8MMM@BBBBBBBBBBBBMMMMMMMMMiMM@ZZ0WS0aaXBMSS2  .WMMMXiZ:,:ii:. M
  ,,,::.Z7  aMMMMWBBBBBBBBBBBBBBBBWWWBW@MMMZa@S7MWX00,,:MB X@a7 a0ZWMM8Xi.,. 
  ,,,,.Xr iMMMMWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0MWM7SMi W@.0M : XMZ WMZXSX  .7X; ,a
  ,, i..MMMMWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0B@0M@M .M7 XM .MS S MMi;X  2Zr.  MMM
  . 0MMMM@BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0W@@0MWMM MB W8 0M SBi;;    :;  M88
   MM@WBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB0WM0M@W00MM WM. @ ,@Wa  .    aM;rMW8
   MMWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWWMa@WW0BBBMMX MMr M0MMMWi  .i.  MMM8ZW
  MMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWZXB@W0BBBBBMMM: BM8i.i BMMMS     MZ8W@B
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMB0BM0BBBBBBB@MM,Zi X   7MMM  MMMMW00ZX2
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWBr8MWBBBBBBBBBBM, 2  r    2Z MWW00082SS
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWWM.M0BBBBBBBBB0M0: i; 77   MMMMM@@W2SaWMM
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMZ;@M0BBBBBBBBBB@M 7, .  8MMMMMWB0W@B@MM@r.i
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM.M;M0BBBBBBBBBBBM .   MMMM0BMM@0aB0Sa@MMZ
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM8iZM0BBBBBBBBBBBM2MMMMMWaM@W@W00BMMBSSaSSXSB
  BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM20SMBBBBBBBBBBBB@MMW0WMMM8B88WBZZZaZ8Z2X7;ii
  
   ______              _____
   ||           ||    ||        ______    ____ 
   ||___ || ||\  ||  //| ||    ||___ //| ||\  || ||  //| ||   \\ //
   ||  || || \ || //_| ||    ||  //_| || \ || || //_| ||____  \\//
   ||  || || \ || // | ||    || // | || \ || || // |    || ||
   ||  || ||  \||//  | ||_____  || //  | ||  \|| ||//  | _____|| ||
   ||                ||                   ||
  
  
  
      \\      //         ========================
       \\     //         ||           ||
       \\    //         ||           ||
        \\   //                      ||
        \\  //                      ||
         \\ //                       ||
         \//                       ||
         /\\      =====      ===================
         // \\             //
        //  \\            //
        //   \\           //
       //    \\          //
       //     \\         //
      //      \\        //            ||
      //       \\       //            ||
     //        \\      ===========================
  
  
  
  
  
   -----------------------------------------------------------------------------
   ----- Alle elementen uit FFX-2 en respectievelijke verwanten behoren toe tot
   ------------- hun respectievelijke eigenaars: -------------------------------
   -------------------- SQUARE-ENIX en ELECTRONIC ARTS. ------------------------
   -----------------------------------------------------------------------------
   ----------------- WWW.ffx2-europe.com ---------------------------------------
   ------------------------- WWW. square-enix-europe.com -----------------------
   -----------------------------------www.eagames.nl / www.eagames.be ----------
   -----------------------------------------------------------------------------
  
  
  ===============================================================================
  ============================ Final Fantasy ====================================
  ================================= X-2 =========================================
  ===============================================================================
  ============================= Walkthrough =====================================
  ================================ FAQ ==========================================
  ============================= Versie 1.6 ======================================
  ===============================================================================
  ============================= - Copyright - ===================================
  ========================= - Mister FANTASTIC - ================================
  ===================== - Joeri_Crauwels@hotmail.com - ==========================
  ============================== - 2004 - =======================================
  ===============================================================================
  
  
  -------------------------------------------------------------------------------
     NAVGIATE IN DEZE WALKTHROUGH     NAVGIATE IN DEZE WALKTHROUGH
  -------------------------------------------------------------------------------
  
  
  Zoeken in deze walkthrough:
  Ctrl + F --> een zoekbalk verschijnt. Typ hier de code die je achter elk
  onderdeel ziet in de inhoudstafel. Bijvoorbeeld: [**5A**]
  Druk op enter.
  
  Wil jij iets bijdragen aan deze walkthrough? Dat kan. Mail me wat je wil
  bijdragen, en alle eer zal aan jou uitgaan.
  
  Veel plezier!
  
  
  
  -------------------------------------------------------------------------------
   UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES    UPDATES
  -------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
   - 20 augustus 2004: Versie 1.6
       Garment Grid sectie volledig afgewerkt.
  
   - 31 mei 2004: Versie 1.5
       Accessories toegevoegd
       Items toegevoegd
  
   - 30 mei 2004: Versie 1.4
       Alle Story Levels afgewertk!
       Enkele side missies aangepast
       Navigatie codes toegevoegd
       Mini games toegevoegd
       Cactuars zoeken toegevoegd
       Baas strategieeën toegevoegd
  
   - 27 mei 2004: Versie 1.3
       Hoofdmissie van Story Level 5 aangevuld
       Her en der wat wijzigingen aangebracht
       Baas strategieën aangevuld
  
   - 18 april 2004: Versie 1.2
       Story level 5 aangevuld
       Lijst van Garment Grids geplaatst
  
   - 5 april 2004: versie 1.1
       belangrijke fout ivm de samurai dressphere verbeterd
       story level 5 aangevuld
  
   - 21 maart 2004: versie 1.0
       Verhaal van de FFX-reeks afgewerkt
       Personages toegevoegd
       Eerste deel van Story level 5 toegevoegd.
  
   - 18 maart 2004: versie 0.9
       Lyrics toegevoegd
       Het eerste deel van het FFX-reeks verhaal toegevoegd
  
   - 16 maart 2004: Versie 0.8
       Story level 4 volledig toegevoegd
       Bazen voor Story level 4 toegevoegd
  
   - 14 maart 2004: Versie 0.7
       Story level 3 afgemaakt.
       Dresspheres toegevoegd.
       Bazen toegevoegd voor Story level 3.
  
   - 14 maart 2004: Versie 0.6
       Story level 3 aangevuld.
       Alle spheres toegevoegd.
       Logo geplaatst.
  
   - 11 maart 2004: Versie 0.5
       Story level 2 afgewerkt.
       Nuttige tips toegevoegd.
       Sphere locaties toegevoegd.
       De eerste baasstrategiëen toegevoegd. (Story level 1 & 2)
  
   - 9 maart 2004: Versie 0.4
       Story level 2 toegevoegd.
       Missie 6 (deel 1)
       Side missies 1 t.e.m. 16
       Verbeteringen gemaakt.
  
  
  ===============================================================================
  =[**1**]=======================================================================
  =========================== 1: Inhoudstafel ===================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  Zoeken in deze walkthrough:
  Ctrl + F --> een zoekbalk verschijnt. Typ hier de code die je achter elk
  onderdeel ziet in de inhoudstafel. Bijvoorbeeld: [**5A**]
  Druk op enter.
  
  
  ===============
  1: Inhoudstafel [**1**]
  ===============
  
  
  
  =====================================
  2: Over mezelf en deze Walktrough/FAQ [**2**]
  =====================================
  
  
  
  ================
  3: Over het spel [**3**]
  ================
  
    - 3.1: Personages
    - 3.2: Andere personages
    - 3.3: Scherm informatie
    - 3.4: Save sphere
    - 3.5: Vooruitgang boeken in dit spel
    - 3.6: Als het spel uit is heb je nog niet alles gedaan!!!
    - 3.7: Dresspheres en Garment Grids
  
  
  
  ==============
  4: Walkthrough [**4**]
  ==============
  
    ------------
    Nuttige tips [**4A**]
    ------------
  
  
    ------------------
    4.1: Story Level 1 [**4B**]
    ------------------
  
     4.1.1: Missie 1 ......................................(Luca)
     4.1.2: Missie 2 ......................................(Mount Gagazet)
  
     Side missie 1: Paine's speciale dressphere ...........(Machalania Forest)
     Side missie 2: O'Aka .................................(Machalania Forest)
     Side missie 3: Gun Mage dressphere ...................(Moonflow)
     Side missie 4: Kimahri & de Ronso ....................(Mount Gagazet)
     Side missie 5: Kilika ................................(Kilika)
     Side missie 6: Baralai ...............................(Bevelle)
     Side missie 7: Crimson Report 9 sphere ...............(Mushroom Rock Road)
     Side missie 8: Maechen ...............................(Mushroom Roch Road)
     Side missie 9: Clasko ................................(Mushroom Rock Road)
     Side missie 10: Ballonen verkoop .....................(Luca)
     Side missie 11: Farplain .............................(Guadosalam)
     Side missie 12: Thunder Plains .......................(Thunder Plains)
     Side missie 13: Opgravingen (deel1) ..................(Djose Temple)
     Side missie 14: Opgravingen (deel2) ..................(Bikanel Desert)
     Side missie 15: Reclame ..............................(Calm lands)
     Side missie 16: De geschikte bruid ...................(Calm lands)
  
     4.1.3: Missie 3 ......................................(Besaid)
     4.1.4: Missie 4 ......................................(Zandarkand Ruins)
     4.1.5: Missie 5 ......................................(Kilika)
  
  
    ------------------
    4.2: Story Level 2 [**4C**]
    ------------------
  
  
     Side missie 1: Youth League of New Yevon? ............(Celsius)
  
     4.2.1: Missie 6 ......................................(Guadosalam)
  
     Side missie 2: Shooting minispel .....................(Besaid)   
     Side missie 3: De Ronso Kinderen .....................(Calm lands)
     Side missie 4: Heibel met soldaten ...................(Mushroom Rock Road)
     Side missie 5: Crimson Report 7 sphere ...............(Mushroom Rock Road)
     Side missie 6: Clasko ................................(Mushroom Rock Raod)
     Side missie 7: Chocobo Jacht .........................(Mi'hem Highroad)
     Side missie 8: Alchemist dressphere ..................(Calm lands)
     Side missie 9: Cid ...................................(Thunder Plains)
     Side missie 10: I'm on tv! ...........................(Luca)
     Side missie 11: Yuna's speciale dressphere ...........(Djose Highroad)
     Side missie 12: Rikku's speciale dressphere ..........(Bikanel Desert)
     Side missie 13: Verliefde aapjes koppelen ............(Zandarkand Ruins)
     Side missie 14: Waar zijn de muzikanten? .............(Machalania Forest)
     Side missie 15: Ticket verkoop .......................(Moonflow)
     Side missie 16: Money money money ....................(Guadosalam)
     Side missie 17: Uniform 1 ............................(Mount Gagazet)
     Side missie 18: Uniform 2 ............................(Djose Highroad)
     Side missie 19: Uniform 3 ............................(Bikanel Dessert)
  
     4.2.2: Missie 7 ......................................(Guadosalam)
     4.2.3: Missie 8 (deel 1) .............................(Bevelle)
  
     Side missie 20: Dark knight dressphere ...............(Bevelle)
  
     4.2.4: Missie 8 (deel 2) .............................(bevelle)
  
  
    ------------------
    4.3: Stroy Level 3 [**4D**]
    ------------------
  
  
     Side missie 1: Chit-chat .............................(Mushroom Rock Road)
     Side missie 2: Uhm, Paine?! ..........................(Moonflow)
     Side missie 3: Een belangrijke babbel met Maechen ....(Guadosalam)
     Side missie 4: Beserker dressphere ...................(Machalania Forest)
     Side missie 5: Animal Trainer dressphere .............(Mount Gagazet)
     Side missie 6: Garik .................................(Mount Gagazet)
     Side missie 7: Tower calibration .....................(Thunder Plains)
     Side missie 8: Reddingsoperatie ......................(Calm Lands)
     Side missie 9: Op hol geslagen machina? ..............(Mi'hem Highroad)
     Side missie 10: Isaaru ...............................(Zandarkand Ruins)
     Side missie 11: Gambler dressphere ...................(Luca)
  
     4.3.1: Missie 9 ......................................(Besaid)
     4.3.2: Missie 10 (deel 1) ............................(Kilika)
  
     Side missie 12: Samurai dressphere ...................(Kilika)
  
     4.3.3: Missie 10 (deel 2) ............................(Kilika)
  
     Side missie 13: Crimson Report 1 sphere ..............(Bevelle)
     Side missie 14: Cactuars zoeken (Deel 1) .............(Bikanel Desert)
  
     4.3.4: Missie 11 .....................................(Djose Temple)
  
  
    ------------------
    4.4: Story Level 4 [**4E**]
    ------------------
  
   
     Side missie 1: Commsphere ............................(Celsius)
     Side missie 2: Het onderzoek van Rin .................(Mi'hem Highroad)
  
     4.4.1: Missie 12 .....................................(Mi'hem Highroad)
  
     Side missie 3: Commsphere ............................(Celsius)
     Side missie 4: Danswedstrijd tussen Rikku en Yuna ....(Celsius)
     Side missie 5: Commsphere ............................(Celsius)
  
     4.4.2: Missie 13 .....................................(Thunder Plains)
  
     Side missie 6: Crimson Report 5 sphere ...............(Celsius)
  
  
    ------------------
    4.5: Story Level 5 [**4F**]
    ------------------
  
  
     BELANGRIJK!!!: Episode End - Episode Complete
  
     4.5.1: Missie 14 (Deel 1) ............................(Farplane)
  
     Side missie 1: Blitz-off flash-backs .................(Luca)
     Side missie 2: Het onderzoek van Rin: de dader .......(Mi'hem Highroad)
     Side missie 3: Dona & Barthello leggen het bij .......(Kilika)
     Side missie 4: Invincible accessoire .................(Kilika)
     Side missie 5: De baby is er! ........................(Besaid)
     Side missie 6: Besaid's geheime kerker ...............(Besaid)
     Side missie 7: Swingen ...............................(Moonflow)
     Side missie 8: De Guado zijn terug ...................(Guadosalam)
     Side missie 9: Baralai's sphere ......................(Guadosalam)
     Side missie 10: Episode Complete? ....................(Bevelle)
     Side missie 11: Crimson Report 6 & 8 sphere ..........(Bevelle)
     Side missie 12: Het experiment .......................(Djose Temple)
     Side missie 13: Youth League .........................(Mushroom Rock Road)
     Side missie 14: Den of Woe ...........................(Mushroom Rock Road)
     Side missie 15: Cactuars zoeken (Deel 2) .............(Bikanel Desert)
     Side missie 16: Frailea de 10° cactuar ...............(Bikanel Desert)
     Side missie 17: Hoe de Gullwings ontstaan zijn .......(Celsius)
     Side missie 18: Brother & Barkeep scene ..............(Celsius)
     Side missie 19: Fiend problems .......................(Thunder Plains)
  
     4.5.2: Missie 14 (Deel 2) ............................(Farplane)
  
     Side missie 20: Cid's scene ..........................(Celsius)
     Side missie 21: Farplane energy scene ................(Celsius)
     Side missie 22: Brother & Buddy scene ................(Celsius)
     Side missie 23: Familie scene ........................(Celsius)
     Side missie 24: Rikku's scene ........................(Celsius)
     Side missie 25: Reclame afronden .....................(Calm Lands)
     Side missie 26: De bruid .............................(Calm Lands)
     Side missie 27: O'Aka's winkel .......................(Machalania Lake)
     Side missie 28: Herinneringen ........................(Machalania Woods)
     Side missie 29: Garik VS Kimahri .....................(Mount Gagazet)
     Side missie 30: Yuna's upgrade Break HP limit ........(Besaid)
     Side missie 31: Yuna's upgrade Break damage limit ....(Calm Lands)
     Side missie 32: Rikku's upgrade Break HP limit .......(Calm Lands)
     Side missie 33: Rikku's upgrade Break damage limit ...(Mushroom Rock Road)
     Side missie 34: Paine's upgrade Break HP limit .......(Thunder Plains)
     Side missie 35: Paine's upgrade Break damage limit ...(Mi'hem Highroad)
     Side missie 36: Angra Mainyu .........................(Bikanel Desert)
     Side missie 37: Mascot Dressphere ....................(Celsius)
  
     4.5.3: Missie 14 (Deel 3) ............................(Farplane)
  
  
  
  ==============================
  5: Dresspheres & Garment Grids [**5**]
  ==============================
  
    5.1: Dresspheres [**5A**]
    ----------------
  
     5.1.1: Over de Dresspheres
     5.1.2: Lijst van Dresspheres
     5.1.3: Hoe te bemachtigen
  
    5.2: Garmnet Grids [**5B**]
    ------------------
  
     5.2.1: Over de Garment Grids
     5.2.2: Lijst van Garment Grids
     5.2.3: Hoe te bemachtigen
     5.2.4: Abilities van de Garment Grids
  
  
  ===================
  6: Treasure spheres [**6**]
  ===================
  
    6.1: Crimson spheres: [**6A**]
    ---------------------
  
      1°: Crimson report 1
      2°: Crimson report 2
      3°: Crimson report 3
      4°: Crimson report 4
      5°: Crimson report 5
      6°: Crimson report 6
      7°: Crimson report 7
      8°: Crimson report 8
      9°: Crimson report 9
      10°: Crimson report 10
  
  
    6.2: Andere spheres: [**6B**]
    --------------------
  
      1°: New beginnings sphere
      2°: Gagazet sphere
      3°: Sphere fragment
      4°: Awsome sphere
      5°: Leblanc sphere
      6°: Besaid sphere
      7°: Reassembled sphere
      8°: Logos's sphere
      9°: Ormi's sphere
      10°: Gaol sphere
      11°: Nooj's sphere
      12°: Gippal's sphere
      13°: Baralai's sphere
      14°: War buddy sphere
      15°: Paine's sphere
  
  
  ==================
  7: Baas strategiën [**7**]
  ==================
  
    7.1: Story Level 1 [**7A**]
    ------------------
  
    7.2: Story Level 2 [**7A**]
    ------------------
  
    7.3: Story Level 3 [**7A**]
    ------------------
  
    7.4: Story Level 4 [**7A**]
    ------------------
  
    7.5: Story Level 5 [**7A**]
    ------------------
  
  
  =========
  8: Lyrics [**8**]
  =========
  
    8.1: 1000 Words [**8A**]
    ---------------
  
    8.2: real Emotion [**8B**]
    -----------------
  
  
  ================================================
  9: 1000 jaar Spira: het verhaal van de FFX-reeks [**9**]
  ================================================
  
    9.1: De Machina Oorlog: [**9A**]
    -----------------------
  
    9.2: Duizend jaar na de Machina Oorlog: [**9B**]
    ---------------------------------------
  
    9.3: De calm wordt verstoord door VEGNAGUN: [**9C**]
    -------------------------------------------
  
  
  ===============
  10: Accessories [**10**]
  ===============
  
    10.1: Statusverhogende Accessories [**10A**]
    ----------------------------------
  
    10.2: Element gebonden Accessories [**10B**]
    ----------------------------------
  
  
  =========
  11: Items [**11**]
  =========
  
    11.1: Genezende items [**11A**]
    ---------------------
  
    11.2: Gevehts items [**11B**]
    -------------------
  
  
  =====================
  12: Vijanden (Fiends)
  =====================
  
  
  ==============
  13: Mini Games
  ==============
  
   - Cactuars zoeken
   - Sphere Break
   - Gunners Gauntlet 1
   - Gunners Gauntlet 2
   - Calm Land games
  
  
  ===========
  14: Credits
  ===========
  
  
  
  ===============================================================================
  =[**2**]=======================================================================
  ================ 2: Over mezelf en deze Walkthrough/FAQ =======================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  
  Welkom op mijn nieuwe walktrough.
  Er zijn enkele dingen die je zou moeten weten voor je verderleest...
  
   Over mezelf:
   ------------
  
   Naam: Joeri Crauwels
   Geboortedatum: 7 januari 1984
   Woonplaats: Hever (Vlaams-Brabant)
   Land: België
   Games: PSX: - Aircombat
         - Alone in the Dark 4
         - Crash Bandicoot 2
         - Cool boarders 2
         - Dino Crisis
         - Driver 2
         - Fifa 2000
         - Final Fantasy VIII
         - Gran Tourismo
         - Medal of Honor
         - Medal of Honor: Underground
         - Metal Gear Solid
         - Resident Evil
         - Resident Evil 2
         - Resident Evil 3
         - Tekken 3
         - The Legend of Dragoon
         - Tomb Raider
         - Tomb Raider 2
         - Tomb Raider 3
         - Tomb Raider 4 (The last revelation)
         - Tomb raider 5 (Chronicles)
       PS2: - BloodRayne
         - Devil May Cry
         - Enter the matrix
         - Final Fantasy X
         - Final Fantasy X-2
         - GTA 3
         - GTA Vice City
         - Kingdom Hearts
         - Lara Croft: Tomb Raider - The angel of Darkness
         - Medal of Honor: Frontline
         - Medal of Honor: Rising Sun
         - Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty
         - Primal
         - Resident Evil: Code Veronica X
         - Resident Evil: Outbreak (US import)
         - Silent Hill 3
         - SOCOM US NAVY SEALS
         - The Simpson: Hit & Run
         - Tekken Tag Tournament
  
  
  Over deze walktrough/FAQ:
  -------------------------
  
  Wat je moet weten is dat deze walktrough/FAQ mij toebehoort, en mij alleen.
  Deze walktrough/FAQ mag alleen te lezen zijn op:
       WWW.GAMEFAQS.COM
       WWW.NEOSEEKER.COM
  Je kan en mag niets gebruiken zonder mijn toestemming. Hier zijn internationale
  wetten over opgesteld. Deze zijn de copyright wetten, waar je welicht al van 
  gehoord hebt.
  Wil je iets gebruiken uit deze walktrough, of heb je een vraag, dan kan je 
  me altijd contacteren op Joeri_Crauwels@hotmail.com, maar ik kan niet 
  garanderen dat ik je mail zal aankrijgen, want mijn filter staat op 
  exclusief. Je kan ook een message achterlaten naar mij toe op het forum van m'n
  clan.
  Ik hoop dat deze walktrough je hulp bied bij het spelen van dit super spel.
  
  Groeten,
  
  Joeri
  
  Joeri_Crauwels@hotmail.com
  www.playstation.be
  www.all4gamers.tk
  
  
  ===============================================================================
  =[**3*]=======================================================================
  =========================== 3: Over het spel ==================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
                3.1: Personages:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   Yuna:
   -----
  
     Leeftijd: 19
     Standaard dressphere: Gunner
     
     Nadat ze SIN heeft verslagen, is ze teruggekeerd naar Besaid. Hier brengt
     ze in alle rust haar dagen door. Toch heeft ze het gevoel dat ze iets
     mist. OP een dag laat haar vroeger Guardian Rikku een film zien waarop
     Yuna besluit om weer te gaan reizen.
     Ze wordt spherehunter en sluit zich aan bij de Gullwings. Ze gaat op zoek
     naar spheres die het mysterie rond die ene film van Rikku kunnen
     ontrafelen. Maar ook deze toch zit vol gevaar. Ze zal moeten vechten
     voor haar leven.
     Haar goed hart heeft ze nog niet verloren, en helpt mensen daar waar het
     kan.
     Haar zoektocht naar haar geliefde Tidus begint...
  
  
   Rikku:
   ------
  
     Leeftijd: 17
     Standaard dressphere: Thief
  
     Samen met Yuna heeft ze SIN verslagen. Na dit, heeft Rikku 2 jaar lang
     door Spira getrokken samen met andere Al Bhed om de mensen alles over
     machina te leren. Rikku sluit zich hierna aan bij spherehunters. Zo wil
     ze meer te weten komen over het verleden van Spira.
     Nadat ze een speciale film vond toont ze hem aan Yuna, die zich meteen
     aansluit bij de groep spherehunters.
  
  
   Paine:
   ------
  
     Leeftijd: 18
     Standaard dressphere: Warrior
  
     Pain is nieuw in dit spel. Ze heeft een coole houding, en is zeer sterk.
     Zij sloot zich aan bij de Gullwings om te vluchten van haar verleden.
     Wat dit inhoud, weet niemand. Maar ook niemand vraagt erom. Ze respecteren
     Paine, en zijn ervan overtuigd dat ze het ooit uit zichzelf zal vertellen.
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
              3.2: Andere personages:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   Nooj:
   -----
  
     Leeftijd: 21
  
     Nooj is de leider van de Youth League. Hij is een ex-kruisvaarder die de
     Youth League oprichtte omdat hij walgde van de illigale praktijken van
     de New Yevon partij. Hij verloor zijn linkerarm en -been in een strijd
     tegen SIN. De joneren van de Youth League zijn nogal heetgebakken en
     werken zichzelf regelmatig in de nesten.
  
  
   Baralai:
   --------
  
     Leeftijd: 20
  
     Baralai staat aan het hoofd van Nex Yeveon. Hoewel hij pas is aangesteld
     heeft hij al veel respect verworven onder de andere partijleden.
     New Yevon voert een nogal conservatief bewind. De bevolking heeft echter
     niet veel vertrouwen in deze partij. Ze hebben een nogal dubieuze
     handelswijze: ze stelen speheres en houden zich bezig met illegale
     verduisterings praktijken.
  
  
   Gippal:
   -------
  
     Leeftijd: 18
  
     Gippal is de aanvoerder van de machinagroepering Al Bhed Machine Faction.
     Vanuit hun basis in de verlaten Djose Temple graaf deze groep oude machina
     op om machina wapens te ontwikkelen.
  
  
   Het Leblanc Syndicate:
   ----------------------
  
     Logos - Leblanc - Ormi
  
     Dit is een rivaliserende groep spherehunters die alles doet om spheres te
     bemachtigen. Ze zijn uitstekend georganiseerd, en hebben zelfs voetvolk.
     Nadat de Guado's uit Guado Salam vertrokken zijn, hebben zij er hun
     thuisbasis van gemaakt.
     Leblanc is de aanvoerder, en Logos & Ormi zijn haar trouwe volgelingen die
     beide een zwak hebben voor hun baas. Zij is echter zwaar verliefd op Nooj.
  
  
   De Gullwings:
   -------------
  
     Naast Paine, Rikku en Yuna behoren tot de gullwings ook:
  
     Buddy - Brother - Shinra.
  
     Buddy is de navigator. Spreek hem aan om een locatie te kiezen die je wil
     bezoeken.
     Brother is de kapitein van het schip, de Celcius, en de aanvoerder van de
     Gullwings. Hij heeft een dikke boon voor Yuna. Hij is trouwens de broer
     van Rikku, en leerde Yuna's taal om met haar te kunnen praten.
     Shinra is een kind met het iq van alle mensen in Spira tesamen. Hij heeft
     verschillende snufjes uitgevonden. Spreek hem aan als je spheres wil
     bekijken.
  
  
   Tidus:
   ------
  
     Yuna's geliefde.
     Hij is een vrolijke, rijzende Blitzball speler die bij de Zandarkand Abes
     speelt. Hij heeft lang in ruzie met zijn vader geleefd, die zelf ook
     een beroemde speler was.
     Doordat Tidus in contact kwam met Sin, werd hij uit de droom Zandarkand
     van de fayth gehaald.
     In de chte wereld wordt hij guardian van Yuna, en tevens worden ze
     geliefden.
     Nadat Sin verslagen is, verdwijnt zijn enige link met de echte wereld, en
     wordt weer een droom van de fayth.
  
  
   Wakka:
   ------
  
     De aanvoerder v an de Besaid Aurouchs. Het blitzball team van Besaid.
     Hij zet deze taak opzij om zich volledig te kunnen wijden aan de taak
     als guardian.
     Na het gevecht met Sin geniet hij van het leven, en woont samen met Lulu.
  
  
   Lulu:
   -----
  
     Ook zij was een guardian van Yuna. Ze is bedreven in de kunst van Zwarte
     magie.
     Na het gevecht met Sin geniet ze samen met Wakka van het leven in
     Besaid. Ten tijde van FFX-2 moet Lulu het kalm aan doen, want ze is
     in verwachting.
  
  
   Kimahri:
   --------
  
     Een krijger uit het Ronso volk. Hij heeft het hoederecht over Yuna nadat
     haar vader Braska op pelgrimage vertrok.
     Tevens was hij haar Guardian.
     Na het gevecht is hij aanvoerder van zijn volk geworden.
  
  
   Auron:
   ------
  
     Hij is de legendarische guardian die sman met Braska Sin heeft verslagen.
     Hij was tevens de enige die van de waarheid af wist.
     Nadat hij beloofd om voor Tidus te zorgen, komt hij via Sin en de fayth
     terrecht in het Zandarkand van Tidus.
     Hier neemt hij min of meer het hoederecht over Tidus over totdat ze
     beide terug in het echte Spira komen.
  
  
   Jecht:
   ------
  
     De vader van Tidus. Hij was een beroemd blitzball speler, maar verdween
     op een dag. Niemand wist waarheen.
     Hij was door Sin in de echte wereld geslingerd.
     Nadat hij Guardian is geworden van Braska, samen met Auron geeft hij
     zich vrijwillig op om de final Aeon te worden, en zo Sin te verslaan.
     Deze final Aeon wordt dus Sin.
     De Sin die Tidus en Yuna moeten verslaan, is dus niemand minder dan Jecht.
  
  
   Braska:
   -------
  
     De vader van Yuna. Hij is hoogpriester en slaagt er samen met Auron en
     Jecht in om Sin te verslaan.
  
  
   Yevon:
   ------
  
     Een hoogpriester uit het oude Zandarkand. Met zijn laatste krachten
     heeft hij zichzelf onsterfelijk gemaakt, en heeft hij Sin gecreeerd.
  
  
   Lenne:
   ------
  
     Een summoner en tevens een beroemde pop zangeres in het oude Zandarkand.
     Ze werd naar het front geroepen tijdens de oorlog, waar ze om het leven
     kwam.
  
  
   Shuyin:
   -------
  
     Een jonge man uit Zandarkand. Hij lijkt verbluffend veel op Tidus, wat
     dan ook voor verwarring zorgt.
     Hij is de geliefde van Lenne, maar wordt gevangen genomen, en sterft in de
     cel.
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
              3.3: Scherm informatie:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Dit is wat je ziet op je scherm:
  
   - Links boven zie je een kaart van je omgeving.
    Een eventuele rode pijl duid de richting aan die je moet volgen.
    (als je bijvoorbeeld met een missie bezig bent)
  
   - Een groen blokje is een in/uitgang vvan een gebouw,...
  
   - Een wit blokje is een SAVE SPERE.
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
              3.4: Save sphere:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Om je spel op te slaan heb je een SAVE SPHERE nodig. Deze lijken op kristallen
  bollen op een socket met een omwentelende cirkel.
  Sta aan zo'n sphere en druk op actie.
  Er verschijnen 3 opties:
  
   1°: SAVE
     Hiermee sla je je spel op. Je kan zowel Memory Card slot 1 als 2
     gebruiken. Sla je spel nooit over het voorgaande opgeslagen spel op. Zo
     kan je, indien je een fout gemaakt hebt, nog altijd terug gaan om het
     opnieuw te proberen.
  
   2°: Board airschip
     Hiermee ga je aan boord van je thuisbasis, het vliegende schip de Celsius.
     Je komt automatisch terrecht op de brug van het schip. Achter je in de
     gang is een SAVE SPHERE.
  
   3°: Cancel
     Hiermee ga je gewoon weer uit dit menu en terug naar het spel.
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
            3.5: Vooruitgang boeken in dit spel:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  In tegenstelling tot vorige games uit de Final Fantasy reeks werkt dit spel met
  percentages. 
  Je zal dus kunnen zien hoeveel % je van het spel voltooid hebt.
  
  Onthoud, het is best mogelijk dat je GEEN 100% haalt de eerste keer dat het
  spel is uitgespeeld.
  
  Sommige filmpjes kan je overslaan. Doe dit NOOIT als je voor de 100% gaat.
  Doe je het toch, dan kan je geen 100% meer halen, en moet je het filmpje
  opnieuw bekijken in NEW GAME PLUS.
  
  Het spel bestaat uit 5 hoofdstukken die elk hun hoofdmissies hebben. Maar
  verder zijn er ook bijkomende missies. Bij elke missie die je voltooid, win je
  aan percentage.
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
          3.6: Als het spel uit is heb je nog niet alles gedaan!!!
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Als je het spel hebt uitgespeeld zal je het spel nog geen 100% voltooid hebben.
  Zo zal je vast en zeker een missie niet volbracht hebben, of ergens vergeten
  zijn om met iemand te praten.
  
  Daarom krijg je nadat je de eindcredits gezien hebt de optie om op te slaan.
  Vanaf hier kan je in het hoofdmenu "new game plus" selecteren.
  
  
  NEW GAME PLUS:
  --------------
  
   Je begint een nieuw spel en je behoud al ge gil, dresspheres, garment grids,
   percentage, gekochte filmpjes,...
  
   De bedoeling is nu om andere keuzes te maken in het spel, en enkele
   ovoltooide missies te volbrengen.
  
   Verder kan je nu in het Luca stadium ook het eindfilmpje kopen.
  
  
  Wat bied 100% je?:
  ------------------
  
   Als je de eindbaas verslaagt met 100%, dan krijg je na de credits een heel
   speciaal filmpje waarin Yuna en Tidus elkaar weer vinden.
   Een must dus voor een echte Final Fantasy fan.
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
             3.7: Dresspheres en Garment Grids
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Voor het eerst zijn er geen magische wezens die je kan oproepen in een Final
  Fantasy. Tevens bestaat je party maar uit 3 leden.
  
  Daarom dit:
  
  
  Dressphere:
  -----------
  
   Dit zijn outfits met elk hun eigen kwaliteiten. Sommige geven je speciale
   aanvallen, andere geven je extra kracht.
   Je kan ze schikken op de Garment Grids naar eigen keuze, en je kan ze aandoen
   voor een gevecht, en tijdens een gevecht kan je veranderen van Dressphere
   naar een andere.
   Zo kan je sterke strategiëen ontwikkelen.
  
  Garment Grids:
  --------------
  
   Dit zijn rasters met elke speciale opties. Er zijn er talloze. Je plaatst er
   je dresspheres op, en dan wijs je een personage een Garment Grid toe.
   Zo heeft je personage de mogelijkheden die de Grid biedt, en kan ze 
   transformeren naar een andere outfit die op het Garment Grid staat.
   Je kan te allen tijde de toegewezen Garment Grid wijzigen.
  
  Special Dresspheres:
  --------------------
  
   Elk personage heeft een eigen special dressphere. Deze moet je vinden in het
   spel.
   Je kan er pas in veranderen als in een bepaald gevecht alle outfits hebt
   aangehad die je op je Garment Grid hebt staan.
   Tevens zal jij het enige actieve personage zijn, en zullen de andere 2 het
   slagveld verlaten.
  
  
  ===============================================================================
  =[**4**]=======================================================================
  ============================ 4: Walkthrough ===================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  
   De walkthrough is opgebouwd volgens Levels.
   Elke level volgt dan zijn respectievelijke missies. Zodra je in het spel van
   de hoofdmissies kan overschakelen naar side missies, doe ik dit ook in de
   walkthrough. Volg deze walkthrough stap voor stap als je 100% wil behalen.
   Om een juiste missie te vinden houd je CTRL + F ingedrukt. Daarna typ je het
   nummer, of de naam van je missie in.
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**4A**]##################### Nuttige tips: ##################################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   - SAVE altijd na een voltooide missie, of nadat je een moeilijke vijand
    verslagen hebt.
  
   - Gebruik meedere SAVE files zodat je altijd terug een ouder opgeslagen spel
    kan laden als er iets fout zou lopen.
  
   - Open altijd alle kisten. Verken daarom eerst het gebied.
    Alle kisten zullen weer gevuld zijn in het volgende story level.
  
   - Volg deze walkthrough nauwkeurig als je 100% wil halen.
  
   - Alle filmpjes, abilities, gil,... wordt overgedragen naar NEW GAME PLUS.
  
   - Een SAVE SPHERE geneest je van alle statussen en herstelt je HP volledig.
  
   - Als je een baas niet kan verslaan, ge dan eerst wat trainen en probeer
    een level of 2 hogerop te klimmen. Dan zou het moeten lukken.
  
   - De trainer dressphere heeft de mogelijkheid om fiends + BAZEN in één keer
    van het slagveld te verwijderen. Maak hier dus goed gebruik van.
  
   - Zorg dat bij het verlsagen van een fiend of BAAS steeds al je meiden leven.
    Anders krijgen ze geen exp en AP
  
   - De meiden krijgen enkel AP als ze een speciale aanval hebben gebruikt
    tijdens het gevecht. Dus niet zomaar attack of item gebruiken.
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**4B**]################### 4.1: Story Level 1 ###############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------ 
    4.1.1: Missie 1:                          - Luca -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Na de prachtige intro met Yuna volgt er een gevecht tussen Rikku & Paine
    tegen Yuna. Je vraagt je misschien wel af waarom. Dit wordt je wel duidelijk
    gemaakt.
    Yuna is hier makkelijk te verslaan. Val haar gewoon aan.
    Nadat je gewonnen hebt, heb je de conrole over Rikku. Zet de achtervolging
    in! Volg Yuna. Je zal merken dat ook Paine achter Yuna aanholt.
    Soms bots je tegen enkele soldaten op. Deze zijn makkelijk te verslaan. Geen
    paniek dus!
    Als je aan het kruispunt komt, ga je linksaf. Daar zie je een moogle. Dit was
    het wapen van Lulu in FFX. Deze moogle kan je gezondheid weer herstellen.
    Ga verder met de achtervolging. Na een tijdje krijg je een
  
    ... scene ...
  
    De echte Yuna komt op de proppen, en laat meteen zien wie hier de baas is.
    Je krijgt meteen je eerste echte gevecht. Dit zijn de mensen van het Leblanc
    syndicate.
    Val aan naar believen, en genees je indien nodig. Er is geen nood. Dit
    gevecht is echt niet moeilijk.
    Zodra ze verslagen zijn...
  
    Missie volbracht...
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------ 
    4.1.2: Missie 2:                      - Mount Gagazet -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Welkom op de Celcius, de thuisbasis van de Gullwings. Verken het schip en
    praat met iedereen aan boord. Praat eerst met iedereen op de brug, en neem
    daarna de lift (onderaan je scherm kom je in een gang, en op het einde van
    die gang is een lift) naar alle delen van het schip. Praat met iedereen!
    Vergeet niet bij Shinra de Treasure Sphere's te bekijken.
    Zodra je dat allemaal gedaan hebt zullen de noodlichten aanspringen!
    Ga terug naar de brug, en spreek met Buddy. Deze vind je links vooraan op de
    brug. Hij zit achter een van de sturen.
    Je krijgt een lijst te zien met alle plaatsen die je kan bezoeken.
    Jammer genoeg kan je nog niet kiezen, en word je automatisch gedropt op de
    locatie van je tweede missie.
  
    Blijf het pad volgen, en druk op O waar het je gezegd wordt. Zo leer je
    meteen de knepen van het springen en het klimmen.
    Uiteingelijk kom je bij een lift. Druk op de knop, en je wordt naar beneden
    gebracht. Blijf volgen en klim omlaag en aan de volgende rotsen omhoog op de
    rotsen. Je komt op een pad.
    Blijf dit volgen. Je zal weer moetten klimmen op het einde van dit pad.
    Uiteindelijk bots je tegen het Leblanc Syndicate en moet je tegen hen
    vechten.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Leblanc: HP = 120
         MP = 320
      Logos: HP = 130
         MP = 10
      Ormi: HP = 100
         MP = 25
  
    Dit is je eerste echte baas gevecht. Maar het is niet zo moelijk.
    Ga eerst voor Ormi, hij heeft de laagste HP, maar wel de sterkste aanval.
    Schakel hem uit met gewone aanvallen. Gebruik de Dance aanval van de Singer
    Dressphere. Zo zal het Leblanc Syndicate verblind zijn, en de meeste
    aanvallen missen.
    Zodra Ormi is neegehaald, ga je voor Logos, en als laatst schakel je Leblanc
    uit.
  
    Na de strijd heb je een tijdslimiet van 6.00 minuten om de missie te
    voltooien. Maar, normaal gezien kom je hier ruischoots mee toe.
    Loop rechtdoor en open de kist. Draai je om en klim op het platform dat je
    zal vinden om het einde van de weg. Kilm erop en spring dan over het gat.
    Logos en enkele soldaten zullen verschijnen om je tegen te houden.
    Je zal geen probleem hebben met hem te verslaan.
    Ga de ruine in. Je moet een platform laten zakken door op hendels te
    drukken. Zo kan je rechtdoor het pad volgen. Als je de hendels hebt
    geactiveerd moet je op het platformdat is gezakt. Blijf volgen en je komt
    terug buiten.
    Blijf het pad volgen en na een tijdje zal Ormi verschijnen met enkele
    soldaten om je uit te schakelen. Probeer hem zo snel mogelijk te verslaan.
    Geen enkel probleem normaal gezien.
    Als hij verslagen is, blijf je volgen, en kan je via een omgevallen pilaar
    omhoog klimmen. Blijf de rotswand beklimmen tot je bij een SAVE SPHERE
    komt. Je zal, als je op tijd bent, het Leblanc Syndicate aan een rots zien
    hangen waar ze hun vrij belachelijk maken.
    Gebruik de SAVE SPHERE en en blijf de rotswand naar boven beklimmen.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Spider: HP = 804
         MP = 0
  
    Er komt weinig strategie aan te pas. Geruik die dark dance om de spin te
    verblinden en val aan met normale aanvallen. Gebruik potions om je
    gezondheid weer aan te vullen.
    Als de spin "oversouled" is, dan is deze veel sterker, en heeft ze een
    aanval die je personages doet stoppen met bewegen. Hierdoor kan de spin
    een aantal keren ongestraft aanvallen. Na een tijdje vervalt deze status.
    Zodra je deze baas verslagen hebt is de missie gedaan.
  
    Je gaat vanzelf terug naar de Celcius.
  
    Je zal Brother hier op de grond zien liggen. Hij is zich bijzonder aan het
    aanstellen. Niets van aantrekken.
    Na de scene praat je met Shinra, en je krijgt de "Black Mage dressphere".
  
    Meteen hierna gaat het alarm af! Je kan nu Side missies doen.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 1: Paine's speciale dressphere -      - Machalania Forest -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Spreek Buddy aan, en ga naar het Machalania Forest. Als je er aankomt, moet
    je rechtdoor, en langs de SAVE SPHERE heen. Loop het kristallen pad op en
    blijf dit volgen tot je weer aan een normaal pad komt. Dit zou op een
    kruispunt met 4 wegen moeten zijn. Neem de weg rechts boven.
    Blijf volgen en je komt terrecht bij een kristallen meer. Loop tot op het
    einde en spreek 4x met Tromell Guado.
    Als je dit doet, zal hij je de speciale dressphere van Paine geven.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 2: O'Aka -                 - Machalania Forest -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    O'Aka is een koopman die deze job heeft overgenomen na talloze generaties.
    Dus, al zijn voorouders oefende hetzelfde beroep uit als hij nu doet.
    Maar, hij heeft een probleem. O'Aka heeft een zaak over gekocht van de Al
    Bhed, maar kon door omstandigheden z'n schuld niet afbetalen. Aan jou om
    hem uit de nood te helpen.
    Ga dus weer naar het Machalania Forest en neem weer de kristallen route
    die je naast de SAVE SPHERE vindt. Blijf volgen tot aan het kruispunt
    waar je de vorige keer rechts ging.
    Ditmaal moet je naar het noorden, links boven dus.
    Je krijgt een
  
    ... scene ...
  
    waarin O'Aka op de vlucht slaagt.
    De missie begint hierna. Loop helemaal terug naar het begin van het woud
    tot je aan de SAVE SPHERE komt. Je bent dus op een kruispunt. Neem de weg
    rechts en blijf volgen tot op het einde. Wandel voorbij de ingang naar
    Bevelle en je komt in een volgend deel van het woud.
    Hier ga je naar je linkerkant (bovenkant van het scherm dus). Spreek de man
    aan die je hier ziet staan.
    Ga nu naar de linkerkant van het scherm, en druk op X. Blijf dit doen en je
    zal O'Aka vinden in één van de bomen.
    Hij zal je smeken om hem uit de nood te helpen. Doe dit en neem hem mee aan
    boord van je schip.
  
    O'Aka is nu te vinden in de cabin van je schip. Daar kan je items van hem
    kopen. Het bedrag aan items dat je koopt, gaat elke keer van zijn schuld 
    van 10000 af. Je moet zijn hele schuld tot 0 zien te brengen.
    Natuurlijk zal je hier niet in slagen de eerste keer dat je het spel
    speelt en moet je hiervoor wachten tot je NEW GAME PLUS kan kiezen.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 3: Gun Mage dressphere -              - Moonflow -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Voordat je aan deze missie begint, moet je het volgende weten:
     Er is een speciale accessoire die je kan krijgen. Deze doet 9999 schade
     als je HP laag is. Als je deze accessoire wilt, dan mag je deze missie
     niet doen. De dressphere kan je dan later in het spel krijgen.
     Onthoud wel dat je dan geen EPISODE COMPLETE kan halen voor dit gebied, en
     dus niet aan 100% kan geraken in dit spel. Dan moet je het opnieuw
     proberen in NEW GAME PLUS.
  
  
    Om deze dress te bemachtigen moet je naar de Moonflow. Blijf volgen tot je
    aan de SAVE SPHERE komt. Hier zie je, rechts, een klein rood mannetje. Dit
    is Tobeli. Spreek hem aan en hij zal je vragen om een handelaar te helpen.
    Dat moet je dan ook doen.
    Ga naar het zuiden van de Moonflow, en wandel het pad af. Je zal een blauw
    wezen aan de rechterkant tegenkomen. Spreek hem aan. Hij is in volle paniek
    en vreest dat hij overvallen zal worden door rovers. Hij vraagt jou dan ook
    om hulp. Stem in.
    Blijf nu naast de wagen wandelen, en houd goed in de gaten wanneer er
    iemand aankomt. Loop zo snel mogelijk tegen die rover, en dan kom je in een
    gevecht. Versla de rover(s) om zo eventuele gestolen lading terug te nemen.
    Je zal zien dat lading gestolen is als de rovers op de wagen kunnen
    springen en er met een koffer vandoor gaan. Hou ze tegen!!!
    Blijf dit volhouden totdat je terug aan de Moonflow aankomt.
    Zorg ervoor dat je nog lading hebt als je aankomt bij de Moonflow.
    Als je aankomt, met nog lading in de wagen, zal Tobeli ontzettend dankbaar
    zijn. Hij geeft je als dank de Dark Gunner Dressphere.
  
    Als je een EPISODE COMPLETE wil behalen voor de Moonflow (telt voor je
    percentage) dan mag je geen enkele lading verloren zijn!
  
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 4: Kimahri & de Ronso -            - Mount Gagazet -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Mount Gagazet, en spreek met Kimahri. Dit telt bij je percentage en
    zorgt ervoor dat je, als je weer met Kimahri spreekt in Story level 2, de
    Animal Dressphere krijgt in Story level 5.
    Zeg hem dat jij wel voor die twee verloren Ronso kinderen zal zorgen.
    Spreek verder alle andere Ronso aan, en probeer hun te bedijen.
    Als je met Garik spreekt, kies je optie 2.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 5: Kilika -                      - Kilika -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Verken Kilika. Hier zijn veel kisten met items te vinden. Dus open ze
    allemaal. Vlak bij de SAVE SPHERE kan je met behulp van de O-knop 2
    geheime kisten bemachtigen.
    Verder zijn er nog 2 belangrijke dingen die je moet doen:
  
    1°: Spreek met Dona. Zij is een oud-summoner, net zoals Yuna. Je zal haar
      nog wel kennen uit FFX. Haar huis is ergens op de eerste verdieping
      in het linker achterdeel van Kilika.
  
    2°: Zoek aan de rechterkant van Kilika een schip dat aan wal is. Spreek
      hier da camera man aan om het nieuwe Youth League hoofdkwartier te
      bewonderen.
      Doe dit ook in Story level 3 als je een speciaal accessoire wil hebben;
      het "invincible" accessoire.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 6: Baralai -                     - Bevelle -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Bevelle. Wandel het pad af en ga door de grote poort. Blijf nog wat
    volgen en uiteindelijk volgt er een
  
    ... scene ...
  
    Na het gesprek moet je naar binnen, en wandel je rechtdoor. Ga op die lift
    en je wordt automatisch naar boven gebracht. Spreek Baralai hier weer aan
    en hij zal je een accessoire geven.
    Om terug naar beneden te gaan moet je met behulp van het O-knopje in de
    lift springen. Je gaat automatisch weer naar beneden.
    Verder is er nog niets te doen in Bevelle. Dus terug naar je schip.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 7: Crimson Report 9 sphere -       - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je hebt die soldaten eerder al aangesproken? Goed. Ga nu links, naar waar
    die soldaten liepen. Je krijgt hier een hele korte
  
    ... scene ...
  
    waarna de missie start.
  
    Dit gebied wordt geterroriseerd door fiends. Het is de bedoeling dat je
    heelhuids tot aan het einde van dit gebied komt.
    Als je goed zit, dan merk je dat er af en toe een mist rond je heen komt.
    Blijf stilstaan, want anders word je aangevallen door fiends.
    Er zijn hier ook fiends die je kan zien. Dit zijn Ochu's. Probeer ze te
    mijden door er rond te lopen. Deze zijn bijzonder moeilijk om te verslaan
    in het begin.
    Neem de eerste lift omhoog, en volg het pad. Na een tijdje zie je Ormi en
    Logos. Volg ze. Je zal na een tijdje merken dat ze verdwenen zijn. Ze zijn
    namelijk ergens naar beneden gegaan. Doe dit ook. Blijf volgen, en open
    alle kisten die je hier vindt. Als je voorbij een SAVE SPHERE komt, krijg
    je een
  
    ... scene ...
  
    Die twee rivalen laten de Crimson Sphere 9 vallen. Deze krijg je dan
    automatisch. Zodra je weer de controle hebt, moet je rechtdoor en het
    standbeeld op die deur aanraken. Zo, als dat gedaan is, moet je weer terug
    naar de SAVE SPHERE. Maar, onderweg kom je Maroda tegen die je wat uitleg
    geeft over deze plek.
  
    SAVE!
  
    En klim nu weer terug naar de gewone weg. Blijf de rode pijl volgen tot op
    het einde. Aan het einde van deze weg kom je aan een lift. Ga omhoog en
    blijf volgen. Je zal hier Lucil vinden. Spreek haar aan en de missie is
    voltooid!
  
    Je hebt hier nog wat te doen, dus lees het onderstaande. Begin met Lucil
    nog eens aan te spreken. Daarna ga je naar de volgende side missie.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 8: Maechen -               - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Nadat je de vorige missie voltooid hebt ga je terug richting de lift.
    Je zal dan Maechen zien voorbij wandelen richting het hoofdkwartier. Hij
    is een oude man, helemaal in het groen met een groene mijter (zoals de
    Sint) op z'n hoofd.
    Blijf hem volgen totdat hij gaat zitten aan de ingang van het
    hoofdkwartier.
    Spreek hem aan en blijf elaat hem uitpraten. Druk nooit op een knop om
    alles sneller te laten gaan!
    Dit zal heel lang duren, want hij heeft heel wat te vertellen.
    Je doet dit niet voor niets, het levert bij aan je percentage.
    Hierna mag je terug naar je schip.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 9: Clasko -                - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga terug naar het begin van de Mushroom Rock Road en ga richting waar de
    soldaten stonden. Je komt onderweg Clasko tegen. Spreek hem aan en hij zal
    je vertellen dat hij zeer ongelukkig is, en nog steeds zijn roeping niet
    gevonden heeft.
    Hierna vraagt hij je om mee te mogen reizen in je luchtschip. Geef hem de
    toestemming.
    Hij zal nu te vinden zijn in de cabin van je schip.
  
    Verderop in het spel zal je moeten kiezen voor de kant van New Yevon, of
    de Youth League. Als je voor New Yevon gaat kiezen, mag je Clasko nu nog
    niet mee aan boord nemen. Ben je nog niet zeker, dan laat je Clasko nog
    even staan tot in Story level 2.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 10: Ballonen verkoop -                 - Luca -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Luca. Hier zal je in een Moogle outfit rondhuppelen. Dit is
    blijkbaar een flash-back situatie van Yuna dat zich net voor het intro-
    filmpje van het spel zag.
    De drie meiden gaan op zoek hoe dit alles is kunnen gebeuren.
  
    Wandel de trappen af, en zoek de ballonen stand. De man zal je aanspreken.
    Volg hem, spreek hem aan, en je krijgt de ballonen in je handen gepropt.
    Je moet nu 10 ballonen verkopen.
    Spreek gewoon iedereen aan die je hier vindt.
  
    Zodra je ze verkocht hebt, volgen er nog wat
  
    ... scene's ...
  
    Volg nu gewoon het verdere verloop van deze missie, en ze zit erop voor je
    het weet.
  
    Je eindigt terug in je schip.
  
    SAVE!
    
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 11: Farplane -                  - Guadosalam -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Guadosalam, en je merkt dat er geen Gudao's meer zijn hier. Ze zijn
    massaal verhuist. De meeste vindt je nu in Machalania Forest.
    Wandel wat rond, en zoek het pad dat als een brug naar de rechterkant van
    je scherm leidt. De ingang hier wordt bewaakt. Benader de bewaker en hij
    zegt dat je niet verder kan.
  
    Dit levert bijdrage aan je percentage.
  
    Ga naar de ingang van Guadosalam en neem de linkertunnel. Je komt terrecht
    in de Thunder Plains.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 12: Thunder Plains -             - Thunder Plains -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je hoeft deze plek enkel maar te bezoeken. Dit levert bij aan je
    percentage. Je mag dus meteen weer vertrekken. Of, je kan de plek verkennen
    en wat kisten openen. Maar dan moet je wel tegen moeilijke fiends vechten.
    Ga via de SAVE SPHERE weer aan boord van je luchtschip.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 13: Opgravingen (deel 1) -           - Djose Tempel -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Djose Tempel, en open de kist helemaal links in het scherm.
    Wandel wat rond, en praat met de mensen.
    Ga hierna in de rij staat aan het huisje aan de rechterkant. Na een tijdje
    zal er iemand naar binnengaan, en zo kan je een plaats vooruit.
    Uiteindelijk is het jouw beurt.
    Praat met de man aan de toonbank en kies om mee te doen aan de opgravingen.
    Nu weer naar buiten.
    Hier ontmoet je Gabriël voor het eerst. Praat met hem. Blijkbaar oude
    vrienden? Of misschien wel meer? Ga de tempel in, en praat hier met
    iedereen.
    Daarna ga je uit de tempel, en wandel je naar de uitgang, over de bruggen
    heen.
    Je komt hier Gippal weer tegen. Spreek hem aan, en hij geeft je de
    toestemming om aan de opgravingen deel te nemen.
  
    Ga terug aan boord en SAVE!
  
    Ga nu naar Bikanel Desert!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 14: Opgravingen (deel 2) -          - Bikanel Dessrt -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Bikanel Desert.
    Je komt aan in het midden van de woestijn. Blijbaar is Rikku een beetje
    verdwaald. Maar aangezien zij hier thuis is, kan je haar beter volgen.
    Enkele gevechten zijn gegarandeerd! Sommige fiends zijn al wat moeilijker!
    Na een tijdje volgt er een
  
    ... scene ...
  
    Je bent opgepikt door Al Bhed van het opgravingskamp.
    Ga naar de rechterkant van het kamp. Hier zijn Paine en Rikku met een man
    aan het praten. Meng je in de conversatie.
    Ga hierna naar de man die voor de hover staat en kies om te gaan graven.
    Hij zal je niet laten vertrekken zonder toestemming. Praat dan met de 2
    mannen die met elkaar aan het babbelen zijn naast een machine. Er
    verschijnt nu een dame. Spreek haar aan en je krijgt een korte
  
    ... scene ...
  
    De missie start. Spreek de man voor de hover weer aan en kies om te gaan
    graven. Selecteer de locatie (nog maar 1 mogelijk). Je moet nu voor dat
    de tijd om is (je hebt een zee van tijd) naar het gele kruis op je kaart
    lopen, en op x duwen totdat je de schat vindt. 
    Als je ze hebt, moet je weer terug naar de hover. Je kan, als je nog
    tijd hebt, gaan zoeken aan de andere kruisen op je kaart, maar zorg ervoor
    dat je op tijd terug bent!
    Als je terug aan de hover bent, neemt deze je mee naar het kamp.
    Missie is voltooid.
  
    Terug aan boord van de Celsius.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 15: Reclame -                   - Calm lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Calm lands, en ga naar één van de hovers die je hier vindt. Ik
    nam die aan de rechterkant. Ga richting Noord-Oost.
    Spreek één van de mannen aan, en selecteer de optie met PR om reclame te
    gaan maken voor deze firma.
    Het is de bedoeling dat je nu aan iedereen in Spira vraagt wat ze hiervan
    vinden, en probeer hen te overtuigen.
    Druk op het vierkantje om iemand aan te spreken, en kies de optie met PR
    waarna je één van de 5 zinnen moet geven om ze te overtuigen.
    (een lijst met je juiste zinnen volgt later)
    Je hebt tot aan Story level 5 om minstens 400 PR punten te behalen.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 16: De geschikte bruid -             - Calm lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar het midden van de Calm lands, waar je de SAVE SPHERE vindt. Hier
    staat rechts van je een oudere man. Naast hem zit zijn zoon.
    Spreek die oudere man aan en biedt hem je hulp aan. Je moet nu, net zoals
    de PR missie reclame maken. Ditmaal voor die jongeman.
    Probeer de vrouwen te overtuigen!
    (een lijstje met de juiste zinnen volgt later)
    je hebt tot story level 5 om minstens 80 punten te halen.
  
    SAVE!
  
  
   
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.1.3: Missie 3:                         - Besaid -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Voila, nu alle side missies gedaan zijn, kunnen we weer aan de slag met het
    echte werk.
    Naar Besaid!
    Je komt terrecht net buiten het dorp. Wandel het dorp in en ga in de
    eerste hut aan je linker kant. Je kan van de dame hier de Besaid
    Key kopen voor heel wat poen. Wil je deze niet kopen, of heb je het geld nog
    niet, dan kan je het krijgen in een side missie later in het spel.
    Ga nu in de middelste hut rechts om er Lulu te vinden.
  
    ... scene ...
  
    Wat een verrassing! Je weet meteen waarom ze niet meer in je party zit.
  
    Lulu wandelt naar buiten. Volg haar, en spreek weer met haar.
  
    ... scene ...
  
    Lulu geeft je een sphere. Hierna kom je weer in haar huis terrecht.
    Praat met haar en kies om Wakka te zoeken.
    Wakka is in een geheime grot, die je vindt vlakbij het strand.
    Maar om in de grot te geraken heb je een code nodig. De cijfers vind je in
    volgorde hier:
  
    1° Op de heuvel waar Lulu je de sphere gaf is een standbeeld. Onderzoek
      dit met behulp van de x-knop.
    2° Bovenop een steen. Druk op x om de nummer te lezen.
    3° Ga naar het strand. Je kan daar langs links omhoog klimmen. Hier vind je
      ergens de code met behulp van het x-knopje.
    4° Helemaal op het einde van het strand vlakbij het dock.
  
    Nu je de 4 cijfers hebt, moet je de geheime grot binnen. Las je van het
    strand terug richting het dorp gaat kom je aan een kruispunt. Rechts kom je
    aan een klif (waar Wakka Tidus in het water gooide in FFX) en als je
    rechtdoorgaat, ga naar het dorp. Wel hier, aan de linkerkant vind je de
    ingang. Geef de code en ga naar binnen.
  
    ... scene ...
  
    Volg nu dit doolhof. Er is maar 1 mogelijk, met 1 zijweg die naar een kist
    leidt. Aan het einde vind je een sphere. Zodra je deze vind...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Flame Dragon: HP = 980
           MP = 84
  
    Zorg dat iemand de Black Mage Dressphere aanheeft. Deze kreeg je normaal
    gezien van Shinra als je Crimson Report 1 bekeken hebt in je luchtschip.
    Deed je dat nog niet, doe het dan voor je naar hier komt! Probeer ook zoveel
    mogelijk van de meiden een accessoire te geven die je beschermt tegen vuur.
    Gebruik met de Black Mage steeds weer de Blizzard aanval. Deze is het
    sterkst. Gebruik een gunner in je party, en doe met de derde persoon wat je
    wil. Zorg ervoor dat er steeds iemand klaar staat met potions.
  
    Missie voltooid.
    Terug naar je luchtschip!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.1.4: Missie 4:                    - Zandarkand Ruins -
   ------------------------------------------------------------------------------
    
  
    Welkom op deze heilige plek. Dit is de plaats waar de Summoners hun Final
    Aeon kregen om SIN te verslaan. De plek waar HIJ (Tidus) vandaan kwam.
    Maar, Mr geldwolf Cid, Rikku's vader en Yuna's oom heeft er een toeristische
    trekpleister van gemaakt!
  
    Ga het heuveltje op en praat met Isaaru. Ook hij is een voormalig summoner.
    Als hij vraagt of je hem herinnert, dan zeg je natuurlijk van wel. Na het
    gesprek, volg je het pad en ga je de ruines is.
    Je komt onderweg kinderen tegen. De leider is Pacce, de jongste broer van
    Isaaru, en zijn voormalige guardian.
    Hij is de leider van "The Kinderguardians". Dit lijkt een groepje spelende
    kinderen, maarlet op, hun aanvang groeit. Dat merk je later nog wel.
    
    ... scene ...
  
    Ze hebben blijkbaar 15 gil betaalt voor een paswoord.
    Blijf het pad volgen, en je krijgt weer een 
  
    ... scene ...
  
    Een soldaat heeft de kinderen afgeluisterd, en is nu helemaal in de war. 
    Hij zal door een radio bevestiging van het paswoord vragen. Maar Rikku,
    heeft algauw het echte paswoord door. Ga verder en je moet deze soldaat
    bevechten. Heel makkelijk te verslaan. Geen nood.
    Hierna moet je verder, open je kisten onderweg en bots je tegen weer een
    soldaat. Kies een van de twee opties. Bij de eerste optie moet je vechten.
    Als je besluit hem te bevechten, win je wat aan exp. Weeral een makkelijke
    prooi.
    Blijf nu het pad volgen tot je in een grote open ruimte komt, met in het
    midden een lift. Hier zie je verschillende aapjes. Deze spelen een 
    belangrijke rol later in het spel, en in het veilig stellen van deze ruines.
    Ga op de lift en ga naar beneden. SAVE en open in de volgende ruimte de
    kisten.
    Praat nu met de man naast Cid, en daarna met Cid zelf. Zeg hem wat op je
    lever ligt. "Zomaar van Zandarkand een toeristische plek maken, dat kan toch
    niet?!"
    Na het gesprek gaat Cid er vandoor.
    Jij moet verder gaan. Je komt nu in de ruimte waar je Lady Yunalesca
    verslagen hebt in FFX. Een stem weerklinkt in deze ruimte.
  
    ... scene ...
  
    Je zal de optie krijgen om iets te andwoorden. Als je goed gehoord hebt, dan
    heb je de stem van Isaaru herkent. Kies de tweede optie.
  
    ... scene ...
  
    Isaaru zal je uitleggen waarom hij dit deed. Het blijkt allemaal maar een
    act te zijn. Iets om de toeristen in de spanning te houden.
    Nadat Isaaru vertrekt, moet je de trappen op het einde naar beneden gaan.
    Blijf het pad volgen, al klimmend en springend. Je komt op het einde
    automatisch in een...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Sanctuary Keeper: HP = 2886
             MP = 1000
  
    Deze baas is heel wat steviger dan de vorige bazen die je bevocht.
    Zorg dat je iemand hebt om te healen, dit kan een white mage zijn, of iemand
    die met potions werkt. Verder kan je iemand met een dark aanval inzetten of
    de dance dressphere gebruiken om hem te verblinden. Dit helpt toch een
    beetje.
    Deze baas is immuun voor alle soorten van magie, dus doe geen moeite. Gewone
    aanvallen zijn de sleutel tot succes. Gebruik enkele break attacts met je
    warrior als je ze hebt.
    Zorg ervoor dat je zeker rond de helft van je HP blijft, en dan zou je je
    geen zorgen hoeven te maken.
    De strijd duurt niet zo lang. Slaag je er maar niet in, train dan eerst en
    breng je level gemiddeld 2 levels hoger. Dan zou het moeten lukken.
  
    Na het gevecht is de missie voltooid.
    Je bent terug op de Celcius.
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.1.5: Missie 5:                         - Kilika -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Kilika. Deze plek is welhaast niet meer te herkennen. De laatste
    keer dat je hier was, heeft SIN alles met de grond gelijk gemaakt.
  
    Ga naar het noorden van het dorp, waar je de poort vindt. Je ziet voor het
    eerst Nooj in een
  
    ... scene ...
  
    Na de scene volg je het pad rechtdoor. Helemaal op het einde van dit pad kan
    je enkele soldaten bespieden door de bomen. Zo kan je de paswoorden te weten
    komen. Als je de paswoorden geeft, hoef je niet te vechten.
  
    Paswoorden:
     Als de soldaten met even zijn: Craven Monkey
     Als de soldaten met oneven zijn: Carved Monkey.
     Tel dus eerst.
  
  
    Ga nu naar de tempel door een van de wegen naar rechts te nemen, en dan
    langs de oever te blijven volgen.
    Je komt aan de eerste groep soldaten. Geef het paswoord.
    Ga nu naar de SAVE SPHERE en SAVE!
    Weer de trappen op, en naar de volgende groep soldaten. Blijf dit doen
    maar let op bij de laatste. Je moet het paswoord geven, waarna er enkele
    soldaten bijkomen. Als je even wacht, merk je dat er nog een extra soldaat
    bijkwam, die je eerst misschien niet merkte.
    Hierna
  
    ... scene ...
  
    gevolgd door een
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    YSLS-Zero: HP = 1935
         MP = 0
  
    Dit is een robot baas, die de tempel moest bewaken voor New Yevon. Op het
    eerste zicht lijkt deze wel bijzonder sterk, maar dat valt best mee.
    Enkel opletten voor de aanval "Blast Punch" die de helft van je HP kan
    afnemen. Verder dus niets te vrezen.
    Zorg voor een white mage die elke keer pray gebruikt, en desnoods white
    magic om je meiden weer op peil te helpen.
    Gebruik verder een warrior en/of een gunner.
    Het gevecht zal niet zo lang duren als je meiden gevorderd zijn.
    Als het je niet lukt, train dan even en zorg dat je gemiddeld 2 levels
    hoger komt. Probeer het dan nogmaals.
  
    Je krijgt een sphere, die je, jammer genoeg, niet kan houden volgens het
    verhaal. Eerst kijken dus!
  
    Missie volbracht.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
                EINDE STORY LEVEL 1
     Je krijgt nu de optie om je spel op te slaan aan het begin van 
                Story level 2. Doe dit.
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**4C**]#################### 4.2: Story Level 2 ##############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side Missie 1: Youth League of New Yevon? -           - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
   Je bent aan boord van de Celsius. De scene heeft je laten weten dat je de
   sphere gaat teruggeven.
   Maar aan wie?
   Je kan ze bezorgen aan - Youth League(Nooj)
               - New Yevon (Baralai)
   Als je kiest voor New Yevon, dan kan je mmmax 99% meer halen in dit spel. Je
   zal dus via NEW GAME PLUS moeten gaan voor de 100%
   Het enige verdere merkbare verschil is dat je begint met een hotspot van de
   plek aan wie je de sphere gaf. Verder heb je later nog een extra missie als
   je voor de Youth League kiest. Ook zullen de leden van de partij voor wie je
   niet koos, je haten en je zoveel mogelijk negeren. De mensen van New Yevon
   zullen zelfs met je vechten als je in Bevelle komt.
   Aan jou dus de keuze.
  
   Ga nu je weer de controle hebt over Yuna, met Shinra praten. Je krijgt enkele
   opties om te andwoorden. Kies het eerste.
  
   ... scene ...
  
   Praat na de scene met Brother. 
   Hierna ge je naar de cabin. Je ziet in de gang enkele muzikanten staat.
   Om de keuze te vergemakkelijken, moet de groep eerst ontspannen. En wat is
   betere ontspanning dan muziek? Yuna kan toch prachtig zingen?
   Dit zal ze dan ook doen. Maar eerst voor de muzikanten zorgen.
  
   Ga je naar de cabin, en je ziet in de gang enkele muzikanten staat. Perfect.
  
   Er zijn nu 2 mogelijkheden:
   Heb je die missie in de Moonflow gedaan waarbij je de handelaar van Tobeli
   geholpen hebt, dan ga je naar stap 1. 
   Heb je deze missie niet gedaan, dan kan je de speciale accessoire krijgen die
   bij lage HP 9999 schade toebrengt. Volg dan stap 2.
  
    Stap 1: Spreek die met de trombone aan, en kies de eerste optie. 
        De Hypello van de bar in de cabin verschijnt nu. Spreek hem aan en
        kies om de muzikanten te helpen.
        Duw ze in de lift. Duw eerst de muzikant met de trompet, daarna die
        met de trombone, en als laatste die met de harp in de lift.
        Duwen doe je door tegen de muzikanten te lopen. Ze zullen dan
        verschuiven in de richting die jij uitloopt.
  
    Stap2: Je merkt dat Tobeli bij de muzikanten staat. Spreek hem aan.
       Spreek nu de muzikant met de trombone aan en kies de eerste optie.
       Duw Tobeli in de lift, gevolgd door de muzikant met de trompet,
       daarna die met de trombone, en als laatste die met de harp.
       Zodra je ze alle 4 in de lift hebt geduwd, krijg je de accessoire.
  
    Nadat je iedereen in de lift hebt geduwd krijg je een
  
    ... scene ...
  
    Iedereen is op het dek van de Celsius waar ze genieten van een geweldige
    voorstelling, gebracht door Yuna. 
    Maar Yuna vind dat er iets niet in orde is. Ze gaat naar bed om wat te
    rusten. Rikku en Paine komen Yuna vragen wat er scheelt zodra Yuna wakker
    is.
  
    Zodra je weer Yuna kan besturen, ga je de trappen af.
    Ga naar de engine room en haal alles uit de kisten. Neem nu de lift naar de
    bridge.
  
    Praat met Brother, en kies nu voor de Youth League, of voor New Yevon.
  
    ... scene ...
  
    Je komt nu op de locatie van je keuze en je geeft de sphere terug af. Ne
    deze scene ben je automatisch terug op de Celsius.
  
    ... scene ...
  
    Terwijl jij die sphere ging afleveren heeft Leblanc ingebroken in je schip,
    en heeft ze die kapotte sphere uit Zandarkand gestolen.
    Ze hebben een sphere met een boodschap voor de Gullwings achtergelaten.
    Maar, de Gullwings zijn vastberaden om de sphere terug te halen!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.1.2: Missie 6:                       - Guadosalam -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Guadosalam. Probeer het huis binnen te gaan. De bewakers zullen je
    niet doorlaten.
    Je hebt een vermomming nodig!
    Je kan vermommingen vinden voor elke van de meiden in enkele side quests.
  
    Side missie 17
    Side missie 18
    Side missie 19
  
    Ga terug aan boord van de Celsius.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 2: Shooting minispel -                - Besaid -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Besaid.
    Je ziet hier het Blitzball team. Spreek hen aan.
  
    ... scene ...
  
    Er komt iemand nieuw aan. Dit is een afgezant van de Youth League. Hij doet
    bijzonder gemeen tegen Yuna, Wakka, en alles wat met Yevon en New Yevon te
    maken heeft.
    Hij zal je ondervragen, en je uitdagen. Aanvaard zijn uitdaging.
  
    Je kan nu het shooting minispel spelen door hem aant spreken, en later in
    het spel moet je iemand van het blitzball team aanspreken die naast de
    SAVE SPHERE staat. Of, spreek met iemand van het team die je op het strand
    vind.
    Deze minigame kan je nu altijd in het spel spelen.
  
    Het is de bedoeling dat je fiends neerschiet, je gezondheid bewaard en zorgt
    dat je munitie niet op geraakt. Haal meer dan 500 punten om die opschepper
    de mond te snoeren.
    Je kan altijd aan hem vragen hoe je het spel moet spelen.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 3: De Ronso Kinderen -              - Calm lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Calm lands via je luchtschip.
    De Ronso kinderen waaroer Kimahri eerder sprak staan hier naast je. Spreek
    hen aan.
    Kies vrijblijvend één van de opties. Het maakt niet uit. De Ronso Kinderen
    zullen hun tocht verderzetten.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 4: Heibel met soldaten -         - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Deze missie krijg je alleen als je voor New Yevon koos aan het begin van
    Story level 2. Koos je voor de Youth League, ga dan naar side missie 11.
    Tevens mag je Clasko nog niet aan boord hebben genomen.
  
  
    Spreek de soldaten aan, ze willen niets meer van je weten. Spreek Clasko
    aan (je mag hem nog niet aan boord van je schip hebben genomen).
    Ga nu richting het hoofdkwartier, en versla alle vijanden.
  
    Als je aan het einde van de kloof aankomt, moet je vechten tegen Elma.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Elma: HP = 1640
       MP = 450
  
    Elma heeft auto-haste op zichzelf uitgesproken. Als je de mogelijkheid hebt
    tot dispel, gebruik dit dan meteen. Verder spreek je alle beschermende magie
    uit die je hebt.
    Zorg dat je een white mage klaar hebt staan om je party te healen. Verder
    heb je 2 leden van je party nodig die zich concentreren op het vechten.
    Schakel eerst de 2 soldaten naast haar uit. Pas hierna ga je voor Elma.
  
  
    Als het gevecht voorbij is, ga je naar de lift, waar de missie eindigt in
    een
  
    ... scene ...
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 5: Crimson Report 7 sphere -       - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Mushroom Rock Road, en daal af in de kloof. Loop nu terug naar
    het standbeeld op die geheimzinninge deur, voorbij de SAVE SPHERE.
    Als je daar aan komt, krijg je een
  
    ... scnene ...
  
    Nooj geeft je deze sphere.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 6: Clasko -                - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Voltooi deze missie alleen als je de vorige twee side missies gedaan
    hebt.
    Ga terug naar het begin van de Mushroom Rock Road en ga richting waar de
    soldaten stonden. Je komt onderweg Clasko tegen. Spreek hem aan en hij zal
    je vertellen dat hij zeer ongelukkig is, en nog steeds zijn roeping niet
    gevonden heeft.
    Hierna vraagt hij je om mee te mogen reizen in je luchtschip. Geef hem de
    toestemming.
    Hij zal nu te vinden zijn in de cabin van je schip.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 7: Chocobo jacht -              - Mi'hen Highroad -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar het midden van deze highroad waar je de Inn vindt. Ge hier binnen en
    een meisje zal achter Chocobos vragen. Het andwoord dat ze krijg ontgoocheld
    haar diep, en ze gaat weer naar buiten.
    Volg haar, en ga naar de linkerkant van het beeld. Ze staat hier te jammeren
    aan de klif.
    Spreek haar aan. Als ze je vraagt of je haar naam nog kent, dan kies je de
    tweede optie. Nadien vraagt ze je om haar te helpen, kies hier natuurlijk om
    haar te helpen.
    Het toeval wil, dat er net op dat moment een Chocobo passeerd.
    Er achter aan!
    Volg Rikku! Zij zal je een paar keer vragen om te stoppen, en ze zegt dat ze
    weet waar de Chocobo heen ging. Kies de tweede optie om Rikku niet te
    geloven en niet te stoppen. Dit doe je 3 maal.
    Uiteindelijk halen de meiden de Chocobo in, en nu moet jij hem vangen.
    Rikku houd de wacht op het ene eind van de weg, Paine aan de andere kant.
    Loop naar de Chocobo to, en dan moet je met behulp van de pijltjes toetsen
    bepalen naar waar de Chocobo zal rennen. Als je er enkele keren in slaagt, 
    volgt er een kleine 
  
    ... scene ...
  
    Waarin Rikku de Chocobo laat ontsnappen.
  
    Achter die Chocobo aan! Blijf vlak bij Paine en Rikku, anders zal je de
    missie falen, en moet je helemaal opnieuw beginnen.
    Uiteindelijk vinden de meiden weer de Chocobo. Loop erheen, en je kan met
    iemand van de hover's praten. Vraag zijn hulp.
    (Ga niet naar het zuiden, want dan faal je de missie)
  
    ... scene ...
  
    De meiden vangen met behulp van de man op de hover eindelijk de Chocobo.
  
    ... scene ...
  
    Er blijkt gevaar te zijn. Een Chocobo etende fiend valt nu ook mensen aan.
  
    Volg de rode pijl op je kaart tot je bij de plaats van gebeuren aankomt.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Chocobo Eater: HP = 2350
            MP = 230
  
    Zorg dat je een Black Mage hebt. Deze baas is namelijk zeer gevoelig voor
    vuur aanvallen. Verder kan je met je warrior ook een vuur aanval uitvoeren
    voor een stevige aanval. Verder gebruik je Armor Break om zijn verdediging
    te verzwakken.
    Houd een derde persoon gericht op het healen van je party. Dit kan een
    white mage zijn, of iemand die met potions werkt, en terwijl ook aanvalt.
  
    Ga nu terug naar de Inn. Spreek de Chocobo liefhebster aan, en nodig haar
    uit op je luchtschip, samen met de Chocobo. (Het kan zijn dat ook Clasko
    hier nu staat)
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 8: Alchemist dressphere -             - Calm lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Zorg eerst dat je Clasko aan boord hebt van je schip.
    Ga als je in het midden van de Calm lands bent, naar het noord oosten. Loop
    voorbij de mensen voor wie je de PR reclame campagne voert en je ziet daar
    tegen de rotswand een groen blokje op je kaart.
    Hier was vroeger de monster arena. Deze is nu verlaten.
  
    ... scene ...
  
    Clasko heeft hier de prefecte plek gevonden om een Chocobo Ranch te openen.
    Maar, Clasko zou Clasko niet zijn als hij weer geen pech zou hebben!
    De hele plek zit vol met fiends. Aan jou dus om deze te doden.
  
    De fiends hierbinnen zijn redelijk sterk. Als je er niet in slaagt, dan kan
    je best wachten tot je de Animal trainer dressphere hebt. Deze heeft
    namelijk de mogelijkheid om eender welke fiend (en soms zelfs BAAS) zomaar
    van het slagveld te verwijderen.
  
    Ga naar binnen, en begin eraan.
    Je zal hier vele fiends zien, maar per rij is er maar 1 echt.
    Er verschijnen steeds tips over hoe je de echte fiend vind. Als je de echte
    fiend aanraakt, kom je in een gevecht.
    SAVE als je een fiend verslagen hebt!
  
    - Als je nepfiends aanraakt, zullen ze verdwijnen.
    - Er is steeds maar 1 echte fiend per rij.
    - De nepfiends kijken allemaal naar de echte fiend. Let op dat de echte
     fiend ook de fiend aan de kant kan zijn.
    
    Hier is een lijst met de volgorde van de fiends. De eerste fiend is de fiend
    die je moet zoeken, die daarachter zijn degene die bij de eerste fiend in
    het gevecht zullen verschijnen.
  
    1° fiend = Lizzard
    2° fiend = Queen Coeurl + armet
    3° fiend = Lizzard + armet
    4° fiend = Amret + Armet + armet
    5° fiend = Queen Coeurl + lizzard
  
    Nadat je ze allemaal hebt, moet je terug SAVEN. 
    Je ziet Clasko op de grond liggen. Ga de alkoof recht tegenover hem in en
    vecht met de laatste fiend.
  
    6° fiend = Blue element + Blue element + Blue element.
  
    Clasko zal je nu bedanken met de dressphere. Bovendien wordt de monster
    arena omgetoverd tot een Chocobo Ranch.
    Alle Chocobos die je vangt, zullen hier terrecht komen.
    Vraag Clasko om meer informatie hoe je chocobos vangt.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 9: Cid -                   - Thunder Plains -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Thunder Plains. Loop naar het noorden en ga richting de Travel
    agency. Zoek het Y-vormig kruispunt. Hier vindt je Cid. Praat met hem.
  
    ... scene ...
  
    Rikku zal afwijzend omgaan met Cid. Yuna heeft echter wat medelijden.
  
    Je moet dit doen om later een andere missie te kunnen spelen.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 10: I'm on tv!                     - Luca -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Luca, en ga de trappen af.
  
    ... scene ...
  
    Shirinda zal nu interviews afnemen. Ook Yuna wordt geïnterviewd. 
    Spreek met Shirinnda en het interview begint. Je kan met L1 en R1 de camera
    wisselen.
    Als je ondervraagd wordt, kies je optie 1.
  
    Dit draagt bij tot je percentage, en je krijgt zoals de meeste missies een
    nieuwe garment grid.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side Missie 11: Yuna's speciale dressphere -       - Djose Highroad -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Mushroom Rock Road en wandel rechtdoor. Je zal hier Ormi en 
    Logos zien weghollen. Volg ze. Wat verder vind je aan je linkerkant enkele
    soldaten staan. Spreek hun aanvoerder aan en houd met hen een gesprek.
    Maar eerst, ipv de soldaten te volgen, ga je naar het noorden.
    Je zal dan Ormi en Logos ergens heen zien hollen. Volg ze!
    Je merkt dat er aan je rechterkant stalgmieten en stalgtieten zijn. Aan de
    vierde zal je de sphere vinden.
    Zodra je ze aanraakt
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
      Logos: HP = 130
         MP = 10
      Ormi: HP = 100
         MP = 25
  
    Gebruik dezelfde strategie als voorheen. Gebruik de dance om ze te
    verblinden terwijl je iemand in warrior hebt die ze in de pan hakt.
    De derde persoon houdt je in gunner en houdt zich bezig met het healen van
    je personages indien nodig.
    Weer, schakel eerst Ormi uit, daarna Logos! Richt dus eerst al je aanvallen
    op Ormi, en negeer Logos tot je Ormi verslagen hebt.
  
    Je krijgt de dressphere als je het gevecht gewonnen hebt, en je krijgt een
    uniform om te infiltreren in het huis van het Leblanc Syndicate te
    Guadosalam.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side Missie 12: Rikku's speciale dressphere -      - Bikanel Desert -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Als je in Story level 1 nog niet de pas hebt gekregen via Gippal om naar
    de Bikanle Desert te gaan, en meet te doen aan de opgravingen, ga dan naar
    die side missie, en zorg dat je de pas krijgt.
  
    Nu, in Bikanel desert praat je met Nhadala die naast de hover staat en kies
    optie 2. Praat nu 2 keer met de man van de hover en kies ook hier optie 2.
  
    Je wordt in de oasis gebracht.
    Wandel rechtdoor
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Logos: HP = 1220
        MP = 46
  
    Gebruik dezelfde strategie als voorheen. Iemand met een dark aanval zodat
    Logos de fysieke aanvallen mist, en iemand die de schade aan Logos
    toebrengt. De derde persoon kan je laten aanvallen, of als white mage
    gebruiken om je party te healen.
  
    Zodra het gevecht gedaan is, krijg je de dressphere + een uniform in te
    infiltreren in het huis van het Leblanc Syndicate te Guadosalam.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 13: Verliefde aapjes koppelen -       - Zandarkand Ruins -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Zandarkand Ruins. Ga de ruines in, en blijf volgen tot je op
    Isaaru botst in de Camber Of Fayth. Praat met hem, en je moet daarna de
    aapjes met elkaar koppelen.
    De bedoeling is dat je een verliefd aapje vind (eeft rose hartjes boven z'n
    kopje) en die samenbrengt met een ander aapje.
    Als je zo alle aapjes kan samenbrengen, zullen ze kweken, en de mensen van
    deze plek vandaan houden. Mensen zijn namelijk niet dol op deze beestjes.
    Zo zullen deze heilige ruiens vielig blijven.
  
    De Zandarkand Ruines zijn opgedeeld in 6 delen.
  
    Deel 1: De lange corridor.
    Deel 2: De ruimte voor de ruimte van de lift.
    Deel 3: De ruimte met de lift
    Deel 4: De ruimte voorbij de lift, waar je met Cid sprak eerder in het
        spel.
    Deel 5: Een ronde ruimte.
    Deel 6: De plek waar je Isaaru ontmaskerd hebt toen je het paswoord moest
        ingeven.
  
    De aapjes staan hier per koppel. Het aapje dat je eerst moet vinden, met
    de rose hartjes boven z'n kopje staat eerst. Daarna staat het deel waar
    je een bijpassend aapje moet vinden.
  
     Koppel 1: ......... Deel 6 + Deel 4
     Koppel 2: ......... Deel 5 + Deel 2
     Koppel 3: ......... Deel 1 + Deel 6
     Koppel 4: ......... Deel 5 + Deel 3
     Koppel 5: ......... Deel 3 + Deel 6
     Koppel 6: ......... Deel 5 + Deel 3
     Koppel 7: ......... Deel 4 + Deel 1
     Koppel 8: ......... Deel 3 + Deel 4
     Koppel 9: ......... Deel 5 + Deel 1
     Koppel 10: ........ Deel 3 + Deel 1
     Koppel 11: ........ Deel 4 + Deel 1
     Koppel 12: ........ Deel 1 + Deel 5
  
    Terug naar de Celsius
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 14: Waar zijn de muzikanten? -       - Machalania Forest -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga, vanaf waar je begint in Machalania Forest voorbij de SAVE SPHERE tot je
    iemand ziet staan. Spreek deze man aan.
    Ren nu, via de kristallen weg, helemaal naar waar je Paine's pseciale
    dressphere hebt gekregen van Tromell Guado.
    Daar vind je de muzikant die op de harp speelt. Spreek hem aan. Je moet
    nu zijn 2 collega muzikanten vinden, want alleen kan hij geen beslissingen
    nemen.
    De muzikanten zijn vemomd als een zwerm vlinders. Maar niet alle vlinder
    zwermen zijn de muzikanten. Sommige zijn namelijk kinderen.
    De juiste locaties veranderen elke keer weer dat je FFX-2 speelt.
    Ga in zo'n vlinderkring staan, en druk op X.
  
    Dit zijn de plaatsen waar je vlinders kan vinden:
  
      - In het gebied waar de muzikant met de harp staat. (Links)
      - In het gebied waar de muzikant met de harp staat. (Onder)
      - Op een verhoog langsheen de gewone weg van het woud. Je geraakt er
       door met de O-knop erop te springen.
      - Langsheen de kristallen weg.
      - In het deel onder het deel waar je O'Aka vond in de boom. Voor O'Aka
       ging naar boven, nu moet je naar beneden. Je komt aan een meer.
       (Hier hadden Tidus en Yuan een romantisch moment in FFX en kusten ze
       elkaar voor het eerst)
  
    Zodra je de laatste muzikant gevonden hebt krijg je een
  
    ... scene ...
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 15: Ticket verkoop -                - Moonflow -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Toebeli heeft weer je hulp nodig. Hij zal je vragen om enkele tickets te
    verkopen. De winst die je maakt, mag je zelf houden.
    Geweldig toch. Verkoop minstens 10 kaarten om later een EPISODE COMPLETE
    te behalen.
  
    Dit zijn de locaties van mensen met de som die je eraan moet vragen:
  
    - De weg ten zuiden van de Moonflow. Nog voorbij de locatie waar je de
     koopman moest helpen. Hier staat een dame in rood tegen de rotswand.
     1500 gil
  
    - Nabij Tobeli, de eerste dame die je links tegenkomt als je aankomt in de
     Moonflow.
     1500 gil
  
    - Nabij Tobeli, een dame met een kind.
     1000 gil
  
    - SAVE SPHERE, een man op de bank.
     1000 gil
  
    - SAVE SPHERE, een dame met een kind.
     1500 gil
  
    - Bij de shoopuf, een man die rechtstaat links in beeld.
     2000 gil
  
    - Bij de shoopuf, een man die op de trappen zit.
     1500 gil
  
    Neem nu de shoopuf naar het noorden van de Moonflow.
  
    - Bij de shoopuf, een man boven aan de trappen.
     2000 gil
  
    - Bij de shoopuf, kind dat ongeveer in het midden van het beeld staat.
     2000 gil
  
    - Bij de uitgang van de Moonflow, dame aan het uithangbord.
     2000 gil
  
    - Weg naar Guadosalam, een man die je onderweg tegenkomt.
     1500 gil
  
    - Ingang van Guadosalam, een man die hier staat.
     2000 gil
  
  
    Spreek met Tobeli.
    Als je de Dark Gunner dressphere gemist hebt, dan krijg je deze nu.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 16: Money Money Money -              - Guadosalam -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Dit is een manier om heel veel geld te verdienen. Je moet er echter wel
    10.000 voor over hebben. En als je faalt in deze missie, ben je je geld
    voor goed kwijt. Zorg dus dat je eerst geSAVEd hebt voor je aan deze missie
    begint.
  
    Van aan de ingang van Guadosalam ga je meteen in het gebouw links van de
    SAVE SPHERE. Praat hier met de man achter de toonbank. Kies optie 2.
    Je moet nu 10.000 gil betalen. Hij geeft je enkele tips. Jij moet dan met
    die tips iemand vinden. Vind je die persoon dan win je een som gil die
    variëert van 100.000 to 60.000. Dit is elke keer dat je FFX-2 speelt weer
    anders, net zoals de persoon die je zoekt. Ook deze veranderd elke keer dat
    je FFX-2 speelt.
    Onthoud goed dat je maar 3 kansen krijgt! Per foute gok, speel je 10.000
    van het maximum bedrag kwijt.
    Als je denkt dat je de persoon gevonden hebt, dan spreek je hem aan met
    het vierkantje, en kies je de correcte optie.
  
    Is het mislukt, laad dan je SAVE en probeer opnieuw. Dit is heel handig!!!
  
    Is het gelukt!
  
    SAVE dan onmiddelijk!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 17: Uniform 1 -                - Mount Gagazet -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Welkom terug op Mount Gagazet. We gaan hier meteen 2 zaken doen. Je moet
    nog met Kimahri praten, dat had ik je toch gezegd de vorige keer?
    Dit is het geknipte moment, we zijn hier nu toch.
    Spreek dus met je oud guardian en kies de eerste optie. Praat weer met hem.
    Na het gesprek moet je verdrop de teleporter nemen. Kies de bovenste
    bestemming uit de lijst. Je komt dan aan op de top van de berg.
    Ga te voet nog verder naar omhoog. Je krijgt verderop, zodra je de
    rotswanden bereikt, een
  
    ... scene ...
  
    Volg die griet van het Leblanc Syndicate!
  
    Er zijn 2 mogelijkheiden:
  
    Mogelijkheid 1 geeft je een filmpje waarbij je Yuna, Rikku en Paine kan zien
    baden in een warmwaterbron. Rikku zal er haar borstmaat vergelijken met die
    van de twee andere meiden.
  
    Mogelijkheid 2 geeft je een filmpje waarbij Ormi 2 vrouwelijke soldaten van
    het Leblanc Syndicate bespied terwijl ze baden. Rikku kan het niet laten om
    hem te veraden.
    
  
    - Mogelijkheid 1:
     ---------------
  
     Volg die vrouwelijke soldaat. Beklim de rotswand en ga de grot binnen als
     je boven komt. Ga de grot uit, en je krijgt een
  
     ... scene ... 
  
     Je ziet de vrouwelijke soldaat van het Leblanc Syndicate langsheen een
     SAVE SPHERE lopen. Volg haar niet! Blijf in de plaats hiervan de rotswand
     beklommen, tot je aan de rechterkant van de top komt. Hier moet je de
     smalle kloof tussen de rotswanden in.
  
    ... scene ...
  
     De meiden zullen Ormi en 2 vrouwelijke soldaten van het Leblanc Syndicate
     betrappen. Maar de 3 meiden vallen plotseling zelf in de warmwaterbron en
     zullen de leden van het Leblanc Syndicate wegjagen.
     Deze zullen een uniform achterlaten dat je nodig hebt voor de infiltratie.
     Verder zie je dat Rikku haar borstgroote vergelijkt met die van Yuna en
     Paine.
  
     Na de scene moet je terug bergafwaarts. Let op! Je loopt in de val van
     twee soldaten van het Leblanc Syndicate.
     Zodra je deze in de pan hebt gehakt:
  
  
     BAAS GEVECHT:
     -------------
  
      Ormi: HP = 1350
         MP = 22
  
     Dit gevecht zou geen probleem mogen zijn. Je hebt hem tenslotte al
     verschillende keren verslagen.
     Gebruik dus dezelfde strategie. Iemand die de schade toebrengt en iemand
     die een dark aanval kan gebruiken om hem te verblinden.
     De derde meid gebruik je om te healen indien mogelijk. Je kan dit doen als
     white mage, of met potions.
  
  
    - Mogelijkheid 2:
     ---------------
  
     Volg die griet van het Leblanc Syndicate. Beklim de rotswand, en ga de
     grot in op het einde. Ga de grot uit, en je krijgt een
  
     ... scene ...
  
     Je ziet de vrouwelijke soldaat van het Leblanc Syndicate langsheen een
     SAVE SPHERE lopen. Volg haar!
  
     ... scene ...
  
     De meiden betrappen 2 vrouwelijke soldaten van het Leblanc Syndicate in
     de warmwaterbronnen. Maar zij worden op hun beurt betrapt door Ormi die
     daar "toevallig" rondliep. (die viespeuk)
     Rikku schreeuwt het uit dat Ormi een gluurder is.
  
  
     BAAS GEVECHT:
     -------------
  
      Ormi: HP = 1350
         MP = 22
  
     Dit gevecht zou geen probleem mogen zijn. Je hebt hem tenslotte al
     verschillende keren verslagen.
     Gebruik dus dezelfde strategie. Iemand die de schade toebrengt en iemand
     die een dark aanval kan gebruiken om hem te verblinden.
     De derde meid gebruik je om te healen indien mogelijk. Je kan dit doen als
     white mage, of met potions. 
  
     SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 18: Uniform 2 -                - Djose Highroad -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Om een tweede uniform te bemachtigen moet je 
    "Side missie 11: Yuna's speciale dressphere"
    voltooien.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 19: Uniform 3 -               - Bikanel Dessert -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Om een tweede uniform te bemachtigen moet je 
    "Side missie 12: Rikku's speciale dressphere"
    voltooien.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.2.2: Missie 7:                       - Guadosalam -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Benader de bewakers van het huis.
  
    ... scene ...
  
    Kies de eerste optie, en de meiden zullen zich omkleden naar hun
    vermomingen.
    Ga het huis binnen, en je krijgt een
  
    ... scene ...
  
    Als de scene voorbij is ga je door de deur aan de overkant, de eetzaal
    binnen. Hier vindt je Ormi en Logos:
  
    ... scene ...
  
    Na de scene moet je via de inkomhal, de trappen op, en daar boven de kamer
    van Leblac binnen. Ga naar haar, en je krijgt een minispel:
  
    Minispel: Massage
    ---------
  
    Je moet Leblanc masseren. :-)
    Je krijg een kader met9 vakjes. Elk vakjes staat voor een plekje waar je
    haar kan masseren. Als je een rood vakje vindt, gaat de meter de lucht in
    en moet je opnieuw beginnen.
    Als je een geelvakje vindt, dan blijf je daar op drukken om de meter
    langzaam te doen stijgen. Wissel af met andere blokjes. Je kan blijven
    wisselen tussen blokjes waar je al hebt op gedrukt.
    Als je de meter goed kan vullen:
  
    ... scene ...
  
    Leblanc is erdoor in slaap gevallen. Ormi en Logos blijven bij haar, 
    wachtend tot ze ontwaakt. Het geknipte moment voor de meiden om op onderzoek
    uit te gaan.
  
    Ga de kamer van Leblanc terug uit, en ga de trappen af. Hier ga je de
    eetzaal terug binnen. Ga naar de tegenoverliggende wand. Hier vind je aan
    bij de linkerhoek een knop. Activeer deze en een geheime doorgang zal zich
    openen.
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
      Ormi: HP = 1640
         MP = 40
  
     Dit gevecht zou geen probleem mogen zijn. Je hebt hem tenslotte al
     verschillende keren verslagen.
     Gebruik dus dezelfde strategie. Iemand die de schade toebrengt en iemand
     die een dark aanval kan gebruiken om hem te verblinden.
     De derde meid gebruik je om te healen indien mogelijk. Je kan dit doen als
     white mage, of met potions. Schakel deze keer wel eerst de twee soldaten
     die naast hem staan uit.
  
    Volg na het gevecht de rode pijl. Je passeert een SAVE SPHERE. Gebruik dit!
    Hierna ga je de kamer hier vlakbij binnen. Hier valt een accessoire op te
    rapen.
    De kamer weer uit, en de rode pijl volgen. Deze brengt je tot in een kamer.
    Hier ligt Crimso Report 10 sphere op de tafel.
  
    ... scene ...
  
    De meiden vinden hier enkele spheres, maar voor ze ermee kunnen gaan lopen:
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
      Logos: HP = 1344
         MP = 45
      Ormi: HP = 989
         MP = 70
  
    Gebruik dezelfde strategie als voorheen. Gebruik de dance om ze te
    verblinden terwijl je iemand in warrior hebt die ze in de pan hakt.
    De derde persoon houdt je in gunner, of in white mage en houdt zich bezig
    met het healen van je personages indien nodig.
  
    Na het gevecht moet je de kamer uit, en rechtsaf. Als je aan het volgende
    kruispunt uitkomt, moet je linksaf. Klim hier op de wand, en laat je in het
    gat zakken. Activeer hier de hendel. Doe dit ook bij de volgende gaten.
    Het alarm wordt geactiveerd! Niets om e zorgen ovr te maken hoor. Er komt
    een wand met pinnen op je af. Draai je om, en ren naar de andere kant van de
    gang. Wacht daar tot de wand op je af kom en als het net voor je is, druk
    je op de O-knop om erop te springen, en zo in een andere gang te komen.
    Ren naar het eind van deze gang, en aciveer hir de hendel. De wand met de
    pinnen is nu verdwenen. Draai je dus om, en ren weer naar het andere eind
    van deze gang, waar je je laat zakken.
    Beklim nu weer al die blokken tot op het einde, en hier kan je door een
    nieuwe opening. Volg de rode pijl die je naar een nieuwe kamer brengt.
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Leblanc: HP = 1380
         MP = 460
      Logos: HP = 989
         MP = 70
      Ormi: HP = 1344
         MP = 45
    
    Dit vond ikzelf een moeilijk gevecht. Je kan dezelfde strategie als voorheen
    gebruiken, of je kan gebruik make van de special dresspheres. Dit maakt
    alles heel wat simpeler.
    Ga eerst voor Logos, hij is het zwakst. Zolang ze met 3 zijn, kunnen ze
    een speciale aanval gebruiken, die heel wat schade kan toebrengen.
    Schakel hem uit met gewone aanvallen. Gebruik de Dance aanval van de Singer
    Dressphere. Zo zal het Leblanc Syndicate verblind zijn, en zullen hun meeste
    aanvallen je missen. Gebruik op Ormi en Logos de break aanvallen om hun
    aanvalskracht en verdedigingskracht te breken.
    Zodra Logos is neegehaald, ga je voor Ormi, en als laatst schakel je Leblanc
    uit.
  
    Na het gevecht:
  
    ... scene ...
  
    Blijkbaar staat het Leblanc Syndicate nu aan jouw kant. Goed, dan hoef je
    ze niet meer te bevechten.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.2.3: Missie 8 (deel 1):                    - Bevelle -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Wandel het pad af en ga door de poorten van de stad. Blijf volgen en ga de
    tempel binnen. Hier ga rechts, de gang in. Hier activeer je een hendel op
    een blok.
    Ga de gang weer uit, en ga naar de linkergang. Activeer hier de onderste
    glimmende steen.
    Terug de gang uit, en de lift in die nu naar beneden gaat.
    Je komt in de cloister of trails van Bevelle. Let op, gevechten met fieds
    zijn hier onvermijdelijk!
    Volg het pad, en ga naar de 2 zijgangen de je rechts ziet. Beide hebben op
    het einde een kist.
    Ga nu naar de linkerkant, en neem hier de weg die naar beneden leidt. Open
    hier de kist met 3000 gil!
    Ga terug omhoog, en nogmaals omhoog Rechtsaf, en open de kisten die je
    onderweg tegekomt. Aan het eind neem je de lift.
    Ga, als je de lift genomen hebt, rechtsaf. Blijf volgen, en je komt in de
    Chamber of Fayth. Ga de kamer door.
    Onderweg kom je een SAVE SPHERE tegen. Gebruik deze!!
    Je krijgt uiteindelijk een 
  
    ... scene ...
  
    Het Leblanc Syndicate is ook komen opdagen. Zij zullen de uitgang blijven
    bewaken terwijl Yuna, Rikku en Paine op onderzoek zullen uitgaan.
  
    Ga naar de verre rechterhoek van dit platform, en Yuna zal van de ketting
    glijden. (flash-back uit FFX en de aanval op Bevelle?)
    Je komt in een ruimte met heel wat torens. Je moet de 3 juiste weten te
    activeren om te kunnen verdergaan. Activeer je de 3 verkeerde, dan moet je
    een extra baas bevechten. Volg voor die baas de onderstaande strategie:
  
  
    BAAS GEVECHT: (optioneel)
    -------------
  
     Geosgaeno: HP = 4420
          MP = 9999
  
    Zorg dat je accessoires of garmend grids hebt die je magische verdediging
    versterken. Gebruik alle soorten van verdediging die je hebt. (protect,
    shell,... ) Op deze baas gebruik je alle break aanvallen die je hebt.
    Verder kan je de baas proberen te verblinden. 
    Dit bovestaande vergemakkelijkt de boel heel wat.
    Als deze baas slowga uitspreekt over je meiden, gebruik dan dispel om het
    ongedaan te maken.
    Gebruik de sterkste aanvallen die je hebt. Fysische aanvallen zijn het
    effectiefst. Je kan een white mage houden die je groep steeds health,
    maar dan moeten je andere twee meiden steeds in de aanval blijven.
    Special dresspheres kunnen ook hier handig zijn.
  
  
    Bij elke toren die je activeert, moet je een robot bevechten. Schakel deze
    zo snel mogelijk uit, en houdt steeds iemand klaar om te healen.
  
    Activeer de toren waar je bij bent. Sla dan de volgende over, en activeer
    de derde toren. Na deze sla je de vierde over, en acitveer je de vijfde.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Spectral keeper: HP = 3680
             MP = 9999
  
    Zorg dat je accessoires of garmend grids hebt die je magische verdediging
    versterken. Gebruik alle soorten van verdediging die je hebt. (protect,
    shell,... ) Op deze baas gebruik je alle break aanvallen die je hebt.
    Als deze baas slowga uitspreekt over je meiden, gebruik dan dispel om het
    ongedaan te maken. Je kan een white mage houden die je groep steeds health,
    maar dan moeten je andere twee meiden steeds in de aanval blijven.
    Special dresspheres kunnen ook hier handig zijn.
  
    Als je de drie juiste torens geactiveerd hebt, kan je in het midden via de
    platformen naar beneden gaan.
  
    Je kan de platformen zo regelen via de torens, dat je via de platformen
    tot aan een speciale gang komt. Hier vind je een accessoire die je beschermt
    tegen alle mogelijke statussen. Je moet dan wel, elke keer je de torens
    activeert vechten tegen een robot, en tegen de optionele baas.
  
    Ok, je hebt de 3 juiste torens geactiveerd, en je bent langs de platformen
    naar beneden gegaan. Blijf de gang hier volgen, tot aan het t-vormig
    kruispunt. Ga rechtsaf om een kist te vinden met een speciale garmend grid.
    Linksaf nu, waar je op de linkerblok klimt om een hendel te activeren.
    Hierna doe je hetzelfde met de rechterblok. Je kan nu verder gaan.
    Je komt bij een gigantische machine.
  
    ... scene ...
  
    Het pad rond deze machine heeft de vorm van een halve cirkel. Aan de
    buitenkant van deze halve cirkel (links vanwaar je deze ruimte binnenkwam)
    kan je over de rand op een ander platform. Hier vind je een hendel om de
    machine stil te leggen. Niet dat dit nodig is.
    Open de kist die je op het einde van het pad vind, en ga dan naar een
    nieuwe gang via het pad links van je.
    Volg tot op het einde, waar je de muur aanraakt. De muur verdwijnt en je
    kan verder.
  
    Volg nu de stappen van deze side missie.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 20: Dark knight dressphere -             - Bevelle -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Voor je zie je 3 liften.
    Neem de linkerlift. Ga hier naar het zuiden en spring langs hier naar
    beneden. Je komt terug aan de plaatst waar je die lift omhoog nam.
    Neem nu de middelste lift. Je komt op een plek waar je een mechanisme kan
    activeren. Doe dit. Neem de lift weer naar beneden.
    Neem de rechterlift. 
    Boven aangekomen, neem je de linkerlift weer naar beneden.
    Neem nu de middelste lift weer naar boven. Je komt weer op een plek waar je
    een mechanisme kan activeren. Doe dit. Neem de lift weer naar beneden.
    Neem de linkerlift weer omhoog.
    Op deze verdieping zijn er 2 blokken waar je moet opkruipen om een
    mechanisme te activeren. Zodra je dat gedaan hebt, kan je op de lift die je
    helemaal in het noorden vind.
    Je komt aan bij een nieuw pad, waar je ook een SAVE SPHERE en een kist
    vindt. Volg het pad naar die kist, en je hebt de Dark knight dressphere.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.2.4: Missie 8 (deel 2):                    - Bevelle -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Zo, als je de bovenstaande side missie voltooid hebt kan je verder.
    SAVE als je het nog niet gedaan hebt.
    Volg het lange pad. Uiteindelijk krijg je een
  
    ... scene ...
  
    en een
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Baralai: HP = 3380
         MP = 540
  
    Onderschat deze baas niet! Hij kan je leden makkelijk heel wat schade
    toebrengen. Zorg ervoor dat je HP steeds boven de helft blijven, want hij
    kan je meiden makkelijk in 1 keer uitschakelen.
    Gebruik een blind aanval om alles wat makkelijker te maken. Zorg ervoor
    dat je iemand hebt die zich constant bezig houdt met het healen van je
    party, terwijl da andere twee Baralai uitschakelen. Fysieke aanvallen zijn
    hier het sterkst.
    Spciale dresspheres kunnen hier zeer handig zijn. Die van Paine heeft me
    hier door het gevecht geholpen.
  
    Als Baralai verslagen is, ga je terug naar de SAVE SPHERE en
  
    SAVE!
  
    Ga nu terug het pad op waar je tegen Baralai vocht, en blijf volgen.
  
    ... scene ...
  
    Er gebeurd heel wat in deze scene die al een tipje van de sluier oplicht.
    Maar wat bijzonder vreemd is, is dat er nog een Aeon leeft. Het blijkt
    Bahamut te zijn. Yuna probeert nog met Bahamut the praten, maar deze wil
    niet luisteren...
    (Bahamut ziet eruit als Dark Bahamut)
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
      Bahamut: HP = 8400
           MP = 9999
  
    Gebruik al je break aanvallen op hem zodra het gevecht begint. Zorg dat je
    2 meiden in warrior hebt. Als Bahamut in overdrive gaat, begint er een timer
    af te tellen. Zet dan je warrior meiden meteen in sentinel.
    gebruik verder een white mage en gebruik alle bescherm magie die je hebt.
    (Shell, protect en haste helpen je bijzonder hard in dit gevecht.)
    Als je de item shooter dressphere hebt, dan kan je ook deze gebruiken.
    Mix dan 2 L-grenades met elkaar om heel wat schade to te brengen aan
    Bahamut.
    Special dresspheres kunnen helpen.
  
    ... scene ...
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
                EINDE STORY LEVEL 2
     Je krijgt nu de optie om je spel op te slaan aan het begin van 
                Story level 3. Doe dit.
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**4D**]#################### 4.3: Story Level 3 ##############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 1: Chit-chat -              - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Dit is niet echt een missie. Het is eerder een babbel die je moet slaan
    die je percentage helpt toenemen.
    Je moet dit echter nu doen, want zodra je een andere missie/side missie
    hebt voltooid in Story level 3, is dit verdwenen.
    Dus, open het wereldscherm, en kies als bestemming de Mushroom Rock Road.
    Ga weer naar de groep soldaten die je hier aan het kruispunt met de
    Djose Highroad vindt. Spreek hen aan.
  
    ... scene ...
  
    Volg hierna de Djose Highroad, en ga naar de Djose Temple. Hier kom je
    Gippal tegen. Praat met hem.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 2: Uhm, Paine?! -                  - Moonflow -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Moonflow. Ga naar de plek waar je Tobeli steeds vindt. Je moet
    dus naar rechts.
    Spreek Tobeli aan. Doe dit nadien nogmaals.
  
    ... scene ...
  
    Toebeli maakt weer plannen voor een show. Paine heeft meteen door waar hij
    naartoe wil met z'n uitleg. Ze dringt er dan ook op aan om het op een lopen
    te zetten.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 3: Een belangrijke babbel met Maechen -      - Guadosalam -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar het huis binnen van het Leblanc Syndicate in Guadosalam. Je vindt
    hier Logos en Ormi. Praat met hen. Nadien moet je naar Leblanc's kamer.
    Praat ook met haar. Weer naar beneden, en praat weer met Logos en Ormi.
    Je kan nu via de eetzaal naar de ondergrondse gangen van het huis. Volg deze
    naar de kamer van Logos, dit is de kamer waar je eerder al spheres gevonden
    hebt, helemaal aan de rechterkant van het complex.
    Zodra je in de kamer bent, verschijnt Logos, die je 2 nieuwe spheres laat
    zien.
  
    ... scene ...
  
    Hierna moet je de kamer onderzoeken om nog een sphere te vinden in een hoek
    van de kamer.
  
    ... scene ...
  
    Maechen (de man helemaal in het groen, compleet met een groene mijter zoals
    Sinterklaas) komt nu de kamer binnen gewandeld.
    Spreek hem aan, en kies de eerste optie.
  
    ... scene ...
  
    Hij zal je heel wat vertellen over Zandarkand en Bevelle 1000 jaar voordien.
    Nadat Yuna hem wat verteld blijkt hij het helemaal door te hebben wat het
    verband is tussen Tidus (Hoofdpersonage uit FFX en Yuna's geliefde waarnaar
    ze op zoek is) en Shuïn (de mysterieuze man die zo hard op Tidus lijkt).
    Echter, net als hij het wil vertellen, is hij het alweer kwijt!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 4: Beserker dressphere -          - Machalania Forest -
   ------------------------------------------------------------------------------
    
    Ga naar het Machalania Forest. Loop langs de SAVE SPHERE heen, het
    kristallen pad op.
    Als je op het kruispunt aankomt, moet je naar het noorden.
    Je krijgt een korte
  
    ... scene ...
  
    De boel crioelt hier van de fiends. Aan jou om ze te verslaan. Je kan, elke
    keer als je een fiend verslagen hebt gaan SAVEn.
    Zodra je ze verslagen hebt moet je het travel agency in. Er ligt een gewonde
    man op de grond. Spreek hem aan en je krijgt de Beserker dressphere.
    Als je O'Aka z'n schuld al vereffend hebt, dan zal hij hier voorbij rennen.
    Ga naar buiten, en O'Aka zal met je praten.
  
    SAVE!
  
    (Je moet de schulden van O'Aka niet vereffend hebben om de dressphere te
    krijgen.)
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 5: Animal Trainer dressphere -         - Mount Gagazet -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Als je met Kimahri gepraat hebt in Story level 1 en 2 dan kan je deze
    dressphere van Kimahri krijgen.
    Spreek hem aan en je krijgt de dressphere.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 6: Garik -                  - Mount Gagazet -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Nadat je de Animal Trainer dressphere gekregen hebt van Kimahri zal hij je
    vragen of je kan helpen. Stem toe, en beklim de berg.
    Je zal een hoop Ronso's zien die door Gariku zijn opgestookt om wraak te
    nemen op de Guado.
    Blijf hen volgen en helemaal aan de top van de berg (waar je op de rotswand
    kan klimmen). Onderweg kom je een SAVE SPHERE tegen waarvan je best gebruik
    maakt.
    Op de top krijg je een
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Garik: HP = 6880
        MP = 238
  
    Schakel eerst de twee Ronso uit naast hem.
    Ze zijn alle drie vatbaar voor Poison, Silence en Blind. Nu je de Animal
    dressphere hebt, kan je een flurry aanval kiezen waarmee je de geselecteerde
    vijand zomaar van het slagveld kan laten verwijderen. Dit lukt ook op de
    Ronso.
    Zorg er verder voor dat je Dispel kan gebruiken op Garik en de Ronso.
    Paine's special dressphere kan je hier bijzonder hard helpen. Dit heeft een
    nadeel, waar dan weer een voordeel aan vast hangt. Het gevecht zal
    ontzettend lang duren omdat je heel langzaam schade toebrengt, maar aan de
    andere kant kan je weer heel veel abilities bij leren voor haar speciale
    dressphere. 
    (Ik had bijna al de abilities kunnen aanleren door dit gevecht alleen al).
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 7: Tower calibration -            - Thunder Plains -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    De torens die de electriciteit afleiden moeten opnieuw ingesteld worden.
    Een jobje voor de meiden.
    Spreek de Al Bhed die je aan een toren vlakbij waar je begint 2 keer aan.
    Kies om te helpen.
    Je moet nu elke toren afgaan, en bij elke toren moet je een mini-spel
    spelen. Elke mini-spelletje is weer ietsje anders. Het komt erop neer dat
    je goed kan timen wanneer je een toets moet indrukken.
    Als je de 9 torens in de Thunder Plains gedaan hebt, moet je naar het
    noordeljike deel. Hier vind je aan de west kant een meer. Vandaar kan je
    de toren die aan de andere kant staat calibreren.
    Als alle torens gecalibreerd zijn, ga je naar het Travel Agency in het
    midden van de Thunder Plains. Praat hier weer met die Al Bhed.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 8: Reddingsoperatie -               - Calm Lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar het noorden van de Calm Lands, waar je de ingang van Mount Gagazet
    vind.
    Ga over de eerste brug, en bij de volgende ga je langs rechts onder de brug.
    Blijf volgen, en je komt aan een groepje mensen die in paniek zijn.
    Je krijgt de keuze om ze te helpen. Je kan misschien best eerst SAVEn, want
    er komt een BAAS gevecht aan.
    Ga de grot binnen, en zoek 15 mensen. Je zal merken dat je niet iedereen
    in 1 keer kan terug brengen. Je kan, als je mensen hebt terug gebracht de
    missie even stopzetten om te SAVEn.
    De meeste mensen die je red geven je speciale items. Zo kan je, als je
    de Besaid Key nog niet had, deze hier krijgen van een man die je red.
    Ook geven de mensen die je red je items waarmee je de teleporter kan
    herstellen.
    Zodra je 15 mensen gered hebt (of zodra je vindt dat je er genoeg gered
    hebt) ga je naar het einde van de grot met de teleporter.
    Hier ga je met de teleporter naar de Chamber of the Fayth.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Yojimbo: HP = 22000
         MP = 9999
  
    Zorg ervoor dat je Poison vrij kan zijn. Verder is er niets speciaals dat ik
    je kan aanraden, behalve dan de special dressphere. Deze kunnen je uit de
    nood helpen.
    Yojimbo heeft nog steeds zijn Zanmato aanval. Deze dood je niet in 1 keer,
    maar herleid wel de HP van al je meiden tot 1. Hierna komt zijn hond je bij
    de volgende aanval afmaken.
    Daarom zijn de special dresspheres van Yuna of Paine handig. Je kan er zo
    voor zorgen dat je steeds klaarstaat om je personage te healen. Met die van
    Paine doe je dan constant stamina op Paine, met die van Yuna kies je White
    Honey die het regen effect creeërt. Zo zou je veilig moeten zijn.
    Yuna's dressphere is hier het beste vind ik. Zij kan ook een barriere
    opzetten die je bijna volledig beschermd tegen fysieke aanvallen. Een zelfde
    barriere bestaat ook voor magische aanvallen.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 9: Op hol geslagen machina? -        - Mi'hem Highroad -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je krijgt bijna meteen nadat je hier aankomt de optie om te helpen. Doe dit.
    Je moet nu de Highroad aflopen, en de machina die je onderweg tegenkomt
    vernietigen.
    Ze zijn makkelijk te vinden. Kijk maar naar je map. Zie je die groene
    blokjes? Dat zijn machina.
    Maar, een groepje Al Bhed zijn ook al bezig met Machina te vernietigen.
    Je moet dus zorgen dat jij er meer vernietigd dan hen. Wees dus snel.
    Zo krijg je een flinke som geld op het einde.
    Voor de machina heb je geen speciale strategie nodig, hak er gewoon op los
    en heal wanneer nodig. Het trucje waarbij de machina inzakte wanneer je er
    op strealed, werkt jammer genoeg niet meer.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 10: Isaaru -                - Zandarkand Ruins -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga de ruins in, en ga tot aan de Chamber of the Fayth. Hier zie je Isaaru.
    Praat met hem. Dit is belangrijk om later een side missie te kunnen doen.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 11: Gambler dressphere -                - Luca -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Luca Harbour. Hier zie je Rin. Hij zal met je praten. Zodra het
    gesprek gedaan is, ga je de trappen op, en naar de SAVE SPHERE. Gebruik deze
    en ga dan op zoek naar mensen om te verslaan met het mini-spel.
    Uiteindelijk kom je in de finale, en moet je tegen Shinra spelen.
    Win van hem, en je krijgt de dressphere.
    Veel meer dan dit kan ik niet zeggen. Ontwikkel zelf een strategie om te
    winnen, en denk goed na. Dit is best moeilijk. Gebruik de SAVE sphere
    telkens je een match wint. Als je verliest, kan je dan weer laden om opnieuw
    te proberen.
  
    Slaag je er niet in om te winnen? Dan helpt deze link je vast en zeker
    verder. Typ gewoon over op de site, en laat de site berekenen welke coins
    je moet gebruiken. Verliezen is bijna omogelijk.
    http://aero.underclocked.com/ihsb/
  
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.3.1: Missie 9:                         - Besaid -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga het drop binnen, en ga de hut van Wakka & Lulu binnen.
    Praat hier met Lulu. Ga daarna weer naar buiten.
  
    ... scene ...
  
    Ga de tempel in, en praat met Beclem.
    De missie begint. Je moet de tempel vrij maken van fiend. Ga de cloister of
    trials binnen in de tempel. Je komt uiteindelijk Wakka tegen.
    Spreek met Wakka. 
    Hierna neem je de lift naar beneden.
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Valefor: HP = 8430
          MP = 9999
  
    Gebruik Power Break om zijn kracht te verminderen. Je kan verder niets
    gebruiken op deze baas. Probeer een met de carrier flurry van de Animal
    Trainer dressphere.
    Special dresspheres kunnen misschien ook helpen. Zorg ervoor dat je steeds
    healt als je HP onder de helft komt. Deze Aeon heeft nameijk 2 sterke
    overdrives.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.3.2: Missie 10 (deel 1):                    - Kilika -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga eerst naar de rechterkant van het scherm, waar dat groot schip aangemeerd
    ligt. Praat hier weer met de cameraman, en bekijk even de nieuwe Youth
    League base. Dit zorgt ervoor dat je in Story level 5 de invincible
    accessoire kan krijgen.
    Je weet nu ondertussen Dona's huis al zijn. Ga daarheen en praat met haar.
    Ze zal je helpen om je door de poorten van de stad heen te loodsen door voor
    een afleiding te zorgen.
    Zodra Dona een wachter afleid, moet jij het geknipte moment zoeken om door
    de poort te stormen zonder gezien te worden.
    Je kan met R1 de camera bewegen en zo controleren ofdat er een bewaker aan
    het kijken is, en met de O-knop ren je door de poort. Time dit goed.
    Als het je niet wil lukken, druk je op de X-knop, en kies je de eerste
    optie. Uiteindelijk kom je toch door de poort.
    Je bent nu in het bos. Maar elke route is afgezet door bewakers. Ga naar
    elke blokkade om te controleren. Het lijkt hopeloos. Maar wacht eens even,
    Dona zei toch iets over een geheime gang?
    Aan het eerste kruispunt, sla je linksaf, en je zal een boom zien die over
    de weg ligt. Druk op de O-knop en zoek zo de plek om een geheime weg te
    vinden naar de tempel.
    Blijf volgen en ren de tempel in.
  
    ... scene ...
  
    De meiden hebben een korte babbel over de stand van zaken met Barthello.
    Ga de tempel in, en je zal tegen fiends moeten vechten. Elke blauwe vlam
    zorgt voor zo'n fiend gevecht. Dit zijn Varunas. Probeer ze zo snel mogelijk
    uit te schakelen. Elke keer je er een hebt uitgeschakeld, SAVE je aan de
    SAVE SPHERE die je in de tempel vind.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 12: Samurai Dressphere -               - Kilika -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Terwijl je de tempel vrijmaakt van fiends kom je tal van kisten tegen. In
    één van die kisten vind je de Samurai dressphere. MOest je deze missen, dan
    kan je hem later nog ophalen.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.3.3: Missie 10 (deel 2):                    - Kilika -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Blijf nu volgen terwijl je onderweg fiends uitschakeld. Uiteindeljk kom je
    in de Chamber of the Fayth.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Ifrit: HP = 8820
        PM = 9999
  
    Als je accessoires hebt die je kunnen beschermen tegen vuur, doe dit dan.
    Zo wordt dit gevecht bijna een lachertje. Vertouw me, het is het waard om
    veel geld uit te geven om zo'n accessoire te kopen. Flame Nullify Ring werkt
    het beste. Dit zet vuur aanvallen om in HP. Je krijgt dus HP bij ipv dat er
    HP af gaat.
    Gebruik Break aanvallen om zijn kracht en verdediging te breken.
    Verder zorg je voor een White mage die beschermings spreuken uitspreekt op
    je meiden. Shell en protect zijn dus zeer handig. Probeer je HP boven de
    helft te houden, en je zou geen problemen mogen hebben.
    De twee andere meiden brengen de schade toe.
    Eventueel schakel je over naar special dresspheres, hoewel dat niet nodig
    is.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 13: Crimson Report 1 Sphere -            - Bevelle -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Bevelle. Ga weer in de ondergrondse via de lift, en ga helemaal
    terug tot aan de plek waar je tegen Bahamut vocht.
    SAVE ondertussen als je een SAVE SPHERE tegenkomt.
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Marlboro: HP = 5877
          MP = 110
  
    Gebruik de break aanvallen, en blind aavallen op hem. Special dresspheres
    kunnen handig zijn, maar zijn niet echt nodig.
    Zorg voor iemand die beschermende magie uitspreekt en health, de andere twee
    vallen aan.
    Niets bijzonders dus.
  
    Na het gevecht zie je deze sphere op de grond liggen. Raap het op.
  
    SAVE!
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 14: Cactuars zoeken (Deel 1) -        - Bikanel Desert -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Bikanel Desert, en je krijgt een
  
    ... scene ...
  
    De Al Bhed hebben een nieuwe natie ondekt. Een natie met levende catcussen en
    cactuars. Je spreek met de hoofdcactus. Ze vertteld je dat een machtige
    vijand is ontsnapt, en dat ze 10 poortbewakers nodig heeft om het wezen weer
    op te sluiten. Aan jou dus om deze te zoeken.
    De eerste kan je nu vinden, de volgende vindt je pas in Story Level 5.
    Sla je er niet in om ze nu te vinden, dan kan je ze nog allemaal in Story
    Level 5 gaan zoeken.
    Je zal groene vierkantjes op je kaart bemerken. Dit zijn de moeders van de
    cactuars die je moet zoeken. Spreek hen aan om een tip te krijgen. Pas dan
    kun je die bepaalde cactuar gaan zoeken.
  
    
    1°: LOBIVIA
    -----------
  
      Moeders tip:
            
          "I am Lobivia's mother.
          "Lobivia was supposed to head north from the Oasis with his
          friends."
          "But I haven't heard a thing from him since."
          "Oh, I suppose Lobivia's always had a bit of wanderlust."
          "He's probably off wasting time in some good-for-nothing place 
             this very moment."
          "Call it motherly instinct."
  
      Waar: Oasis in Bikanel!
  
  
  
    2°: TOUMEYA
    ------------
  
  
      Moeders tip:
  
          "She says she's Toumeya's mother."
          "Toumeya always dreamed of seeing waters vaster than our little
            Oasis. And now he's finally getting his wish."
          "Sands whiter than the desert, a gentle breeze, glistening
            sunlight... and more water than can be imagined."
          "I can't wait to hear the tales he'll have to tell."
  
      Waar: Besaid (strand)
  
  
  
    3°: LOBEIRA
    ------------
  
      Moeders tip:
  
          "According to his mother, Lobeira loves getting into cramped
          spaces."
          "He left with only one thing in mind: finding the most
          comfortable box in existence."
          "He finally found a monst splendid treasure chest in the home of
          a sphere hunter."
          "How long it's been since I heard from him, I can hardly say..."
          "Oh, my careless little Lobeira."
          "I've told you a thousand times to be careful of boxes with
          locks on them."
  
      Waar: Guadosalam.
         Ga de ondergrondse gangen in, en ga de middelste van de drie kamers
         in. Er staat hier een kist. De cactuar zit hier in.
  
  
  
    4° + 5°: AREQ & ARROJA
    -----------------------
  
  
      Moeders tip:
  
          "I am the mother of those inseparable brothers, Areq & Arroja."
          "Areq & Arroja love being together."
          "It seems they met some large yellow birds on a wide, open
          plain."
          "Arroja is having such a good time he said he's put off
          seeing snow, whatever that is."
  
      Waar: Calm lands.
         Je vind ze in het noorden van de Calm lands, net voor Mount
         Gagazet. Dit is het deel met de 2 bruggen, en het pad dat naar de
         grot van Yojimbo leid. Deze twee rakkers rijden er rond op een
         Chocono.
  
  
  
    6°: ISLAYA
    ----------
  
      Moeders tip:
  
          "I am the mother of Islaya the sage."
          "I am oft called the wise Mother."
          "Islaya embarked to follow in the footsteps of our cactuar
          forebears who left the desert in ages past."
          "Islaya, my sage son, have you found the Cactuar Stones they
          left so long ago?
          "Try, not to get burned to a crisp, and take good care of
          yourself."
  
      Waar: Thunder Plains.
         Hij is te vinden in het nordelijk deel, net voor de Machalania
         Woods. Ergens aan de rechterkant, bij een cactuar steen.
  
  
  
    7°: CHIAPA
    ----------
  
      Moeders tip:
  
          "I am Chiapa's mother."
          "Little Chiapa is doing just fine. I'll let him be a little
             while longer."
          "Be a dear & leave him alone just a touch more, would you?"
  
      Waar: Benzo vertaald hier verkeerd. Wat moeder werkelijk zegt is dat je
         Chipia met rust moet laten.
         Deze cactuar (en de volgene) kan je pas vinden in Story Level 5.
  
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.3.4: Missie 11:                     - Djose Temple -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga de tempel in. Ga, zoals bij de vorige 2 tempels naar de Chamber of the
    Fayth.
    Neem de lift omhoog, en kies daar uit de kamer achteraan de tweede pilaar
    rechts. Duw ertegen, en er verdwijnt een barriere weg die voor de deur naar
    de Chamber of Fayth was.
    Ga de Chamber of the Fayth binnen.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Ixion: HP = 12380
         MP = 9999
  
    Als je accessoires hebt die je kunnen beschermen tegen electriciteit, doe
    dit dan.
    Zo wordt dit gevecht bijna een lachertje. Vertouw me, het is het waard om
    veel geld uit te geven om zo'n accessoire te kopen. Thunder Nullify Ring
    werkt het beste. Dit zet vuur aanvallen om in HP. Je krijgt dus HP bij ipv
    dat er HP af gaat.
    Gebruik Break aanvallen om zijn kracht en verdediging te breken.
    Verder zorg je voor een White mage die beschermings spreuken uitspreekt op
    je meiden. Shell en protect zijn dus zeer handig. Probeer je HP boven de
    helft te houden, en je zou geen problemen mogen hebben.
    De twee andere meiden brengen de schade toe.
    Eventueel schakel je over naar special dresspheres, hoewel dat niet nodig
    is.
  
    ... scene ...
  
    Yuna valt in het gat, en komt terecht in de Farplane.
    Ze botst hier op Nooj en Gabriek, die haar Crimson Report 2 & 3 spheres
    geven. Nadien vertrekken ze, op zoek naar Vegnagun en Baralai.
  
    ... scene ...
  
    Yuna voelt zich verloren. Maar dan ontmoet ze Shuyin...
  
    Na het filmpje zie je een aura rond Yuna. Druk op de X-knop en blijf op die
    knop tikken. Je zal een 4tal keren horen fluiten, waarna een gedaante dat
    lijkt op Tidus Yuna uit de farplane zal leiden. Blijft constant op de
    X-knop drukken!!!
  
    
   ------------------------------------------------------------------------------
                EINDE STORY LEVEL 3
     Je krijgt nu de optie om je spel op te slaan aan het begin van 
                Story level 4. Doe dit.
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**4E**]#################### 4.4: Story Level 4 ##############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 1: Commsphere -                   - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je hebt wellicht al opgemerkt dat Shinra enkele spheres heeft geplaats op
    plaatsen die je bezocht hebt. Deze zijn commspheres. Via deze spheres kan
    je zien wat er gaande is in elk deel van Spira. Je moet wel in het
    betreffende deel een missie voltooid hebben.
  
    Praat met Shinra, en kies de optie om de commspheres te bekijken. Ga nu elke
    plek af in Spira. Sommige plaatsen kan je meerdere keren na elkaar bezoeken.
    Soms duurt het even vooraleer je eindelijk iets ziet.
    Verder hebben sommige plaatsen meerdere commpsheres om uit te kiezen.
    Als je na enkele bezoeken niets nieuws meer ziet, of de commsphere gaat
    stuk, dan valt er niets meer te bekijken.
  
    Bekijk, na elke missie, weer de commspheres om te checken of er niet iets
    veranderd is.
  
  
          Besaid: - Gesprek met Wakka
              - 2 kinderen
  
          Kilika: - Gesprek met Dona
              - Dona die tegen zichzelf praat
              - Gesprek met Barthello
  
    Mushroom Rock Road: - Enkel als je voor de Youth league koos krijg je een
               gesprek.
               Koos je voor New Yevon, dan ligt de sphere in de zee
               en zie je rechts een shoopuf.
  
         Bevelle: - Gesprek met Maroda
  
  
    Nadat je dit allemaal bekeken hebt, moet je met Buddy praten. Hij ligt je
    in over je volgende missie. Hierna praat je weer met Shinra, en kies je weer
    om de commspheres te bekijken.
  
  
          Kilika: - Dona die rondwandelt in het dorp
  
     Mi'hem Highroad: - Rin vraagt Yuna's hulp. Meer hierover in de
               betreffende side missie.
  
           Luca: - Shinra die interviewt
              - Shinra die interviewt
              - Shinra die interviewt
  
      Djose Temple : - Enkele Al Bhed in een gesprek. Na een tijdje spreekt
               één van de twee je aan. Doe dit verschillende keren,
               en je krijgt items.
  
         Moonflow: - Gesprek met een Hypello
  
        Guadosalam: - Ormi komt na een tijdje uit het huis, en zal met Yuna
               babbelen
  
    Machalania Forest: - Gesprek met de muzikanten
              - Gesprek met O'Aka
  
     Bikanel Dessert: - Gesprek met Nadahla
  
         Bevelle: - Kinderguarians in gevecht met soldaten.
              - ... vervolg
              - ... vervolg
              (Als je voor de Youth League koos, schieten soldaten de 
               sphere stuk 
  
        Calm lands: - Mensen bij het Travel Agency
  
      Mount Gagazet: - Gesprek met Kimahri
              - De warmwaterbron
  
    Ik kan enkele scenes gemist hebben. Blijf daarom de commspheres gebruiken
    totdat je geen nieuwe scenes meer krijgt, of de commsphere stuk is.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 2: Het onderzoek van Rin -          - Mi'hem Highroad -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Als je via de commsphere de Mi'hem Highroad bezoekt, zal Rin Yuna vragen om
    te helpen onderzoeken hoe het precies kwam dat de machina eerder in het spel
    op sloegen.
  
    Bekijk de spheres, en als je iets ongewoons ziet, druk je op de knop en Rin
    verschijnt.
  
    Er is geen juiste of foute volgorde om de spheres te bekijken, maar de
    oorzaak van het probleem is wel steeds anders naar gelang je de spheres in
    een andere volgord bebekijkt.
  
    Er zijn 7 sphers om te bekijken. Als je alles wil zien dat je er mee kan
    zien, volg je deze volgorde:
  
    - Sphere 1 : Chocobo Eater bij het Travel Agency
    - Sphere 3 : Een machina op de Mi'hem Highroad
    - Sphere 2 : Een man op zoek naar zijn tamme Chocobo Eater
    - Sphere 5 : Enkele mensen aan de brug
    - Sphere 4 : Chocobo Eater
    - Sphere 5 : Een dame die een machina instelt
    - Sphere 2 : Iemand in de ruines
    - Sphere 1 : Machina's
    - Sphere 4 : Enkele mensen op de Highroad
    - Sphere 2 : Rin in gesprek
    - Sphere 1 : Iemand op het dak van het Travel Agency
  
    Zo, dit zit erop. De oplossing van dit raadesl volgt later.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.4.1: Missie 12:                    - Mi'hem Highroad -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Mi'hem Highroad, en wandel richting de Moonflow.
    Benader de mensen voor je. Je merkt dat ze woedend zijn op Tobeli. Deze
    laatste slaagt dan ook op de vlucht. Aan jou om hem te vinden.
  
    Volgt die kwade groep mensen tot aan de SAVE SPHERE in de Moonflow, onderweg
    zal er iemand van de groep het opgeven.
  
    ... scene ...
  
    Draai je om, en volg die man die jou net voorbijliep. Ren dus terug van
    waar je kwam. Onderweg kom je die uitgeputte man weer tegen.
    Blijf volgen en je krijgt weer een
  
    ... scene ...
  
    Tobeli scheurde net met een hover voorbij. Volg hem!
    Als je aankomt in de Moonflow zie je dat de hover gecrasht is. Maar waar is
    Tobeli? Hij is je niet gepasseerd, en hier is hij niet meer...
    Op naar de overkant van de Moonflow!
  
    Neem de shoopuf naar het noordelijke deel van de Moonflow.
  
    Hier aangekomen ren je richting Guadosalam. Onderweg krijg je een twee-tal
    scene's waarbij Tobeli zijn achtervolgers te slim af is.
  
    Als je in Guadosalam aankomt volgt er een
  
    ... scene ...
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 3: Commsphere -                   - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Praat met Shinra en kies ervoor om de commspheres weer te bekijken.
  
          Besaid: - Beclem
              - Gesprek met Beclem
  
          Kilika: - Gesprek met Dona (zoom in)
  
           Luca: - Zicht op Luca
  
    Mushroom Rock Road: - Gesprek
              - Gesprek
              - scene
              - gesprek
               (Dit is enkel als je voor de Youth League koos.
               meer info over de events hier heb ik nog niet, daarom
               de nogal cryptische omschrijving.)
  
       Djose Temple: - Gesprek met Al Bhed
               (Blijf dit herhalen totdat er niets meer veranderd)
  
         Moonflow: - Gesprek tussen Yuna en Elma
  
        Guadosalam: - Gesprek met Ormi
  
    Machalania Forest: - Gesprek met de muzikanten
              - Gesprek met O'Aka
              (Als je zijn schulden vereffend hebt en hij niet meer
               aan boord van je luchtschip is.)
              - Gesprek met een Hypello
  
     Bikanel Dessert: - Gesprek met Nadahala
              - Gesprek met Al Bhed
              - Gesprek met Al Bhed
  
      Mount Gagazet: - Gesprek met Garik
              - Je ziet een catuar aan de warmwaterbron
  
     Zandaraknd Ruins: - Gesprek met Isaaru (zoom in)
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 4:Danswedstrijd tussen Rikku en Yuna -        - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je bent op de Celsius. Ga naar de cabin waar je met Rikku een danswedstijdje
    moet houden.
  
    Het scherm zal in 2 gedeeld worden. Eén helf is voor Yuna, de andere helft
    is voor Rikku. wat je moet is het volgende:
    Druk op de knop die je bij Rikku ziet. Als je in het drukken van de knop
    een rytme kan inbouwen, des te beter. Je hoeft de knop enkel in te drukken
    als de knop op Rikku's deel van het scherm veranderd, maar blijven drukken
    in een rytmische volgorde levert je meer kans op om dit te winnen.
  
    De bedoeliing is om meer punten dan Rikku te scoren.
  
    Prijzen:
  
     - Meer punten dan Rikku = Ribbon (beschermt tegen alle statussen.)
     - Meer dan 150 punten = Ribbon (beschermt tegen alle statussen.)
     - Meer dan 200 punten = Accessoire met Ribbon eigenschapppen en +30 def
                 en magische def.
                 Nadeel is dat het een slow effect heeft.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 5: Commsphere -                   - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Praat met Shinra en kies ervoor om de commspheres weer te bekijken.
  
          Besaid: - Gesprek met Yuna, Lulu en Wakka
              - Gesprek met de Besaid Aurochs
              - Gesprek met iemand van de Besaid Aurochs. Draai dan
               je beeld naar Wakka en wacht to hij naderbij komt.
               Een intervieuw volgt.
              - idem
              - 2 kinderen die verstoppertje spelen
  
          Kilika: - Gesprek met Dona
              - Dona bindt de sphere aan een ballon
              - Gesprek met Barthello
  
       Djose Temple: - Gesprek met Al Bhed
               (Blijf dit herhalen totdat er niets meer veranderd)
  
         Moonflow: - Gesprek met een Hypello
  
        Guadosalam: - Gesprek met een vrouwelijke soldaat en een Hypello
              - Gesprek met een soldaat
  
    Machalania Forest: - scene
              - scene
  
      Mount Gagazet: - Een Ronso passeert de sphere
              - Kimahri in gesprek
              - Een Ronso in gesprek
              - Baden in de warmwaterbron
               (Bekijk deze sphere 13 maal om alles te zien.)
  
     Zandaraknd Ruins: - Gesprek met Isaaru
              - Isaaru praat tegen zichzelf
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.4.2: Missie 13:                    - Thunder Plains -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je missie begint bijna onmiddelijk zodra je hier aankomt.
    Volg gewoon de rode pijl op de kaart. Deze leid je naar een geheime grot.
    Hierin schuilt een draak die je moet doden als je de Thunder Plains veilig
    wil maken voor het opkomende concert.
    In de grot, klim en klauter je tot je aan de draak komt. Open alle kisten
    die je onderweg tegenkomt.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Salamander: HP = 14243
          MP = 276
  
    Deze baas is bijna immuun voor alles. Het enige dat zal werken in blind. Doe
    dit dan ook.
    Zorg dat je iemand hebt die je meiden health, en beschermende magie gebruikt
    zoals shell en protect.
    Speciale dresspheres zijn ook handig.
    Als je de Animal Trainer dressphere hebt, dan kan je carrier flurry
    proberen.
  
    SAVE!
  
  
    Na het gevecht ben je weer op de Celsius. Spreek met Shinra en bekijk de
    sphere. Hierna praat je met Tobeli. Bereid je voor op een heel lang, mooi
    en ontroerend filmpje.
  
    ... scene ...
  
    Maechen verschijnt hier weer, en houd een gesprek met Yuna.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 6: Crimson Report 5 sphere -             - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Na het gesprek met Maechen ga je naar de engine room en praat hier met het
    Leblanc Syndicate. Leblanc geeft je de sphere.
    Ga terug naar de bridge en praat met Shinra.
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
                EINDE STORY LEVEL 4
     Je krijgt nu de optie om je spel op te slaan aan het begin van 
                Story level 5. Doe dit.
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**4F**]#################### 4.5: Story Level 5 ##############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------ 
   - BELANGRIJK   BELANGRIJK   BELANGRIJK   BELANGRIJK   BELANGRIJK -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Als je de missies uitspeeld in deze story level, krijg je voor elk van de
    plaatsen in Spria een Episode End, of Episode Compleet.
  
    Episode End betekend dat je hier nu geen missies meer kan doen.
  
    Episode Complete hetekend dat je alle missies gedaan hebt die je hier kan
    doen. Dit is nodig als je 100% wil halen, en de Mascot Dressphere.
  
    Vergeet ook niet om eerst de commspheres te bekijken!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.5.1: Missie 14 (Deel 1):                   - Farplane -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Na het gesprek met Rikku en Pain moet je naar de brug. Praat hier met
    Brother en kies een plek om naar de farplane te gaan. Het maakt niet uit
    welke je kiest, je pad zal iets anders zijn, maar je komt uiteindelijk toch
    op dezelfde plaats uit.
  
    Blijf het pad volgen. Onderweg kom je vuren tegen die aan en uit gaan. Wacht
    tot zo'n vuur uit is vooraleer je er voorbij wil wandelen.
    Hier en daar moet je wat springen.
    Als je aan een SAVE SPHERE komt, gebruik deze dan!
    Blijf volgen, en zodra je aan het volgende grote platform komt:
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Shiva: HP = 14800
        MP = 9999
  
    Zorg dat je accessoires hebt die je beschermen tegen ijs aanvallen.
    Dit maakt de boel een hoop makkelijker. Het is het waard om veel geld uit te
    geven aan zo'n accessoire. Als het me goed voorstaat, dan kan je zoiets
    kopen in de travelagency ten noorden van het Machalania Forest. Je weet wel,
    de plek waar O'Aka zijn schulden op liep.
    Gebruik Break aanvallen om haar kracht en verdediging te breken.
    Verder zorg je voor een White mage die beschermings spreuken uitspreekt op
    je meiden. Shell en protect zijn dus zeer handig. Probeer je HP boven de
    helft te houden, en je zou geen problemen mogen hebben.
    De twee andere meiden brengen de schade toe. 
    Je kan ook, als je het Raganarok accessoire hebt, een Animal Trainer
    gebruiken. Deze accessoire zorgt ervoor dat je MP kosten tijdens het gevecht
    0 blijven, je kan dus oneindig magie uitspreken. Met deze dressphere is er
    een mogelijkheid tot healen. Dit is veel sterker dan PRAY bij de White Mage.
    Gebruik dus de Aniamal trainer om constant deze preuk over je meiden uit te
    spreken. 
    Bij mij had ik Paine's HP FLURRY gebruikt, en deze gaf al mijn meiden steeds
    +1000 HP. Zeer handig dus.
    Eventueel schakel je over naar special dresspheres, hoewel dat niet nodig
    is.
  
  
    ... scene ...
  
    Er is nu een SAVE SPHERE verschenen. Gebruik deze!!!
  
    SAVE!
  
    Gebruik de SAVE SPHERE nu om terug naar je luchtschip te gaan. Als je toch
    verder doorgaat, zal je enkele moeilijke bazen tegenkomen!
    Eerst dus de side-missies doen!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 1: Blitz-off flash-backs -               - Luca -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Het Blitzball seizon begint weer. Maar de Besaid Aurochs kunnen niet
    meedoen. De Gullwings moeten ze dus vervangen.
  
    Spreek de dame aan de toonbank in het midden van Luca aan, en kies om te
    spelen. Het verschil met FFX is dat je nu je personages niet kan controleren
    tijdens het spelen. Alles gebeurd dus vanzelf.
  
    Blitz-off!
  
    Na de match ga je voorbij het Luca theater, richting de SAVE SPHERE aan de
    uitgang van de stad.
    Als je hier aankomt...
  
    ... scene ...
  
    Yuna ziet een moogle. Heel vreemd. Maareuh, VOLGEN DIE MOOGEL!!! Je kan het
    bijna niet uit het oog verliezen. Dus geen nood.
  
    Onderweg krijg je flashbacks van Yuna en Tidus.
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
    
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 2: Het onderzoek van Rin: de dader -     - Mi'hem Highroad -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    ... scene ...
  
    Zodra je hier aankomt, begint de scene. Rin zal al je hulp eens op een
    rijtje zetten, en analyseren.
    Uiteindelijk weet je wie de dader was. Dit hangt af van de volgorde waarin
    je die spheres bekeken hebt.
    Als Rikku de dader is, dan krijg je een speciaal item.
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 3: Dona & Barthello leggen het bij -         - Kilika -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de poort die de toegang verleent aan het woud. Je krijgt een
  
    ... scene ...
  
    Na de scene mag iedereen vrij rondwandelen.
    Wandel nu tot aan de Kilika Temple. Als je daar aan komt, krijg je een 
  
    ... scene ...
  
    Blijkbaar heeft iedereen het met elkaar bijgelegd, en zijn ook Dona en 
    Barthello weer samen.
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 4: Invincible accessoire -              - Kilika -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Deze kan je alleen krijgen als je in Story Level 1 en 3 met de camera man
    praatte die je op het schip aan de rechterkant van het dorp vind.
    Spreek deze man weer aan, en hij zal je vragen of je naar het nieuwe
    Youth League base wil gaan.
    Doe dit.
    Je ziet nu X-en op de kaart. Deze zijn kisten. Open ze en je krijgt de
    accessoire. Deze geeft je de mogelijkheid om tot 9999 aan schade to te
    brengen.
  
    SAVE!
    
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 5: De baby is er! -                  - Besaid -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Besaid. Wakka staat je al op te wachten. Begroet de trotse nieuwe
    vader.
  
    ... scene ...
  
    Volg Wakka tot aan de ingang van de tempel waar je weer met hem praat.
  
    ... scene ...
  
    Ga nu naar het strand van Besaid. Als je hier aan de dokken aankomt, ontmoet
    je Beclem.
  
    ... scene ...
  
    Blijkbaar vertrekt hij. Tijdens het gesprek geeft hij je een sphere. Deze is
    niet voor jou bedoeld, maar voor Wakka.
  
    Ga terug naar het dorp. Onderweg kom je Wakka tegen. Spreek hem aan.
  
    ... scene ...
  
    Wakka bekijkt de sphere. Het blijkt een opname te zijn van zijn broer, 
    Chappu.
  
    ... scene ...
  
    Het is feest in Besaid ter ere van de baby.
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 6: Besaid's geheime kerker -             - Besaid -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je hebt eerst en vooral de Besaid Emblem nodig. Deze kon je in het begin
    hier kopen, of je kon deze krijgen van iemand die je uit de grot van
    Yojimbo hebt gered.
  
    Ga de tempel in de tempel in, en ga in het rechtse kamertje. Je kan nu de
    kist openen. Je krijgt een search sphere. Deze werkt alleen in Besaid, en
    helpt je om andere spheres te vinden.
  
    Ga de tempel uit.
  
    Met deze sphere moet je nu op zoek gaan naar 4 spheres, met deze kan je dan
    weer inzoomen en rondkijken om zo een nummer te vinden waarmee je de code
    voor de kerker kan vormen.
  
    Sphere - cijfer 1: In het dorp aan de linkerkant, tussen de 2 hutten in.
              De meter onderaan zal roder worden naargelang hoe dicht
              je bent. Graaf de sphere op met de O-knop.
              Zoom nu in op de tempel. Je moet een cijfer vinden op
              het dakn, aan de rechterkant.
    Sphere - cijfer 2: Ga het dorp uit, en zoek nabij de SAVE SPHERE. Het ligt
              ergens aan de onderkant van je scherm.
              Zoom in op de rotswand voor je, de nummer zie je
              bovenaan.
    Sphere - cijfer 3: Ga naar de 2 bruggen. Het ligt nog voor de eerste brug.
              Zoom in op de rotswand, nabij de verste waterval.
    Sphere - cijfer 4: Ga naar het kruispunt van het strand met de geheime
              kerker waarin je Wakka moest zoeken in Story level 1.
              Je moet naar rechts. Dit is de plek waar Wakka Tidus in
              het water duwde in FFX.
              De sphere ligt aan de linkerkant.
              Zoek naar het cijfer op een palmboom.
  
    Nu je de cijfers hebt, moet je ze in de juiste volgorde ingeven. Ga naar de
    grot/kerker, en ga naar rechts. Je moet hier op de wand de cijfers
    indrukken. De wand gaat open, en je kan doorlopen.
    Uiteindelijk kom je bovenop de rotswand uit, aan de watervallen. Blijf
    doorlopen, en uiteindelijk kan je een kist vinden.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 7: Swingen -                    - Moonflow -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    In de Moonflow moet je met Tobeli praten. Hij geeft je een optie. Kies de
    eerste. Praat weer met hem, en hij zal je vragen of je wil meedoen met de
    muzikanten.
    Doe mee.
  
    ... scene ...
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 8: De Guado zijn terug -             - Guadosalam -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Er komt vreemde muziek uit Guadosalam.
  
    Je ziet hier enkele muzikanten spelen, en Tromell Guado staat erbij.
    Hij praat met je.
  
    ... scene ...
  
    Praat met de muzikanten, en praat nadie weer met Trommel.
  
    ... scene ...
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 9: Baralai's sphere -               - Guadosalam -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga terug naar Guadosalam.
    Als je de Crimson Crime spheres hier in de vorige missies gemist hebt, dan
    kan je deze nu nog halen.
    Maar eerst, Baralai's sphere.
    Wandel het pad omhoog, tot aan het huis dat tot voorheen gesloten was.
    Tromell staat hierbij. Praat met hem, en hij geeft je toegang om binnen
    te mogen.
    Ga binnen, en je wordt aangesproken door een dame.
    Open hierna de kist aan de linkerkant van de kamer, en je vindt de sphere.
  
    SAVE!
  
    
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 10: Eisode complete? -                - Bevelle -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Als je in Bevelle aankomt, ga je rechtdoor, door de poort. Als je aan de
    poort van de stad zelf aankomt, volgt er een
  
    ... scene ...
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 11: Crimson Report 6 & 8 sphere -          - Bevelle -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Bevelle, en ga de stad binnen. Eenmaal binnen, ga je naar de gang aan
    je rechterkant. Je treft hier de Kinderguardians aan. Blijkbaar hebben ze een
    geheime weg ondekt. Enkele onder hen zijn op onderzoek uit gegaan, maar dat
    is niet zonder gevaar.
    Ga er achter aan!
    Je komt in de Via Infinito kerker, met de 100 verdiepingen. Deze kerker bevat
    alle soorten vijanden die je maar kan bedenken, en heeft bijna elke baas uit
    het spel, maar dan eens zo sterk. Ook hebben accessoires die je beschermen
    tegen willekeurige gevechten geen effect in deze kerker. Let dus goed op!
    (Meer info zal je vinden in de sectie over deze kerker)
  
    Zodra je hier aankomt, krijg je een
  
    ... scene ...
  
    Hierna kan je de eerste crimson sphere oprapen in het midden van de vloer.
    Loop verder en spring in het gat op het einde.
    Blijf volgen, en ren door alle verdiepingen tot je op de 20ste verdieping
    komt. Hier volgt er een...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Arachnea: HP = 18280
          MP = 178
  
    Je herkent deze snodaard misschien nog wel. Het is Boris de spin die je
    in de tweede missie versloeg te Mount Gagazet.
    Deze keer is hij heel wat moeilijker!
    Let op voor zijn mogelijkheid tot poison. Probeer de break aanvallen, en
    zorg ervoor dat er iemand constant je meiden geneest. Dood hem zo snel
    mogelijk, want hij kan heel wat schade berokkenen als je niet
    voorzichtig bent.
    TIP: Paine's special dressphere!
  
    Na het gevecht kan je de sphere vinden op de vloer. Je kan nu verder gaan,
    of terug gaan naar Bevelle.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 12: Het experiment -              - Djose Temple -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Doe deze missie voor je de Cactuar missie in Story Level 5 doet!!!
    Ga naar de tempel, en ga meteen naar de Chamber of Fayth.
    Ge ziet een grote robot. Spreek met de man die hier naast staat. Kies de
    eerste optie.
    Je krijgt eerst eengevecht tegen een robot.
    Nadat je de robot verslagen hebt, moet je er nog 4 keer tegen vechten.
    Elke keer neemt het level van de robot toe met 1. Maar, voordat je er
    opnieuw tegen vecht, moet je eerst de nodige onderdelen vinden. Deze
    krijg je enkel door de opgravingen in Bikanel Desert.
    Je moet dan ook nog reparatie gereedschap bemachtigen van mensen in
    en rondom de tempel. (Met 1 gereedschap kom je toe als je de vijand, na de
    eerste keer, gewoon meteen in level 5 verslaat. Je hoeft hem dus niet level
    per level aan te gaan, hij geeft je toch geen EXP.)
  
  
    - Gereedschap 1: "The spirit of recycling"
       In de ruimte voor het experiment (dus de ruimte waarin je omhoog komt
       met de lift) staat een Al Bhed die een paswoord nodig heeft. Voor
       MARNALA in als paswoord. Je krijgt dan het gereedschap.
  
    - Gereedschap 2: "How to repair with soul"
       In de tempel zijn 2 kleine kamertjes, beide langs de kant van de trap
       naar de Fayth. In het linker kamertje zit een Al Bhed op de grond.
       Praat met hem en je krijgt het gereedschap.
  
    - Gereedschap 3: "Repairing for dummies"
       Helemaal rechts van de tempel springen 3 aapjes in het rond.
       Wacht tot ze alle 3 gelijk in de lucht springen, en duw op het 
       X-knopje om het gereedschap te krijgen.
  
    - Gereedschap 4: "Everyman's repair manual"
       Deze vind je bij een machina op de Mi'hem Highroad.
  
    - Gereedschap 5: "The ABC's of repair"
       Deze vind je in een kist in de Chocobo Dungeon.
  
  
    Maar, je hoeft niet de robot te bevechten level per level. Als je alle
    items hebt, dan kan je meteen naar level 5 gaan. Ik raad je aan om de robot
    gewoon in een level voor level 5 te bevechten, en daarna enkel volledig in
    level 5. (Dus attack = level 5, Defense is level 5, Special = level 5)
  
    Items: Je moet voor elk deel +38 punten behalen. 
  
     Attack - Defense - Special
  
       Er zijn 3 onderdelen; onderdeel S, onderdeel A en onderdeel S.
  
     Onderdeel Z = 5 punten
     Onderdeel S = 2 punten
     Onderdeel A = 1 punt
  
    In de rechterkamer van Djose Tempel, dus naas de ingang naar de Cloister
    of trials, kan je aan een node je status over opgravingen bekijken, vragen
    voor een loonsverhoging, en de gevonden onderdel zien.
    Als je de onderdelen ziet, zie je hoeveel je van elk gevonden hebt. Nu je 
    weet hoeveel punten alles waard is, kan je snel uitrekenen hoeveel delen je
    nog moet vinden.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Ikusu's Experiment: HP = 18324
              MP = 0
  
    Break aanvallen halen hier niets uit, want deze robot is hier immuun voor.
    Wat je moet doen is beschermende magie op je meiden uitspreken, en zorgen
    dat je HP ten alle tijden hoog blijft. De robot heeft namelijk een aanval
    waarmee hij je in 1 keer kan uitschakelen als de HP van je meiden laag is.
    Voord de rest moet je aanvallen met de sterkste aanvallen die je hebt.
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 13: Youth League -            - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    (Enkel als je voor de Youth League koos)
    Hier praat je met de mensen die je hier vind. Je krijgt uiteindelijk een
    optie. Kies de eerste optie om de missie te starten.
    Je moet nu enkele soldaten van de Youth League verslaan. Niets bijzonders
    dus. Hierna...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Elma: HP = 4882
        MP = 870
  
    Schakel eerst de 2 soldaten naast haar uit.
    Gebruik break aanvallen en verdedigende magie. Annuleer haar magie door
    dispel te gebruiken op haar. Dit maakt het gevecht een boel makkelijker.
    Ook blind en dark werken goed.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Lucil: HP = 7324
        MP = 370
  
    Gebruik break aanvallen en verdedigende magie. Annuleer haar magie 
    door dispel te gebruiken op haar. Dit maakt het gevecht een boel 
    makkelijker. Ook blind en dark werken goed.
  
  
    Na het gevecht geeft Lucil een speech en is de missie voltooid.
    Als je nadien terug met Lucil praat, geeft ze je een sphere.
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 14: Den of Woe -             - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Weet je nog de grot zijn waar je een crimson sphere kreeg van Nooj, en een
    sphere jatte van Ormi en Logos? Daar moet je heen.
    Zodra je alle crimson crime spheres hebt, kan je hier binnen.
    Raak de deur aan, en zorg ervoor dat je voorbereid bent op enkele
    opeenvolgende baas gevechten.
    Als je het pad rechtdoor blijft volgen, en nergens afslaat, komt je 
    uiteindelijk op een deel waar je moet springen op rotsen.
    Er volgt nu een lange
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Rikku: HP = 7800  
        MP = 92
  
    Je kan op haar blind, dark, sleep en confusion gebruiken. Let op, haar
    aanvallen doen niet zo bijzonder veel schade, maar ze kan wel meerdere keren
    na elkaar aanvallen, waardoor de schade wel aan zienlijk kan oplopen.
    Blijf op haar los meppen, of schieten (happy trigger deed het hier voor mij)
    en heal zodra je HP onder de helft is.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Paine: HP = 9200
         MP = 92
  
    Paine is ongeveer zo sterk als jij, en ze is meteen veel tragen dan Rikku.
    Gebruik dezelfde strategie als je bij Rikku gebruikte.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Baralai: HP = 12220
          MP = 720
  
    Je kan dezelfde strategie gebruiken die je de vorige keer hebt gebruikt
    tegen hem in Bevelle.
    Onderschat deze baas niet! Hij kan je leden makkelijk heel wat schade
    toebrengen. Zorg ervoor dat je HP steeds boven de helft blijven, want hij
    kan je meiden makkelijk in 1 keer uitschakelen.
    Gebruik een blind aanval om alles wat makkelijker te maken. Zorg ervoor
    dat je iemand hebt die zich constant bezig houdt met het healen van je
    party, terwijl da andere twee Baralai uitschakelen. Fysieke aanvallen zijn
    hier het sterkst.
    Spciale dresspheres kunnen hier zeer handig zijn. Die van Paine heeft me
    hier door het gevecht geholpen.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Gippal: HP = 14800
         MP = 235
  
    Gebruik dezelfde strategie als bij Baralai. Zijn aanvallen zijn trager, maar
    zijn combo aanvallen kunnen heel wat schade toebrengen. Heal zodra je kan!
    Laat je HP nooit onder de helft komen.
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Nooj: HP = 23260
        MP = 720
  
    Hij is heel wat moeilijker dan de vorige twee die je bevochten hebt. Hier 
    moet je zeker zorgen dat je HP boven de helft blijft, want hij heeft een
    sterke aanval die meer dan 1500 HP van je meiden wegneemt.
    Gebruik break aanvallen om het een beetje makkelijker te maken. Concentreer
    je vooral op de schade die je hem toebrengt door fysieke aanvallen, en op
    het healen van je personages.
    De strategie van Gippal en Baralai kan je verder nog toepassen. Wees niet
    gierig met potions of healing magie hier, als je dood bent, moet je weer
    al die baas gevecht proberen.
    Probeer hem uit te schakelen met een special dressphere aan, want zodra je
    meer dan 3/4 van zijn HP hebt verwerkt, zal hij een zeer sterke aanval
    uitvoeren. Als je dna in een special dressphere bent, is er slechts kans op
    1 dode meid ipv 3 doden.
  
    ... scene ...
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 15: Cactuars zoeken (Deel 2) -        - Bikanel Desert -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je moet nu de overige cactuars zoeken. Of als je deze missie nog niet 
    begonnen was in Story Level 3, moet je ze nu allemaal zoeken.
    Ik noem ze terug allemaal van het begin op in het geval dat je ze nog niet
    allemaal gevonden hebt. Indien je ze wel allemaal gevonden hebt in Story
    Level 3, ga je meteen naar Cactuar 7.
  
  
    1°: LOBIVIA
    -----------
  
      Moeders tip:
            
          "I am Lobivia's mother.
          "Lobivia was supposed to head north from the Oasis with his
          friends."
          "But I haven't heard a thing from him since."
          "Oh, I suppose Lobivia's always had a bit of wanderlust."
          "He's probably off wasting time in some good-for-nothing place 
             this very moment."
          "Call it motherly instinct."
  
      Waar: Oasis in Bikanel!
  
  
  
    2°: TOUMEYA
    ------------
  
  
      Moeders tip:
  
          "She says she's Toumeya's mother."
          "Toumeya always dreamed of seeing waters vaster than our little
            Oasis. And now he's finally getting his wish."
          "Sands whiter than the desert, a gentle breeze, glistening
            sunlight... and more water than can be imagined."
          "I can't wait to hear the tales he'll have to tell."
  
      Waar: Besaid (strand)
  
  
  
    3°: LOBEIRA
    ------------
  
      Moeders tip:
  
          "According to his mother, Lobeira loves getting into cramped
          spaces."
          "He left with only one thing in mind: finding the most
          comfortable box in existence."
          "He finally found a monst splendid treasure chest in the home of
          a sphere hunter."
          "How long it's been since I heard from him, I can hardly say..."
          "Oh, my careless little Lobeira."
          "I've told you a thousand times to be careful of boxes with 
          locks on them."
  
      Waar: Guadosalam.
         Ga de ondergrondse gangen in, en ga de middelste van de drie kamers
         in. Er staat hier een kist. De cactuar zit hier in.
  
  
  
    4° + 5°: AREQ & ARROJA
    -----------------------
  
  
      Moeders tip:
  
          "I am the mother of those inseparable brothers, Areq & Arroja."
          "Areq & Arroja love being together."
          "It seems they met some large yellow birds on a wide, open 
          plain."
          "Arroja is having such a good time he said he's put off seeing
          snow, whatever that is."
  
      Waar: Calm lands.
         Je vind ze in het noorden van de Calm lands, net voor Mount
         Gagazet. Dit is het deel met de 2 bruggen, en het pad dat naar de
         grot van Yojimbo leid. Deze twee rakkers rijden er rond op een
         Chocono.
  
  
  
    6°: ISLAYA
    ----------
  
      Moeders tip:
  
          "I am the mother of Islaya the sage."
          "I am oft called the wise Mother."
          "Islaya embarked to follow in the footsteps of our cactuar
          forebears who left the desert in ages past."
          "Islaya, my sage son, have you found the Cactuar Stones they
          left so long ago?
          "Try, not to get burned to a crisp, and take good care of
          yourself."
  
      Waar: Thunder Plains.
         Hij is te vinden in het nordelijk deel, net voor de Machalania
         Woods. Ergens aan de rechterkant, bij een cactuar steen.
  
  
  
    7°: CHIAPA
    ----------
  
      Moeders tip:
  
          "I am Chiapa's mother."
          "Little Chiapa is doing just fine. I'll let him be a little
             while longer."
          "Be a dear & leave him alone just a touch more, would you?"
  
      Waar: Benzo vertaald hier verkeerd. Wat moeder werkelijk zegt is dat je
         Chipia met rust moet laten.
         Deze cactuar (en de volgene) kan je pas vinden in Story Level 5.
  
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - story level 5 - - - - - - - - - - - - - - - -
  
      Moeders tip:
  
          "I am Chiapa's mother."
          "He says he's going to meet up with some friends."
          "The meeting point? It's some secret place high, high, high up-
             somewhere he can take in town and the woods."
  
      Waar: Kilika Woods.
         Ga het bos in, en ga aan het eerste kruispunt rechts. Blijf volgen.
         Je zal 2 boomstammen passeren die over het water hangen. Druk op
         de O knop om op de bomen te springen. Je komt nu op een hogere
         plek die uitzicht geeft over het drop van Kilika.
         De cactuar vind je hier.
  
  
  
    8°: ERIO
    --------
  
      Moeders tip:
  
          "I've gotten word from Erio."
          "His message read: Two brothers, my friends, to a spring went
          we, I get to see snow... what rhymes with we?"
          "He may never listen to his parents, but I can't help but
          love my sweet little Erio."
  
      Waar: Mount Gagazet.
         Vertrek van helemaal bovenaf de berg. Je vind hem aan de cliffen
         waar je omhoog kan klimmen.
  
  
  
    9°: BARTSCHALLA
    ---------------
  
      Moeders tip:
  
          "I am Bartschalla's mother."
          "My daughter simply adores money."
          "She left the desert in search of a 'man of means' - whatever
          that is."
          "It turns out our 'man of means' isn't quite what you'd expect,
          hoho! Managed to save up quite a bundle."
          "Turns out it's a former summoner!"
          "Don't get caught green-handed, Bartschalla!"
  
      Waar: Kilika.
         Je vindt deze cactuar op de trappen voor het huis van Dona.
  
  
    SAVE!
    Voor je teruggaat naar de Cactuar Nation let je even op! Als je deze cactuar
    afzet, krijg je automatisch een scene, waarna er een nieuwe missie begint.
    Zodra die missie begint kan je niet meer gaan graven in de Bikanel Desert
    totdat je deze missie voltooid hebt, en totdat je een machtige vijand hebt
    verslagen. Deze vijand behoord tot de moeilijkste vijanden uit het hele spel!
  
  
  
    10°: FRAILEA
    ------------
  
      Moeders tip:
  
          "I hate to admit, but my Frailea can be a bit of a handful."
          "He's really a very nice boy who just wants to be around
          friends."
          "But he always seems to be falling in with the wrong crowd."
          "I'm worried he may not even be travelling at all."
  
      Waar: Bikanel Desert.
         Praat met Marnala nadat je met de moeder cactuar hebt gesproken.
         Je krijgt een missie voor deze cactuar.
  
  
  
   -------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 16: Frailea de 10° cactuar -          - Bikanel Desert -
   -------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Zodra je de 9° cactuar hebt terug gebracht, en met de moeder van Frailea
    hebt gesproken, spreek je met Marnala.
    De missie begint na een korte
  
    ... scene ...
  
    Je begint aan een SAVE SPHERE. Je kan deze gerbuiken, maar houd je vorige
    save vrij. Zo kan je, als je iets fout doet, nog het vorige spel laden.
    Zorg ook, zoals ik eerder al zei, dat je de side missie in Djose al gedaan
    hebt.
  
    Blijf het pad volgen. Je kan niet missen. Je zal, hoe dan ook, in gevecht
    komen met enkele cactuars. Wat verderop vecht je tegen een sallet. Zodra
    deze verslagen is, zie je een
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Heavy Sallet: HP = 11200
           MP = 0
  
    Wat je nodig hebt is een warrior en een white mage. De derde mag je kiezen,
    hoewel ik voor een Dark Knight zou opteren.
    Deze vijand is kwetsbaar voor magie, maar we gaan hem fysiek aanpakken. De
    white mage beschermt je meiden, en de warrior haalt steeds de strength en
    defense van de vijand weer naar omlaag. (Hij laad deze namelijk regelmatig
    op). Je derde meid valt de vijand gewoon aan.
    Je kan deze vijand ook "ejecten". Dit deed ik met Paine's Carrier Flurry van
    haar trainer dressphere.
  
  
    Je moet na dit zware gevecht weer verder. Maar wat verderop is er een val
    voor je gezet. Het zand stijgt onzettend snel, dus ren zo snel mogelijk als
    je kan rechtdoor. Vergeet de kisten die je ziet! Op het einde kan je niet
    verder, dus moet je iets terugkomen, en langs rechts op de pilaar kruipen.
    (Er staat hier een kist op). Vanaf hier kan je naar de volgende springen, en
    naar de rand van het pad om weer verder te gaan.
  
    Na een poosje wandelen krijg je een
  
    ... scene ...
  
    Waarna je de cactuar moet vangen.
    Let op, ze zijn hier met 3. Als je goed kijkt, dan merk je bij 2 van de 3
    cactuars dat hun mond onderaan en bovenaan rond is. Bij Frealea is dit niet
    het gevaal. Haar mond is bovenaan een rechte lijn!
    Als je erin slaagt om haar te vangen, krijg je een garmend grid dat je
    verdiende AP en EXP verdubbeld!!!!
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Jumbo Cactuar: HP = 22222
           MP = 1111
    Cactuars (2): HP = 2002
           MP = 120
  
    Dit gevecht is uiterst makkelijk. Zorg dat je een dark knight hebt, en na 1
    of 2 keer Darkness gebruikt te hebben, heb je de 2 kleinde cactuars
    uitgeschakeld. Doe nu maar wat je wil, want de grote cactur kan niet
    aanvallen. Hij is er alleen maar om de kleintjes te helpen, maar aangezien
    die er niet meer zijn...
  
  
    ... scene ...
  
    Volg het pad tot je bij de SAVE SPHERE komt. Gebruik deze en loop naar
    buiten. Je krijgt alweer een
  
    ... scene ...
  
    Missie voltooid, en een nieuwe begint.
    Kies om naar je luchtschip te gaan, want anders moet je tegen één van de
    moeilijkste bazen vechten die er is!!! Bereid je hier eerst op voor, en rep
    je terug aan boord van je schipç
    Ook opgravingen doen is nu niet meer mogelijk totdat je de baas verslagen
    hebt!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 17: Hoe de Gullwings ontstaan zijn -         - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Dit is een scene die uitlegt hoe de Gullwings ontstaan zijn, en hoe Buddy
    en Brother aan dit luchtschip komen.
    Als je het eerste deel van de scene wil zien, dan moet je minstens 60%
    behaald hebben. Wil je de scene helemaal zien, dan moet je minsten 75% 
    hebben. Verder moet je Cid aan boord hebben.
    Ga naar de engine room, en wandel daar helemaal tot op het einde. Buddy komt
    binnen en de scene begint.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 18: Brother & Barkeep scene -            - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Om deze scene te kunnen bekijken moet je in elk Story Level aan Barkeep
    gevraagd hebben om te "resten", slapen dus.
    Ga naar Barkeep, en kies rest. Zodra je ontwaakt, zie je een scene tussen
    Brother & Barkeep.
    Brother verteld over zijn onmogelijke liefde met Yuna, en barkeep biecht ook
    wat op.  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 19: Fiend Problems -             - Thunder Plains -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
    Door het concert dat Yuna hier gegeven heeft, zijn er tal van Fiends komen
    opdagen. Aan jou om ze allemaal uit te schakelen.
    Maar let op, deze fiends zijn verdomd sterk, en hebben een aanval waarmee
    ze je in 1 keer kunnen doden. Je vindt deze fiends trouwens aan elke toren.
    Hoe los je dit dan op? Wel, equip een meid met een item of garment grid dat
    je HP doet stijgen. En geef haar dan de Dark Knight dressphere.
    In het gevecht kiest deze charon. Zij zal wel sterven, maar je ander 2 meiden
    overleven het gevecht wel. Normaal gezien heb je de fiend dan uitgeschakeld.
    Ren naar een SAVE SPHERE, raak deze aan (SAVE desnoods) en iedereens HP is
    weer vol.
    Simpel nietwaar? Elke fiend laat ook een kist na. Hoe meer je de Torens hebt
    gecalibreert, hoe beter de items die erin zitten.
  
    Nadat je de laatste fiend verslagen hebt, verschijnt er een rode pijl op
    je kaart. Als je deze volgt, kom je aan een plek bij water. De meiden zullen
    dan de verre toren onderzoeken. Als je kiest om te onderzoeken, volgt er
    een
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
    
     Humbaba: HP = 27772
         MP = 785
  
    Dit word een zwaar gevecht! Zorg dat je iets hebt dat je defense versterkt,
    en iets tegen Thunder magie/aanvallen.
    Zorg dat je snelle aanvallers hebt, met hoge HP. Een Dark Knight is te traag
    voor dit gevecht. Verder zorg je voor een white mage.
    Gebruik SHELL & PROTECT om je te verdedigen. Ook moet je met dispel zijn
    Mighty Guard verwijderen. Deze zal hij pas terug uitspreken als zijn HP tot
    40% is teruggebracht.
    Zorg dat je meiden sterk zijn, want zijn aanvallen doen makkelijk 1500 HP
    schade aan je meisjes.
    Waar je ook voor moet opletten is, dat als hij neergaat, hij Meteor zal
    gebruiken. Dit dood waarschijnlijk al je 3 meisjes. Wat je kan doen is
    sentinel met een warrior.
    Maar, deze vijand kan omgekocht worden met bribe, en beter nog, hij is niet
    immuum voor eject. Gebruik dus bijvoorbeel carrier flurry...
    Als je dit niet kan, kan je ook één van je meiden in haar special dressphere
    zetten als hij neergaat. Zo word enkel die meid gedood, maar overleven de
    twee anderen het wel.
  
    SAVE!
  
    Op de plek waar je met de vijand vocht is nu een opening gevonden naar
    een geheimde kerker. (Later meer over de Thunder Plains Dungeon).
    YRP gaan de boel nakijken.
    Het is niet moeilijk om je weg te vinden. Volg gewoon tot je aan de pijl
    komt. Uiteindelijk bots je op Cid. (Zie je die kist hier? Daarin zit een
    item voor Paine's speciale dressphere. Dit item breng haar HP boven de 9999)
    Er volgt een
  
    ... scene ...
  
    en een
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Machina Panzer: HP = 30500
            MP = 1247
       Watchers: HP = 1248
            MP = 1024
  
    Deze is makkelijker dan de vorige baas. Wat je moet doen is meteen SHELL &
    Protect gebruiken. Voor de rest raad ik je aan om gewone fysieke aanvallen
    te gebruiken. Dark Knights zijn daarvoor het best. Met hun Darkness kan je
    meteen die rot watchers uitschakelen.
    Schakel over naar warriors om zo met break aanvallen de kracht van deze
    machine omlaag te halen.
    Blijf hakken en healen. De sterkste aanval van deze machine ligt rond de
    1000 HP schade. (Kan meer zijn als je level laag is, wees dus minimum rond 
    level 40)
  
    ... scene ...
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
   
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.5.2: Missie 14 (Deel 2):                   - Farplane -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Als je op het schip bent, spreek je met Brother, en kies je een van de
    routes uit.
    Je bent nu aan de SAVE SPHERE die verscheen waar je tegen Shiva vocht. Wat
    je nu moet doen, is het pad verder naar beneden volgen. Je komt weer op een
    platform. Zodra je erop komt volgt er een...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Magnus Siters: Mindy's: HP = 9788
                MP = 9999
           Sandy's: HP = 10330
                MP = 9999
           Cindy's: HP = 12240
                MP = 9999
  
    Dit kan moeilijk worden. Deze meiden zijn ontzettend snel, en sterk. Om de
    strategie kort samen te vateen; dood eerst de bij, dan wesp (de middelste)
    en als laatste de de dikke. Zorg er ook voor dat je rond level 45 bent met
    je meiden.
    Spreek meteen shell & protect uit over je meiden. Zorg ervoor dat je HP
    hoog blijft. Als je te lage HP hebt, ga je waarschijnlijk dood door hun
    overdrive. 
    Mijn strategie is de volgende: 2 dark knights die constant darkness
    gebruiken en Paine als trainer (met het Ragnarok item) bleef steeds
    HP flurry casten, zodat mijn meiden elke keer rond de 1000 HP terug
    kregen.
    Als je het Cat Nip accesoire hebt gevonden op de 40ste verdieping van
    Via Infinito, kan je deze gebruiken met een Gunner en Trigger Happy.
    Is je HP in geel, dan doe je 9999 HP schade per shot. Met Happy
    Trigger zijn dat dus ongeveer 10 schoten per keer... :-)
  
  
    Na het gevecht moet je gaan saven!
  
  
    Als je verder wandelt, kom je op een nieuw platform. Ook hier volgt een...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Anima: HP = 36000
       MP = 9999
  
    Voorzorgmaatregelen: zorg dat je meiden beschermd zijn tegen POISON,
    CONFUSION en CURSE. Verder raad ik je aan om rond level 45 te zijn.
    Gebruik dezelfde strategie als je bij de Magnus Sisters deed. Dark Knights
    en een White Mage/ Animal Trainer/ Alchemist.
    Zolang je HP hoog blijft, is er geen enkel probleem. Deze baas is veel
    makkelijker dan de 3 vorige meiden.
  
    Na het gevecht krijg je een
  
    ... scene ...
  
    Dit ventje herken je misschien nog wel? Dit is de fayth die in contact
    stond met Tidus in FFX. Na de scene kom je automatisch terug in de
    Farplane zelf.
    Dit is een prachtig bloemenveld met gigantische watervallen op de 
    achtergrond.
    Maar je bent hier niet alleen! Het Leblanc Syndicate is hier ook. 
    Na een korte
    
    ... scene ...
  
    Kan je gebruik maken van de SAVE SPHERE hier. Onthoud dat je altijd terug
    kan naar je luchtschip. 
    Als je kiest om verder te gaan, moet je met Leblanc praten.
  
    Je komt nu in een nieuw gebied. Hier moet je een muzikale puzzel oplossen.
    Het pad is op verschillende plaatsen verzegeld. Als je er toch door wil, zal
    je moeten vechten tegen een bijzonder sterke baas. Maar! Je kan dus ook
    gewoon de puzzel oplossen, en dan hoef je helemaal niet te vechten.
  
    Je ziet, als je in dit gebied binnenkomt, links van je, een teken op de 
    grond.
    Ga erop staan, en je zal enkele muzieknoten horen. Hierna ga je naar de
    piano vlakbij, en speel je de noten na. Je kan nu verder gaan.
    Je kan 2 kanten op. Ga links, en stap weer op het blauwe teken op de grond.
    Je hoort weer muzieknoten. Ga verder, en je komt aan een kruispunt. Ga
    eerst naar rechts, en neem dit blauw teken hier. Nu draai je je om, en ga
    je terug omhoog naar het kruispunt, en loop hier naar boven. 
    Je kan nu een blauwe plek vind helemaal in het zuiden.
    Als je rechtdoor loopt, zal je een pad opmerken dat lager ligt dan dit pad.
    Spring erop, en volg het tot je aan een blauwe plek op de grond komt. Sta
    erop om meer noten te spelen.
    Weer naar het noorden, en je vind een nieuwe piano. Speel de noten na
    (staan onderaan op je scherm). Een nieuwe barriere zal verdwijnen, en je
    kan verder.
    Ga verder, en je komt aan een kruispunt. Ga rechts. Ook hier merk je een
    pad dat lager ligt dan dit pad. Spring erop om een blauwe plek op de
    grond te vinden. Ga nu hoger op, en je vind weer zo'n blauwe plek op de
    grond.
    Je kan nu naar beneden springen, en naar de piano gaan.
    Voor de noten in om de laatste barriere te laten verdwijnen.
  
    Ga door en er vogt een
  
    ... scene ...
  
    Ga naar de SAVE SPHERE en gebruik deze. Onthoud goed dat dit de laatste
    SAVE SPHERE is die je zal tegenkomen. Voorbij de volgende puzzel wacht de
    eindbaas. Je kan nog altijd terug naar het luchtschip om side missies te
    doen. Je kan dan de volgende side missie doen om een extra scene te krijgen.
    Deze telt mee voor je %.
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 20: Cid's scene -                  - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Je hebt Cid nu aan boord.
    Op de brug zal hij heibel schoppen met Brother en Rikku. Nadien gaat hij
    weg. Ren naar de Engine Room, en daar kan je met hem praten.
    
    
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 21: Farplane energy scene -             - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Zodra je in de Farplane Abys bent geweest, kan je deze scene bemachtigen.
    Ga dus via de SAVE SPHERE terug naar je schip, en praat met Shinra.
    De scene volgt.
    Het gaat over energie die Shinra in de Farplane meet. Als ze deze energie
    zouden kunnen gebruiken, dan hebben ze genoeg om weer de energie op te
    wekken die Zandarkand 1000 eerder nodig had. Een stad zoals Zandarkand
    zou dan opnieuw gebouwd kunnen worden.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 22: Brother & Buddy scene -             - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Om deze scene te zien, moet je eerst Cid gered hebben en dus aan boord van
    je schip hebben. Bovendien moet je minstens al 70% behaald hebbe.
    Ga naar het dak van de Celsius, en je zal deze scene te zien krijgen.
    Brother & Buddy bespreken de toekomst van de Gullwings.
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 23: Familie scene -                 - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar het resting area. Daar kan je een scene zien tussen Brother, Rikku
    en Cid. Uiteindelijk moet je 1 van de ruziemakende partijen kiezen.
    Je keuze maakt niet veel uit.
    Let wel; je moet nu al 80% behaald hebben.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 24: Rikku's scene -                 - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Zodra je 95% hebt behaald, zal je merken dat Rikku niet meer op de brug is
    van het schip.
    Ga naar het dek, en er volgt een scene tussen haar en Yuna.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 25: Reclame afronden -              - Calm Lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar de Calm Lands. Als je genoeg reclame punten behaald hebt, zal er
    automatisch een scene beginnen. Jouw group zal winnen.
    Uiteindelijk verschijnt Tobeli en bemiddeld tussen de 2 partijen.
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 26: De bruid -                  - Calm Lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Als je genoeg punten hebt gescoord voor de bruid, dan spreek je de vader
    terug aan. Een scene neemt het van je over.
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 27: O'Aka's winkel -             - Machalania Lake -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Om deze scene te krijgen, moet je O'Aka's schulden afbetaald hebben, en moet
    je de missie hier in Story Level 3 voltooid hebben.
  
    ... scene ...
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 28: Herinneringen -             - Machalania Woods -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga naar Machalania Woods, en neem het eerste pad naar rechts. Loop dan
    voorbij de bewakers aan de ingang van Bevelle en neem dan het zuidelijke
    pad. Je komt een een meertje. Hier beleefden Yuna & Tidus een romantisch
    moment in FFX.
    Loop tot op de rand van het water en er volgt een
  
    ... scene ...
  
  
    EPISODE COMPLETE!  
  
    SAVE!  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 29: Garik VS Kimarhi -             - Mount Gagazet -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Spreek met Kimahri
  
    ... scene ...
  
    Kimahri zal garik achterna gaan. Volg hem! Neem gerust de teleporter naar
    verderop de berg. Loop dan verder, en je krijgt een
  
    ... scene ...
  
    Garik leert eindelijk iets bij ;-)
  
    ... scene ...
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 30: Yuna's upgrade Break HP Limit -          - Besaid -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Dit is een item dat toelaat om Yuna's HP boven de 9999 te brengen in haar
    speciale dressphere.
    Ga naar Besaid, en loop naar de watervallen. Naast de eerste brug kan je
    omlaag klimmen. Het item ligt hier in een kist.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 31: Yuna's upgrade Break Damage Limit -      - Calm Lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Dit item laat toe om meer dan 9999 schade toe te brengen aan een vijand.
    Ga naar het noorden van de Calm Lands, en ga naar de grot van Yojimbo.
    Als je de reddingsoperatie hier hebt voldaan, kan je in de grot naar de
    Fayth gaan. Hier is een kist. In die kist vind je het item.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 32: Rikku's upgrade Break HP Limit -       - Calm Lands -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Om dit item te kunnen bemachtigen, moet je de Chocobo Ranch hebben
    vrijgespeeld.
    - Stuur 3 Chocobo's van Level 1 naar willekeurige plaatsen in Spira
    - Hierna doe je hetzelfde met 3 Chocobo's van Level 2
    - Daarna hetzelfde met 3 Chocobo's van Level 3
    - Gevolgd door 3 Chocobo's van Level 4
    - En als laatste 3 Chocobo's van Level 5.
    (Je moet in enkele random gevechten verzeild geraakt zijn eer je Chocobo's
    terugkomen. Ook, hoe meer Chocobo's je hebt, hoe groter de kans dat ze niet
    weglopen.)
    Je hebt nu een geheimde kerker vrijgespeeld in de Chocobo Ranch.
   (Later meer)
    Hierin vind je een kist met het item.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 33: Rikku's upgrade Break Damage Limit - - Mushroom Rock Road -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga richting de basis van de Youth League. Net voor de grote lift naar de
    basis kan je een ergens een kist vinden. Het item zit in deze kist.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 34: Paine's upgrade Break HP Limit -     - Mi'hem Highroad -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Huur een Chocobo voor 200 gil. Wandel voorbij het Travel Agency en loop
    over de bruggen. Nu moet je je linkerkant goed in het oog houden. Tussen
    2 pillaren van ruines ligt een Chochobo pluim.
    Zet je Chocobo zo dat je voor de pluim staat. Druk dan op het X-knopje en
    je Chocoho zal naar een richel vliegen. Open de kist hier, en zal daarna
    terug vliegen.
    Je merkt dat de pluim weg is. Maar, ga opdezelfde plaats staan als dernet,
    en druk weer op het X-knopje (Het kan even duren eer dit zal lukken) en
    je Chocobo zal naar een nieuwe richel vliegen. Het item zit in de kist die
    je hier vind.
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 35: Rikku's upgrade Break Damage Limit -   - Thunder Plains -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Ga terug naar de Thunder Plains, en ga naar de plek waar je in de tunnels
    ging om Cid te redden. Er staat hier nu een Al Bhed. Spreek hem aan, en je
    kan in de geheimde kerker. Alleen kan je deze keer niet zomaar doorwandelen.
    Ergens in deze kerker is een kist met het item erin. Baan je een weg naar
    waar je Cid gevonden hebt.
    (Verderop de Walkthrough meer uitleg over deze Dungeon)
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 36: Angra Mainyu -              - Bikanel Desert -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Maak je klaar voor een hels gevecht!
    Of wacht eens even... toch maar niet. Deze baas kan je uren duren eer je
    hem verslagen hebt. Maar ik geef je de snelle manier.
    Daarvoor hebben we eerst wat items nodig.
    We hebben een item nodig dat Cat Nip heet. Dit item brengt 9999 schade toe
    als je personage in geel of rood is. Nu, als je dit combineert met een
    gunner, en je gebruikt Trigger Happy... zie je waar ik heen wil?!
    Dit item kan je maar op 1 manier bemachtigen. En dat gaan we nu doen.
  
    Ga naar Bevelle, en ga in de kerker die de Kinderguardians gevonden hebben.
    Als je voor de Crimson Sphere's ging, dan kan je meteen naar level 20.
    Blijf doorgaan tot je aan Level 40 komt. Onderweg kom je cloisters tegen
    die je terug naar de opervlakte kunnen brengen. Neem deze altijd, en SAVE!
    Vertrouw me maar!
    Uiteindelijk kom je op Level 40. Hier moet je tegen een BAAS vechten, een
    Dark Element. Deze is vrij makkelijk te verslaan. Neem een Dark Knight, en
    geef haar items dat HP doen stijgen. Probeer over de 5000 HP te hebben
    (geen ramp als je dat niet lukt). Gebruik met die warrior de Charon aanval,
    en je hebt de baas in 1 keer verslagen, of hij is bijna dood.
    Zodra de baas dood is, verschijnt er een kist. Hierin zitten tal van items.
    Ook de Cat Nip zit hierbij.
    Eindelijk kunnen we die sterke baas gaan verslaan!
  
    Ga terug naar Bikanel Desert, en zorg dat je Yuna als gunner hebt, met de
    Cat Nip accessoire, en een speed bracer. Als je de speed bracer niet hebt,
    gebruik dan een garment grid dat je speed geeft.
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    ------------
  
    Angra Mainyu: HP = 333444
           HP = 9999
      Twarich: HP = 5440
           MP = 9999
       Zarich: HP = 5440
           MP = 9999
  
    Houd meteen een White Mage klaar, en gebruik ogenblikkelijk SHELL &
    Protect!
    Val dan aan met alles wat je hebt! Ga voor de twee kleinere vijanden eerst!
    Als iemand sterft breng je haar ogenblikkelijk weer tot leven. Zodra Yuna
    in geel komt, gebruik je Happy Trigger op de hoofdbaas. Dit zal je wel
    enkele keren moeten doen. Maar als je het goed doet, is deze baas binnen de
    3 minuten verslagen.
    Normaal is het de bedoeling dat je de twee kleinere vijanden dood, en dood
    houd! Dan gebruik je iemand van je meiden om alle 9999 MP van Angry Maynu
    te stelen. Als die 0 is, kan hij geen magie meer gebruiken. Soms gebruikt
    hij dan Osmose waarmee hij MP van jou steelt, maar dan zorg jij gewoon dat
    je weinig MP hebt. Zolang hij minder dan 5 MP heeft, is hij machteloos.
  
  
    EPISODE COMPLETE!
  
    SAVE!
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
   - Side missie 37: Mascot Dressphere -               - Celsius -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Zodra je je laatste Episode Complete behaald hebt, krijg je autmatisch
    een scene als je weer aan boord komt.
    De meiden zullen hun outfit passen.
    Deze dressphere is bijzonder sterk, geeft je sterke HP, MP, def, atk,... en
    heeft auto ribbon (beschermd tegen ALLE statussen, maar kost je wel 999 AP),
    en het heeft de mogelijkheid om abilities van andere dresspheres te
    gebruiken. Verder heeft het ook automatisch SHELL & PROTECT. Dit alles moet
    je wel aanleren natuurlijk.
    Dus, de voorwaarde voor deze dressphere is een Episode Complete voor alle
    delen in Spira.
  
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
    4.5.2: Missie 14 (Deel 3):                   - Farplane -
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
    Terug in de Farplane, waar je je voor het laatst aan boord van de Celcius
    hebt gestraald.
    De bedoeling van deze puzzel is om de noten na te spelen, om een laatste
    barriere te laten verdwijnen. Dit doe je door op stenen te stappen en noten
    te spelen. Er zijn vanaan het SAVE PUNT 2 stenen die je naar andere stenen
    brengen die de noten spelen. Als je een fout maakt, moet je eerst alle
    andere muziekstenen activeren, en dan alles laten afspelen. Ook moet je
    dan met een bijzonder sterke vijand vechten.
  
    Laat ons beginnen:
    - Neem de steen ten noorden van de SAVE SPHERE.
    - Spring naar de rechter steen. Er zullen nu 3 noten gespeeld worden.
    - Spring vanaf deze steen weer naar rechts. Er zullen nu 2 noten gespeeld
     worden.
    - Ga terug naar de SAVE SPHERE.
    - Neem de steen ten oosten van de SAVE SPHERE.
    - Spring op de hoogste van de 2 stenen die je nu ziet.
    - Spring op de grote steen om 1 noot te spelen.
    - Ga terug naar de SAVE SPHERE.
    - Neem de steen ten noorden van de SAVE SPHERE.
    - Spring nu naar links. Je word naar boven gebracht.
    - Spring op de volgende steen en er wordt 1 noot gespeeld.
    - Spring terug op de steen die je hier naar boven heeft gebracht, en je
     wordt nog hoger gebracht.
    - Spring op de steen waar je een kist op ziet. (open deze natuurlijk) en
     spring vanaf hier naar de steen die hier achter ligt om 2 noten te
     spelen.
    - Spring nu terug op de steen die je helemaal naar boven bracht, en ga
     terug naar de SAVE SPHERE.
    - Neem terug de steen ten noorden van de SAVE SPHERE en spring weer naar
     links.
    - Spring nogmaals naar links naar een lager gelegen steen om de laatste
     noten te spelen.
    - Ga terug naar de SAVE SPHERE.
    - Neem de steen ten oosten van de SAVE SPHERE en spring vanaf hier naar de
     lager gelegen steen. Je komt aan een barriere met een groot teken ervoor
     op de grond. Als je de noten juist speelde, speelt Yuna ze na, en
     verdwijnt de barriere.
     Ga terug naar de SAVE SPHERE en SAVE!!!
  
     Volg het nieuwe pad, en srping via de platformpjes omhoog. Uiteindelijk
     krijg je een heel lange
  
     ... scene ...
  
    Nu aan jou de keuze. Ofwel ga het eerste gevecht aan met de eindbaas, ofwel
    ga je terug naar de SAVE SPHERE om te saven (zodat je niet weer die hele
    scene moet zien als je zou doodgaan in het gevecht) of om side missies te
    gaan doen.
    Ik ga in ieder geval verder met de walkthrough :-)
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Vegnagun Staart: HP = 34200
            MP = 9999
  
    Ik raad je aan om minstens boven level 47 te zijn. Anders kan dit best
    moeilijk worden.
    Hoewel het gecht niet moeilijk is, en Vegnagun hier maar 2 aanvallen
    heeft, raad ik je aan om je HP zo hoog mogelijk te houden. Gebruik
    meteen SHELL & PROTECT. Zorg dat 1 meid klaarstaat om te healen, en de
    andere 2 gebruik je om aan te vallen.
    De methode met de Cat Nip accessoire, of de methode met de Dark Knights
    van het gevecht tegen de Magnus Siters en tegen Anima werkt ook hier
    perfect.
    Tijdens het gevecht zal je stemmen horen van Auron, Jecht en Braska. Ze
    klinken niet echt motiverend, maar dat kan geen kwaad. Negeer het maar
    gewooon.
  
    Na het gevecht raad ik je aan om terug te gaan naar de SAVE SPHERE en te
    SAVEN!!!
  
    Loop het pad af, en je krijgt een korte scene
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Vegnagun Poten: HP = 18220
            MP = 9999
     Rode sphere: HP = 300000
            MP = 9999
    Groene Sphere: HP = 300000
            MP = 9999
    Blauwe Sphere: HP = 300000
            MP = 9999
  
    Je ziet meteen dat het helemaal gekkenwerk zou zijn als je de sphere's
    zou willen uitschakelen. Negeer ze dus gewoon!
    Wat belangrijk is in dit gevecht, is een HP rond de 3000, en goede
    verdediging, en sterkte. Voor bepaalde statussen hoef je je niet echt
    zorgen te maken. Beste kan je hier Dark Knights gebruiken, en natuurlijk
    SHELL & PROTECT.
    De methode met de Cat Nip accessoire zoals het gevecht tegen de Magnus
    Siters en tegen Anima werkt ook hier perfect.
  
    Ga SAVEN, want dit is de laatste kans die je krijgt! De volgende 3 bazen
    moet je immers in 1 keer bechten!
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Vegnagun Romp HP = 33040
           MP = 9999
     Rechter Arm HP = 3000
           MP = 9999
     Linker Arm HP = 3000
           MP = 9999
  
    De bedoeling is om hier eerst de armen uit te schakelen. Deze zorgen
    namelijk voor de bescherming en healing van Vegnagun. Zodra die dood
    zijn, kan hij geen SHELL & PROTECT meer gebruiken.
    Ik raad hiervoor 2 Dark Knights voor. Als je level rond de 50 zit, kan je
    zo makkelijk deze 2 armen in 1 of 2 keer uitschakelen (met Darkness).
    Als de armen weer tot leven komen, doe je hetzelfde. Gebruik natuurlijk
    beschermende magie op jezelf.
    Als de armen dood zijn, ga je voor de romp.
    Natuurlijk werkt ook hier de Cat Nip truc.
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
    
    Vegnagun Hoofd: HP = 38420
            MP = 9999
     Rechter Hoorn: HP = 2500
            MP = 99999
     Linker Hoorn: HP = 2500
            MP = 99999
  
  
    Hiervoor gebruik je identiek dezelfde strategie als bij de romp. Let wel,
    je moet eerst de twee hoorns uitgeschakeld hebben voor je Vegnagun kan
    bevechten.
    Wees hier snel. Als je te lang doet over het gevecht, zal je automatisch
    verliezen. Maar dit is pas na een hele lange tijd. De kans dat je dat
    voorhebt, is bijzonder klein. Zeker als je de vorige vijanden hebt kunnen
    verslaan.
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Shuyin: HP = 23850
         MP = 210
  
    Dit is het laatste gevecht dat je moet voeren. Hierna is het spel (bijna)
    uit. Maar, net zoals een goed eindbaas zou moeten zijn, is deze kerel
    niet zo makkelijk. Hij haalt makkelijk +1500 HP van je meiden als je niet
    sterk genoeg bent, en hij heeft sterke overdrives (die van Tidus uit FFX,
    maar dan wel met een andere naam).
    Gebruik hierom twee Dark Knights, en iemand om te healen. Als iemand
    sterft, moet je die meteen weer tot leven wekken! SHELL & PROTECT zijn
    een must!!! 
    Aanvallen met al wat je in je hebt, en zorg ervoor dat je HP kost wat
    kost hoog blijft.
  
    Na het gevecht volgt er een
  
    ... scene ...
  
    Lenne & Shuyin zijn weer samen.
  
    ... scene ...
  
    Je krijgt de boodschap dat Episode 5 Complete is.
  
    ... scene ...
  
    Yuna wandeld alleen in de Farplane tussen de bloemen. Druk meteen op het
    X-knopje!!! Je zal iemand horen fluiten. Als je FFX kent, dan weet je al
    wie het is dat fluit. :-)
    Duw nogmaals op het X-knopje tot de kleine Fayth weer verschijnt. Hij zal 
    Yuna danken, en vragen of ze hem (Tidus) wil weerzien.
    Kies de eerste optie (to walk together again).
  
    ... scene ...
  
  
  
    ... EINDFILMPJE ...
  
  
    ... CREDITS ...
  
  
    ... EINDFILMPJE ...
  
  
    ... BONUS EINDFILMPJE ... (als je met Maechen sprak in Guadosalam in Story 
                 level 3, op het X-knopje duwde in de Farplane
                 nadat je daar was ingevallen en als je op het
                 X-knopje duwde in de Farplane na het
                 Eindgevecht tegen Shuyin.)
  
  
    ... PERFECT EINDE FILMPJE ... (Als je hetzelfde deed als voor het BONUS
                   EINDFILMPJE. Enkel moet je hiervoor 100%
                   behaald hebben.)
  
  
  
   ------------------------------------------------------------------------------
                 EINDE STORY LEVEL 5
       Je krijgt nu de optie om je spel op te slaan. Doe dit.
            Na de credits kan je een NEW GAME PLUS.
  
  
       PROFICIAT, JE HEBT ZONET FINAL FANTASY X-2 UITGESPEELD.
                Op naar New Game Plus
     (Je kan alle eindfilmpjes die je gezien hebt nu gaan kopen in Luca)
   ------------------------------------------------------------------------------
  
  
  ===============================================================================
  =[**5**]=======================================================================
  ====================== 5: Dresspheres & Garmend Grids =========================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**5A**]          5.1: Dresspheres
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
    5.1.1: Over de dresspheres:
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
    De dresspheres plaats je via het menu op een garment grid. Elke dressphere
    heeft haar eigen mogelijkheden. Deze zullen verderop besproken worden.
    Als je een dressphere bemachtigd hebt, dan wordt deze overgedragen naar
    het NEW GAME PLUS. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken om opnieuw
    al die aanvallen te leren of om op zoek te gaan naar de dresspheres.
    Als je in NEW GAME PLUS toch dezelfde dressphere krijgt, dan heb je er dus
    2 van dezelfde. Het is mogelijk om 2 dezelfde dresspheres op 1 garment grid
    te plaatsen.
  
  
  
    5.1.2: Lijst van drespheres:
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
    Er zijn in totaal 17 dresspheres, waarvan 14 die beschikbaar zijn voor al
    de meiden, en 3 speciale waarvan ieder slecht de haare kan dragen.
  
        
        +---------------+----------------------+-----------------------+
        | Dresspheres: | Beschikbaar voor:  | Story level:     |
     +------+---------------+----------------------+-----------------------+
     |   |        |           |            |
     | 1°: | Gunner    | Yuna - Rikku - Paine |            |
     |   |        |           |            |
     | 2°: | Songstress  | Yuna - Rikku - Paine | Story level 1     |
     |   |        |           |            |
     | 3°: | Gun Mage   | Yuna - Rikku - Paine | Story level 1 - 2   |
     |   |        |           |            |
     | 4°: | Dark Knight  | Yuna - Rikku - Paine | Story level 2 - 3 - 5 |
     |   |        |           |            |
     | 5°: | Samurai    | Yuna - Rikku - Paine | Story level 5     |
     |   |        |           |            |
     | 6°: | Warrior    | Yuna - Rikku - Paine |            |
     |   |        |           |            |
     | 7°: | White Mage  | Yuna - Rikku - Paine | Story level 1     |
     |   |        |           |            |
     | 8°: | Alchemist   | Yuna - Rikku - Paine | Stroy level 2 - 3 - 5 |
     |   |        |           |            |
     | 9°: | Beserker   | Yuna - Rikku - Paine | Story level 3     |
     |   |        |           |            |
     | 10°: | Mascot    | Yuna - Rikku - Paine | Story level 5     |
     |   |        |           |            |
     | 11°: | Thief     | Yuna - Rikku - Paine |            |
     |   |        |           |            |
     | 12°: | Black Mage  | Yuna - Rikku - Paine | Story level 1     |
     |   |        |           |            |
     | 13°: | Lady Luck   | Yuna - Rikku - Paine | Story level 3 - 5   |
     |   |        |           |            |
     | 14°: | Trainer    | Yuna - Rikku - Paine | Story level      |
     |   |        |           |            |
     | 15°: | Floral Fallal | Yuna         | Story level 2     |
     |   |        |           |            |
     | 16°: | Machina Maw  |    Rikku     | Story level 2     |
     |   |        |           |            |
     | 17°: | Full Throttle |        Paine | Story level 1 - 2   |
     +------+---------------+----------------------+-----------------------+
  
  
  
    5.2.3: Hoe te bemachtigen?:
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
     1°: Gunner:
       -------
  
       - Luca:
  
       - Story level 1
        (Missie 1)
        Je begint het spel met deze dressphere. Standaard dressphere voor
        Yuna.
  
  
  
     2°: Songstress:
       -----------
  
       - Luca:
  
       - Story level 1:
        (Missie 1)
        Je krijgt deze zodra je het Leblanc Syndicate verslagen hebt te
        Luca in het begin van Story level 1.
  
  
  
     3°: Gun Mage:
       ---------
  
       - Moonflow:
  
       - Story level 1 
        (Side missie: 3)
        Help Tobeli in de Moonflow. Escorteer een Hypello handelaar naar de
        Moonflow en zorg ervoor dat de bagage niet gestolen wordt door
        bandieten.
  
       - Story level 2
        (Side missie: 15)
        Spreek met Tobeli. Verkoop voor hem enkele tickets. Je moet, als
        je deze dressphere eerder gemist hebt, minstens 6 kaartjes verkopen
        met winst. Anders krijg je de dressphere niet.
  
  
  
     4°: Dark Knight:
       ------------
  
       - Bevelle:
  
       - Story level 2
        (Side missie 20)
        Tijdens Missie 8 kom je aan een groot mechasime. Volg het linkerpad
        en je komt in een gang met een muur in het midden. Benader de muur
        en ze zal verdwijnen.
        Voor je zie je 3 liften. 
        Neem de linkerlift. Ga hier naar het zuiden en spring langs hier
        naar beneden. Je komt terug aan de plaatst waar je die lift omhoog
        nam.
        Neem nu de middelste lift. Je komt op een plek waar je een 
        mechanisme kan activeren. Doe dit. Neem de lift weer naar beneden.
        Neem de rechterlift. Boven aangekomen, neem je de linkerlift weer
        naar beneden.
        Neem nu de middelste lift weer naar boven. Je komt weer op een plek
        waar je een mechanisme kan activeren. Doe dit. Neem de lift weer
        naar beneden.
        Neem de linkerlift weer omhoog. Op deze verdieping zijn er 2
        blokken waar je moet opkruipen om een mechanisme te activeren.
        Zodra je dat gedaan hebt, kan je op de lift die je helemaal in het
        noorden vind.
        Je komt aan bij een nieuw pad, waar je ook een SAVE SPHERE en een
        kist vindt. Volg het pad naar die kist, en je hebt de Dark knight
        dressphere.
  
       - Story level 3
        Als je voor New Yevon koos: Je kan altijd terug naar de Bevelle
                      ondergrondse. Volg de stappen
                      hierboven.
        Als je voor de Youth Legaue koos: Je kan pas terug naar Bevelle als
                         je de hotspot missies van Besaid
                         en Kilika voltooid hebt.
                         Maar! Nog voor je de Djose tempel
                         vrij maakt van fiends!!!
  
       - Story level 5
        Je kan zonder meer terug naar de ondergrondse van Bevelle. Volg de
        stappen hierboven.
  
  
  
     5°: Samurai:
       --------
  
       - Kilika Temple:
  
       - Story level 3
        (Side missie ...)
        Tijdens de missie in Kilika temple waarbij je de fiends moet doden, 
        kom je talrijke kisten tegen in de tempel. De dressphere zit in één
        van die kisten.
  
       - Story level 5
        (side missie ...)
        Als je de kisten niet hebt geopend tijdens deze missie, moet je
        wachten tot story level 5 om weer vrij rond te reizen. Ga dus,
        zodra je weer kan terug naar de Djose temple, en open de
        kisten die je daar vindt. De dressphere zit in één van die
        kisten.
  
  
  
     6°: Warrior:
       --------
  
       - Luca:
  
       - Story level 1:
        (Missie 1)
        Je begint met deze dressphere. Standaard dressphere voor Paine.
  
  
  
     7°: White Mage:
       -----------
  
       - Besaid:
  
       - Story level 1
        (Missie 3)
        Je moet Wakka vinden. Om deze missie te voltooien, moet je, nadat
        je wakka gevonden hebt in de geheime grot, de grot blijven volgen.
        Er volgt een baas gevecht waarna je de dressphere krijgt.
  
  
  
     8°: Alchemist:
       ----------
  
       - Calm Lands:
  
       - Story level 2:
        (Side missie 8)
        Volg alle stappen van side missie 8.
        Zorg ervoor dat je Clasko aan boord hebt van je schip (in story
        level 1 of 2!) en ga daarna naar de Calm lands. helemaal in het
        noord-oosten (waar vroeger de monster arena was in FFX) moet je
        een missie uitvoeren.
  
       - Story level 3:
        (Side missie ...)
        Zelfde als hierboven.
  
       - Story level 5:
        (Side missie ...)
        Zelfde als hierboven.
  
       NOTA: Je moet met Clasko gesproken hebben in Story level 1 en/of 2.
          Anders kan je deze dressphere niet krijgen. Haal hem aan boord
          van je schip om zeker te zijn. Als je de walkthough volgt,
          dan krijg je deze dressphere zondee moeilijkheden, en be je
          zeker dat je de side missies nog kan uitvoeren. Je moet Clasko
          dus op het gepaste moment aan boord nemen.
  
  
  
     9°: Beserker:
       ---------
  
       - Machalania Forest:
  
       - Story level 3:
        (Side missie ...)
        Als je aankomt in het MachalaniaForest loop je langs de SAVE
        SPHERE het kristallen pad op. Blijf volgen en ga op het
        kruispunt naar het noorden.
        Je moet nu die fiends verslaan. Nadien krijg je de dressphere.
  
  
  
     10°: Mascot:
        -------
  
        - Celsius:
  
        - Story level 5:
         Behaal een Episode Complete voor alle gebieden in Spira.
         Praat hierna met Brother in je luchtschip en hij zal je de
         dressphere geven.
  
  
  
     11°: Thief:
       ------
  
       - Luca:
  
       - Story level 1:
        Je begint het spel met deze dressphere. Het is de standaard
        dressphere voor Rikku.
  
  
  
     12°: Black Mage:
       -----------
  
       - Celsius:
  
       - Story level 1
        (Missie 2)
        Nadat je Boris de spin verslagen hebt in de tweede missie die
        plaatsvond op Mount Gagazet moet je Shinra aanspreken op je
        luchtschip. Kies voor de optie om de net bemachtigde sphere te
        bekijken.
        Shinra geeft je nadie deze dressphere.
  
  
  
     13°: Lady Luck:
       ----------
  
       - Luca:
  
       - Story level 3:
        (Side missie ...)
        Win het sphere break toernooi.
  
       - Story level 5:
        (Side missie ...)
        Win het sphere break toernooi. Dit maal moet je naar basemant A
        waar de kleedkamers zijn. Daag Shinra hier uit.
  
  
  
     14°: Trainer:
       --------
  
       - Mount Gagazet:
  
       - Story level 3:
        (Side missie ...)
        Spreek met Kimahri in Story level 1 en 2. In story Level 2
        spreek je 2 keer met hem, en kies dan de 2° optie.
        In stroy level 3 spreek je weer met hem om een side missie te
        starten. Bij het starten van deze missie krijg je de dressphere.
  
  
  
     15° Floral Fallal:
       --------------
  
       - Djose Highroad:
  
       - Story level 2:
        (Side missie 11)
        Als je op zoek gaat naar één van de 3 uniformen om te infiltreren
        moet je naar de Djose Highroad. Hier zal je een sphere vinden op
        de grond. Na het baas gevecht dat daarop volgt heb je deze
        dressphere.
  
  
  
     16°: Machina Maw:
       ------------
  
       - Bikanel Dessert:
  
       - Story level 2:
        (Side missie: 19)
        Je moet, om één van de drie uniformen te bemachtigen voor de
        infiltratie missie naar Bikanel dessert. Kies de oasis als
        bestemming.
        Na het baas gevecht dat volgt is de dressphere voor jou.
  
  
  
     17°: Full Throttle:
       --------------
  
       - Machalania Woods:
  
       - Story level 1:
        (Side missie: 1)
        Zodra je in Machalania woods aankomt, loop je langs de SAVE
        SPHERE het kristallen pad op. Op het einde kom je aan een
        kruispunt.
        Ga hier naar rechts. Je komt op een groot kristallen meer.
        Spreek hier 4 keer met Tromell Guado.
  
       - Story level 2:
        (Side missie: 14)
        Nadat je de muzikanten hebt gevonden kan je kiezen of je terug
        naar het luchtschip gaat, of je hier blijft. Blijf nog even.
        Tromell Guado zal verschijnen. Praat 4 keer met hem.
  
  
  
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**5B**]           5.2: Garment Grids
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
    5.2.1: Over de garment grids:
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
    Op deze plaats je de dresspheres. Elke garment grid heeft zijn eigen
    mgelijkheden. Deze zullen verderop besproken worden.
    Als je een garment grid bemachtigd hebt, dan wordt deze overgedragen naar
    het NEW GAME PLUS. Je hoeft je dus geen zorgen meer te maken om opnieuw
    al die garment grids te bemachtigen.
    Er zijn in totaal 60 garment grids, Je kan ze onmogelijk allemaal
    bemachtigen in 1 keer. Je moet dus het spel minstens 2 keer uitgespeeld
    hebben.
  
    Je merkt ook meteen op dat de abilities in 2 groepjes gedeeld zijn.
    Wel, dit komt omdat de bovenste abiltities je automatisch geschonken
    worden als je het Garment Grid draagt, en da anderen moeten verworven
    worden.
    Maar hoe doe je dit? Wel, hiervoor moet je allesinds tijdens een gevecht 
    wisselen van Dressphere. Stel dat je momenteel in Gunner bent, en naast
    je ligt de Warrior dressphere. Tussen de dresspheres zie je dan een 
    gekleurd bolletje. Als je dan van Gunner naar Warrior gaat, ga je over 
    dat gekleurde bolletje, en verwerf je zo die ability.
    Onthoud dat de mogendheid van die ability weer verdwijnt zodra het gevecht
    voorbij is. Je zal het nadien dus terug zo moeten doen.
  
  
    5.2.2: Lijst van Garmend Grids:
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
        +------------------------------+-------------------------------+
        |    Garment Grid      |     Story level     |
     +------+------------------------------+-------------------------------+
     |   |               |                |
     | 1°: | Bitter Farewell       |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 2°: | Black Tabard         |    Story Level 4      |
     |   |               |                |
     | 3°: | Blood of the Beast      |    Story Level 3      |
     |   |               |                |
     | 4°: | Bum Rush           |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 5°: | Chaos Maelstrom       |    Story Level 3 - 5    |
     |   |               |                |
     | 6°: | Conflagration        |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 7°: | Covenant of Growth      |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 8°: | Covetous           |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 9°: | Disaster in Bloom      |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 10°: | Downtrodder         |    Story Level 2 - 3 - 5  |
     |   |               |                |
     | 11°: | Enigma Plate         |    Story Level 2 - 3 - 5  |
     |   |               |                |
     | 12°: | First Steps         |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 13°: | Flash of Steel        |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 14°: | Font of Power        |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 15°: | Healing Light        |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 16°: | Healing Wind         |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 17°: | Heart of Flame        |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 18°: | Heart Reborn         |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 19°: | Helios Guard         |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 20°: | Higher Power         |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 21°: | Highroad Winds        |    Story Level 2 - 3 - 5  |
     |   |               |                |
     | 22°: | Horn of Plenty        |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 23°: | Hour of Need         |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 24°: | Howling Wind         |    Story Level 3      |
     |   |               |                |
     | 25°: | Ice Queen          |    Story Level 1 - 2    |
     |   |               |                |
     | 26°: | Immortal Soul        |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 27°: | Megido            |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 28°: | Menace of the Deep      |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 29°: | Mercurial Strike       |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 30°: | Mortal Coil         |    Story Level 2 - 3 - 5  |
     |   |               |                |
     | 31°: | Mounted Assault       |    Story Level 2 - 3 - 5  |
     |   |               |                |
     | 32°: | Pride of the Sword      |    Story Level 3      |
     |   |               |                |
     | 33°: | Protection Halo       |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 34°: | Raging Giant         |  Story Level 1 - 2 - 3 - 5 |
     |   |               |                |
     | 35°: | Ray of Hope         |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 36°: | Restless Sleep        |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 37°: | Sacred Beast         |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 38°: | Salvation Promised      |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 39°: | Samurai's Honor       |    Story Level 2 - 3    |
     |   |               |                |
     | 40°: | Scourgebane         |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 41°: | Seething Cauldron      |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 42°: | Selene Guard         |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 43°: | Shining Mirror        |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 44°: | Still of Night        |    Story Level 1      |
     |   |               |                |
     | 45°: | Stonehewn          |    Story Level 2      |
     |   |               |                |
     | 46°: | Strength of One       |    Story Level 2 - 3 - 5  |
     |   |               |                |
     | 47°: | Supreme Light        |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 48°: | Tempered Will        |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 49°: | Tetra Master         |    Story Level 3 - 5    |
     |   |               |                |
     | 50°: | The End           | Story Level 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
     |   |               |                |
     | 51°: | Thunder Spawn        |    Story Level 1 - 2 - 5  |
     |   |               |                |
     | 52°: | Treasure Hunt        |    Story Level 3 - 5    |
     |   |               |                |
     | 53°: | Tricks of the Trade     |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 54°: | Undying Storm        |    Story Level 3      |
     |   |               |                |
     | 55°: | Unerring Path        |    Story Level 1 - 2    |
     |   |               |                |
     | 56°: | Unwavering Guard       |    Story Level 3      |
     |   |               |                |
     | 57°: | Valiant Lustre        |    Story Level 5      |
     |   |               |                |
     | 58°: | Vanguard           | Story Level 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
     |   |               |                |
     | 59°: | White Signet         |    Story Level 3 - 5    |
     |   |               |                |
     | 60°: | Wishbringer         |    Story Level 3      |
     |   |               |                |
     +------+------------------------------+-------------------------------+
  
  
  
  
    5.2.3: Hoe te bemachtigen?:
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
     1°: Bitter Farewell
       ---------------
  
       - Story Level 2:
        Voltooi "Side missie 14: Waar zijn de muzikanten?" en ga nadien
        terug naar het woud, en praat met de Hypello die je hier nu
        vindt.
  
  
  
     2°: Black Tabard
       ------------
  
       - Story Level 4:
        Voltooi "Missie 12".
  
  
  
     3°: Blood of the Beast
       -------------------
  
       - Story Level 3:
        Hiervoor moet je voor New Yevon gekozen hebben. Ga meteen naar
        Bevelle voor je "Missie 9" en/of "Misise 10" tracht.
        Je ontmoet er dan Pacce en zijn volgelingen. Spreek met hem
        en kies de optie: Go for it. Voila... 
  
  
  
     4°: Bum Rush
       --------
  
       - Story Level 2:
        Deze krijg je op de Celsius zodra je de 3 vermommingen gevonden
        hebt.
  
  
  
     5°: Chaos Maelstrom
       ----------------
  
       - Story Level 3 - 5:
        Zoek 13 aapjes in het woud van Kilika, en ga nadien naar de
        dokken in Kilika. Praat met de vrouw die je hier in de zuid
        oostelijke hoek vind.
  
  
  
     6°: Conflagration
       -------------
  
       - Story Level 5:
        Hiervoor zijn enkele voorwaarden te volbregen:
        * Ontmoet Lian en Ayde in de Calm Lands in Story Level 2
        * Ontmoet Lian en Ayde in de Thunder Plains in Story Level 3
        * Bekijk nadien de Commsphere van waarnaar je Lian en Ayde hebt 
         gestuurd toen je ze ontmoette in de Thunder Plains in Story
         Level 3.
        * Behaal Episode Complete voor Mt Gagazet.
        * Ga terug naar het standbeeld van Kimahri en praat er met Lian
         en Ayde.
  
  
  
     7°: Covenant of Growth
       ------------------
  
       - Story Level 5:
        Versla de laatse Cactuar (Frailea) in "Side missie 15: Cactuars
        zoeken (Deel 2)"
        Let op: Je hoeft alleen deze éne Cactuar te verslaan. Bovendien
        hoef je het nog niet op te nemen tegen Angra Mainu.
  
  
  
     8°: Covetous
       --------
  
       - Story Level 2:
        Voltooi "Side missie 10: I'm on tv!".
  
  
  
     9°: Disaster in Bloom
       -----------------
  
       - Story Level 5:
        Hiervoor zijn enkele voorwaarden:
        * Behaal 400 PR punten voor het Open Air in de Calm Lands.
        * Behaal Episode Complete in de Calm Lands.
        * Ga terug naar één van de atracties en spreek de persoon daar aan.
         Kies de optie: Trade in credits.
        * Je kan nu de Garment Grid kopen voor 200.000 credits, wat dus
         gelijk staat met 2.000.000 gil!
  
  
  
     10°: Downtrodder
       -----------
  
       - Story Level 2 - 3 - 5:
        In de Geheime Kerker van Bevelle kom je een deel tegen dat
        "Bevelle - Labyrinth" heet. In dit scherm moet je aan het kruispunt
        naar rechts, en spring dan over het gat. De Garment Grid zit in de
        kist die je daar vindt.
  
  
  
     11°: Enigma Plate
       ------------
  
       - Story Level 2 - 3 - 5:
        Behaal meer dan 500 punten in de Gunners Gauntlet in Besaid.
        ("Shooting Minispel")
  
  
  
     12°: First Steps
       -----------
  
       - Story Level 1:
        Deze heb je als standaard aan het begin van het spel.
  
  
  
     13°: Flash of Steel
       --------------
  
       - Story Level 5:
        Hiervoor zijn enkele voorwaarden.
        * Behaal 400 PR punten voor het Argent in de Calm Lands.
        * Behaal Episode Complete in de Calm Lands.
        * Ga terug naar één van de atracties en spreek de persoon daar
         aan. Kies de optie: Trade in credits.
        * Je kan nu de Garment Grid kopen voor 200.000 credits, wat
         dus gelijk staat met 2.000.000 gil!
  
  
  
     14°: Font of Power
       -------------
  
       - Story Level 5:
        Votooi de geheime kerker in de Hi'Hem Highroad. Om deze te
        bemachtigen moet je een Chocobo level 5 naar de Mi'Hem Highroad
        sturen, en hopen dat Clasko je vertelt dat het beestje er iets
        gevonden heeft.
  
  
  
     15°: Healing Light
       -------------
  
       - Story Level 2:
        Voltooi "Missie 7".
  
  
  
     16°: Healing Wind
       ------------
  
       - Story Level 1:
        Voltooi "Side missie 10: Ballonen verkoop".
  
  
  
     17°: Heart of Flame
       --------------
       
       - Story Level 1:
        Voltooi "Side missie 7: Crimson Report 9 sphere" en zorg dat je
        het haalt tot in het kamp van de Youth League.
  
  
  
     18°: Heart Reborn
       ------------
  
       - Story Level 1:
        Tijdens "Missie 4" krijg je een stem te horen. Je zal enkele opties
        krijgen om te antwoorden. Kies de optie "Is that you Isaaru?"
        wanneer de vraag "What is the meaning of life?" gesteld wordt.
  
  
  
     19°: Helios Guard
       ------------
  
       - Story Level 1:
        Tijdens "Side missie 3: Gun Mage dressphere" mag je geen enkele
        bagage verliezen.
  
  
  
     20°: Higher Power
       ------------
  
       - Story Level 5:
        Deze is verborgen in een kist in de Chocobo Dungeon.
  
  
  
     21°: Highroad Winds
       --------------
  
       - Story Level 2 - 3 - 5:
        Voltooi "Side missie 8: Alchemist dressphere" in Story Level 2.
        (Kan ook in andere Story Levels, maar 2 is het beste om dat je
        deze dressphere zeer zeker nodig hebt.)
  
  
  
     22°: Horn of Plenty
       --------------
  
       - Story Level 5:
        Stuur een Chocobo van Level 5 naar Bikanel Desert. Het maakt niet
        uit of ie weg loopt of niet.
        Nu kan je in Bikanel Desert ook in het Central Expanse gaan graven.
        Een bonus item is de "Desert Key". Hiermee open je de kist in het
        kamp en krijg je deze Garment Grid.
  
  
  
     23°: Hour of Need
       ------------
  
       - Story Level 2:
        Voltooi "Side missie 19: Uniform 3".
  
  
  
     24°: Howling Wind
       ------------
  
       - Story Level 3:
        Voltooi "Side missie 14: Waar zijn de muzikanten?" in Story Level 2
        en zoek niet 3, maar 5 muzikanten.
        Nadien ga je terug naar de bron, en praat je met de kleintjes. Ze
        zullen iets tevoorschijn halen. Onderzoek het en je hebt de Garment
        Grid.
  
  
  
     25°: Ice Queen
       ---------
  
       - Story Level 1 - 2:
        Voltooi "Side missie 2: O'Aka" in Story Level 1.
        (Kan ook gedaan worden in Story Level 2, maar aangezien je O'Aka
        al vroeger nodig hebt...)
  
  
  
     26°: Immortal Soul
       -------------
  
       - Story Level 5:
        Versla Anima tijdens "Missie 14: Deel 2".
  
  
  
     27°: Megido
       ------
  
       - Story Level 5:
        Ga naar de Farplane door alle 5 de routes te kiezen vanuit je
        schip. Spreek Brother aan en ga ze één voor 1 af. Warp dan weer
        naar het schip en neem de volgende...
  
  
  
     28°: Menace of the Deep
       ------------------
  
       - Story Level 1
        Zorg dat je tijdens "Missie 5" naar de tempel geraakt zonder dat je
        tegen de soldaten hebt moeten vechten. Daarvoor moet je dus elke
        keer het juiste paswoord geven.
  
  
  
     29°: Mercurial Strike
       ----------------
  
       - Story Level 5:
        Voltooi "Side missie 36: Angra Mainyu".
  
  
  
     30°: Mortal Coil
       -----------
  
       - Story Level 2 - 3 - 5:
        Haal een score van 1150 of meer bij de Gunners Gauntlet (Shooting
        Minispel).
  
  
   
     31°: Mounted Assault
       ---------------
  
       - Story Level 2 - 3 - 5:
        Stuur enkele Chochobo's van het BOLD type naar een willekeurige
        plaats. Hun HEART mag geen 100% zijn.
  
  
  
     32°: Pride of the Sword
       ------------------
  
       - Story Level 3:
        Voltooi "Side missie 4: Beserker dressphere".
  
  
  
     33°: Protection Halo
       ---------------
  
       - Story Level 1:
        Versla de baas in "Missie 3".
  
  
  
     34°: Raging Giant
       ------------
  
       - Story Level 1 - 2 - 3 - 5:
        Voltooi "Side missie 6: Besaid's geheime kerker" in Story Level 5.
        (Je kan dit vroeger doen, maar dan kost het je letterlijk
        miljoenen gil.)
  
   
  
     35°: Ray of Hope
       -----------
  
       - Story Level 5:
        Behaal 2 Episodes Complete voor Machalania. Dit doe je door
        "Side missie 27: O'Aka's winkel" en "Side missie 28: Herinneringen"
        te volbrengen.
  
  
  
     36°: Restless Sleep
       --------------
  
       - Story Level 1:
        Nadat je toegang hebt gekregen tot het kamp van de Youth League,
        moet je in hun kamp naar de klif gaan. Daar is er een pad dat een
        beetje naar beneden leidt. Volg dit en open de kist.
  
  
  
     37°: Sacred Beast
       ------------
  
       - Story Level 5:
        Behaal een Episode Complete voor Mt Gagazet en zie de scene
        tussen Kimahri en Garik.
        ("Side missie 29: Garik VS Kimahri")
  
  
  
     38°: Salvation Promised
       ------------------
  
       - Story Level 5:
        Nadat je Cid hebt gered in "Side missie 19: Fiend problems" moet
        je terug in deze kerker. De Garment Grid vind je hier in een
        kist.
  
  
  
     39°: Samurai's Honor
       ---------------
  
       - Story Level 2 - 3:
        Hier zijn enkele voorwaarden voor:
        * Kalibreer 5 torens in de Thunder Plains zonder maar ook 1 fout
         te maken.
        * Probeer alle 10 de torens ten minste 1 keer te kalibreren.
        * Praat nu met de Al Bhed in het rustoord in de Thunder Plains.
  
  
  
     40°: Scourgebane
       -----------
  
       - Story Level :
        Behaal Episode Complete in Bevelle. 
        ("Side missie 10: Episode Complete?")
  
  
  
     41°: Seething Cauldron
       -----------------
  
       - Story Level 2:
        Voltooi "Side missie 15: Ticket verkoop" en haal er winst uit.
  
  
  
     42°: Selene Guard
       ------------
  
       - Story Level 2:
        Tijdens "Side missie 7: Chocobo Jacht" moet je Calli redden voor
        de tijd op is. Ren dus zo snel mogelijk naar haar toe, en versla
        als de bliksem die baas.
  
  
  
     43°: Shining Mirror
       --------------
  
       - Story Level 2:
        Hiervoor moet je New Yevon gekozen hebben.
        Ga naar de Mushroom Rock road, en vecht je een weg tot je tegen
        Elma moet vechten.
  
  
  
     44°: Still of Night
       --------------
  
       - Story Level 1:
        Voltooi "Side missie 14: Opgravingen (deel2)".
  
  
  
     45°: Stonehewn
       ---------
  
       - Story Level 2
        Voltooi "Side missie 17: Uniform 1".
  
  
     46°: Strength of One
       ---------------
  
       - Story Level 2 - 3 - 5:
        Stuur enkele Chocobos met HEART 30 naar Kilika.
  
  
     47°: Supreme Light
       -------------
  
       - Story Level 5:
        Hiervoor zijn enkele voorwaarden:
        * Bemachtig alle 10 crimson spheres.
        * Open de Den of Woe in de Mushroom Rock Road
        * Versla alle bazen
  
  
  
     48°: Tempered Will
       -------------
  
       - Story Level 5:
        Hiervoor zijn enkele voorwaarden:
        * Stop Garik in Story Level 3 "Side missie 6: Garik"
        * Ontmoet Lian en Ayde in de Calm Lands in Story Level 2
        * Ontmoet Lian en Ayde in de Thunder Plains in Story Level 3
        * Behaal Episode Complete voor Guadosalam.
        * Praat nadien met Tromell. Je kan nu de gesloten deur in het
         Westen in.
  
  
  
     49°: Tetra Master
       ------------
  
       - Story Level 3 - 5:
        Voltooi "Side missie 8: Reddingsoperatie" en zorg dat je al de
        mensen gered hebt.
  
  
  
     50°: The End
       -------
  
       - Story Level 1 - 2 - 3 - 4 - 5 :
        Oversoul elk monster waarbij dit mogelijk is, en praat dan met
        Shinra. Open Shinra's Bestairy en voila...
  
  
  
     51°: Thunder Spawn
       -------------
  
       - Story Level 1 - 2:
        Deze vind je in een kist in de dokken van Luca. Ga hiervoor naar
        het verste dok, en loop tot op het einde. Je zal de kist zien
        achter enkele hooggestapelde kisten. Zoek aan de linkerkant de
        opening om erachter te geraken.
  
       - Story Level 5:
        Je vindt hem op hetzelfde dock, alleen op een andere plaats die
        buiten jouw gezichtsveld ligt. Zoeken maar!
  
  
  
     52°: Treasure Hunt
       -------------
  
       - Story Level 3 - 5:
        Hiervoor moet je goed zijn in Sphere Break.
        Daag Shinra uit,e n maak een combo met een "Border Coin" en een
        coin met een "rare item". Dan win je misschien wel deze Garment
        Grid.
  
  
  
     53°: Tricks of the Trade
       -------------------
  
       - Story Level 5:
        Behaal Episode Complete voor Kilika.
  
  
  
     54°: Undying Storm
       -------------
  
       - Story Level 3:
        Voltooi "Side missie 9: Op hol geslagen machina?".
  
  
  
     55°: Unerring Path
       -------------
  
       - Story Level 1 - 2:
        Deze krijg je wanneer je de Special Dresspheres vindt.
  
  
  
     56°: Unwavering Guard
       ----------------
  
       - Story Level 3:
        Voltooi "missie 11".
  
  
  
     57°: Valiant Lustre
       --------------
  
       - Story Level 5:
        Versla de baas in "Side missie 19: Fiend problems".
  
  
  
     58°: Vanguard
       --------
  
       - Story Level 1 - 2 - 3 - 4 - 5:
        Bestudeer de "Tutorial" over Garment Grids bij Shinra op je schip.
  
  
  
     59°: White Signet
       ------------
  
       - Story Level 3 - 5:
        Hier komt Sphere Break bij kijken.
        Daag de dame met haar hond uit en maak een combo met een coin met
        een item or rare item.
  
  
  
     60°: Wishbringer
       -----------
  
       - Story Level 3:
        Voltooi "Side missie 6: Garik".
  
  
  
  
    5.2.4: Abilities van de Garmend Grids:
    -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
       Je merkt meteen op dat de abilities in 2 groepjes gedeeld zijn.
       Wel, dit komt omdat de bovenste abiltities je automatisch
       geschonken worden als je het Garment Grid draagt, en da anderen
       moeten verworven worden.
       Maar hoe doe je dit? Wel, hiervoor moet je allesinds tijdens
       een gevecht wisselen van Dressphere. Stel dat je momenteel in
       Gunner bent, en naast je ligt de Warrior dressphere. Tussen de
       dresspheres zie je dan een gekleurd bolletje. Als je dan van
       Gunner naar Warrior gaat, ga je over dat gekleurde bolletje, en
       verwerf je zo die ability.
       Onthoud dat de mogendheid van die ability weer verdwijnt zodra
       het gevecht voorbij is. Je zal het nadien dus terug zo moeten
       doen.
  
  
        +------------------------------+-------------------------------+
        |    Garment Grid      |     Abilities      |
     +------+------------------------------+-------------------------------+
     |   |               |                |
     | 1°: | Bitter Farewell       |  - Death/Doom        |
     |   |               |  - Deathproof/Doomproof   |
     |   |               |  - Deathtouch/Doomtouch   |
     |   |               |                |
     | 2°: | Black Tabard         |  - Use Black Magic Abilities |
     |   |               |  - MAG+15, MAG+15, MAG+15,  |
     |   |               |   MAG+15,          |
     |   |               |   Blk Magic wait down    |
     |   |               |                |
     | 3°: | Blood of the Beast      |  - Use Instinct abilities  |
     |   |               |  - STR+15, STR+15, STR+15,  |
     |   |               |   STR+15,          |
     |   |               |   Instinct wait down    |
     |   |               |                |
     | 4°: | Bum Rush           |  - STR+10, MAG+10      |
     |   |               |  - STR+10, STR+10, MAG+10,  &
     |   |               |   MAG+10          |
     |   |               |                |
     | 5°: | Chaos Maelstrom       |  - Use Arcana abilities   |
     |   |               |  - MAG+15, MAG+15, MAG+15,  |
     |   |               |   MAG+15,          |
     |   |               |   Arcana wait down     |
     |   |               |                |
     | 6°: | Conflagration        |  - Use Black Magic abilities |
     |   |               |  - Flare           |
     |   |               |                |
     | 7°: | Covenant of Growth      |  - no equip effects     |
     |   |               |  - Double AP, Double EXP   |
     |   |               |                |
     | 8°: | Covetous           |  - no equip effects     |
     |   |               |  - Osmose, Drain       |
     |   |               |                |
     | 9°: | Disaster in Bloom      |  - no equip effects     |
     |   |               |  - Sleeptouch, Silencetouch, |
     |   |               |   Darktouch, Poisontouch,  |
     |   |               |   Stonetouch        |
     |   |               |                |
     | 10°: | Downtrodder         |  - Gravity Eater       |
     |   |               |  - Gravitystrike, Demi,   |
     |   |               |   Double HP         |
     |   |               |                |
     | 11°: | Enigma Plate         |  - MDEF+10          |
     |   |               |  - MDEF+15, MDEF+15, MDEF+15,|
     |   |               |   MDEF+15          |
     |   |               |                |
     | 12°: | First Steps         |  - N/A            |
     |   |               |                |
     | 13°: | Flash of Steel        |  - STR+20, MAG+20      |
     |   |               |  - STR+20, STR+20, MAG+20,  |
     |   |               |   MAG+20          |
     |   |               |                |
     | 14°: | Font of Power        |  - Half MP Cost       |
     |   |               |  - MAG+15, MAG+15, MAG+15,  |
     |   |               |   MAG+15, one MP cost    |
     |   |               |                |
     | 15°: | Healing Light        |  - Cure           |
     |   |               |  - Cura, Curaga, Life,    |
     |   |               |   Full-Cure         |
     |   |               |                |
     | 16°: | Healing Wind         |  - Cure           |
     |   |               |  - Cura, Curaga, Life,    |
     |   |               |   Full-Life         |
     |   |               |                |
     | 17°: | Heart of Flame        |  - Fire Eater, Fire     |
     |   |               |  - Fira, Firaga, Firestrike |
     |   |               |                |
     | 18°: | Heart Reborn         |  - Life, Cure        |
     |   |               |  - Cura, Curaga       |
     |   |               |                |
     | 19°: | Helios Guard         |  - SOS Protect, Protect   |
     |   |               |  - Auto-Protect       |
     |   |               |                |
     | 20°: | Higher Power         |  - Break HP Limit      |
     |   |               |  - Break Damage Limit    |
     |   |               |                |
     | 21°: | Highroad Winds        |  - First Strike       |
     |   |               |  - Slow/Stopproof, Haste,  |
     |   |               |   SOS Haste         |
     |   |               |                |
     | 22°: | Horn of Plenty        |  - Nab Gil          |
     |   |               |  - Gillionaire        |
     |   |               |                |
     | 23°: | Hour of Need         |  - DEF+10, MDEF+10      |
     |   |               |  - DEF+10, DEF+10, MDEF+10, |
     |   |               |   MDEF+10          |
     |   |               |                |
     | 24°: | Howling Wind         |  - AGL+5           |
     |   |               |  - AGL+5, AGL+5, AGL+5,   |
     |   |               |   AGL+5           |
     |   |               |                |
     | 25°: | Ice Queen          |  - Ice Eater, Blizzard    |
     |   |               |  - Blizzara, Blizzaga,    |
     |   |               |   Icestrike         |
     |   |               |                |
     | 26°: | Immortal Soul        |  - Cure, Life        |
     |   |               |  - Cura, Curaga, Full-Life  |
     |   |               |                |
     | 27°: | Megido            |  - Use Black Magic abilities |
     |   |               |  - Flare, Ultima       |
     |   |               |                |
     | 28°: | Menace of the Deep      |  - Water Eater, Water    |
     |   |               |  - Watera, Waterga,     |
     |   |               |   Waterstrike        |
     |   |               |                |
     | 29°: | Mercurial Strike       |  - no equip effects     |
     |   |               |  - Swordplay/Bushido/    |
     |   |               |   Instinct wait down    |
     |   |               |                |
     | 30°: | Mortal Coil         |  - Itchproof         |
     |   |               |  - Curse/Stoneproof,     |
     |   |               |   Stonetouch, Break     |
     |   |               |                |
     | 31°: | Mounted Assault       |  - First Strike       |
     |   |               |  - Slow/Stopproof, Hastega, |
     |   |               |   Auto-Haste        |
     |   |               |                |
     | 32°: | Pride of the Sword      |  - Use Swordplay abilities  |
     |   |               |  - STR+15, STR+15, STR+15,  |
     |   |               |   STR+15,          |
     |   |               |   Swordplay wait down    |
     |   |               |                |
     | 33°: | Protection Halo       |  - DEF+5, MDEF+5       |
     |   |               |  - DEF+5, DEF+5, MDEF+5,   |
     |   |               |   MDEF+5          |
     |   |               |                |
     | 34°: | Raging Giant         |  - Confuse          |
     |   |               |  - Confuse/Berserkproof,   |
     |   |               |   Confuse/Berserktouch   |
     |   |               |                |
     | 35°: | Ray of Hope         |  - LUCK+30          |
     |   |               |  - LUCK+30, LUCK+30, LUCK+30,|
     |   |               |   LUCK+30          |
     |   |               |                |
     | 36°: | Restless Sleep        |  - Sleep, Bio        |
     |   |               |  - Sleep/Poisonproof,    |
     |   |               |   Sleep/Poisontouch     |
     |   |               |                |
     | 37°: | Sacred Beast         |  - Holy Eater        |
     |   |               |  - Holystrike, Holy     |
     |   |               |                |
     | 38°: | Salvation Promised      |  - Use White Magic abilities |
     |   |               |  - Auto-Life         |
     |   |               |                |
     | 39°: | Samurai's Honor       |  - Use Bushido abilities   |
     |   |               |  - STR+15, STR+15, STR+15,  |
     |   |               |   STR+15, Bushido wait down |
     |   |               |                |
     | 40°: | Scourgebane         |  - no equip effects     |
     |   |               |  - SLP/PSN/SIL/DRK/COF/BER/ |
     |   |               |   CUR/ITC-proof       |
     |   |               |                |
     | 41°: | Seething Cauldron      |  - MAG+10          |
     |   |               |  - MAG+15, MAG+15, MAG+15,  |
     |   |               |   MAG+15          |
     |   |               |                |
     | 42°: | Selene Guard         |  - SOS Shell, Shell     |
     |   |               |  - Auto-Shell        |
     |   |               |                |
     | 43°: | Shining Mirror        |  - Piercing Magic, Reflect  |
     |   |               |  - Auto-Reflect       |
     |   |               |                |
     | 44°: | Still of Night        |  - Silence, Blind      |
     |   |               |  - Silence/Darkproof,    |
     |   |               |   Silence/Darktouch     |
     |   |               |                |
     | 45°: | Stonehewn          |  - DEF+10          |
     |   |               |  - DEF+15, DEF+15, DEF+15,  |
     |   |               |   DEF+15          |
     |   |               |                |
     | 46°: | Strength of One       |  - STR+10          |
     |   |               |  - STR+15, STR+15, STR+15,  |
     |   |               |   STR+15          |
     |   |               |                |
     | 47°: | Supreme Light        |  - Use White Magic abilities |
     |   |               |  - Auto-Life, Holy      |
     |   |               |                |
     | 48°: | Tempered Will        |  - no equip effects     |
     |   |               |  - Double HP, Double MP   |
     |   |               |                |
     | 49°: | Tetra Master         |  - Tetrastrike        |
     |   |               |  - Fire/Ice/Lightining/Water |
     |   |               |   Eater           |
     |   |               |                |
     | 50°: | The End           |  - Break HP Limit      |
     |   |               |  - Break Damage Limit, Finale|
     |   |               |                |
     | 51°: | Thunder Spawn        |  - Lightning Eater, Thunder |
     |   |               |  - Thundara, Thundaga,    |
     |   |               |   Lightningstrike      |
     |   |               |                |
     | 52°: | Treasure Hunt        |  - Mug            |
     |   |               |  - Double Items       |
     |   |               |                |
     | 53°: | Tricks of the Trade     |  - no equip effects     |
     |   |               |  - Black Magic/White Magic/ |
     |   |               |   Arcana wait down     |
     |   |               |                |
     | 54°: | Undying Storm        |  - STR+15, MAG+15      |
     |   |               |  - STR+15, STR+15, MAG+15,  |
     |   |               |   MAG+15          |
     |   |               |                |
     | 55°: | Unerring Path        |  - N/A            |
     |   |               |                |
     | 56°: | Unwavering Guard       |  - DEF+15, MDEF+15      |
     |   |               |  - DEF+15, DEF+15, MDEF+15, |
     |   |               |   MDEF+15          |
     |   |               |                |
     | 57°: | Valiant Lustre        |  - DEF+20, MDEF+2      |
     |   |               |  - DEF+20, DEF+20, MDEF+20, |
     |   |               |   MDEF+20          |
     |   |               |                |
     | 58°: | Vanguard           |  - STR+5, MAG+5       |
     |   |               |  - STR+5, STR+5, MAG+5    |
     |   |               |   MAG+5           |
     |   |               |                |
     | 59°: | White Signet         |  - Use White Magic abilities |
     |   |               |  - MAG+15, MAG+15, MAG+15,  |
     |   |               |   MAG+15,          |
     |   |               |   White Magic wait down   |
     |   |               |                |
     | 60°: | Wishbringer         |  - HP Stroll, Regen     |
     |   |               |  - Auto-Regen        |
     |   |               |                |
     +------+------------------------------+-------------------------------+
  
  
  
  
  
  
  
  ===============================================================================
  =[**6**]=======================================================================
  ========================== 6: Treasure spheres ================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**6A**]         6.1: Crimson spheres
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
   1°: Crimson Report 1:
     -----------------
  
       - Stroy level 3
       - Bevelle: 
        De plek waar je Bahamut bevocht in Bevelle
  
  
  
   2°: Crimson Report 2:
     -----------------
  
       - Story level 3
       - Djose temple:
        Wanneer je in de farplane gevallen bent nadat je met Ixion hebt
        gevochten, krijg je deze van Gippal en Nooj.
  
  
  
   3°: Crimson Report 3:
     -----------------
  
       - Story level 3
       - Djose temple:
        Wanneer je in de farplane gevallen bent nadat je met Ixion hebt
        gevochten, krijg je deze van Gippal en Nooj.
  
  
  
   4°: Crimson Report 4:
     -----------------
  
       - Story level 5
       - Guadosalam:
        In het huis van het Leblanc Syndicate. Kruip via kisten op een
        hoger gelegen richel. Volg deze top op het einde en open de kist.
  
  
  
   5°: Crimson Report 5:
     -----------------
  
       - Story level 4
       - Thunder Plains - Celsius:
        Na het concert van Yuna, praat je met Leblanc in de engine room
        van de Celsius.
  
  
  
   6°: Crimson Report 6:
     -----------------
  
       - Story level 5
       - Bevelle:
        In de eerste verdieping van de geheime kerker ondekt door de
        Kinderguardians.
  
  
  
   7°: Crimson report 7:
     -----------------
  
       - Story level 2
       - Mushroom Rock Road:
        In de grot waar je de geheime deur hebt met het standbeeld erop.
        Je krijgt hem van Nooj.
  
  
  
   8°: Crimson report 8:
     -----------------
  
       - Story level 5
       - Bevelle:
        In de 20ste verdieping van de geheime kerker ondekt door de
        Kinderguardians.
  
  
  
   9°: Crimson report 9:
     -----------------
  
       - Story level 1
       - Mushroom Rock Road
        In de grot waar je de geheime deur hebt met het standbeeld erop.
        Je steelt hem van Ormi en Logos tijdens een side missie.
  
  
  
   10°: Crimson report 10:
      ------------------
  
       - Story level 2
       - Guadosalam:
        In het huis van het Leblanc Syndicate. (tijdens de infiltratie
        missie) Hij ligt in Logos z'n kamer.
  
  
  
  
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**6B**]        6.2: Andere spheres
  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
    1°: New beginnings sphere:
      ----------------------
  
       - Story level 1
       - Celsius:
        Je begint met deze sphere in de sphere list van Shinra.
  
  
  
    2°: Gagazet sphere:
      ---------------
  
       - Story level 1
       - Mount Gagazet:
        Je krijgt deze sphere als je de spin (BAAS) dood tijdens missie 2.
  
  
  
    3°: Sphere fragment:
      ----------------
  
       - Story level 1
       - Zandarkand ruins:
        Je krijgt deze als je missie 4 voltooid.
  
  
  
    4°: Awsome sphere:
      --------------
  
       - Story level 1
       - Kilika:
        Je krijgt deze sphere als je missie 5 voltooid. Deze sphere kan je
        jammer genoeg niet houden. Bekijk hem dus zodra je hem hebt.
  
  
  
    5°: Leblanc sphere:
      ---------------
  
       - Story level 2
       - Celsius:
        Nadat je de Awsome sphere bent gaan geven aan de Youth Leageu of
        New Yevon, vindt je deze sphere in de Engine room van je 
        luchtschip.
  
  
  
    6°: Besaid sphere:
      --------------
  
       - Story level 1
       - Besaid:
        Deze krijg je zodra je wakka hebt gevonden in een side missie.
  
  
  
    7° Reassembled sphere:
     -------------------
  
       - Story level 2
       - Guadosalam:
        Je krijgt deze sphere nadat je missie 7 hebt voltooid.
  
  
  
    8°: Logos's sphere:
      ---------------
  
       - Story level 3
       - Guadosalam:
        Je vindt deze sphere in Logos z'n kamer.
  
  
  
    9°: Ormi's sphere:
      --------------
  
       - Story level 3
       - Guadosalam:
        Je vindt deze in Logos z'n kamer.
  
  
  
    10°: Gaol sphere:
      ------------
  
       - Story level 3
       - Guadosalam:
        Nadat je de Logos's sphere en de Ormi's sphere hebt ga je langs de
        rechterkant van de gang naar beneden. Je vindt daar de sphere.
  
  
  
    11°: Nooj's sphere:
      --------------
  
       - Story level 5
       - Mushroom Rock Road:
        Zodra je een episode complete hebt behaald voor de Mushroom Rock
        Road moet je naar de youth League Headquarters. Spreek met Lucil
        en zij zal je de sphere geven.
  
  
  
    12°: Gippal's sphere:
      ----------------
  
       - Story level 5
       - Mi'hem Highroad:
        Voltooi de missie waar je Rin moet helpen zoeken naar tips om het
        mysterie van de op hol geslagen machina op te lossen.
  
  
  
    13°: Baralai's sphere:
      -----------------
  
       - Story level 5
       - Guadosalam:
        Zodra je een episode complete hebt moet je naar Guadosalam.
        Spreek Tromell Guado aan en hij geeft je toegang tot een nieuwe
        kamer. Hier vindt je de sphere in een kist.
  
  
  
    14°: War buddy sphere:
      -----------------
  
       - Story level 5
       - Besaid:
        Behaal een episode complete voor besaid, en je krijgt deze van
        Beclem.
  
  
  
    15°: Paine's sphere:
      ---------------
  
       - Story level 5
       - Farplane:
        Je kan deze sphere krijgen van Gippal net voor je het laatste
        gevecht aangaat. (met Vegnagun)
  
  
  
  ===============================================================================
  =[**7**]=======================================================================
  ============================ 7: Baas strategiën ===============================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  
   Dit zijn de baas strategiëen pet Story level. De bazen staan in dezelfde
   volgorde als je ze tegenkomt in de walkthrough.
  
   Heb jij een betere strategie? Mail me dan, en dan zet ik je strategie erbij,
   en vermeld je naam bij de strategie en bij de credits!
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**7A**]################### 4.1: Story Level 1 ###############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Leblanc: HP = 120
         MP = 320
      Logos: HP = 130
         MP = 10
      Ormi: HP = 100
         MP = 25
  
    Dit is je eerste echte baas gevecht. Maar het is niet zo moelijk.
    Ga eerst voor Ormi, hij heeft de laagste HP, maar wel de sterkste aanval.
    Schakel hem uit met gewone aanvallen. Gebruik de Dance aanval van de
    Singer Dressphere. Zo zal het Leblanc Syndicate verblind zijn, en
    de meeste aanvallen missen.
    Zodra Ormi is neegehaald, ga je voor Logos, en als laatst schakel je
    Leblanc uit.
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Spider: HP = 804
         MP = 0
  
    Er komt weinig strategie aan te pas. Geruik die dark dance om de spin te
    verblinden en val aan met normale aanvallen. Gebruik potions om je
    gezondheid weer aan te vullen.
    Als de spin "oversouled" is, dan is deze veel sterker, en heeft ze een
    aanval die je personages doet stoppen met bewegen. Hierdoor kan de spin
    een aantal keren ongestraft aanvallen. Na een tijdje vervalt deze status.
    Zodra je deze baas verslagen hebt is de missie gedaan.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Flame Dragon: HP = 980
           MP = 84
  
    Zorg dat iemand de Black Mage Dressphere aanheeft. Deze kreeg je normaal
    gezien van Shinra als je Crimson Report 1 bekeken hebt in je luchtschip.
    Deed je dat nog niet, doe het dan voor je naar hier komt! Probeer ook 
    zoveel mogelijk van de meiden een accessoire te geven die je beschermt
    tegen vuur.
    Gebruik met de Black Mage steeds weer de Blizzard aanval. Deze is het
    sterkst. Gebruik een gunner in je party, en doe met de derde persoon wat
    je wil. Zorg ervoor dat er steeds iemand klaar staat met potions.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Sanctuary Keeper: HP = 2886
             MP = 1000
  
    Deze baas is heel wat steviger dan de vorige bazen die je bevocht.
    Zorg dat je iemand hebt om te healen, dit kan een white mage zijn, of
    iemand die met potions werkt. Verder kan je iemand met een dark aanval
    inzetten of de dance dressphere gebruiken om hem te verblinden. Dit helpt
    toch een beetje.
    Deze baas is immuun voor alle soorten van magie, dus doe geen moeite.
    Gewone aanvallen zijn de sleutel tot succes. Gebruik enkele break attacks
    met je warrior als je ze hebt.
    Zorg ervoor dat je zeker rond de helft van je HP blijft, en dan zou je
    je geen zorgen hoeven te maken.
    De strijd duurt niet zo lang. Slaag je er maar niet in, train dan eerst
    en breng je level gemiddeld 2 levels hoger. Dan zou het moeten lukken.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    YSLS-Zero: HP = 1935
         MP = 0
  
    Dit is een robot baas, die de tempel moest bewaken voor New Yevon. Op het
    eerste zicht lijkt deze wel bijzonder sterk, maar dat valt best mee.
    Enkel opletten voor de aanval "Blast Punch" die de helft van je HP kan
    afnemen. Verder dus niets te vrezen.
    Zorg voor een white mage die elke keer pray gebruikt, en desnoods white
    magic om je meiden weer op peil te helpen.
    Gebruik verder een warrior en/of een gunner.
    Het gevecht zal niet zo lang duren als je meiden gevorderd zijn.
    Als het je niet lukt, train dan even en zorg dat je gemiddeld 2 levels
    hoger komt. Probeer het dan nogmaals.
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**7B**]#################### 4.2: Story Level 2 ##############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Elma: HP = 1640
       MP = 450
  
    Elma heeft auto-haste op zichzelf uitgesproken. Als je de mogelijkheid
    hebt tot dispel, gebruik dit dan meteen. Verder spreek je alle
    beschermende magie uit die je hebt.
    Zorg dat je een white mage klaar hebt staan om je party te healen.
    Verder heb je 2 leden van je party nodig die zich concentreren op het
    vechten. Schakel eerst de 2 soldaten naast haar uit. Pas hierna ga je
    voor Elma.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Chocobo Eater: HP = 2350
            MP = 230
  
    Zorg dat je een Black Mage hebt. Deze baas is namelijk zeer gevoelig voor
    vuur aanvallen. Verder kan je met je warrior ook een vuur aanval
    uitvoeren voor een stevige aanval. Verder gebruik je Armor Break om
    zijn verdediging te verzwakken.
    Houd een derde persoon gericht op het healen van je party. Dit kan een
    white mage zijn, of iemand die met potions werkt, en terwijl ook aanvalt.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
      Logos: HP = 130
         MP = 10
      Ormi: HP = 100
         MP = 25
  
    Gebruik dezelfde strategie als voorheen. Gebruik de dance om ze te
    verblinden terwijl je iemand in warrior hebt die ze in de pan hakt.
    De derde persoon houdt je in gunner en houdt zich bezig met het healen
    van je personages indien nodig.
    Weer, schakel eerst Ormi uit, daarna Logos! Richt dus eerst al je
    aanvallen op Ormi, en negeer Logos tot je Ormi verslagen hebt.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Logos: HP = 1220
        MP = 46
  
    Gebruik dezelfde strategie als voorheen. Iemand met een dark aanval zodat
    Logos de fysieke aanvallen mist, en iemand die de schade aan Logos
    toebrengt. De derde persoon kan je laten aanvallen, of als white mage
    gebruiken om je party te healen.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
     BAAS GEVECHT:
     -------------
  
      Ormi: HP = 1350
         MP = 22
  
     Dit gevecht zou geen probleem mogen zijn. Je hebt hem tenslotte al
     verschillende keren verslagen.
     Gebruik dus dezelfde strategie. Iemand die de schade toebrengt en iemand
     die een dark aanval kan gebruiken om hem te verblinden.
     De derde meid gebruik je om te healen indien mogelijk. Je kan dit doen
     als white mage, of met potions.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
      Ormi: HP = 1640
         MP = 40
  
     Dit gevecht zou geen probleem mogen zijn. Je hebt hem tenslotte al
     verschillende keren verslagen.
     Gebruik dus dezelfde strategie. Iemand die de schade toebrengt en iemand
     die een dark aanval kan gebruiken om hem te verblinden.
     De derde meid gebruik je om te healen indien mogelijk. Je kan dit doen
     als white mage, of met potions. Schakel deze keer wel eerst de twee
     soldaten die naast hem staan uit.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
      Logos: HP = 1344
         MP = 45
      Ormi: HP = 989
         MP = 70
  
    Gebruik dezelfde strategie als voorheen. Gebruik de dance om ze te
    verblinden terwijl je iemand in warrior hebt die ze in de pan hakt.
    De derde persoon houdt je in gunner, of in white mage en houdt zich
    bezig met het healen van je personages indien nodig.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Leblanc: HP = 1380
         MP = 460
      Logos: HP = 989
         MP = 70
      Ormi: HP = 1344
         MP = 45
    
    Dit vond ikzelf een moeilijk gevecht. Je kan dezelfde strategie als
    voorheen gebruiken, of je kan gebruik make van de special dresspheres.
    Dit maakt alles heel wat simpeler.
    Ga eerst voor Logos, hij is het zwakst. Zolang ze met 3 zijn, kunnen ze
    een speciale aanval gebruiken, die heel wat schade kan toebrengen.
    Schakel hem uit met gewone aanvallen. Gebruik de Dance aanval van de
    Singer Dressphere. Zo zal het Leblanc Syndicate verblind zijn, en
    zullen hun meeste aanvallen je missen. Gebruik op Ormi en Logos de
    break aanvallen om hun aanvalskracht en verdedigingskracht te breken.
    Zodra Logos is neegehaald, ga je voor Ormi, en als laatst schakel je
    Leblanc uit.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT: (optioneel)
    -------------
  
     Geosgaeno: HP = 4420
          MP = 9999
  
    Zorg dat je accessoires of garmend grids hebt die je magische verdediging
    versterken. Gebruik alle soorten van verdediging die je hebt. (protect,
    shell,... ) Op deze baas gebruik je alle break aanvallen die je hebt.
    Verder kan je de baas proberen te verblinden. 
    Dit bovestaande vergemakkelijkt de boel heel wat.
    Als deze baas slowga uitspreekt over je meiden, gebruik dan dispel om het
    ongedaan te maken.
    Gebruik de sterkste aanvallen die je hebt. Fysische aanvallen zijn het
    effectiefst. Je kan een white mage houden die je groep steeds health,
    maar dan moeten je andere twee meiden steeds in de aanval blijven.
    Special dresspheres kunnen ook hier handig zijn.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Spectral keeper: HP = 3680
             MP = 9999
  
    Zorg dat je accessoires of garmend grids hebt die je magische verdediging
    versterken. Gebruik alle soorten van verdediging die je hebt. (protect,
    shell,... ) Op deze baas gebruik je alle break aanvallen die je hebt.
    Als deze baas slowga uitspreekt over je meiden, gebruik dan dispel om het
    ongedaan te maken. Je kan een white mage houden die je groep steeds health,
    maar dan moeten je andere twee meiden steeds in de aanval blijven.
    Special dresspheres kunnen ook hier handig zijn.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Baralai: HP = 3380
         MP = 540
  
    Onderschat deze baas niet! Hij kan je leden makkelijk heel wat schade
    toebrengen. Zorg ervoor dat je HP steeds boven de helft blijven, want hij
    kan je meiden makkelijk in 1 keer uitschakelen.
    Gebruik een blind aanval om alles wat makkelijker te maken. Zorg ervoor
    dat je iemand hebt die zich constant bezig houdt met het healen van je
    party, terwijl da andere twee Baralai uitschakelen. Fysieke aanvallen zijn
    hier het sterkst.
    Spciale dresspheres kunnen hier zeer handig zijn. Die van Paine heeft me
    hier door het gevecht geholpen.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
      Bahamut: HP = 8400
           MP = 9999
  
    Gebruik al je break aanvallen op hem zodra het gevecht begint. Zorg dat
    je 2 meiden in warrior hebt. Als Bahamut in overdrive gaat, begint er
    een timer af te tellen. Zet dan je warrior meiden meteen in sentinel.
    gebruik verder een white mage en gebruik alle bescherm magie die je hebt.
    (Shell, protect en haste helpen je bijzonder hard in dit gevecht.)
    Als je de item shooter dressphere hebt, dan kan je ook deze gebruiken.
    Mix dan 2 L-grenades met elkaar om heel wat schade to te brengen aan
    Bahamut.
    Special dresspheres kunnen helpen.
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**7C**]#################### 4.3: Story Level 3 ##############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Garik: HP = 6880
        MP = 238
  
    Schakel eerst de twee Ronso uit naast hem.
    Ze zijn alle drie vatbaar voor Poison, Silence en Blind. Nu je de Animal
    dressphere hebt, kan je een flurry aanval kiezen waarmee je de
    geselecteerde vijand zomaar van het slagveld kan laten verwijderen. Dit
    lukt ook op de Ronso.
    Zorg er verder voor dat je Dispel kan gebruiken op Garik en de Ronso.
    Paine's special dressphere kan je hier bijzonder hard helpen. Dit heeft een
    nadeel, waar dan weer een voordeel aan vast hangt. Het gevecht zal
    ontzettend lang duren omdat je heel langzaam schade toebrengt, maar aan de
    andere kant kan je weer heel veel abilities bij leren voor haar speciale
    dressphere. 
    (Ik had bijna al de abilities kunnen aanleren door dit gevecht alleen al).
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Yojimbo: HP = 22000
         MP = 9999
  
    Zorg ervoor dat je Poison vrij kan zijn. Verder is er niets speciaals dat
    ik je kan aanraden, behalve dan de special dressphere. Deze kunnen je uit
    de nood helpen.
    Yojimbo heeft nog steeds zijn Zanmato aanval. Deze dood je niet in 1 keer,
    maar herleid wel de HP van al je meiden tot 1. Hierna komt zijn hond je
    bij de volgende aanval afmaken.
    Daarom zijn de special dresspheres van Yuna of Paine handig. Je kan er zo
    voor zorgen dat je steeds klaarstaat om je personage te healen. Met die
    van Paine doe je dan constant stamina op Paine, met die van Yuna kies je
    White Honey die het regen effect creeërt. Zo zou je veilig moeten zijn.
    Yuna's dressphere is hier het beste vind ik. Zij kan ook een barriere
    opzetten die je bijna volledig beschermd tegen fysieke aanvallen. Een
    zelfde barriere bestaat ook voor magische aanvallen.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Valefor: HP = 8430
          MP = 9999
  
    Gebruik Power Break om zijn kracht te verminderen. Je kan verder niets
    gebruiken op deze baas. Probeer een met de carrier flurry van de Animal
    Trainer dressphere.
    Special dresspheres kunnen misschien ook helpen. Zorg ervoor dat je steeds
    healt als je HP onder de helft komt. Deze Aeon heeft nameijk 2 sterke
    overdrives.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Ifrit: HP = 8820
        PM = 9999
  
    Als je accessoires hebt die je kunnen beschermen tegen vuur, doe dit dan.
    Zo wordt dit gevecht bijna een lachertje. Vertouw me, het is het waard om
    veel geld uit te geven om zo'n accessoire te kopen. Flame Nullify Ring
    werkt het beste. Dit zet vuur aanvallen om in HP. Je krijgt dus HP bij
    ipv dat er HP af gaat.
    Gebruik Break aanvallen om zijn kracht en verdediging te breken.
    Verder zorg je voor een White mage die beschermings spreuken uitspreekt op
    je meiden. Shell en protect zijn dus zeer handig. Probeer je HP boven de
    helft te houden, en je zou geen problemen mogen hebben.
    De twee andere meiden brengen de schade toe.
    Eventueel schakel je over naar special dresspheres, hoewel dat niet nodig
    is.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Marlboro: HP = 5877
          MP = 110
  
    Gebruik de break aanvallen, en blind aavallen op hem. Special dresspheres
    kunnen handig zijn, maar zijn niet echt nodig.
    Zorg voor iemand die beschermende magie uitspreekt en health, de andere
    twee vallen aan.
    Niets bijzonders dus.
  
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Ixion: HP = 12380
         MP = 9999
  
    Als je accessoires hebt die je kunnen beschermen tegen electriciteit, doe
    dit dan.
    Zo wordt dit gevecht bijna een lachertje. Vertouw me, het is het waard om
    veel geld uit te geven om zo'n accessoire te kopen. Thunder Nullify Ring
    werkt het beste. Dit zet vuur aanvallen om in HP. Je krijgt dus HP bij ipv
    dat er HP af gaat.
    Gebruik Break aanvallen om zijn kracht en verdediging te breken.
    Verder zorg je voor een White mage die beschermings spreuken uitspreekt op
    je meiden. Shell en protect zijn dus zeer handig. Probeer je HP boven de
    helft te houden, en je zou geen problemen mogen hebben.
    De twee andere meiden brengen de schade toe.
    Eventueel schakel je over naar special dresspheres, hoewel dat niet nodig
    is.
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**7D**]#################### 4.3: Story Level 4 ##############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Salamander: HP = 14243
          MP = 276
  
    Deze baas is bijna immuun voor alles. Het enige dat zal werken in blind.
    Doe dit dan ook.
    Zorg dat je iemand hebt die je meiden health, en beschermende magie
    gebruikt zoals shell en protect.
    Speciale dresspheres zijn ook handig.
    Als je de Animal Trainer dressphere hebt, dan kan je carrier flurry
    proberen.
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #[**7E**]#################### 4.3: Story Level 5 ##############################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Shiva: HP = 14800
        MP = 9999
  
    Zorg dat je accessoires hebt die je beschermen tegen ijs aanvallen.
    Dit maakt de boel een hoop makkelijker. Het is het waard om veel geld uit
    te geven aan zo'n accessoire. Als het me goed voorstaat, dan kan je
    zoiets kopen in de travelagency ten noorden van het Machalania Forest.
    Je weet wel, de plek waar O'Aka zijn schulden op liep.
    Gebruik Break aanvallen om haar kracht en verdediging te breken.
    Verder zorg je voor een White mage die beschermings spreuken uitspreekt
    op je meiden. Shell en protect zijn dus zeer handig. Probeer je HP boven de
    helft te houden, en je zou geen problemen mogen hebben.
    De twee andere meiden brengen de schade toe. 
    Je kan ook, als je het Raganarok accessoire hebt, een Animal Trainer
    gebruiken. Deze accessoire zorgt ervoor dat je MP kosten tijdens het
    gevecht 0 blijven, je kan dus oneindig magie uitspreken. Met deze 
    dressphere is er een mogelijkheid tot healen. Dit is veel sterker dan
    PRAY bij de White Mage.
    Gebruik dus de Aniamal trainer om constant deze preuk over je meiden uit te
    spreken. 
    Bij mij had ik Paine's HP FLURRY gebruikt, en deze gaf al mijn meiden
    steeds +1000 HP. Zeer handig dus.
    Eventueel schakel je over naar special dresspheres, hoewel dat niet nodig
    is.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
     Arachnea: HP = 18280
          MP = 178
  
    Je herkent deze snodaard misschien nog wel. Het is Boris de spin die je
    in de tweede missie versloeg te Mount Gagazet.
    Deze keer is hij heel wat moeilijker!
    Let op voor zijn mogelijkheid tot poison. Probeer de break aanvallen, en
    zorg ervoor dat er iemand constant je meiden geneest. Dood hem zo snel
    mogelijk, want hij kan heel wat schade berokkenen als je niet voorzichtig
    bent.
    TIP: Paine's special dressphere!
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Elma: HP = 4882
        MP = 870
  
    Schakel eerst de 2 soldaten naast haar uit.
    Gebruik break aanvallen en verdedigende magie. Annuleer haar magie door
    dispel te gebruiken op haar. Dit maakt het gevecht een boel makkelijker.
    Ook blind en dark werken goed.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Lucil: HP = 7324
        MP = 370
  
    Gebruik break aanvallen en verdedigende magie. Annuleer haar magie door
    dispel te gebruiken op haar. Dit maakt het gevecht een boel makkelijker.
    Ook blind en dark werken goed.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Ikusu's Experiment: HP = 18324
              MP = 0
  
    Break aanvallen halen hier niets uit, want deze robot is hier immuun voor.
    Wat je moet doen is beschermende magie op je meiden uitspreken, en zorgen
    dat je HP ten alle tijden hoog blijft. De robot heeft namelijk een aanval
    waarmee hij je in 1 keer kan uitschakelen als de HP van je meiden laag is.
    Voord de rest moet je aanvallen met de sterkste aanvallen die je hebt.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Heavy Sallet: HP = 11200
           MP = 0
  
    Wat je nodig hebt is een warrior en een white mage. De derde mag je kiezen,
    hoewel ik voor een Dark Knight zou opteren.
    Deze vijand is kwetsbaar voor magie, maar we gaan hem fysiek aanpakken. De
    white mage beschermt je meiden, en de warrior haalt steeds de strength en
    defense van de vijand weer naar omlaag. (Hij laad deze namelijk regelmatig
    op). Je derde meid valt de vijand gewoon aan.
    Je kan deze vijand ook "ejecten". Dit deed ik met Paine's Carrier Flurry
    van haar trainer dressphere.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Jumbo Cactuar: HP = 22222
           MP = 1111
    Cactuars (2): HP = 2002
           MP = 120
  
    Dit gevecht is uiterst makkelijk. Zorg dat je een dark knight hebt, en na 1
    of 2 keer Darkness gebruikt te hebben, heb je de 2 kleinde cactuars
    uitgeschakeld. Doe nu maar wat je wil, want de grote cactur kan niet
    aanvallen. Hij is er alleen maar om de kleintjes te helpen, maar aangezien
    die er niet meer zijn...
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Angra Mainyu: HP = 333444
           HP = 9999
      Twarich: HP = 5440
           MP = 9999
       Zarich: HP = 5440
           MP = 9999
  
  
    NOTA: Je hebt de CAT NIP ACCESSORIE nodig voor deze strategie. Kijk in
       de walkthrough voor meer informatie.
    Houd meteen een White Mage klaar, en gebruik ogenblikkelijk SHELL & Protect!
    Val dan aan met alles wat je hebt! Ga voor de twee kleinere vijanden eerst!
    Als iemand sterft breng je haar ogenblikkelijk weer tot leven. Zodra Yuna
    in geel komt, gebruik je Happy Trigger op de hoofdbaas. Dit zal je wel
    enkele keren moeten doen. Maar als je het goed doet, is deze baas binnen de
    3 minuten verslagen.
    Normaal is het de bedoeling dat je de twee kleinere vijanden dood, en dood
    houd! Dan gebruik je iemand van je meiden om alle 9999 MP van Angry Maynu
    te stelen. Als die 0 is, kan hij geen magie meer gebruiken. Soms gebruikt
    hij dan Osmose waarmee hij MP van jou steelt, maar dan zorg jij gewoon dat
    je weinig MP hebt. Zolang hij minder dan 5 MP heeft, is hij machteloos.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Magnus Siters: Mindy's: HP = 9788
                MP = 9999
           Sandy's: HP = 10330
                MP = 9999
           Cindy's: HP = 12240
                MP = 9999
  
    Dit kan moeilijk worden. Deze meiden zijn ontzettend snel, en sterk. Om de
    strategie kort samen te vateen; dood eerst de bij, dan wesp (de middelste)
    en als laatste de de dikke. Zorg er ook voor dat je rond level 45 bent met
    je meiden.
    Spreek meteen shell & protect uit over je meiden. Zorg ervoor dat je HP
    hoog blijft. Als je te lage HP hebt, ga je waarschijnlijk dood door hun
    overdrive. 
    Mijn strategie is de volgende: 2 dark knights die constant darkness
    gebruiken en Paine als trainer (met het Ragnarok item) bleef steeds HP
    flurry casten, zodat mijn meiden elke keer rond de 1000 HP terug kregen.
    Als je het Cat Nip accesoire hebt gevonden op de 40ste verdieping van Via
    Infinito, kan je deze gebruiken met een Gunner en Trigger Happy. Is je HP
    in geel, dan doe je 9999 HP schade per shot. Met Happy Trigger zijn dat dus
    ongeveer 10 schoten per keer... :-)
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Anima: HP = 36000
       MP = 9999
  
    Voorzorgmaatregelen: zorg dat je meiden beschermd zijn tegen POISON,
    CONFUSION en CURSE. Verder raad ik je aan om rond level 45 te zijn.
    Gebruik dezelfde strategie als je bij de Magnus Sisters deed. Dark Knights
    en een White Mage/ Animal Trainer/ Alchemist.
    Zolang je HP hoog blijft, is er geen enkel probleem. Deze baas is veel
    makkelijker dan de 3 vorige meiden.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Vegnagun Staart: HP = 34200
            MP = 9999
  
    Ik raad je aan om minstens boven level 47 te zijn. Anders kan dit best
    moeilijk worden.
    Hoewel het gecht niet moeilijk is, en Vegnagun hier maar 2 aanvallen heeft,
    raad ik je aan om je HP zo hoog mogelijk te houden. Gebruik meteen SHELL & 
    PROTECT. Zorg dat 1 meid klaarstaat om te healen, en de andere 2 gebruik je
    om aan te vallen.
    De methode met de Cat Nip accessoire, of de methode met de Dark Knights van
    het gevecht tegen de Magnus Siters en tegen Anima werkt ook hier perfect.
    Tijdens het gevecht zal je stemmen horen van Auron, Jecht en Braska. Ze
    klinken niet echt motiverend, maar dat kan geen kwaad. Negeer het maar
    gewooon.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Vegnagun Poten: HP = 18220
            MP = 9999
     Rode sphere: HP = 300000
            MP = 9999
    Groene Sphere: HP = 300000
            MP = 9999
    Blauwe Sphere: HP = 300000
            MP = 9999
  
    Je ziet meteen dat het helemaal gekkenwerk zou zijn als je de sphere's zou
    willen uitschakelen. Negeer ze dus gewoon!
    Wat belangrijk is in dit gevecht, is een HP rond de 3000, en goede
    verdediging, en sterkte. Voor bepaalde statussen hoef je je niet echt
    zorgen te maken. 
    Beste kan je hier Dark Knights gebruiken, en natuurlijk SHELL & PROTECT.
    De methode met de Cat Nip accessoire zoals het gevecht tegen de Magnus
    Siters en tegen Anima werkt ook hier perfect.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    Vegnagun Romp HP = 33040
           MP = 9999
     Rechter Arm HP = 3000
           MP = 9999
     Linker Arm HP = 3000
           MP = 9999
  
    De bedoeling is om hier eerst de armen uit te schakelen. Deze zorgen
    namelijk voor de bescherming en healing van Vegnagun. Zodra die dood zijn,
    kan hij geen SHELL & PROTECT meer gebruiken.
    Ik raad hiervoor 2 Dark Knights voor. Als je level rond de 50 zit, kan je zo
    makkelijk deze 2 armen in 1 of 2 keer uitschakelen (met Darkness).
    Als de armen weer tot leven komen, doe je hetzelfde. Gebruik natuurlijk
    beschermende magie op jezelf.
    Als de armen dood zijn, ga je voor de romp.
    Natuurlijk werkt ook hier de Cat Nip truc.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
    
    Vegnagun Hoofd: HP = 38420
            MP = 9999
     Rechter Hoorn: HP = 2500
            MP = 99999
     Linker Hoorn: HP = 2500
            MP = 99999
  
  
    Hiervoor gebruik je identiek dezelfde strategie als bij de romp. Let wel,
    je moet eerst de twee hoorns uitgeschakeld hebben voor je Vegnagun kan 
    bevechten. Wees hier snel. Als je te lang doet over het gevecht, zal je
    automatisch verliezen. Maar dit is pas na een hele lange tijd. De kans dat
    je dat voorhebt, is bijzonder klein. Zeker als je de vorige vijanden hebt
    kunnen verslaan.
  
  
  
  _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
     Shuyin: HP = 23850
         MP = 210
  
    Dit is het laatste gevecht dat je moet voeren. Hierna is het spel (bijna)
    uit. 
    Maar, net zoals een goed eindbaas zou moeten zijn, is deze kerel niet zo
    makkelijk. Hij haalt makkelijk +1500 HP van je meiden als je niet sterk
    genoeg bent, en hij heeft sterke overdrives (die van Tidus uit FFX, maar
    dan wel met een andere naam).
    Gebruik hierom twee Dark Knights, en iemand om te healen. Als iemand
    sterft, moet je die meteen weer tot leven wekken! SHELL & PROTECT zijn
    een must!!!
    Aanvallen met al wat je in je hebt, en zorg ervoor dat je HP kost wat kost
    hoog blijft.
  
  
  ===============================================================================
  =[**8**]=======================================================================
  ================================ 8: Lyrics ====================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**8A**]          8.1: 1000 Words
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
        Final Fantasy X-2 : 1000 Words 
       (Performed by: Jade From Sweetbox)
       ---------------------------------- 
  
  
  
       I know that your hiding things
       Using gentle words to shelter me
       Your words were like a dream
       But dreams could never fool me
       Not that easily 
       I acted so distant then
       Didn't say goodbye before you left
       But I was listening
       You fight your battles far from me
       Far too easily 
  
  
       "Save your tears cause I'll come back"
       I could hear that you whispered as you walked through that door
       You steal my soul
       To hide the pain, when I turn back the pages
       Shouting might have been the answer
       What if I cried my eyes out and begged you not to part
       But now I'm not afraid to say what's in my heart 
  
  
       Cause a thousand words
       Call out through the ages
       They'll fly to you
       Even though I can't see
       I know they are reaching you, suspended on silver wings
       Oh a thousand words
       A thousand embraces
       Will cradel you
       Making all of your weary days seem far away
       They'll hold you forever 
  
  
       Oh a thousand words (a thousand words)
       Have never been spoken (ohh yeah)
       They'll fly to you
       They'll carry you home, (carry you home) and into my arms
       Suspended on silver wings (on silver wings!)
       And a thousand words (ohh)
       Call out through the ages (call through the ages!)
       They'll cradel you (ohh yeah)
       Make all of the loneliest your lonely days (lonely days)
       They'll hold you forever. 
  
  
       Ohhhhhhhhhhh a thousand words
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**8B**]           8.2: real Emotion
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
       Final Fantasy X-2 : real Emotion
       (Performed by: Jade From Sweetbox)
       ----------------------------------
  
  
  
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       I can hear you
  
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you?
  
  
       Far beyond the hazy borders of my heart
       I could see a place that's something like this
       Every now and then I don't know what to do
       Still I know that I can never go back 
       But the things I've seen in those hazy dreams
       Can't compare to what I'm seeing now
       Everything's so different
       That it brings me to my knees 
  
  
       And though I know the world of real emotion has surrounded me
       I won't give in to it
       Now I know that forward is the only way my heart can go
       I hear your voice calling out to me:
       "You'll never be alone" 
  
  
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       I can hear you 
  
  
       And if I find the real world of emotion has surrounded me
       And I can't go on
       You are there the moment that I close my eyes to comfort me
       We are connected for all of time
       I'll never be... 
  
  
       And though I know the world of real emotion has surrounded me
       I won't give in to it
       Now I know that forward is the only way my heart can go
       I hear your voice calling out to me:
       "You'll never be alone"
  
  
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       I can hear you 
  
  
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       What can I do for you? 
       I can hear you
       I can hear you
  
  
   
  ===============================================================================
  =[**9**]=======================================================================
  ============== 9: 1000 jaar Spira: het verhaal van de FFX-reeks ===============
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**9A**]        9.1: De Machina Oorlog:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
  
  9.1.1: Zandarkand VS Bevelle:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Het verhaal van de Final Fantasy X-reeks begint een ruime 1000 jaar geleden.
  In dat tijdperk had je in Spira stadstaten (net zoals in het Oude Griekeland)
  De 2 grootste, en sleutelsttadstaten, in dit verhaal zijn Zandarkand en 
  Bevelle.
  Beide zijn gigantische steden waar er duizenden mensen wonen, omgeven door de
  luxe van technologie.
  Spira is op haar hoogtepunt van wetenschap, technologie, magie,...
  
  Het komt door een groot misverstand tot een conflict tussen Zandarkand en
  Bevelle. Dit conflict groeit algauw uit tot een regelrechte oorlog.
  De allombekende Machina War (Machina Oorlog)
  
  Bevelle steekt qua technologie ver boven Zandarkand uit, en gebruikt in de
  oorlog dan ook allerhande hoogtechnologische wapens.
  
  Zandarkand zet in de oorlog hun summoners in. Dit zijn priesters en
  priesteressen die door magische krachten bovennatuurlijke wezens kunnen
  oproepen, namelijk Aeons. 
  Deze summoners stonden onder leiding van de hoogpriester YEVON.
  
  Maar, Zandarkand had lang niet genoeg summoners om op te kunnen tegen de
  overweldigende overmacht van de hoogtechnologische wapens van Bevelle, en
  moest dan ook het onderspit delven.
  Zandarkand werd door Bevelle, samen met al haar inwoners, letterlijk van de
  kaart geveegd!
  
  
  
  
  9.1.2: Bewapening:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Tijdens de oorlog zond Zandarkand al haar summoners naar het front. Onder
  hen ook LENNE, een pop-zangeres. Ze was niet zomaar een zangeres, maar ook
  de meest bekende uit Zandarkand. Ze was geliefd door allen.
  Haar grote liefde was SUYIN. Een jonge man die alles voor Lenne overheeft.
  
  Bevelle wil kost wat kost Zandarkand verpletteren. Daarom bouwen ze een
  gigantische robot, zo een krachtig wapen, dat het de hele wereld kan
  vernietigen... VEGNAGUN
  
  Gelukkig beseffen de autoritheiten van Bevelle de kracht van dit wapen, en
  de mogelijke gevolgen van diens inzet in de oorlog.
  
  Maar omdat VEGNAGUN zo gebouwd is dat alle vormen van bedreiging VEGNAGUN
  vanzelf doen ontwaken, kan VEGNAGUN dus niet vernietigd worden. Als ze dat
  zouden proberen, dan zou VEGNAGUN op zichzelf z'n wapens beginnen te 
  gebruiken.
  
  VEGNAGUN wordt daarom opgesloten in de dieptste kerkers van Bevelle, en
  onder hoogste bewaking geplaatst.
  
  
  
  
  9.1.3: SHUYIN & LENNE:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Hoe het precies komt, weet niemand, maar SHUYIN komt achter het bestaan van
  VEGNAGUN. Hij beseft maar al te goed de kracht van dit wapen, en besluit het
  wapen te stelen. Alleen zo kan hij LENNE en Zandarkand van de ondergang
  redden.
  SHUYIN slaagt erin om Bevelle binnen te sluipen, en haalt het zelfs tot
  aan VEGANGUN.
  
  Maar ook LENNE kent de kracht van VEGNAGUN en weet wat SHUYIN van plan is.
  Ze is hem dan ook gevolgd, en weet hem net op tijd tegen te houden.
  
  Natuurlijk laten de soldaten van Bevelle dit alles niet zomaar gebeuren. Op
  het ogenblik dat LENNE SHUYIN wist tegen te houden, stormen de soldaten hier
  binnen.
  
  SHUYIN haast zich uit de controle stoel van VEGNAGUN naar LENNE.
  
  Beide weten ze dat ze niet meer kunnen ontsnappen, en houden elkaar stevig
  vast. Terwijl ze elkaar liefdevol aankijken openen de soldaten het vuur.
  De geliefden storten in elkaar.
  SHUYIN valt plat op de buik, ogen gesloten. LENNE valt op haar rug, en kan
  SHUYIN met gesloten ogen zien liggen. Tranen rollen over haar wangen want er
  zijn woorden die ze niet heeft kunnen uitspreken; "Ik hou van je SHUYIN".
  Dan volgt LENNEs laatste adem.
  
  Maar SHUYIN is niet dood. Zwaargewond word hij opgesloten in een cel, waar hij
  sterft uit misserie.
  Als hij sterft, kan hij niet naar het hiernamaals gaan. Zijn haar voor 
  Bevelle en zijn woede naar zijn falen in het redden van LENNE maakte
  hem verbitterd, en zorgde ervoor dat zijn geest blijft ronddolen in de
  de grot waar zijn cel zich bevind.
  
  
  
  
  9.1.4: De afloop van de Machina Oorlog en het ontstaan van SIN:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Zandarkands summoners vielen een voor één ten prooi aan de geweldagige
  moordzucht van Bevelle. Met hun laatse krachten besloten de overlevende
  zich in een staat van eeuwige rust te brengen. Alle overgebleven summoners, en
  overlevenden van Zandarkand werden de Fayth.
  Al deze mensen versteenden en hun ziel zou in deze stenen bewaard blijven.
  Alleen zo konden deze mensen, hun kennis, en hun dromen overleven.
  
  Niet alle summoners werden Fayth. Yevon, de hoogpriester YEVON slaagde erin
  om met zijn magische krachten een gepanserde Aeon te creeeren waarmee hij
  voor de komende duizend jaar Spira mee zou terroriseren, en alles wat enigzins
  met machina te maken had zou agresseren.
  
  Gelukkig was er Lady Yunalesca en Lord Zaon. Zij was de dochter van Yevon, en
  hij was haar geliefde. Beiden waren ze de eerste om SIN te verslaan, en zorgde
  zo voor de eerste calm, de periode waarin de mensen zich geen zorgen hoefden
  te maken over SIN.
  
  VEGNAGUN werd vergeten, en het bestaan ervan werd doelbewust in de doofpot
  gestoken.
  
  
  
  
  9.1.5: YEVON:
  -=-=-=-=-=-=-
  
  
  Doordat SIN blijkbaar onstefelijk is, en alles wat met technologie te maken
  heeft aanvalt, ontstaat er een gans geloof rond.
  Yevon wordt de naam van dit geloof. Ze wordt genoemd naar de hoogpriester die
  zogezegd de wetten van het geloof heeft opgesteld.
  Er is echt nietmand die weet dat Yevon de oorzaak van SIN is.
  En zo ontstaat het geloof van Yevon, het geloof dat Spira samen met SIN meer
  dan duizend jaar zal domineren.
  
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**9B**]     9.2: Duizend jaar na de Machina Oorlog:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
  9.2.1: Summoners & Aeons:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Om SIN te verslaan zijn er weer summoners nodig. Deze kunnen trainen in de
  vele tempels over Spira. Elke tempel heeft een eigen fayth. Deze kunnen
  zo de krachten van de Aeons overgeven aan de nieuwe summoners.
  De summoners kunnen dan, zodra ze hun eerste Aeon bemachtigd hebben beginnen
  op hun tocht naar de andere tempels, om ook daar Aeons te bemachtigen.
  
  Het einddoel van elke summoner is zandarkand, of wat er na de oorlog en
  duizend jaar van overblijft. Hier kunnen ze de final Aeon bemachtigen,
  de Aeon waarmee ze SIN kunnen verslagen.
  
  Elke summoner heeft natuurlijk bewakers nodig. Dit zijn de zogenaamde
  Guardians. Hun taak is het beschermen van de summoner, en het bijstaan in de
  stijd tegen SIN.
  
  
  
  
  9.2.2: De fayth:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  De fayth zijn onsterfelijk in hun standbeeld. Hier leven ze verder, en houden
  ze door hun dromen het leven in zandarkand in stand. Hoewel Zandarkand nu
  slechts een droom is, zal één van haar bekenste personen, de topspeler
  van de favoriete sport Blitzball een sleutel rol spelen in de geschiedenis.
  
  
  Jecht, een topspeler in Blitzball te Zandarkand. Nog nooit heeft iemand zijn
  prestaties geevenaard. Hij wordt door iedereen aanbeden. Behalve door Tidus,
  zijn zoon.
  Omdat Jecht altijd bezig is met zijn vrouw en Blitzball, krijgt Tidus niet
  veel aandacht. Dit zal ervoor zorgen dat Tidus Jecht zal haten.
  
  Op een dag verdwijnt Jecht van de wereld.
  
  SIN is in contact gekomen met de fayth, en heeft zo Jecht uit de droom
  Zandarkand gesleurd.
  
  Jecht komt in het huidige Spira terrecht, en komt alles te weten over de
  Machina Oorlog en SIN.
  
  Echter, niemand geloofd hem, want hoe kan iemand nu uit Zandarkand komen, als
  deze wonderbaarlijke stad duizend jaar geleden vernietigd is?
  
  
  
  
  9.2.3: De eerste pelgrimage; Auron, Jecht en Braska:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Jecht ontmoet Braska, een summoner, en Auron, diens guardian. De drie worden
  algauw vrienden, en Jecht sluit zich dan ook bij de twee aan als Guardian.
  
  Voordat ze op hun tocht vertrekken om SIN te verslaan, vraagt Jecht aan
  Kimahri, een krijger uit het Ronso volk om op zijn dochter Yuna te letten.
  
  De drie vertrkken op hun tocht. Ze maken heel wat mee, en genieten van hun
  tocht.
  
  
  Uiteindelijk komen ze aan bij de ruines van Zandarkand. Hier komen ze de
  achter de waarheid. Lady Yunalescas ziel is hier blijven rondhagen nadat ze
  stierf toen ze SIN de eerste keer versloeg, en zij is degene die de final
  Aeon geeft aan de summoner.
  
  De summoner moet zijn leven geven, en zo zal SIN vernietigd worden. YEVON,
  die zich in SIN bevind zal alles natuurlijk overleven, en eist de 
  final Aeon op, die dus niet SIN zal vernietigen, maar de nieuwe SIN wordt.
  Maar deze final Aeon is één van de Guardians.
  Zo zullen er dus 2 mensen hun leven moeten geven, de summoners leven voor
  dat van SIN, en die van een guardian om te veranderen in de final Aeon.
  
  Het is Jecht, die zijn leven geeft om de final Aeon te worden.
  
  Voor hij sterft, laat hij Auron beloven om voor Tidus te zorgen.
  
  Braska en Jecht sterven...
  
  Auron kan dit niet verwerken, en wil de ziel van Lady Yunalesca vernietigen.
  Maar Auron laat hierbij het leven. gelukkig zorgt Aurons vastberadenheid
  ervoor dat hij niet verdwijnt, en dat zijn ziel blijft verderleven.
  
  Auron komt nu door de hulp van de Fayth terrecht in de droom Zandarkand
  waar hij op Tidus let.
  
  
  
  
  9.2.4: De tweede pelgrimage: Yuna en Tidus:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  YUNA:
  -----
  
  
  Na een korte calm is de nieuwe SIN (Jecht dus) begonnen aan zijn terrorisatie
  van Spira.
  
  De kleine YUNA is ondertussen een flinke 17-jarige meid geworden, en is
  volop bezig aan haar opleiding als summoner. Haar Guardians zijn WAKKA, de
  aanvoerder van het plaatselijke Blitzball team, KIMAHRI, de Ronso die het
  hoederecht van Yuna over genomen had. En LULU, de verloofde van Wakka's
  overleden broer.
  
  
  
  TIDUS:
  ------
  
  
  TIDUS is ondertussen in de voetsporen van Jecht getreden als Blitzballspeler
  en is ronduit beroemde en geliefd door iedereen uit de droom Zandarkand.
  Maar op een dag komt SIN weer in contact met de fayth, en zo komen AURON en
  TIDUS samen in de echte wereld terrecht.
  
  TIDUS raakt echter gescheiden van AURON, en wordt na heel wat dolen gevonden
  door het Al Bhed meisje RIKKU. Tidus moet als gevangene werken op hun schip.
  
  Doordat hun schip op SIN botst, valt TIDUS overboord, en verliest hij zijn
  bewustzijn.
  
  Zodra hij wakker wordt, drijft hij rond voor de kust van Besaid Island. Dit
  is het eiland waar YUNA momenteel in opleiding is als Summoner.
  
  
  
  De groep:
  ---------
  
  
  Tidus wordt door YUNA & Co opgevangen, en hij mag met hun mee op pelgrimage.
  
  Onderweg komen ze AURON tegen, en ook hij sluit zich aan bij de groep.
  Nog later komen ze RIKKU tegen, en ook zij sluit zich aan bij de groep.
  En zo is de groep compleet: Yuna, Tidus, Wakka, Lulu, Auron, Kimahri en Rikku.
  
  
  De groep beleefd heel wat. Ook TIDUS en YUNA hebben hun een speciale band
  ontwikkeld. De twee worden verliefd.
  
  
  
  Corruptie:
  ----------
  
  
  Na duizend jaar is Bevalle haar corruptie nog steeds niet verloren.
  Lord SEYMOUR, een hoogpriester komt achter de waarheid van SIN, en wil kost
  wat kost de nieuwe SIN worden. 
  Gelukkig komt de groep hierachter, en slagen ze ering Seymour na 
  verschillende gevecht uit te schakelen.
  
  Terwijl richt Bevelle een elite team op: het Crimson Squad. Hiertoe behoren
  PAINE, BARALAI, GIPPAL en NOOJ.
  Ze worden de grot ingestuud waarin SHUYINs ziel is opgesloten. Deze neemt de
  controle over van enkele soldaten, en het wordt in die grot een gigantisch
  bloedbad. Enkel PAINE, BARALI, GIPPAL en NOOJ overleven.
  Maar wat ze niet weten is dat SHUYIN in NOOJ is gekropen, en zo bevrijd is
  uit zijn grot.
  
  Als het verital terug uit de grot komen, worden ze bijna uit de weg geruimd
  in opdracht van Bevelle, omdat ze te veel weten. Gelukkig weet het viertal te
  ontsnappen.
  Ze besluiten dan ook om op te splitsen, zo zijn ze moeilijker op te sporen.
  Maar, net op dat moment neemt SHUYIN weer de controle over van NOOJ, en
  schiet PAINE, BARALAI en GIPPAL neer.
  Iedereen overleefd de aanslag, maar ze zijn wel razend op NOOJ. Ze denken dat
  hij dit gepland heeft.
  
  PAINE gaat op dooltocht, en zoekt later haar onderkomen bij de Gullwings.
  BARALAI meldt zich aan bij SEYMOUR, waaraan hij alles verteld. SEYMOUR neemt
  BARALIA dan ook onder zijn hoede.
  GIPPAL zoekt onderdak in het Al Bhed home. Wat er met NOOJ gebeurd, weet
  niemand. Uiteindelijk zal hij de Youth League opstarten. Dit is een
  organisatie tegen het bewind want Yevon, en later New Yevon.
  
  
  
  De strijd tegen SIN & YEVON:
  ----------------------------
  
  
  Zandarkand; de groep bereikt haar eindbestamming.
  YUNA komt hier achter de waarheid en komt in opstand, net zoals AURON eerder
  deed.
  De groep besluit in te gaan tegen de wetten van YEVON, en doden de ziel van
  Lady YUNALASCA, en vernietigen zo de enige kans die er is om de final Aeon
  op te roepen.
  
  Aan hun nu om SIN & YEVON te verslaan.
  
  Samen met CID en diens vliegend schip, zet de groep de aanval in. SIN krijgt
  de volle lading. Heel Spira werkt hiervoor mee. Op het moment dat de groep de
  aanval inzet, zingt iedereen in Spira een ballade die Yevon van zijn gedacht
  haalt, zodat hij de controle over SIN compleet vergeet.
  
  Zo wordt dus SIN vernietigd. De groep gaat nu achter YEVON zelf.
  Maar eerst botsen ze op de ziel van JECHT. TIDUS en JECHT krijgen nu de kans
  om alles bij te leggen.
  
  Net nadat dit gebeurd is, komt YEVON woedend op de proppen. De groep zet de
  aanval in. Na een lang gevecht slagen ze erin om de ziel van YEVON te
  verslaan.
  
  
  
  Het aanbreken van de eeuwige Calm:
  ----------------------------------
  
  
  Het einde van SIN is aangebroken.
  
  AURON kan nu eindelijk naar het hiernamaals vertrekken, maar ook TIDUS
  verdwijnt. Doordat SIN verslagen is, is hij de link tussen hem en de echte
  wereld kwijt. Tidus wordt weer een droom van de fayth.
  YUNA trekt zich terug op Besaid Island, waar Wakka zich weer gaat bezighouden
  met Blitzball. Ook Lulu keert weer naar hier.
  Kimahri wordt de leider van de Ronso, die bijna allemaal uitgemoord werden
  door SEYMOUR.
  RIKKU richt met haar broer Brother de Gullwings op, met als doel zoveel
  mogelijk informatie te zoeken, om zo achter de absolute waarheid te komen.
  
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**9C**]    9.3: De calm wordt verstoord door VEGNAGUN:
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
  9.3.1: 2 jaar na de strijd met SIN:
  -----------------------------------
  
  
  RIKKU heeft samen met haar broer BROTHER de gullwings opgestart. Bij hen
  hoort nu ook Paine. De Gullwings gaan op zoek naar spheres. Dit zijn een
  soort van video camera's waarmee men hoopt te kunnen zien hoe het leven er
  voreger uitzag.
  Op een dag vind RIKKU een sphere met een man die bijzonder hard op TIDUS
  lijkt.
  Ze laat hem ogenlblikkelijk aan YUNA zien. Deze besluit zich nu ook aan te 
  sluiten bij de Gullwings, om meer informatie te vinden.
  
  Wakka en Lulu zijn ondertussen verliefd geworden op elkaar, en het koppel
  is in blijde verwachting.
  
  NOOJ heeft ondertussen de Youth League opgericht als tegenhang van de Yevon
  beweging, die zich nu New Yevon noemt. Van deze laatste is zonet BARALAI de
  preator, hoofd, geworden.
  
  
  
  9.3.2: Het verleden ontrafeld:
  ------------------------------
  
  
  Door enkele spheres die de Gullwings hebben gevonden en door gesprekken met
  BARALAI en NOOJ komen de Gullwings achter het bestaan van VEGANGUN.
  
  Tevens komen ze achter het verhaal dat zich duizend jaar eerder afspeelde
  waarbij Lenne en SHUYIN werden neergeschoten.
  
  SHINRA, een klein genie, heeft namelijk Garment Grids uitgevonden. Hierop
  kunnen speciale dressphers geplaatst worden. Dresspheres zijn dan weer
  spheres die de emoties,... van personen in zich opnemen. Zo kunnen de
  meiden transformeren in een andere outfit, met andere mogelijkheden.
  
  Yuna bezit echter een dressphere van Lenne, en krijgt zo al haar gevoelens
  over. Na verder onderzoek komt ze dus achter de tragische gebeurtenis van
  duizend jaar geleden, en komt ze achter het bestaan van SHUYIN. Het wordt
  haar dan ook duidelijk dat de man in de sphere die RIKKU haar toonde niet
  TIDUS was, maar SHUYIN.
  
  
  
  9.3.3: Een stijd:
  -----------------
  
  
  De Gullwings besluiten VEGNAGUN te vernietigen.
  
  Maar dit is niet zo makkelijk, SHUYIN is op vrije voeten, en heeft nu de
  controle over BARALAI genomen. 
  
  VEGNAGUN heeft dan weer gevaar opgepikt, en is verdewenen naar de Farplaine.
  
  Al deze gebeurtenissen zijn de fayth niet ontgaan. Ze wilden er iets aan doen,
  maar ze zijn door hun te zwakke krachten in de farplane gezogen. In alle
  tempels over Spira zijn er alleen maar gigantische putten waar vroeger de
  fayth rustte.
  
  De groep krijgt steun van NOOJ, GIPPAL en een andere groep sphere hunters,
  het Leblanc Syndicate. Samen gaan ze via de putten in de tempels naar de
  farplane.
  
  Hier komen ze na lang zoeken uit op de schuilplaats van VEGANGUN. Maar SHUYIN
  was hen voor. Hij heeft VEGANGUN volledig in zijn macht, en wil Spira
  vernietigen.
  
  De groep en haar bondgenoten splitsen zich op, en nemen ieder een deel van
  VEGNAGUN voor hun rekening.
  
  De drie meiden slagen erin om eerst de staart te doden, waarna ze de strijd
  van het Leblanc Syndicate tegen de poten overnemen.
  Nadien helpen ze NOOJ en GIPPAL tegen het lichaam van VEGANGUN.
  Als laatste slagen ze erin om het hoofd van VEGNAGUN te vernietigen.
  
  SHYUIN weet niet wat hem overkomt. Bijna slaagt YUNA erin om hem te kalmeren
  door de dressphere van LENNE aan te trekken, maar SHUYIN merkt algauw dat zij
  LENNE niet is.
  Het komt tot een heftige strijd waarbij de 3 meiden overwinnen.
  
  Plotseling verschijnt de ziek van LENNE uit YUNAs dressphere, en omhelst
  SHUYIN. Ze smeekt hem te stoppen, en spreekt haar laatste woorden uit die ze
  duizend jaar geleden nog wilde zeggen. Hierna gaan ze samen naar het
  hiernamaals om eeuwig samen te zijn.
  
  
  
  9.3.4: Na de strijd:
  --------------------
  
  
  Terwijl iedereen de farplane verlaat, hoort YUNA gefluit. Dit doet haar denken
  aan TIDUS. Net op dat moment verschijnt er een fayth aan haar. Deze dankt
  haar voor haar hulp in de strijd tegen SHUYIN en VEGNAGUN.
  Hij vraagt haar of ze HEM nog wil terug zien. "HEM?" vraagt ze.
  De fayth bedoeld dus TIDUS. YUNA wil niets liever dan terug samen zijn met
  haar geliefde, en de fayth beloofd haar dat alle fayth zullen samenwerken om
  te zien wat ze kunnen doen.
  
  NOOJ, GIPPAL en BARALAI spreken Spira toe vanuit het Luca stadium. Ze
  vertellen de mensen de waarheid achter alles, en besluiten om voortaan in
  vrede verder te leven. De Youth League en New Yevon sluiten de handen in
  elkaar.
  
  YUNA, RIKKU en PAINE zijn er echter niet bij, zij willen zo snel mogelijk
  naar huis, naar Besaid Island.
  Het luchtschip zet volle vaart die richting uit.
  
  
  Op datzelfde moment pikt het verhaal in waar FFX na de eindcredits stopre.
  Licht verschijnt onder water, en uit dat licht verschijnt TIDUS. Hij zwemt
  meteen naar de oppervlakte en merkt dat hij weer aan de kust van Besaid is.
  Hij fluit meteen. Hierna ligt hij op zijn rug, bekijkt de lucht, en slaagt
  een kreet van tevredenheid. TIDUS zwemt naar het strand.
  Hij zet nog maar net voet op het strand, dat het luchtschip komt aangestormd.
  Het laadluik gaat open, en nog voor het helemaal open is, spring YUNA het
  water in.
  Ze holt zo snel ze maar kan naar TIDUS. De twee knuffelen elkaar zo hard ze
  kunnen.
  
  Eindlijk zijn ze weer samen.
  
  
  
  ===============================================================================
  =[**10**]======================================================================
  =========================== 10: Accessories ===================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**10A**]     10.1: Statusverhogende Accessories
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
  Naam: ..... Wristband 
  Effect: ... Strength +10 
  Cost: 1000 
  
  Naam: ..... Power Wrist 
  Effect: ... Strength +20 
  Cost: 6000
  
  Naam: ..... Hyper Wrist 
  Effect: ... Strength +30 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Power Glove 
  Effect: ... Strength +40 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Kaiser Glove 
  Effect: ... Strength +50
  Cost: 
  
  Naam: ..... Amulet
  Effect: ... Magic +10 
  Cost: 1000
  
  Naam: ..... Tarot Card 
  Effect: ... Magic +20 
  Cost: 6000 
  
  Naam: ..... Talisman 
  Effect: ... Magic +30 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Magical Powder 
  Effect: ... Magic +40 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Crystal Ball 
  Effect: ... Magic +50 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Mithril Armlet 
  Effect: ... Defence +20 
  Cost: 1000
  
  Naam: ..... Diamond Armlet 
  Effect: ... Defence +40 
  Cost: 6000 
   
  Naam: ..... Crystal Armlet 
  Effect: ... Defence +60 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Defence Veil 
  Effect: ... Magic Def +20 
  Cost: 1000
  
  Naam: ..... Mystery Veil 
  Effect: ... Magic Def +40 
  Cost: 6000
  
  Naam: ..... Oath Veil 
  Effect: ... Magic Def +60 
  Cost:
  
  Naam: ..... Iron Bangle 
  Effect: ... Raises max Hp by 20% 
  Cost: 500
  
  Naam: ..... Titan Bangle 
  Effect: ... Raises max Hp by 40%
  Cost: 3000
  
  Naam: ..... Mithril Bangle 
  Effect: ... Raises max Hp by 60%
  Cost:
  
  Naam: ..... Crystal Bangle 
  Effect: ... Raises max Hp by 100%
  Cost:
  
  Naam: ..... Silver Bracer 
  Effect: ... Raises max Mp by 40%
  Cost:
  
  Naam: ..... Gold Bracer 
  Effect: ... Raises max Mp by 60%
  Cost:
  
  Naam: ..... Rune Bracer 
  Effect: ... Raises max Mp by 100%
  Cost:
  
  Naam: ..... Gauntlet
  Effect: ... Strength +5, Defence +5 
  Cost: 2500
  
  Naam: ..... Muscle Belt 
  Effect: ... Strength +10, Defence +10 
  Cost: 4000
  
  Naam: ..... Black Belt
  Effect: ... Strength +20, Defence +20 
  Cost:
  
  Naam: ..... Champion Belt 
  Effect: ... Strength +40, Defence +40 
  Cost:
  
  Naam: ..... Tiara 
  Effect: ... Magic +5, Magic Def +5
  Cost: 2500
  
  Naam: ..... Circlet 
  Effect: ... Magic +10, Magic Def +10
  Cost: 4000
  
  Naam: ..... Hypno Crown 
  Effect: ... Magic +20, Magic Def +20
  Cost:
  
  Naam: ..... Royal Crown 
  Effect: ... Magic +40, Magic Def +40
  Cost:
  
  Naam: ..... Pendulum
  Effect: ... Luck +100
  Cost:
  
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**10B**]     10.2: Element gebonden Accessories
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Naam: ..... Flashing Flame
  Effect: ... Strength +8, FireStrike
  Cost: 3000
  
  Naam: .... Flame Ring
  Effect: ... Magic +4, Fire Damage Taken Halved, Can cast Fire
  Cost: 3000
  
  Naam: ..... Flame Gods Ring 
  Effect: ... Magic +6, Immune to Fire Damage, Can cast Fira
  Cost: 8000
  
  Naam: ..... Fire Ring
  Effect: ... Magic +10, FireEater, Can cast Firaga
  Cost: 10000
  
  Naam: ..... Flashing Ice
  Effect: ... Strength +8, IceStrike
  Cost: 3000
  
  Naam: ..... Ice Ring 
  Effect: ... Magic +4, Ice Damage Taken Halved, Can cast Blizzard
  Cost: 3000
  
  Naam: ..... Ice Gods Ring
  Effect: ... Magic +6, Immune to Ice Damage, Can cast Blizzara
  Cost: 8000
  
  Naam: ..... Aurora Ring
  Effect: ... Magic +10, IceEater, Can cast Blizzaga 
  Cost: 10000
  
  Naam: ..... Flashing Thunder
  Effect: ... Strength +8, LightningStrike
  Cost: 3000
  
  Naam: ..... Lightning Ring 
  Effect: ... Magic +4, Thunder Damage Taken Halved, Can cast Thunder
  Cost: 3000
  
  Naam: ..... Thunder Gods Ring
  Effect: ... Magic +6, Immune to Thunder Damage, Can Cast Thundara
  Cost: 8000
  
  Naam: ..... Thunder Ring
  Effect: ... Magic +10, LightningEater, Can cast Thundaga
  Cost: 10000
  
  Naam: ..... Flashing Water
  Effect: ... Strength +8, WaterStrike
  Cost: 3000
  
  Naam: ..... Water Ring
  Effect: ... Magic +4, Water Damage Taken Halved, Can cast Water
  Cost: 3000
  
  Naam: ..... Water Gods Ring
  Effect: ... Magic +6, Immune to Water Damage, Can Cast Watera
  Cost: 8000
  
  Naam: ..... Flood Ring
  Effect: ... Magic +10, WaterEater, Can cast Waterga
  Cost: 10000
  
  Naam: ..... Gravity Ring
  Effect: ... Raises Max Hp/Mp by 10%, Can cast Gravity 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Burning Ice Ring 
  Effect: ... Strength +10, FireStrike, IceStrike
  Cost: 
  
  Naam: ..... Flaming ice Ring
  Effect: ... Magic +10, M.Def +10, FireEater, IceEater
  Cost: 
  
  Naam: ..... Lightning Water Ring
  Effect: ... Strength +10, LightningStrike, WaterStrike
  Cost: 
  
  Naam: ..... Thunder Water Ring
  Effect: ... Magic +10, M.Def +10, LightningEater, WaterEater
  Cost: 
  
  Naam: ..... Four Hand
  Effect: ... Strength +12, Magic +12, Lightning/Water/Fire/Ice Stike
  Cost: 
  
  Naam: ..... Four Ring
  Effect: ... Defence +10, M.Def +10, Lightning/Water/Fire/Ice Damage Halved
  Cost: 
  
  Naam: ..... Four Seal
  Effect: ... Defence +15, M.Def +15, Immune to Lightning/Water/Fire/Ice Damage
  Cost: 
  
  Naam: ..... Four Breath
  Effect: ... Defence +20, M.Def +20, Lightning/Water/Fire/Ice Eater
  Cost:
  
  
  
  ===============================================================================
  =[**11**]======================================================================
  ============================== 11: Items ======================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  
  Naam: ..... Naam van het item
  Effect: ... Legt uit wat het item doet
  Doel: ..... Voor 1 iemand (enkel) of voor meerdere (groep)
  Cost: ..... Aantal gil nodig voor aanschaf (indien te koop)
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**11A**]        11.1: Genezende items
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Naam: ..... Potion
  Effect: ... + 200 HP
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 50 Gil
  
  Naam: ..... High Potion
  Effect: ... + 1000 HP
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 500 Gil
  
  Naam: ..... X-Potion 
  Effect: ... + All HP
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Mega Potion 
  Effect: ... + 2000 HP
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Ether
  Effect: ... + 100 MP
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Turbo Ether  
  Effect: ... + 500 MP
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Phoenix Down  
  Effect: ... Brengt doelwit weer tot leven 
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 100 Gil
  
  Naam: ..... Mega Phoenix 
  Effect: ... Brengt alle doelwitten weer tot leven
  Doel: ..... Groep
  Cost: 100 Gil
  
  Naam: ..... Antidote  
  Effect: ... Geneest Poison
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 50 Gil
  
  Naam: ..... Gold Needle  
  Effect: ... Geneest Petrify
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 50 Gil
  
  Naam: ..... Eyedrops
  Effect: ... Geneest Darkness
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 50 Gil
  
  Naam: ..... Echo Screen  
  Effect: ... Geneest Silence
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 50 Gil
  
  Naam: ..... Holy Water 
  Effect: ... Geneest Curse
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 300 Gil
  
  Naam: ..... Remedy
  Effect: ... Geneest alle statussen
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Elixir 
  Effect: ... Hersteld volledig alle HP en MP
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Mega Elixir 
  Effect: ... Hersteld volledig alle HP en MP van alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Gysahl Greens 
  Effect: ... Chocobovoedsel wat een Chocobo doet kalmeren
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
   [**11B**]        11.1: Gevechts items
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  Naam: ..... Minor Grenade 
  Effect: ... Schade aan alle doelwitten 
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Grenade
  Effect: ... Schade aan alle doelwitten 
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Small Bomb 
  Effect: ... Schade aan alle doelwitten 
  Groep: .... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Medium Bomb
  Effect: ... Schade aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ...... Large Bomb 
  Effect: .... Schade aan alle doelwitten 
  Doel: ...... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Sleep Grenade
  Effect: ... Schade + Sleep aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Silence Grenade
  Effect: ... Schade + Silence aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Darkness Grenade
  Effect: ... Schade + Darkness aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Petrify Grenade
  Effect: ... Schade + Petrify aan alles doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Bomb Fragment
  Effect: ... Fire schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Bomb Core
  Effect: ... Fireschade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Fire Gem
  Effect: ... Fire schade aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Antarctic Wind
  Effect: ... Ice schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Arctic Wind
  Effect: ... Ice schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Ice Gem
  Effect: ... Ice schade aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Spark Marble
  Effect: ... Thunder schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Thunder Marble
  Effect: ... Thunder schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Lightning Gem
  Effect: ... Thunder schade aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Fish Scale
  Effect: ... Water schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Dragon Scale
  Effect: ... Water schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Dark Matter
  Effect: ... Schade aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Silver Hourglass
  Effect: ... Slow op doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Gold Hourglass 
  Effect: ... Slow op alle doelwitten
  Doel: ..... Groep 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Water Gem 
  Effect: ... Water schade aan alle doelwitten 
  Target: ... Group 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Shadow Gem 
  Effect: ... - 3/4 HP van doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Shining Gem 
  Effect: ... Schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Blessed Gem 
  Effect: ... Holy schade aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Supreme Gem 
  Effecs: ... Zware schade aan alle doelwitten
  Doel: ..... Groep
  Cost: 
  
  Naam: ..... Poison Fang 
  Effect: ... Schade + Poison aan doelwit
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  Naam: ..... Candle of Life 
  Effect: ... Doom aan vijand
  Doel: ..... Enkel 
  Cost: 
  
  Naam: ..... Farplane Shadow 
  Effect: ... Death aan vijand
  Doel: ..... Enkel
  Cost: 
  
  
  
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  ========================= 12: Vijanden (Fiends) ===============================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
   volgt nog
  
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  ============================ 13: Mini Games ===================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  ################## 13.1: Mini Game 1: Cactuars Zoeken #########################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
  
    1°: LOBIVIA
    -----------
  
      Moeders tip:
            
          "I am Lobivia's mother.
          "Lobivia was supposed to head north from the Oasis with his
          friends."
          "But I haven't heard a thing from him since."
          "Oh, I suppose Lobivia's always had a bit of wanderlust."
          "He's probably off wasting time in some good-for-nothing place 
             this very moment."
          "Call it motherly instinct."
  
      Waar: Oasis in Bikanel!
  
  
  
    2°: TOUMEYA
    ------------
  
  
      Moeders tip:
  
          "She says she's Toumeya's mother."
          "Toumeya always dreamed of seeing waters vaster than our little
          Oasis. And now he's finally getting his wish."
          "Sands whiter than the desert, a gentle breeze, glistening
          sunlight... and more water than can be imagined."
          "I can't wait to hear the tales he'll have to tell."
  
      Waar: Besaid (strand)
  
  
  
    3°: LOBEIRA
    ------------
  
      Moeders tip:
  
          "According to his mother, Lobeira loves getting into cramped
          spaces."
          "He left with only one thing in mind: finding the most
          comfortable box in existence."
          "He finally found a monst splendid treasure chest in the home 
          of a sphere hunter."
          "How long it's been since I heard from him, I can hardly
          say..."
          "Oh, my careless little Lobeira."
          "I've told you a thousand times to be careful of boxes with
          locks on them."
  
      Waar: Guadosalam.
         Ga de ondergrondse gangen in, en ga de middelste van de drie
         kamers in. Er staat hier een kist. De cactuar zit hier in.
  
  
  
    4° + 5°: AREQ & ARROJA
    -----------------------
  
  
      Moeders tip:
  
          "I am the mother of those inseparable brothers, Areq & Arroja."
          "Areq & Arroja love being together."
          "It seems they met some large yellow birds on a wide, open
          plain."
          "Arroja is having such a good time he said he's put off
          seeing snow, whatever that is."
  
      Waar: Calm lands.
         Je vind ze in het noorden van de Calm lands, net voor Mount
         Gagazet. Dit is het deel met de 2 bruggen, en het pad dat naar de
         grot van Yojimbo leid. Deze twee rakkers rijden er rond op een
         Chocono.
  
  
  
    6°: ISLAYA
    ----------
  
      Moeders tip:
  
          "I am the mother of Islaya the sage."
          "I am oft called the wise Mother."
          "Islaya embarked to follow in the footsteps of our cactuar
          forebears who left the desert in ages past."
          "Islaya, my sage son, have you found the Cactuar Stones they
          left so long ago?
          "Try, not to get burned to a crisp, and take good care of
          yourself."
  
      Waar: Thunder Plains.
         Hij is te vinden in het nordelijk deel, net voor de Machalania
         Woods. Ergens aan de rechterkant, bij een cactuar steen.
  
  
  
    7°: CHIAPA
    ----------
  
      Moeders tip:
  
          "I am Chiapa's mother."
          "Little Chiapa is doing just fine. I'll let him be a little
             while longer."
          "Be a dear & leave him alone just a touch more, would you?"
  
      Waar: Benzo vertaald hier verkeerd. Wat moeder werkelijk zegt is dat je
         Chipia met rust moet laten.
         Deze cactuar (en de volgene) kan je pas vinden in Story Level 5.
  
  
    - - - - - - - - - - - - - - - - story level 5 - - - - - - - - - - - - - - -
  
      Moeders tip:
  
          "I am Chiapa's mother."
          "He says he's going to meet up with some friends."
          "The meeting point? It's some secret place high, high, high 
           up somewhere he can take in town and the woods."
  
      Waar: Kilika Woods.
         Ga het bos in, en ga aan het eerste kruispunt rechts.
         Blijf volgen.
         Je zal 2 boomstammen passeren die over het water hangen. Druk op
         de O knop om op de bomen te springen. Je komt nu op een hogere
         plek die uitzicht geeft over het drop van Kilika.
         De cactuar vind je hier.
  
  
  
    8°: ERIO
    --------
  
      Moeders tip:
  
          "I've gotten word from Erio."
          "His message read: Two brothers, my friends, to a spring went
          we, I get to see snow... what rhymes with we?"
          "He may never listen to his parents, but I can't help but love
          my sweet little Erio."
  
      Waar: Mount Gagazet.
         Vertrek van helemaal bovenaf de berg. Je vind hem aan de cliffen
         waar je omhoog kan klimmen.
  
  
  
    9°: BARTSCHALLA
    ---------------
  
      Moeders tip:
  
          "I am Bartschalla's mother."
          "My daughter simply adores money."
          "She left the desert in search of a 'man of means' - whatever
          that is."
          "It turns out our 'man of means' isn't quite what you'd
          expect, hoho! Managed to save up quite a bundle."
          "Turns out it's a former summoner!"
          "Don't get caught green-handed, Bartschalla!"
  
      Waar: Kilika.
         Je vindt deze cactuar op de trappen voor het huis van Dona.
  
  
    SAVE!
    Voor je teruggaat naar de Cactuar Nation let je even op! Als je deze
    cactuar afzet, krijg je automatisch een scene, waarna er een nieuwe 
    missie begint.
    Zodra die missie begint kan je niet meer gaan graven in de Bikanel Desert
    totdat je deze missie voltooid hebt, en totdat je een machtige vijand hebt
    verslagen. Deze vijand behoord tot de moeilijkste vijanden uit het hele
    spel!
  
  
  
    10°: FRAILEA
    ------------
  
      Moeders tip:
  
          "I hate to admit, but my Frailea can be a bit of a handful."
          "He's really a very nice boy who just wants to be around
          friends."
          "But he always seems to be falling in with the wrong crowd."
          "I'm worried he may not even be travelling at all."
  
      Waar: Bikanel Desert.
         Praat met Marnala nadat je met de moeder cactuar hebt gesproken.
         Je krijgt een missie voor deze cactuar.
  
  
    Zodra je de 9° cactuar hebt terug gebracht, en met de moeder van Frailea
    hebt gesproken, spreek je met Marnala.
    De missie begint na een korte
  
    ... scene ...
  
    Je begint aan een SAVE SPHERE. Je kan deze gerbuiken, maar houd je vorige
    save vrij. Zo kan je, als je iets fout doet, nog het vorige spel laden.
    Zorg ook, zoals ik eerder al zei, dat je de side missie in Djose al gedaan
    hebt.
  
    Blijf het pad volgen. Je kan niet missen. Je zal, hoe dan ook, in gevecht
    komen met enkele cactuars. Wat verderop vecht je tegen een sallet. 
    Zodra deze verslagen is, zie je een
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Heavy Sallet: HP = 11200
           MP = 0
  
    Wat je nodig hebt is een warrior en een white mage. De derde mag je kiezen,
    hoewel ik voor een Dark Knight zou opteren.
    Deze vijand is kwetsbaar voor magie, maar we gaan hem fysiek aanpakken. De
    white mage beschermt je meiden, en de warrior haalt steeds de strength en
    defense van de vijand weer naar omlaag. (Hij laad deze namelijk regelmatig
    op). Je derde meid valt de vijand gewoon aan.
    Je kan deze vijand ook "ejecten". Dit deed ik met Paine's Carrier Flurry
    van haar trainer dressphere.
  
  
    Je moet na dit zware gevecht weer verder. Maar wat verderop is er een val
    voor je gezet. Het zand stijgt onzettend snel, dus ren zo snel mogelijk als
    je kan rechtdoor. Vergeet de kisten die je ziet! Op het einde kan je niet
    verder, dus moet je iets terugkomen, en langs rechts op de pilaar kruipen.
    (Er staat hier een kist op). Vanaf hier kan je naar de volgende springen,
    en naar de rand van het pad om weer verder te gaan.
  
    Na een poosje wandelen krijg je een
  
    ... scene ...
  
    Waarna je de cactuar moet vangen.
    Let op, ze zijn hier met 3. Als je goed kijkt, dan merk je bij 2 van de 3
    cactuars dat hun mond onderaan en bovenaan rond is. Bij Frealea is dit niet
    het gevaal. Haar mond is bovenaan een rechte lijn!
    Als je erin slaagt om haar te vangen, krijg je een garmend grid dat je
    verdiende AP en EXP verdubbeld!!!!
  
    ... scene ...
  
  
    BAAS GEVECHT:
    -------------
  
    Jumbo Cactuar: HP = 22222
           MP = 1111
    Cactuars (2): HP = 2002
           MP = 120
  
    Dit gevecht is uiterst makkelijk. Zorg dat je een dark knight hebt, en na
    1 of 2 keer Darkness gebruikt te hebben, heb je de 2 kleinde cactuars
    uitgeschakeld. Doe nu maar wat je wil, want de grote cactur kan niet
    aanvallen. Hij is er alleen maar om de kleintjes te helpen, maar aangezien
    die er niet meer zijn...
  
  
    ... scene ...
  
    Volg het pad tot je bij de SAVE SPHERE komt. Gebruik deze en loop naar
    buiten. Je krijgt alweer een
  
    ... scene ...
  
    Missie voltooid, en een nieuwe begint.
    Kies om naar je luchtschip te gaan, want anders moet je tegen één van de
    moeilijkste bazen vechten die er is!!! Bereid je hier eerst op voor, en
    rep je terug aan boord van je schipç
    Ook opgravingen doen is nu niet meer mogelijk totdat je de baas verslagen
    hebt!
  
    SAVE!
  
  
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  #################### 13.2: Mini Game 2: Sphere Break ##########################
  -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
  
  
    Volgt nog.
    Maar als je deze hyperlink volgt, kan je onmogelijk verliezen met Sphere
    Break, zelfs niet tegen Shinra. 
    http://aero.underclocked.com/ihsb/
  
  
  
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  =============================== 14: Credits ===================================
  ===============================================================================
  ===============================================================================
  
  Dank aan:
  
  - Gamefaqs om deze walkthrough te plaatsen.
  - De makers van dit spel.
  - Split Infinity voor hulp bij al de scenes die je kan zien in Story Level 5,
   en die meetellen voor je %.
  
  

  View in: