Users who own this game also own:

Koukiatsu Boy
Koukiatsu Boy
Daraku D
Daraku D
Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den
Tengai Makyou: Fuun Kabuki Den
Q*bert
Q*bert
Ninja-Kun: Ashura no Shou
Ninja-Kun: Ashura no Shou