Users who own this game also own:

Megami Tensei Gaiden: Last Bible
Megami Tensei Gaiden: Last Bible
Ojarumaru: Tsukiyo ga Ike no Takaramono
Ojarumaru: Tsukiyo ga Ike no Takaramono
Super R-Type
Super R-Type
Jak II
Jak II
Spider-Man 3
Spider-Man 3