hide results

  FAQ/Walkthrough (Dutch) by Patt3rson

  Version: Final | Updated: 01/09/06 | Search Guide | Bookmark Guide

  +----------------------------------------------------------------------------+
  |                                      |
  | TOM CLANCY’S SPLINTER CELL                        |
  |                                      |
  | FAQ/Walkthrough voor PlayStation 2 – Geschreven door Patt3rson      |
  |                                      |
  | Laatste versie, sinds 9 januari 2006 – Copyright Patt3rson        |
  |                                      |
  | patt3rson(at)gmail(punt)com – www.gamechoice.nl              |
  |                                      |
  +----------------------------------------------------------------------------+
  
  =============================
  = I N H O U D S O P G A V E =
  =============================
  ___________________
  \ 1 / INTRODUCTIE /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  1A – Rechten
  1B – Toevoegingen
  1C – Voorbereiding
  ____________
  \ 2 / GAME /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  2A – Verhaal
  2B – Personages
  2C – Besturing
  ___________________
  \ 3 / WALKTHROUGH /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  3A – Training
  3B – Police Station
  3C – Defense Ministry
  3D – Oil Refinery
  3E – CIA HQ
  3F – Kalinatek
  3G – Nuclear Power Plant
  3H – Chinese Embassy [Part I]
  3I – Abattoir
  3J – Chinese Embassy [Part II]
  3K – Presidential Palace
  __________________
  \ 4 / AFSLUITING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  4A – Slotwoord
  4B – Credits
  
  =============================
  = 1 = I N T R O D U C T I E =
  =============================
   ___
  /_1_\__________
  \ A / RECHTEN /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Het schrijven van FAQ’s en walkthroughs vergt veel tijd en moeite, schrijvers 
  steken er dan ook een hoop werk in. Werk stelen van anderen is uit den boze en 
  één van de ergste misdaden die je in het schrijven kunt begaan. Bovendien is 
  het strafbaar, want alle bestanden op sites vallen onder de internationale wet 
  van kopieerrechten en gebruik zonder toestemming is dus aan te vechten via de 
  rechtbank.
  
  De nieuwste versie van dit bestand is meestal te vinden op 
  http://www.gamefaqs.com. Voor vragen en of opmerkingen over dit bestand, 
  waaronder ook de walkthrough, kan men ook terecht op onderstaand adres. Alleen 
  serieuze vragen waarvan het antwoord niet in dit bestand te vinden is zullen 
  worden behandeld.
  
  Dit document mag niet verspreid of gekopieerd worden in delen of in het 
  geheel. Dit bestand mag alleen geprint of opgeslagen worden voor eigen 
  gebruik. Voor gebruik op andere manieren of locaties moet eerst schriftelijke 
  toestemming van de auteur verkregen worden. Toestemming kan aangevraagd worden 
  op onderstaand adres, maar wordt niet gegarandeerd! Tref je het bestand op een 
  andere plek aan dan de locaties die hier onder staan weer gegeven laat het dan 
  weten via hetzelfde adres.
  
  [CONTACTADRES]
  patt3rson(at)gmail(punt)com
  
  [TOEGESTANE LOCATIES VAN DIT DOCUMENT]
  http://www.gamechoice.nl
  http://www.gamefaqs.com
  http://www.neoseeker.com 
   ___
  /_1_\_______________
  \ B / TOEVOEGINGEN /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Omdat PlayStation Clan niet meer bestaat en het tegenwoordig GameChoice is heb 
  ik de links en namen daarvan aangepast. Ook is Menneke Cheats uit de officiële 
  toegestane locaties van de walkthrough verwijderd en heb ik mijn e-mail adres 
  geupdate als dat nog niet gedaan was.
   ___
  /_1_\________________
  \ C / VOORBEREIDING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Voor een review en beoordeling van de game ga je naar 
  http://www.gamechoice.nl. Lees eerst onderstaande tips voordat je met de game 
  of het lezen van de walkthrough begint. Deze aanwijzingen bevatten waardevolle 
  informatie over het gebruik van de FAQ of de game.
  
  In de game moet je een aantal keren gebruik maken van je Lock Pick. Dit is een 
  setje waarmee je een deur van het slot kunt halen. Het systeem werkt als 
  volgt. Je moet steeds pinnetje voor pinnetje het slot open peuteren. Om een 
  pin weg te krijgen moet je het linker pookje van je controller één van de 
  denkbeeldige hoeken in duwen. Je hebt dus links boven, rechts boven, links 
  onder en rechts onder. Als je het pookje de goede hoek in duwt zie en voel je 
  dat. Je moet dan rustig in diezelfde hoek het pookje wat heen en weer bewegen 
  tot het pinnetje los springt. Daarna herhaal je dit steeds tot alle pinnen los 
  zijn en je de deur kunt openen.
  
  Uitgeschakelde bewakers laten soms items achter. Als je in de buurt gaat staan 
  van een lijk en er staat Satchel je in je optieschermpje dan kan je dat item 
  oprapen. Hier kan bijvoorbeeld munitie of een Medical Kit in zitten, maar ook 
  extra achtergrondinformatie of zelfs een code voor een gesloten deur. Check 
  dus altijd of bewakers items achter laten, want soms zijn die codes van belang 
  om verder te komen in de game. Als je een code mist moet je dus proberen nog 
  rond lopende bewakers uit te schakelen om te checken of zij je verder kunnen 
  helpen. Computers gebruiken wil ook wel eens helpen om een code te 
  achterhalen.
  
  Het rond laten slingeren van uitgeschakelde vijanden is één van de domste 
  dingen die je kunt doen. Zorg er voor dat je dus altijd lichamen in het donker 
  legt waar ze niet ontdekt kunnen worden door andere bewakers. Het kapot 
  schieten van lichten is altijd goed om te doen. Niet alleen ben je in het 
  donker heer en meester, ook kan je zo goed de gemaakte slachtoffers verhullen. 
  Niet alle lichten kunnen echter kapot, dus soms levert het alleen maar nare 
  situaties op als bewakers op het geluid af komen.
  
  In de walkthrough wordt vaak gezegd hoe je een vijand uit moet schakelen. 
  Meestal is dat vast grijpen en neerslaan of hem in het hoofd schieten. Als je 
  echter zelf een betere manier weet om iemand uit te schakelen, ga gerust je 
  gang. De walkthrough geeft alleen aan hoe ik de situatie behandeld heb. Houd 
  wel in gedachten dat sommige vijanden niet dood mogen gaan. Deze moet je dus 
  op andere manieren uitschakelen. Een klap op het hoofd mag wel, een Sticky 
  Shocker is ook goed voor een niet dodelijke actie vanaf een afstandje.
  
  ===============
  = 2 = G A M E =
  ===============
   ___
  /_2_\__________
  \ A / VERHAAL /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Omdat het voor het Amerikaanse inlichtingenbureau National Security Agency 
  steeds moeilijker wordt om mogelijke gevaren van de Verenigde Staten op het 
  spoor te komen wordt een nieuwe tak van de organisatie opgericht. Het geheime 
  Third Echelon keert terug naar oude manieren van spionage, nu natuurlijk 
  verbeterd met de beste techniek die beschikbaar is, om gevoelige informatie te 
  verkrijgen uit vijandig gestemde gebieden. Third Echelon is er om op vijandig 
  grondgebied missies op te zetten om gevaren te ontdekken en te neutraliseren. 
  Hoewel het bestaan van de organisatie door de regering ontkend wordt zijn er 
  diverse leden genaamd Splinter Cells. Een Splinter Cell bestaat uit een 
  speciaal getrainde commando die door een team op afstand wordt ondersteund om 
  informatie te vergaren.
  
  Op 10 maart 2004 wordt het National Security Agency ingeroepen door het 
  Central Intelligence Agency omdat twee van hun agenten spoorloos verdwenen 
  zijn in voormalig deelstaat van de Sovjet Unie Georgië. Agent Alison Madison 
  was daar aanwezig om de communicatieproblemen in Georgië in de gaten te 
  houden. Agent Blaustein werd er later naar toe gestuurd om haar te 
  lokaliseren, maar een week later is iedere vorm van contact verbroken. Vrezend 
  voor de levens van deze waardevolle medewerkers wordt Splinter Cell lid Sam 
  Fisher ingeschakeld om de locatie van de agenten te achterhalen en de situatie 
  te analyseren. Jij ben nu Sam Fisher en het is jouw doel je missie te 
  voltooien zonder politiek stof op te doen waaien.
  
  Je raakt verstrikt in een complot van diverse landen tegen de Verenigde 
  Staten. Het vinden van de agenten is slechts het begin van een lange en 
  moeilijke missie waarin het aan jou en je team is om de plannen van de 
  president van Georgië te laten mislukken.
   ___
  /_2_\_____________
  \ B / PERSONAGES /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  [SAM FISHER]
  Sam is de hoofdpersoon van de game en het belangrijkste lid van deze Splinter 
  Cell. Sam heeft veel ervaring en wordt er door Lambert op uit gestuurd om deze 
  missie te volbrengen.
  
  [LAMBERT]
  Lambert is aan het hoofd gesteld van deze Splinter Cell van Third Echelon. Hij 
  is dus de voornaamste contactpersoon van Sam en houdt hem gedurende de hele 
  missie op de hoogte.
  
  [WILKES]
  Ook onderdeel van deze Third Echelon Splinter Cell. Hij is degene die de 
  veldwerker, Sam dus, in en uit het operatiegebied moet brengen en halen. Hij 
  wordt vervangen door een vrouw na zijn dood.
  
  [GRIMSDOTTIR]
  Ook onderdeel van deze Third Echelon Splinter Cell. Zij is de communicatie en 
  techniek expert van het team. Ze voorziet Sam van waardevolle informatie die 
  hem verder door de missie helpt.
  
  [BLAUSTEIN]
  De mannelijke Central Intelligence Agency agent die Georgië in wordt gestuurd 
  om de locatie van agent Madison te achterhalen en haar verder te ondersteunen. 
  Sam vindt zijn levenloze lichaam echter al vroeg op zijn missie.
  
  [MADISON]
  De vrouwelijke Central Intelligency Agency agent die in Georgië de missie had 
  om de communicatie stromen en storingen in de gaten moest houden. Als 
  Blaustein zich bij haar aansluit is ineens al het contact verbroken.
  
  [GURGENIDZE]
  Thomas Gurgenidze is een contactpersoon die jij moet ontmoeten in een 
  wooncomplex ergens in Georgië. Je bent net op tijd om informatie van hem te 
  krijgen, daarna komt hij om in een vuurzee.
  
  [NIKOLADZE]
  Kombayn Nikoladze is sinds kort de president van Georgië en heeft nou niet 
  echt het beste voor met Amerika. Hij begint een technologische oorlog, maar 
  als hij onder moet duiken wordt hij vervangen door Cristave.
  
  [GRINKO]
  Grinko zat vroeger bij de speciale eenheden van het Russische leger. Nu is hij 
  echter als luitenant de rechterhand van president Nikoladze. Grinko doet 
  vooral veel vuil veldwerk.
  
  [FEIRONG]
  Feirong is een Chinese legerleider die zich in laat met de plannen van 
  Nikoladze. Samen plannen ze een oorlog tegen de Verenigde Staten. Feirong 
  werkt echter als eenling en sleurt zo onterecht heel China mee in de strijd.
  
  [LONG DAN]
  Long Dan is een vertegenwoordiger van China. Hij weet van de plannen van hoge 
  pief Feirong en wordt daarom met wat andere mensen gevangen genomen. Via hem 
  moet Sam bewijzen dat Feirong alleen opereert en niet China vertegenwoordigt.
  
  [DOUGHERTY]
  Tijdens de missie ontdekt Grimsdottir dat er een lek is bij het Central 
  Intelligence Agency. De informatie wordt doorgespeeld via de computer van éne 
  Dougherty. Sam moet hem vangen en ondervragen.
  
  [IVAN]
  Ivan is een Rus die belangrijke informatie bezit en dus niet veilig is. Sam 
  wordt er op af gestuurd om deze informatie van hem te krijgen voordat de 
  Russen hem liquideren.
  
  [SARAH FISHER]
  Sarah komt niet echt als belangrijk personage in de game voor. Ze is de 
  dochter van Sam en weet alleen dat haar vader met een zeer geheime missie 
  bezig is.
   ___
  /_2_\____________
  \ C / BESTURING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Hieronder staan alle knoppen van de PlayStation controller. Niet alle knoppen 
  hoeven een functie te hebben in het spel zelf! Dit zijn de standaard 
  instellingen, het is mogelijk dat de besturing naar eigen wens in te stellen 
  is! Check de handleiding of de menu’s om er achter te komen hoe.
  
  PIJLTJES:
  Boven              - Voorwaarts door uitrusting zoeken
  Beneden             - Achterwaarts door uitrusting zoeken
  Links              - Nachtkijker
  Rechts              - Warmtekijker
  
  SYMBOLEN:
  Driehoekje            - Springen
  Kruisje             - Interactie
  Vierkantje            - Inventaris overzicht
  Rondje              - Bukken
  
  SCHOUDER:
  L1                - Tweede wapenfunctie gebruiken
  L2                - Herladen
  R1                - Eerste wapenfunctie gebruiken
  R2                - Wapen uitrusten
  
  STICKS:
  L3                - Tegen muur aan drukken
  Linker Analoog          - Beweeg speelfiguur
  R3                - Inzoomen
  Rechter Analoog         - Beweeg camera
  
  FUNCTIE:
  Start              - Pauzemenu oproepen
  Select              - Missiedata oproepen
  
  ===========================
  = 3 = W A L K T R O U G H =
  ===========================
   ___
  /_3_\___________
  \ A / TRAINING /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Voordat je mag beginnen aan het echte werk moet je eerst even een kleine maar 
  handige training doorstaan. Eerst krijg je even de basics van het rond kijken. 
  Je instructeur, Lambert, zegt dat je naar links moet kijken om een rode lamp 
  aan de muur te zien. Als je dat gedaan hebt gaat deze uit en later gaat een 
  rode lamp aan de muur rechts van je aan en daar moet je dan weer naar kijken. 
  Zodra deze lamp uit gaat moet je nu verticaal rond kijken oefenen door een 
  lamp op het plafond te zoeken. Als deze uit is gaat een andere schuin rechts 
  voor je op de grond aan. Heb je alle lampen goed bekeken dat is dit gedeelte 
  klaar en mag je gaan lopen. Rechts voor je zie je een muur met in het midden 
  een verlaging. Links en rechts van de verlaging staan gele strepen op de 
  grond. Daar moet je tegen de muur aan gaan staan en dan springen om een richel 
  vast te pakken. Slinger dan naar de verlaging in de muur en trek jezelf op als 
  je daar bent om over de muur heen te komen. Rechts verderop zie je een ladder 
  met daar onder weer gele strepen. Beklim de ladder en ga boven weer op de gele 
  pijlen staan met je neus in de richting van die pijlen. Spring op om de kabel 
  boven je te grijpen en naar beneden te glijden. Draai naar rechts en loop 
  tegen de paal bij de gele pijlen aan. Je pakt dan vanzelf de paal vast zodat 
  je naar beneden kunt klimmen. Meteen tegenover de paal zijn twee horizontale 
  balken waar je onder door moet kruipen als je gebukt bent. Ga daarna meteen 
  links en daar zie je gele pijlen twee kanten op staan in het midden van het 
  steegje. Ga op die strepen staan dicht bij een muur en spring tegen die muur 
  op.
  
  Druk je nog een keer op springen en houd je de knap iets langer ingedrukt dan 
  maakt Sam een spagaat in de lucht tussen de muren. Na deze leuke stunt spring 
  je weer naar beneden en loop je naar rechts de hoek om. Hier staan gele pijlen 
  onder een horizontale balk. Ga op de pijlen staan en spring om de balk vast te 
  grijpen. Slinger nu langs de balk naar voren, je kunt op rondje drukken om je 
  benen ook om de balk te slaan. Doe dit als je in de buurt komt van het ronde 
  gat in de muur en klim er op die manier doorheen. Als je er doorheen bent kan 
  je de balk los laten en meteen rechts van je zie je dan een hek. Loop er 
  gewoon tegen aan om er op te klimmen, daarna kan je zelf omhoog klimmen en er 
  overheen. Aan de andere kant klim je dan weer naar beneden. Ga naar links de 
  hoek om en ga bij de gele pijlen tegen de muur staan. Druk op L3 om jezelf 
  tegen de muur te persen zodat je naar links door de smalle doorgang kunt 
  schuiven. Als je er doorheen bent laat je de muur weer los om recht voor je 
  een verticale paal te beklimmen. Aan de andere kant klim je via een ladder 
  naar beneden. Je hebt nu de hindernisbaan overwonnen, maar om door te gaan 
  naar de volgende training moet je nog over het muurtje heen komen waar ook de 
  gele pijlen bij staan. Dit doe je door bij die pijlen te gaan staan en te 
  springen tegen de pijlen op de zijmuur aan. Terwijl je in de richting van de 
  muur waar je overheen moet klimmen drukt spring je dan nog een keer om je af 
  te zetten op de zijmuur en zo op de goede muur terecht te komen. Spring er aan 
  de andere kant af en loop richting rolluik. Je hebt dit deel van de training 
  gehaald als je de gang in loopt.
  
  Nu komen er ook andere mensen aan te pas en moet je tactisch zijn. Ga door het 
  rolluik en na de instructies ga je rechts om aan de andere kant van de kamer 
  door de deur verder te gaan. De volgende deur is op slot, je moet hem open 
  maken met je Lock Pick. Je krijgt instructies over hoe deze te selecteren en 
  te gebruiken, maar dat kan nogal verwarrend zijn. Als je de Lock Pick hebt 
  geselecteerd ga je bij de deur staan en druk je op kruisje. Je ziet nu de 
  binnenkant van het slot vergroot in beeld. Om een pinnetje los te krijgen moet 
  je het linker pookje in een richting bewegen. Deel het op in vier gebieden. 
  Links boven, links onder, rechts boven en rechts onder. Duw je pookje in één 
  van die richtingen. Hoor en zie je niks dan zit je fout, hoor en zie je wel 
  wat dan heb je het juiste gebied gekozen. Nu moet je het pookje langzaam met 
  de klok mee of tegen de klok in bewegen nog in datzelfde gebied totdat het 
  pinnetje los schiet. Hetzelfde doe je bij de volgende twee pinnetjes en daarna 
  is de deur open. In de volgende kamer staat voor het eerst een menselijke 
  tegenstander. Loop zachtjes om hem heen en grijp hem van achter vast met 
  kruisje. Druk nog een keer kruisje om hem te ondervragen en na een 
  woordenwisseling geeft hij je de code voor de volgende deur. Onthoud deze code 
  of bekijk deze nog eens via je Notes nadat je op Select hebt gedrukt. Druk op 
  R1 om de bewaker uit te schakelen. Voer de code dan in rechts van de deur en 
  als de code goed is ga je door die deur. Ook in de volgende kamer staat weer 
  een menselijke tegenstander.
  
  Besluip hem van achter en grijp hem vast. Sleep hem nu mee naar het apparaat 
  aan de muur links van je en druk op kruisje om de bewaker onder de oogscanner 
  te leggen. Als het rolluik open is sla je hem neer met R1, waarna jij door de 
  deur achter het rolluik kunt gaan. Nu mag je voor het eerst schieten, maar nog 
  niet op echte doelwitten. Rust je wapen uit met R2 en richt dan met het 
  rechter pookje op de lamp aan het plafond. Druk op R1 om de lamp kapot te 
  schieten. Nu moet je voorzichtig de hoek om kijken, dus doet dat door tegen de 
  muur te gaan staan met L3. Rust weer wapen uit en richt nu op de volgende lamp 
  en schiet deze kapot. Nu het hier erg donker is ziet de camera je niet, jij 
  kunt je nachtkijker inschakelen door op het pijltje naar links te drukken. Ga 
  dan door de deur onder de camera. Links om de hoek is weer een camera. Deze 
  moet je kapot schieten, dus ga tegen de muur aan staan en schuif naar de hoek. 
  Rust je wapen uit, mik op de camera en schiet deze kapot. Als het gelukt is 
  kan je de camera voorbij lopen en door de deur gaan. Je komt nu in een vrij 
  donkere ruimte waar weer een camera hangt. Deze is niet uit te schakelen, dus 
  je moet goed timen en steeds bewegen als de camera niet jouw kant op kijkt. 
  Als dat wel het geval is moet je in de schaduw staan. Houd de camera dus in de 
  gaten en beweeg langs de ramen als de camera niet jouw kant op staat. Ga door 
  de deur aan de andere kant van de kamer. Meteen rechts van je staat een 
  bewaker. Grijp hem van achter en sla hem neer.
  
  Raap hem dan op en neem hem mee de hoek om zodat je hem daar in het donker 
  neer kunt leggen. Blijf daar zelf ook staan. Er wordt nu een andere bewaker de 
  ruimte in gestuurd om te checken of je het wel goed gedaan hebt. Als deze weer 
  weg is (Hij komt twee keer langs je lopen, heen en terug dus.) ga je door de 
  deur waar je de eerste bewaker neer sloeg voordat je hem weg droeg. Als je 
  daar doorheen bent ga je meteen door de deur links. In de volgende ruimte gaat 
  het niet om niet gezien worden, maar om niet gehoord worden. Je moet dus de 
  andere kant zien te bereiken zonder al teveel geluid te maken. Begin dus maar 
  met bukken. Beweeg dan langzaam naar voren en laat je naar beneden vallen. 
  Loop tegen de verhoging recht voor je aan en druk op driehoekje om er zachtjes 
  op te klimmen. Je staat dan wel meteen rechtop, dus je kunt weer bukken om 
  dezelfde truc nog eens te doen bij de verhoging rechts van je. Buk weer en 
  draai naar links. Beweeg langzaam naar voren en tussen de hangende kettingen 
  door. Als je een ketting raakt mag je overnieuw beginnen. Ben je er voor bij 
  dan blijf je de route volgen. Verderop liggen glasscherven op de grond, maar 
  daar kan je op het zelfde tempo als gewoon sluipen doorheen lopen. Als je door 
  het glas heen bent moet je naar rechts de hoek om. Je krijgt complimenten van 
  de instructeur, daarna ga je door de deur recht voor je. Loop een stukje 
  verder en je hebt de training succesvol afgerond. Nu is het tijd voor het 
  echte werk!
   ___
  /_3_\_________________
  \ B / POLICE STATION /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Als je rechts de hoek om gaat zie je een witte houten constructie met een 
  trap. Ga die trap op en meteen voor je hangt dan een ladder. Je moet wel even 
  springen om deze vast te grijpen, maar daarna kan je gewoon naar boven klimmen 
  om op het dak uit te komen. Voor je tegen de muur is een luik dat je kunt 
  openen om daarna in de opening te springen. Je ziet helemaal niks dus doe je 
  nachtkijker aan. Buk dan en kruip door de smalle gang tot je weer rechtop kunt 
  staan. In één van de hoeken zit een verticale pijp die je moet beklimmen om 
  nog hoger op een dak uit te komen. Hier zie je een kabel gespannen van het dak 
  naar een ander gebouw. Ga er onder staan en spring om de kabel vast te grijpen 
  en naar beneden te glijden. Als je weer grond onder de voeten hebt open je de 
  deur voor je om in de gang uit te komen. Je bent ingesloten door vuur, maar 
  links van je is nog een deur naar een andere kamer. Ga door die deur en aan de 
  andere kant van de kamer weer door een deur zodat je om het vuur heen bent 
  gelopen. Als je nu het trappenhuis in gaat stort de boel achter je in. Ga via 
  twee kleine trappen een verdieping naar beneden, daar verspert het vuur de weg 
  verder naar beneden. Ga dus op deze verdieping de gang in, maar ook hier lijkt 
  het dood te lopen door een gat in de grond. Aan het plafond hangt echter een 
  buis, dus spring om deze vast te pakken en slinger over het gat heen. Ga naar 
  links de hoek om en daarna door de deur rechts verderop. In de kamer zit links 
  verderop weer een deur waar je doorheen moet. Rechts is dan een ander 
  trappenhuis waarmee je weer een verdieping naar boven kunt. Loop een stukje 
  verder en open de deur links in de gang.
  
  In de kamer er achter vind je de persoon die je zoekt naast vuur onder een 
  balk. Spreek hem aan. Na het gesprek sterft je contactpersoon en krijg je 
  informatie over hoe je verder moet. Ga door de deur in de hoek links van de 
  deur waardoor je binnen kwam, vlakbij vuur dus. Je ziet een kapotte lekkende 
  pijp met aan de overkant een nogal donkere kamer. Ren niet zomaar deze kamer 
  in, want door de rook raak je gezondheid kwijt. Pak je wapen er bij en schiet 
  op de glazen in het plafond van de kamer zodat de rook kan ontsnappen. Nu kan 
  je wel de kamer in gaan en dan rechts om door een deur te gaan. Je kunt nu je 
  spel opslaan. Daarna open je de deur recht voor je om buiten op een balkon te 
  komen. Volg dit balkon tot je niet verder kunt en spring daar op om een pijp 
  vast te pakken. Druk op rondje om je benen in te trekken en schuif dan naar 
  het balkon aan de overkant om daar weer los te laten. Ondertussen hoor je wel 
  een gesprek tussen wat terroristen. Loop voorzichtig de smalle doorgang in en 
  verderop kan je dan naar rechts. In de hoek ligt ook een blikje dat je op kunt 
  rapen en daarna weg kunt gooien. Blijf daar even staan en kijk rond in de 
  tuin. Je ziet bij een klein trappetje een man staan. Je kunt hem het beste 
  vanaf hier neer schieten, want daarna gaan de deuren open en komt er een 
  tweede man naar buiten die je dan ook meteen neer moet schieten. Als het even 
  duurt voordat de tweede man naar buiten komt dan kan je het makkelijker voor 
  jezelf maken door de lichten uit te schieten en je nachtkijker aan te doen. De 
  man ziet dan niks en je kunt hem makkelijk neer schieten. Als beide mannen 
  uitgeschakeld zijn ga je door de dubbele deuren het huis binnen. Ga naar 
  binnen en draai je om, links van de deuren zie je dan een computer die je moet 
  hacken. Daarna kan je verder het huis in.
  
  Na de eerste kamer ga je door de gordijnen en blijf je de gang volgen. Voordat 
  je de laatste kamer in gaat kan je bij de deuropening een Medical Kit pakken. 
  Als je die hebt ga je de kamer in en naar het schilderij links van de lamp. 
  Schuif het opzij en gebruik de computer die er achter staat. Aan de andere 
  kant van de kamer zit een deur maar je moet eerst een code invoeren om deze 
  van het slot te halen. De code is net aan je Notes toegevoegd, dus druk op 
  Select om deze te bekijken. Voer de code in en ga door de deur. Op het balkon 
  ga je links, daar zie je een kabel van het balkon naar een ander dak. Gebruik 
  deze kabel en ga door de opening recht voor je. Loop verder tot je door een 
  andere opening bent gegaan en bij een lift komt. Laat Sam voorzichtig over het 
  randje lopen zodat hij de richel nog vast pakt. Daarna laat je hem vallen 
  zodat hij op de lift landt. Open het luik boven op de lift en laat je dan 
  zakken. In de volgende kamer ga je naar de deur boven aan het korte trappetje. 
  Deze zit op slot, dus je moet je Lock Pick gebruiken. Je hebt geleerd in de 
  training hoe dat moet, je kunt het ook nog opzoeken bij Voorbereiding in het 
  begin van deze FAQ. Als je de deur open hebt ga je er doorheen. Pas op aan de 
  andere kant, hier lopen twee vijanden rond. Als je snel bent kan je naar het 
  muurtje naast de trap lopen en er overheen springen om in het donker terecht 
  te komen. De agenten zullen je misschien horen, maar niet meteen zien. Schiet 
  ze dus snel neer voordat ze je wat kunnen doen. Er zit hier nog een man, maar 
  deze kun je met rust laten. Loop hem voorbij en ga naar links de hoek om.
  
  Blijf de route volgen tussen de gebouwen door en je komt uiteindelijk bij een 
  pleintje met een fontein. Aan de andere kant van het pleintje zie je een rode 
  lamp bij wat struiken. Ga daar naar toe, buk en kruip door het gangetje. Je 
  komt uit in een kamer met wat schakelaars en ook weer een computer. Naast de 
  computer ligt munitie en een Medical Kit. In de hoek naast het hek ligt nog 
  een Medical Kit. Raap deze eerst op en gebruik daarna de computer. Kruip 
  daarna terug zoals je gekomen bent, terug naar het pleintje met de fontein. 
  Hier lopen nu mensen rond. Probeer ongezien te blijven en in het donker. Als 
  dat niet lukt moet je de persoon die je gezien hebt neer schieten. Er is nu 
  naast de struiken waar je uit komt een hek open gegaan zodat je via die route 
  verder kunt gaan. Ook hier lopen nog mensen rond, dus wees op je hoede. Blijf 
  de route volgen door de stegen en reken af met mensen die in de weg lopen of 
  je gezien hebben. Ruim dan wel de lichamen op zodat deze niet door anderen 
  gezien worden. Pas wel op dat je geen burgers neer schiet, als je dat doet is 
  de missie voorbij. Er lopen twee vijandige mensen rond en één gewone burger. 
  Uiteindelijk loop je onder een met planten begroeide doorgang door. Ga links 
  de hoek om en ren door naar het einde. Daar staat een container in de hoek. 
  Klim er op en doe een dubbele sprong via de muur om de richel boven je vast te 
  kunnen grijpen. Daar waar geen hekje is kan je nu over de muur heen gaan. Sla 
  je spel op als je wilt en loop dan de trap af schuin links voor je. Ga door de 
  deur en let op de bewaker. Als hij van je af loopt en je niet gehoord of 
  gezien hebt dan kan je hem van achter grijpen en neer slaan. Ziet of hoort hij 
  je wel dan moet je hem zo snel mogelijk neer schieten.
  
  Leg zijn lichaam in het donker bij de deur waardoor je binnen kwam, er loopt 
  namelijk nog een bewaker rond. Deze tref je aan als je aan de andere kant van 
  het cellenblok rechts gaat. Hij loopt een beetje rond en hoeft niet alleen 
  jouw kant op te komen. Schiet hem neer als hij dat wel doet, zo niet dan kan 
  je hem laten lopen totdat je hem van achter vast kunt grijpen en uit kunt 
  schakelen. Negeer de deuren in de muren en blijf de gang volgen naar een 
  laboratorium. Buk als je langs de ramen loopt en ga het laboratorium binnen. 
  Je hebt kans dat hier al een wetenschapper staat, hij heeft een kleine 
  computer om z’n nek hangen. Als hij hier al is grijp je hem hier. Is hij hier 
  niet dan moet je via een andere deur het mortuarium in om hem daar te vinden. 
  Daar hangt echter een camera, dus blijf bij de gordijnen stil zitten. Vanaf 
  daar kan je de camera kapot maken om daarna de wetenschapper alsnog te 
  grijpen. Ondervraag hem totdat hij alleen nog maar zegt dat hij van niks weet 
  en dat je hem geen pijn moet doen. Geef hem een klap om hem buiten westen te 
  slaan. Raap een Medical Kit op in het mortuarium en loop daar wat rond de 
  lijken heen die daar in het midden van de kamer liggen. Het lijkt er op dat de 
  vermiste agenten gevonden zijn, dat moeten Sam en Lambert ook zeggen voordat 
  je verder kunt. Daarna kan je het mortuarium en het laboratorium verlaten 
  zoals je gekomen bent. Als je door de laatste schuifdeur geweest bent ga je 
  links en door de deur aan het einde van de gang. Ga via de trappen omhoog en 
  dan door de deur waar je bij terecht komt. Duik rechts de inham in en blijf 
  daar zitten. De burger gaat aan de balie in gesprek met een politieman en dat 
  is best een grappig gesprek.
  
  Terwijl de burger in gesprek is bij het tweede loket, wat je kunt merken aan 
  het gesprek, mik jij door de deuropening of via het openstaande raampje op het 
  hoofd van de agent. Zorg dat hij met het eerste schot meteen dood is, de 
  burger gaat dan bang ergens in een hoekje zitten. Hij kan andere agenten 
  waarschuwen als die in de buurt zijn, dus voor de zekerheid kan je hem vast 
  pakken en neer slaan. Als je hem maar niet dood maakt! Aan de andere kant van 
  het kantoortje is een andere doorgang. Ga daar doorheen om bij een trap uit te 
  komen. In de ruimte boven aan de trap zijn twee agenten. Besluip de agent die 
  het dichtst bij is en grijp hem van achter vast. Sleep hem een stukje terug 
  naar de trap en sla hem daar neer. Verderop in de ruimte zit de tweede agent 
  die je ook vast kunt pakken en neer kunt slaan. Achter deze agent zit de deur 
  waar je doorheen moet. Hier staat nog één agent achter een computer, dus sluip 
  stil door het gordijn heen en grijp hem van achter om hem neer te kunnen 
  slaan. Gebruik de computer om informatie door te spelen naar Lambert. Dat was 
  alles wat je in deze missie moest doen, dus nu kun je er vandoor. Ga terug de 
  vorige kamer in en gebruik door de computers als je nog wat extra informatie 
  wilt. Als je dat gedaan hebt of niet wilt ga je terug via de trap naar 
  beneden. Tegenover het kantoortje zit de voordeur waardoor je naar buiten 
  kunt. Er komt een busje aan waarmee je weg kunt en je hebt de missie dan 
  gehaald.
   ___
  /_3_\___________________
  \ C / DEFENSE MINISTRY /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Er zijn meerder schoorstenen op het dak, maar je moet naar degene die het 
  dichtst bij de uithangende vlag is. Ga tussen de schoorsteen en de rand van 
  het dak staan zodat je de mogelijkheid krijgt om via een lijn naar beneden te 
  klimmen. Je kunt gewoon naar beneden lopen, maar met driehoekje kan je grotere 
  afstanden springen. Laat jezelf zakken tot het openstaande raam en ga daar het 
  gebouw binnen. Hier loopt een bewaker rond, dus let op waar deze is. Als hij 
  aan de andere kant van de boekenkast staat te kijken moet je hem snel 
  besluipen, vast pakken en neer slaan. Je kunt hem ook neer schieten tussen de 
  planken door. Voordat je blindelings de kamer in rent moet je eerst vanaf de 
  boekenkasten even de camera boven de deur verderop kapot schieten. Gebruik de 
  computer links van de deur als je wilt en ga dan via die opening de gang in. 
  Bij de volgende deur stop je even je Optic Cable onder de deur door om de 
  bewaker aan de andere kant in de gaten te houden. Zodra hij van je af loopt 
  open je de deur. Ga meteen links zo dicht mogelijk tegen de muur staan en loop 
  verder naar het uitstekende stukje zodat je in het donker staat. Je kunt beide 
  bewakers met rust laten en door de deur verderop in de linker muur gaan als je 
  de kans hebt. Doe dat wel sluipend en langzaam zonder veel geluid te maken. Je 
  kunt ook proberen beide bewakers uit te schakelen. Wat je ook doet, je moet 
  dus door die deur in de linker muur zonder gezien te worden. Je komt uit in 
  een trappenhuis en daar ga je verder omhoog. Na de eerste houten planken vind 
  je in de hoek een Medical Kit. Daarna kan je weer naar beneden, verder dan 
  waar je vandaan kwam. Twee trappen verder dan de deur waar je vandaan kwam 
  hangt een camera. Schiet deze kapot zonder zelf gezien te worden. Een andere 
  mogelijkheid is alle lichten kapot schieten en er voorbij lopen. Na weer twee 
  trappen verder naar beneden is het weer hetzelfde verhaal. Als je die camera 
  voorbij bent kan je veilig helemaal naar beneden lopen. Hier open je de deur 
  om de parkeergarage binnen te gaan.
  
  Schiet meteen de camera aan de muur rechts kapot. Loop verder door de garage 
  en als je rechts de hoek om gaat zie je een auto in de hoek staan. Kijk hier 
  voorzichtig om de hoek verder de parkeergarage in. Je ziet een auto met 
  brandende lampen en een man. Aan de muur rechts van de wagen hangt weer een 
  camera, schiet deze eerst kapot. Benader nu via de linker muur de wagen met de 
  brandende lampen en de man zal weg lopen om verderop te gaan staan wateren. 
  Besluip hem en grijp hem vast voordat hij klaar is. Hij heeft geen wapen, dus 
  als het mis gaat moet je alleen zorgen dat hij het alarm niet bereikt. Je mag 
  hem niet neer schieten, want je moet hem ondervragen. Zorg dus dat je hem vast 
  pakt en hem kan ondervragen. Sla hem neer als hij niks zinnigs meer zegt. Ren 
  weer terug door de parkeergarage zoals je gekomen bent, maar er is een bewaker 
  in de garage als je de twee eerder in de grote gang niet hebt uitgeschakeld. 
  Schakel hem uit voordat hij iets kan doen. Ga door de deur terug het 
  trappenhuis in en ga omhoog tot je bij de verdieping onder de houten planken 
  terug bent. Dit is verder de enige deur die open kan, waarmee je weer terug 
  komt in de eerste gang met de bewakers. Er is er nu maar één over, tenzij je 
  ze de eerste keer al om hebt gelegd. Grijp de overgebleven bewaker als deze er 
  nog is en sla hem neer. Aan het einde van de gang zit een deur rechts in de 
  muur. Zodra je de kamer binnen komt hangt boven je een camera. Loop dus maar 
  een klein stukje naar voren, ver genoeg om de onderkant van de camera te 
  kunnen zien en kapot te schieten. Check de computers als je informatie wilt en 
  klim dan via het bureau de ventilatieschacht in. Kruip door de schacht en als 
  je de hoek om bent gegaan zie je door een rooster heen een kok. Ga gewoon over 
  het rooster heen en naar het einde van de schacht. Laat je in de vriesruimte 
  vallen. Hier hangen lamellen voor de uitgang.
  
  Een bewaker gaat in gesprek met de kok, weer een grappig stukje. Als de 
  bewaker weg is besluip je de kok en grijp je hem vast. Sla hem buiten westen, 
  die is dan meteen opgeruimd. Nu de bewaker die net binnen kwam nog. Open 
  gewoon de deur tegenover de kok en je ziet de bewaker schuin links voor je 
  staan. Besluip hem, pak hem vast, sleep hem wat terug de kantine in en mep hem 
  neer. Open nu de deur van de keuken opnieuw en draag het lichaam van de 
  bewaker naar binnen. Rechts van de deur zit het lichtknopje waarmee je de 
  kamer donker maakt en de lichamen dus goed verstopt. Ga nu de kantine uit en 
  de gang in. Wees hier stil, het alarm gaat makkelijk af als je gehoord wordt. 
  Daal af via de trap en je komt in een grote ruimte met een trap naar links en 
  een trap naar rechts. Er loopt één bewaker steeds heen en weer, een andere 
  staat achter de balie onder je. We gaan nu eerst veilig naar beneden, daarna 
  schakelen we de bewakers uit. Sluip langzaam via de linker trap naar beneden, 
  maar zorg wel dat je in het donker blijft zitten. Dat kan je aan je metertje 
  zien. Als de lopende bewaker voor je stopt schiet je hem neer met een schot in 
  het hoofd. Grote kans dat de andere bewaker het hoort. Met een beetje mazzel 
  gaat hij bij het lijk kijken, een kans voor jou om ook hem neer te schieten. 
  Houd hem wel in de gaten, als hij niet komt kijken moet je hem doden voordat 
  hij het alarm af kan laten gaan. Raap allebei de lijken op en leg ze op een 
  donkere plek onder de trappen op het balkon. Gebruik daarna de computer bij de 
  balie. Een kolonel komt naar beneden via één van de trappen, dus zorg dat je 
  op een donkere plek bent waar hij je niet kan zien. Hij zal achter de computer 
  bij de balie gaan zitten. Als hij zit besluip je hem van achter en grijp je 
  hem vast. Sleep hem mee naar de oogscanner die onder het balkon bij de linker 
  trap zit.
  
  Duw zijn gezicht er voor zodat zijn oog gescand kan worden en de deur gaat 
  open. Sleep de kolonel mee naar binnen en sla hem daar neer. Rechts om de hoek 
  hangt een camera boven de deuren, deze moet je dus kapot schieten zonder zelf 
  gezien te worden. Als dat gelukt is ga je door de deuren een binnenplaats op. 
  Je ziet een stukje waarin twee mannen in een lift stappen. Rust meteen Laser 
  Mic uit en richt deze op de lift en volg de mannen met de microfoon terwijl de 
  lift omhoog gaat. Als ze boven uit stappen zoek je meteen dekking op een 
  donkere plek op de binnenplaats, er lopen namelijk bewakers rond. Je kunt ze 
  strategisch uitschakelen door in het donker te gaan zitten bij één van de 
  zijpaden die vanaf het midden weg lopen. Hier komen ze regelmatig checken. 
  Grijpen is moeilijk, dus schiet de bewaker neer en leg hem meteen in het 
  donker. Doe hetzelfde met de andere bewaker zodat je op de binnenplaats vrij 
  spel hebt. Je moet dan aan de tegenovergestelde kant zijn van de deur waardoor 
  je de binnenplaats op kwam. Links van de deuren daar hangt een Medical Kit, 
  rechts er van is een hekwerk waarmee je naar boven kunt klimmen. Doe dat dus 
  om uit te komen in een gebouw nadat je het spel op hebt kunnen slaan. Zoals je 
  ziet komt er een lift naar boven, dus duik snel de kast links van de lift in. 
  Steek je Optic Cable naar buiten en twee bewakers zullen voorbij lopen naar 
  rechts. Wacht niet langer en doe de deur open. Sluip snel maar stil naar de 
  lift. Deze moet je wel eerst openen met het knopje links van de lift. Als je 
  in de lift zit gebruik je deze om naar de bovenste verdieping te gaan. Ga hier 
  snel de lift uit naar de deur links in de muur. Deze moet je open maken met je 
  Lock Pick. Doe dit zo snel mogelijk en ga door de deur. Doe meteen het licht 
  uit met de schakelaar links aan de muur.
  
  Waarschijnlijk heb je een bewaker achter je aan, dus als hij de deur open doet 
  en niks ziet schiet jij hem neer. Gebruik de computer als je wilt, ga dan op 
  het bureau staan met je gezicht richting klok en klim de ventilatieschacht in. 
  Ga de hoek om en spring aan het einde naar beneden om in een gang terecht te 
  komen. Schiet meteen de camera verderop aan de muur kapot. Loop dan de dozen 
  voorbij en ga door de deur die links er voorbij in de muur zit. Haal een 
  Medical Kit van de muur en munitie uit het rek. Beklim dan de ladder om uit te 
  komen op het dak nadat je het luik open hebt gedaan. Er is hier weer een 
  kleine schoorsteen en als je tussen die en het dak gaat staan kan je via een 
  lijn naar beneden klimmen. Dit keer niet springen, anders breek je een ruit! 
  Klim dus rustig naar beneden. Als je voor het ruit hangt zie je een man achter 
  een computer zitten. Pak je wapen en schiet hem in het hoofd. Klim naar binnen 
  en gebruik de computer. Daarna volgt er een oproep dat er bewakers naar jouw 
  locatie moeten komen. Verstop je door voorzichtig uit het raam te lopen en zo 
  de richel vast te grijpen. Blijf daar lekker hangen tot de bewaker komt en 
  weer weg gaat. Trek jezelf omhoog en gebruik nogmaals de computer. Ga door 
  dezelfde deur als de bewaker het kantoor uit. Je komt weer uit in de gang waar 
  je al eerder was, dus de camera hier links is al kapot. Ga wel die kant op en 
  open de deur met de rode lamp er boven. Bij de deur onder de trap raap je een 
  Medical Kit op, daarna ga je door de deur het dak op. Blijf bij de deuropening 
  en zoek de bewaker verderop een beetje links. Probeer hem met een paar schoten 
  neer te krijgen. Ren er dan naar toe, er is daar een liftschacht. Ren met een 
  aanloop de schacht in terwijl je springt om de paal in het midden vast te 
  pakken. Glijd helemaal naar beneden en laat je dan vallen. Ren naar links door 
  de parkeergarage en spreek Wilkes aan om de missie te halen.
   ___
  /_3_\_______________
  \ D / OIL REFINERY /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Recht voor je zie je een ladder. Gebruik deze ladder om boven op een platform 
  te komen. Links en rechts van je is prikkeldraad, maar rechts kan je er via 
  een stel buizen omheen. Hier hangt ook een horizontale buis boven de brede 
  bruine pijp. Grijp deze vast, trek je benen in en klim naar de andere kant. 
  Laat daar los en draai naar rechts. Hier zie je een balk hangen waar je naar 
  toe moet springen om deze vast te pakken. Slinger naar links en ook het hoekje 
  om. Laat los op het moment dat je boven het platform op de brede bruine pijp 
  hangt. Buk nu en kruip verder over de brede bruine pijp. Bij het volgende 
  platformpje rechts van je ga je er al weer af. Bij de verticale buis hier 
  begint een kabel, grijp deze vast om er langs naar beneden te glijden. Op dat 
  moment blazen de manschappen het stuk van de brug op waar jij net vandaan 
  komt. Je hangt daarna nog net aan een richel dus trek jezelf omhoog. Buk en 
  kruip onder de bruine pijp door. Rechts van je is dan een smalle verticale 
  buis die je moet gebruiken om omhoog te klimmen. Draai je rug richting bruine 
  pijp en spring dan om op te pijp te landen. Rechts van je is de pijp open 
  gesprongen door de explosie, dus jij kunt er mooi in springen en verder 
  kruipen in de richting waar de olie vandaan komt met je nachtkijker aan. 
  Onderweg hoor je gesprekken over de radio en verderop kan je het spel opslaan. 
  Je komt daarna uit in een nogal donkere ruimte met draaiende rotorbladen. Daar 
  is ook een trap. Beklim die, open het luik boven je en klim verder het 
  platform op. Je ziet de techneut nu rond lopen, bewaakt door twee man. Op één 
  van de pijlers zit een ladder, rechts van het luik als je boven bent gekomen 
  en omgedraaid bent. Beklim die ladder, grijp de richel van de loopbrug en trek 
  jezelf omhoog. Draai je nu om naar rechts en loop via de loopbrug naar een 
  metalen kastje waar je achter kunt schuilen.
  
  Op de loopbrug recht voor je loopt een bewaker die je vanaf hier met een paar 
  schoten neer kunt schieten. Als deze uitgeschakeld is klim je op het metalen 
  kastje om de pijp daar boven vast te kunnen grijpen. Trek je benen in en 
  schuif richting de loopbrug met de dode bewaker. Als je daar landt is links 
  een trap omhoog en rechts een trap omlaag. Ga links en neem de trap omhoog. Na 
  het opslaan van je spel zie je verderop een ontploffing. Troepen van de 
  Verenigde Staten vallen het platform aan. De techneut met één bewaker lopen 
  weg, een andere bewaker blijft geschrokken bij het vuur achter. Deze schakel 
  je gewoon uit door hem neer te schieten. Daarna ga je net voor het vuur links 
  om meteen uit te komen bij een splitsing. Je moet hier rechts en dan verder de 
  route volgen. Je mag de techneut niet kwijt raken, maar ga ook niet te snel 
  anders merkt hij dat je er bent. Kijk dus eerst om een hoek of hij en z’n 
  bewaker daar zijn voordat je de hoek om gaat. Na een tijdje gaan de techneut 
  en zijn lijfwacht een kamer binnen die bewaakt wordt door een andere persoon. 
  Deze is makkelijk uit te schakelen door een schot in het hoofd. Je kunt ook 
  een flesje oprapen dat hier staat en dat in de hoek gooien. Als de bewaker 
  komt kijken besluip je hem van achter en grijp je hem vast. Sla hem dan neer. 
  Ga nu snel naar binnen, anders wordt de afstand tussen jou en de techneut te 
  groot. Sluip naar de doorgang links achter in deze ruimte, nu mag je echt niet 
  gehoord worden. Schuil rechts van de doorgang zodat de techneut en de bewaker 
  je niet zien als ze terug komen. Nu hoef je ze even niet te volgen, dus wacht 
  tot ze de ruimte uit zijn en raap dan de Medical Kits in de keuken en op de 
  tafel bij de deur op. Ga nu terug deze ruimte uit zoals je gekomen bent en 
  vervolg je weg naar links.
  
  Ren langs het eerste vuurtje en een ruit wordt boven je kapot geschoten. Klim 
  op de constructie tussen beide vuren en grijp dan de buis vast die door het 
  kapotte raam loopt. Trek je benen in en schuif door de opening. De techneut 
  gaat er vandoor en een bewaker begint met het vernietigen van bestanden en 
  computers. Blijf aan de buis hangen, doe je benen omlaag en schiet de bewaker 
  neer. Daarna laat je de buis los om op de grond te komen. Raap een Medical Kit 
  op uit één van de rekken en op een kastje rechts van de kapot geschoten 
  computer ligt munitie. Verder rechts van de computer zit in de hoek de 
  doorgang waar je doorheen moet. Beklim de trap en halverwege zie je een kort 
  stukje waarin een helikopter ontploft. Er zijn nu twee bewakers die je moet 
  uitschakelen. De eerste rent rond op het platform en is niet direct een 
  gevaar, maar als je vanaf de trap omhoog en naar links kijkt dan zie je aan de 
  rand van een ander platform nog een bewaker staan die op je zal schieten als 
  je te lang wacht. Schiet op de ton naast hem zodat hij meteen uitgeschakeld 
  is. Nu kan je ook makkelijk de resterende bewaker neer schieten. Wacht een 
  kans af om hem in z’n hoofd te schieten in plaats van een paar kogels te 
  gebruiken. Ren vanaf de trap schuin naar links en naar voren langs de olievlek 
  op de grond en dan naar rechts de hoek om. Loop verder en daal af via de trap. 
  Schiet de nerveuze bewaker neer met één schot in het hoofd. Open de deur in 
  het hek en ga meteen links door de volgende deur. In die ruimte ga je door de 
  deur rechts van de rode lamp aan de muur. Ga links bij de splitsing en ren 
  verder. Een timer begint te lopen, dus nu komt het er echt op aan. Met een 
  beetje mazzel zit de techneut hier om de hoek bang te zijn, dus dan kan je hem 
  makkelijk grijpen en ondervragen. Als je de informatie hebt sla je hem neer en 
  raap dan zijn koffertje op voordat de tijd op is om de missie te halen.
   ___
  /_3_\_________
  \ E / CIA HQ /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Ga de hoek om en wacht in de schaduw. Verderop zit links een deur in de muur 
  en rechts ook. Een medewerker loopt heen en weer tussen die twee kamers, dus 
  wacht rustig af. Doe dit wel in het donker, want ondertussen kunnen andere 
  bewakers langs lopen. Ze gaan ook weer terug, dus blijf lekker in het donker 
  zitten. Als de medewerker de linker kamer in is gegaan ga jij daar ook naar 
  toe. Doe de deur open en blijf staan in de opening. De kans is groot dat de 
  medewerker je ziet. Dat maakt niet uit, zo lang hij maar niet de kans krijgt 
  weg te rennen en het alarm af te laten gaan. Grijp hem dus vast zonder dat hij 
  de kamer uit heeft kunnen gaan en sla hem in de kamer neer. Een makkelijkere 
  manier is achter hem aan sluipen terwijl de deur nog open is. Hoe dan ook, hij 
  moet uitgeschakeld worden zonder dat hij het alarm aan kan zetten. Verlaat dan 
  de kamer en ga door de tegenoverliggende deur. Kijk wel eerst of buiten de 
  kust veilig is met je Optic Cable. In de kamer achter de andere deur staat een 
  computer. Gebruik deze om een code toegevoegd te krijgen aan je Notes. Verlaat 
  daarna de kamer weer en ga rechts richting de splitsing. Hier loopt dus een 
  bewaker. Je kunt hem grijpen en uitschakelen als hij in de hoek van de 
  doodlopende gang waar jij vandaan komt stil staat. Als je bij de splitsing 
  bent ga je links en volg je de gang tot je aan het einde bij een schuifdeur 
  komt. Ga er doorheen om een gesprek te horen tussen de bewaker in deze ruimte 
  en iemand anders. Zodra die andere persoon weg is pak je de bewaker vast en 
  sla je hem neer. Raap het item op dat hij liet vallen om nog een code toe te 
  voegen aan je Notes. Gebruik de computer voor nog zo’n code. Achter in deze 
  ruimte is een gesloten deur naar een opbergkamer. Maak deze open met je Lock 
  Pick en dump het lichaam van de bewaker in de kamer. Raap hier ook meteen de 
  Medical Kit en twee keer een Sticky Shocker op van het tafeltje. Verlaat de 
  opbergkamer en ook de grotere ruimte door weer de gang in te gaan en daarna 
  loop je terug naar de splitsing. Je bent nog niet rechtdoor geweest, dus daar 
  ga je nu heen. Ga nog niet de hoek om maar kijk eerst voorzichtig er omheen.
  
  Achter de automaten rechts tegen de muur zit een deur met een codeslot er op, 
  daar komt af en toe een bewaker uit gelopen die eerst in een kamer links 
  verderop in de gang gaat kijken en daarna weer terug gaat. Zodra de bewaker 
  door de deur achter de automaten gegaan is ga je er naar toe. Tegenover die 
  deur met het codeslot is een opening en in de kamer daar achter is nog iemand. 
  Neem plaats naast de deur, wacht tot de persoon met z’n rug naar je toe staat, 
  grijp hem, zorg dat hij uit het zicht is en sla hem neer. Dit moet wel goed 
  gebeuren, anders word je gezien door de bewaker uit de kamer met het codeslot. 
  Wacht tot die man weer terug is gegaan door de deur met het codeslot en 
  verlaat dan deze zijkamer om aan het einde van de gang in het donker te gaan 
  zitten. Wacht nu weer op de bewaker en zodra hij in de kast naast je gaat 
  kijken besluip je hem en schakel je hem uit. Doet hij dit echter niet en gaat 
  hij in de kamer kijken waar je net die agent neer hebt gemept, dan moet je 
  zorgen dat je hem daar te pakken krijgt. Hoe dan ook, als die bewaker uit is 
  geschakeld ga je de kast aan het einde van de gang in om daar een Disposable 
  Pick op te rapen. Daarna ga je naar de deur links van de automaten, die met 
  het codeslot. Check je Notes voor de code van de Technical Services kamer en 
  voer die code in op het apparaatje naast de deur. Op het eerste gezicht is er 
  niemand in de kamer, maar ga snel links achter een bureau in de schaduw 
  zitten. Uit een zijkamertje komt namelijk iemand. Als je achter de kast gaat 
  zitten, net uit het zicht vanaf de deuropening, dan heb je precies genoeg tijd 
  om de persoon te besluipen en vast te grijpen voordat hij zich omdraait. Doe 
  dat dus en leg het lichaam in de donkere hoek van de kamer achter het bureau. 
  Ga dan het zijkantoortje in waar je een Medical Kit van de muur haalt en de 
  computer gebruikt. Rechts van de computer is een deur met een codeslot. Kijk 
  in je Notes en gebruik de code voor de Backup Battery Power kamer op het 
  apparaatje naast de deur. Open de deur en ga er doorheen. Sluip naar rechts 
  door het donker en de trap af.
  
  Hier beneden zijn twee ongewapende mannen aan het werk, maar ze zullen wel 
  alarm slaan als ze je zien. Schakel ze dus voorzichtig uit of ren achter ze 
  aan om ze uit te schakelen voordat ze bij het alarm zijn. Dit lukt alleen als 
  er nog één over is, dus je moet er tenminste één ongezien uitschakelen. Het 
  lichaam kan je dan in een donkere hoek boven aan de trap leggen. Schakel hem 
  daar niet uit, want het vallende lichaam maakt daar een hoop lawaai! Als beide 
  mannen zijn uitgeschakeld volg je de route deze ruimte uit naar een kleine 
  gang met twee trappetjes. De deur aan het einde staat open en daar achter is 
  een trap. Als je boven komt is aan de andere kant van de ruimte een camera. 
  Vanaf de trap links zie je een rek staan met daar in wat wapens die je moet 
  hebben. Waarschijnlijk ziet de camera je niet, dus je kunt de items gewoon 
  pakken. Naast een wapen liggen hier ook extra benodigdheden zoals een Sticky 
  Camera, een Ring Airfoil Round en nog een Sticky Shocker. Rust meteen je wapen 
  uit en maak korte metten met de camera. Denk er aan dat je het wapen niet mag 
  gebruiken om mensen te doden, de missie is voorbij als je dat doet. Bij de 
  deur naast de camera moet je weer een code invoeren. Gebruik de code uit je 
  Notes voor de opslagkamer. Als je door deze deur bent krijg je weer een 
  checkpoint waarbij je het spel op kunt slaan. Daarna ga je snel maar 
  geruisloos de gang in en snel de hoek om. Hier staat een man te bellen. Grijp 
  hem snel vast, sleep hem de duisternis in en sla hem neer. Volg daarna de gang 
  de hoek naar links om. Pas op bij de hoek naar rechts, er loopt een man rond 
  in dit gebied. Deze loopt met name in de grote ruimte die rechts in deze gang 
  zit. Zodra deze niet meer te zien is ga je verder de gang in en verderop links 
  de kant op waar het bordje Server Room naar wijst. Je moet door een wit 
  verlichte gang met blauwe stralen. Maak je geen zorgen, het zijn geen 
  detectielasers en je kunt er gewoon doorheen lopen. Zowel links als rechts zit 
  dan een deur met een codeslot.
  
  Check je Notes en gebruik de code die bij de Main Server kamer staat 
  aangegeven op de linker deur. Rust je wapen uit als de deur open is en zoom 
  met R3 in op de camera die aan de andere kant van de kamer aan de muur hangt. 
  Schiet de camera kapot, wat een beetje lastig kan zijn door de kleine beweging 
  in je vizier. Beneden loopt ook een monteur rond. Het kan lastig zijn deze uit 
  te schakelen als je beneden bent, de kans is groot dat hij je snapt als je 
  naar beneden gaat. De beste optie is dus boven blijven tot je hem beneden 
  ziet. Rust dan de Sticky Shockers uit, mik op hem en schiet zo’n ding op hem 
  met L1. Deze aanval is niet dodelijk, maar je schakelt er toch een vijand mee 
  op afstand uit. Als deze man uitgeschakeld is ga je naar de opening in het hek 
  van het balkon en klim daar naar beneden. Gebruik de computer in het midden 
  van de kamer, waardoor het volgende deel van de missie duidelijk wordt. Raap 
  nu het lichaam op zodat je het op kunt ruimen. Open de enige deur die hier 
  beneden is en ook de deur daar achter. Gebruik de trap om weer omhoog te gaan 
  en dan meteen links om bij een deur te komen waar je weer dezelfde Main Server 
  kamer code in vult om deze te openen. Laat hier het lichaam in het donker 
  liggen en ga verder. Als je aan de andere kant bent ga je weer links door de 
  wit verlichte gang met blauwe stralen. Ga meteen weer links als je daar uit 
  komt en zorg dat je niet gezien wordt. Volg de gang de hoek om naar rechts. 
  Verderop zitten links toiletten waar ook een bewaker rond hangt. Passeer hem 
  als hij in het toilet is of schakel hem uit als hij ergens stil staat. Volg de 
  gang verder en als je naar rechts de hoek om gaat is er weer een checkpoint. 
  Verderop links is een soort balie die bewaakt wordt. Schakel de man uit met 
  een Sticky Shocker door tevoorschijn te komen net voordat je schiet. Klim nu 
  over de balie heen en doe het licht uit naast de deur. Ga door die deur de 
  gang in en open de deur aan het einde om in een hal te komen. In deze hal 
  hangen camera’s achter beide pilaren. Ze kunnen helemaal rond draaien en zijn 
  niet kapot te schieten, dus moet je de overtocht steeds goed timen.
  
  Als klap op de vuurpijl loopt er ook nog een bewaker rond die jou niet mag 
  zien. Je uiteindelijke doel is in ieder geval de gang recht aan de overkant en 
  als je daar bent ga je meteen rechts naast de deur staan om te voorkomen dat 
  de camera’s je op het laatste moment nog zien. Ga dan voorzichtig verder door 
  de gang nadat je links de hoek om bent gegaan. Loop naar de deuropening aan 
  het einde links en ga daar de trap af. Onder aan de trap hangt een camera. 
  Blijf uit het zicht en schiet de lamp in het plafond kapot zodat het hier 
  donker wordt. Nou kan je makkelijk door het donker de camera voorbij lopen 
  naar de deur met het codeslot. Hier voor je de code in die aangegeven staat in 
  je Notes bij de wapen test afdeling. Tenminste, als je alle gegevens van 
  verslagen vijanden hebt weten te bemachtigen, anders weet je de code misschien 
  niet. Open de deur in ieder geval en ga er doorheen. Het volgende stukje kan 
  een beetje lastig worden. Draai naar links en in de muur links van je zit 
  verderop een kantoor met iemand die aan het bellen is. Besluip hem, pak hem 
  vast en schakel hem uit. Doe meteen het licht uit en zorg dat jij en het 
  lichaam in het donker zijn. Een tweede persoon komt de boel checken. Hij zal 
  je waarschijnlijk zien, maar eerst het licht proberen aan te doen. Dat is het 
  moment waarop je hem vast kunt pakken en neer kunt slaan. Doe dan meteen het 
  licht weer uit zodat alles weer in het donker is. Ga dan het kantoortje uit en 
  open de deur rechts er van om op de schietbaan uit te komen. Naast de computer 
  liggen Flares die je op moet rapen. Open de deur links van de deur waardoor je 
  binnen kwam met je Lock Pick en ga er dan doorheen. Open de liftdeuren met de 
  knop naast de lift, stap in en gebruik de knop om de lift te gebruiken en een 
  verdieping naar boven te gaan. Stap uit en bewaar je spel. Open de deur aan 
  het einde van de gang maar ren niet meteen als een gek naar binnen. In de 
  ruimte zitten twee bewakers die je niet mogen zien. Ga in de schaduw zitten en 
  wacht tot één van de twee weg gaat. Laat degene in de stoel dan even zitten en 
  ga de hoek om. Pas op, hier staat een medewerker bij wat computers. Hem moet 
  je eerst uitschakelen, dus pak hem als hij niet kijkt en sleep hem het donker 
  in waar je hem neer slaat.
  
  Grijp daarna de zittende bewaker, sleep hem ook het donker in en schakel hem 
  uit. Na een tijdje komt die tweede bewaker weer terug. Als je een kans afwacht 
  kan je ook hem vast grijpen en neer slaan om hem daarna op een donkere plek te 
  leggen. Verlaat deze kamer door de zijgang en ga door de deur verderop rechts. 
  Gebruik de computer in deze kamer en ga dan weer naar buiten om de gang verder 
  te volgen. Je komt uit in een wat groter kantoor waar je de twee computers 
  gebruikt en de Sticky Cameras pakt. Let ondertussen goed op het kamertje 
  rechts van de gang verderop. Als Dougherty zijn kamer verlaat ga jij snel naar 
  binnen om zijn computer te gebruiken. Daarna ga je weer naar buiten en de gang 
  in naast het kantoor waar Dougherty ook heen ging. Voordat je de hoek naar 
  rechts om gaat krijg je een checkpoint. Ga dan naar rechts de hoek om en 
  daarna meteen weer naar links. Links in de muur zit een dubbele deur, open 
  deze om in een lezingruimte te komen. Wat je ook doet, ga niet voor je 
  projector staan! Je kunt dus niet bij de projector oversteken naar de andere 
  kant van de ruimte. In plaats daarvan moet je eerst richting het podium lopen 
  tot je bij de lichtjes op de grond komt. Daar kan je veilig oversteken, maar 
  je moet dan weer van het podium af lopen zodat je om een hekje heen kunt naar 
  een deur. Hier staat een bewaker, dus grijp hem vast en schakel hem uit 
  voordat het stil wordt omdat de lezing af is gelopen. De deur waar de bewaker 
  stond zit op slot, dus gebruik je Lock Pick om deze te openen. Ga terug de 
  hoofdgang in en kijk voorzichtig om de hoek naar links. Twee mannen verlaten 
  het kantoor rechts in de gang. Één gaat verder van je weg, de ander loopt een 
  stukje naar je toe en gaat links een kamer in. Als de gang weer leeg is ga je 
  voorzichtig de hoek om. Rechts is echter een groot raam waardoor een bewaker 
  je kan zien. Steek dus eerst over naar de rechter kant van de gang en sluip 
  langs de muur onder de ramen door. Laat de bewaker lekker zitten, je bent hem 
  voorbij dus ga gewoon verder door de gang. Aan het einde is een dubbele deur 
  met Exit er boven en links er van is een apparaatje waar je een code in moet 
  voeren om de deuren te kunnen openen.
  
  Als je keurig alle informatie hebt verzameld weet je de code voor de deur, dus 
  voer deze in. Als je in de gang achter de deuren bent ga je rechts en door de 
  deur onder het bordje Smoking Area. Dougherty staat meteen voor je, dus grijp 
  hem vast en sla je spel op. Daarna ligt Dougherty voor je op de grond. Raap 
  hem op en loop met hem door de schuifdeur in het glas voor je. Buiten loopt 
  een bewaker rond, dus ga snel het donker in. Je kunt Dougherty even neer 
  leggen en proberen de bewaker uit te schakelen en op te ruimen voordat je 
  verder gaat met Dougherty. Als je klaar bent raap je Dougherty dus weer op en 
  neem je hem op je rug mee over de metalen loopbrug en door de schuifdeur aan 
  het einde van de trap. Hier is weer een checkpoint. Blijf hier rustig staan, 
  als je nu te snel gaat word je betrapt. Leg Dougherty even neer en rust je 
  wapen uit. Aan het einde van de gang beneden aan de trap hangt een camera 
  links aan de muur. Zoom in en schiet deze kapot. Neem Dougherty mee de trap 
  af, maar maak niet teveel geluid. Leg Dougherty onder aan de trap weer even 
  neer en verken zelf de ruimte rechts in de gang. Hier loopt een bewaker rond, 
  dus wees voorzichtig en begeef je alleen in het donker. Als je bij de bewaker 
  in de buurt bent gekomen en je de kans krijgt om hem uit te schakelen doe je 
  dat. Berg hem op in het donker en ga dan Dougherty weer halen. Neem hem mee 
  door de schuifdeur in de tegenoverliggende hoek en sluip met hem op je rug 
  beide trappen af. Er is hier een klein liftje waar je Dougherty naast moet 
  leggen. Er loopt beneden een bewaker, dus je moet je acties nu goed timen. Als 
  de bewaker rond loopt en met z’n rug naar je toe is gebruik je de lift om naar 
  beneden te gaan. Beneden wacht je een kans af om de bewaker uit te schakelen 
  en daarna op te bergen. Het is vrijwel overal donker, dus je kunt hem bijna 
  overal grijpen en dumpen. Daal dan af de parkeergarage in, waar een lastige 
  agent staat te brabbelen met Wilkes. Schakel hem uit en ga dan terug om 
  Dougherty op te halen. Leg hem achter de vrachtwagen bij Wilkes neer, bij de 
  kale andere man, en de missie is geslaagd.
   ___
  /_3_\____________
  \ F / KALINATEK /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Eindelijk mogen we weer eens gewoon op mensen schieten zonder dat de missie 
  daardoor afgebroken wordt! Het feest kan meteen beginnen, want als je naar 
  links draait en achter het busje schuilt gaat verderop een deur open waar twee 
  mannen uit komen die je neer mag knallen. Zoom in om makkelijker te kunnen 
  raken. Berg de twee lichamen op in het donker en ga dan door de deur waar ze 
  uit kwamen. Beklim de eerste trap en raap in de hoek een Medical Kit op. 
  Beklim de volgende trap en ga door de deur. Als het goed is werd het onderweg 
  donker, waardoor je de nachtkijker aan moest zetten om verder te gaan. Het is 
  voorbij de deur dan ook erg donker en er lopen een paar vijanden rond op deze 
  verdieping. Het licht kan echter ook zomaar weer aan gaan, dus zorg dat je 
  meteen uit de buurt bent van de deur waardoor je hier kwam door gewoon 
  rechtdoor te sluipen tot je tegen de muur staat. Je kunt de mannen hier gewoon 
  neer schieten, maar er is dan een kans dat de één op je schiet terwijl je de 
  ander beschiet. Je kunt ze echter ook niet allemaal makkelijk in het donker 
  uitschakelen door ze neer te slaan. Af en toe gaat er namelijk een licht aan 
  waardoor ze je kunnen zien. Ook ligt er overal glas waardoor je gehoord wordt 
  als je er overheen loopt. De beste strategie is dus één man proberen vast te 
  pakken en deze als schild te gebruiken. Als je op R2 drukt terwijl je iemand 
  vast hebt kan je ondertussen ook schieten. Schakel de twee andere mannen dus 
  uit en sla daarna degene neer die je hebt weten te pakken. Als je vanaf het 
  busje in de tegenovergestelde richting kijkt zie je de deur waar je doorheen 
  moet om verder te gaan. Klim op een krat aan de andere kant er van en spring 
  door het raam op het hangende krat verderop. Grijp dan de buis onder de 
  hijskraan om vanaf het krat naar de andere kant van de hijskraan te glijden. 
  Vanaf daar spring je naar het gebouw achter je. Daar is weer een schoorsteen 
  waar je naar beneden kunt klimmen om op de glazen gang terecht te komen. In de 
  kamer naast je wordt een gesprek gevoerd en in de gang onder je loopt een 
  bewaker rond.
  
  Als de mannen in de kamer naast je weg zijn schakel je de bewaker in de gang 
  onder je uit door eerst het glas kapot te schieten en daarna op hem te 
  knallen. Laat je dan in de gang zakken en raap de Satchel op die de bewaker 
  bij zich had. Hierdoor wordt een code toegevoegd aan je Notes. Loop dan een 
  stukje verder en ga door de dubbele schuifdeur rechts in de muur. Meteen 
  rechts is weer een deur. Check je Notes voor de code voor de beveiligingsdeur 
  en gebruik deze op die deur. In de kamer er achter is maar één deur waardoor 
  je verder kunt, dus doe dat ook. In deze ruimte moet je echt geruisloos zijn, 
  als je teveel herrie maakt komt er iemand kijken. In de hoek links achter, 
  gezien vanaf de deur waardoor je binnen kwam, is een rooster weg gehaald zodat 
  jij de ventilatieschacht in kan. Volg deze schacht naar het einde en onderweg 
  krijg je beelden te zien van manschappen die iemand neer schieten en daarna 
  wat mijnen plaatsen. Laat je de kamer in zakken aan het einde van de schacht 
  en raap van tafel de Sticky Shocker en Disposable Pick op. Open de deur rechts 
  van het aquarium en blijf lekker in het donker van de deuropening zitten. Door 
  de gang achter de glazen loopt een vijand. Wacht tot hij jouw kant op komt en 
  stil blijft staan in een opening. Schiet hem daarna met één schot in z’n hoofd 
  dood, zodat je de andere vijand niet alarmeert. Ruim het luik op in de kamer 
  waar je net vandaan kwam. Pas nu op als je verder gaat. Zoals je net zag zijn 
  er mijnen geplaatst, dus je kunt er niet zomaar langs rennen. Ga dus 
  voorzichtig door de gang achter de glazen en kijk daarna de hoek om. Hier 
  staat nog een bewaker, maar hij doet niks. Je kunt dus makkelijk langs de muur 
  naar hem toe sluipen, hem vast grijpen en neer slaan. Pas ook hier op, bij de 
  openstaande deur verderop hangt weer een mijn. Het zou dus mooi zijn om die 
  mijn vanaf een afstandje kapot te schieten. Daarna kan je door de openstaande 
  deur de voorraadkamer in om een Medical Kit te pakken. Tussen deze deur en de 
  bewaker van net zit een kapotte lift. Spring er in en sla je spel op, daarna 
  ben je ineens op een andere verdieping.
  
  Ga de lift uit en naar de muur recht voor je. Sluip voorzichtig langs de muur 
  naar rechts en kijk om de hoek. Hier staat een man bij de blikjesautomaat die 
  je makkelijk in z’n hoofd kunt schieten met je gewone pistool, dus niet je 
  geweer! Een andere vijand in het kantoor tegenover de automaten krijgt het 
  lichaam vroeg of laat in de gaten, waardoor hij in paniek door de muren schiet 
  om te proberen jou te raken. Na een tijdje gaat hij ook naar het lijk toe en 
  dan verder naar nou. Schakel hem snel uit voordat hij je iets kan doen. Doe 
  het licht uit met de schakelaar rechts van de automaten en berg beide lichamen 
  op in het donker. Raap ook de Sticky Camera op van het tafeltje rechts van de 
  schakelaar. Ga verder door de gang en als je de hoek om gaat naar rechts zie 
  je een lange gang met glas aan de muur links. Verderop komen twee vijanden 
  tevoorschijn en er hangt ook een mijn. Na een tijdje gaan de bewakers lopen. 
  De één gaat terug naar waar hij vandaan kwam en de ander komt jouw kant op. 
  Schakel hem uit met een schot in het hoofd en leg hem zo snel mogelijk in het 
  donker. De tweede bewaker neemt z’n tijd om terug te komen, dus ondertussen 
  kan jij dichterbij sluipen en als je het aan durft de mijn uitschakelen. Dit 
  kan alleen als het lampje groen is en je moet echt heel langzaam dichterbij 
  sluipen. Je kunt de mijn ook laten voor wat het is en verderop links gaan en 
  dan door de schuifdeur naar een brandend kantoor. Hier staat die overgebleven 
  vijand nog, dus schakel hem makkelijk uit met een schot in het hoofd of een 
  klap er op. In de hoek van het kantoor zitten twee medewerkers die ingesloten 
  zijn door twee mijnen. Je moet nu heel voorzichtig zijn en langzaam naar een 
  mijn toe sluipen. Deactiveer de mijn als het lampje groen is en doe hetzelfde 
  met de andere mijn. De twee medewerkers geven je waardevolle informatie. Praat 
  ook met degene die blijft staan om een code te krijgen. Onthoud deze code 
  goed, hij wordt ook aan je Notes toegevoegd, en loop naar de hoek van het 
  kantoor schuin tegenover degene waar je nu staat te praten met die vent. Hier 
  zit een schuifdeur waar je doorheen moet en er begint een timer te lopen.
  
  Ga verder door het kantoor en een gang tot je uit komt bij een bordje waar 
  Archives Dept. op staat. Gebruik hier de genoemde code op de deur en ga er 
  doorheen. In de volgende kamer zie je een lijk liggen met een Medical Kit er 
  naast. In het volgende stuk hangen twee mijnen, maar aangezien er een timer 
  loopt heb je geen tijd om ze uit te schakelen of er voorbij te sluipen. Ren 
  dus gewoon door de kantoren en langs de mijnen, maar zorg dat je uit de buurt 
  bent als ze ontploffen. Blijf gewoon de route volgen en uiteindelijk ga je 
  langs een bordje The Archives en daarna door een schuifdeur. Ren door naar de 
  deur verderop en probeer zo snel mogelijk met je Lock Pick het slot te openen. 
  Rechts van je raap je een Medical Kit op en daarna klim je over de archiefkast 
  tussen beide vuren. Meteen recht voor je is de bom die je onschadelijk moet 
  maken om de timer te stoppen. Pak de Sticky Shocker van het kastje links van 
  je, klim weer terug over de archiefkast en ga terug door de deur. Ga meteen 
  links door de schuifdeur en verderop het donker in. In de kamer die aan deze 
  ruimte grenst zijn twee bewakers. Één daarvan komt soms naar buiten, die kan 
  je vanuit het donker in z’n hoofd schieten. Als de tweede komt kijken doe je 
  met hem hetzelfde. Ruim daarna beide lichamen netjes op door ze in het donker 
  te leggen. Ga dan de grote zaal in en links van het podium de hoek om en de 
  trap af. Waarschijnlijk stuurt iemand over de radio twee mannen op je af, dus 
  ren snel terug naar boven en verstop je in het donker rechts van het podium. 
  Knal beide mannen neer als je de kans krijgt en leg de lichamen in het donker 
  voordat je weer naar beneden gaat. Volg de weg door de kelder, maar pas wel op 
  voor nog een overgebleven bewaker. Hij weet waarschijnlijk al dat je komt, dus 
  schakel hem gewoon zo snel mogelijk uit door hem genadeloos neer te knallen. 
  Haal tegenover de tafel aan het einde de schakelaar over en raap van de tafel 
  een aantal items op, zoals munitie en granaten. Ga dan terug door de kelder 
  zoals je gekomen bent en ook weer terug de trap op.
  
  Als je de hoek om gaat en de zaal in kijkt zie je helemaal achterin een man 
  staan. Pak je geweer er bij, zoom in en schiet hem neer. Raap zijn item voor 
  een code in je Notes. Ga nu de grote zaal uit via de opening hier boven en 
  open de deur tegenover de opening met de code voor de achterdeur op de derde 
  verdieping. Hier loopt een bewaker op de verdieping boven je. Als je een 
  beetje geluid maakt en je daarna verstopt zal hij beneden komen kijken. Dan 
  kan je hem makkelijk in het hoofd schieten om daarna het lichaam te 
  verstoppen. Ga dan met de trap omhoog en naar de deur aan het einde. Precies 
  achter die deur staat een vijand, dus schiet hem meteen neer als je de deur 
  open hebt gedaan. Verderop komt dan ook nog een vijand uit de zijgang rechts. 
  Ook hem schiet je neer en daarna berg je beide lichamen op. Open de eerste 
  deur links met je Lock Pick en raap munitie en een Sticky Camera op bij het 
  bureau in het midden van de kamer. Doe bij de tweede deur links in de gang 
  hetzelfde op een Sticky Shocker en een Ring Airfoil Round te vinden. Ga daarna 
  de kamer uit en verder door de gang links de hoek om. Ga de verzorgingskamer 
  binnen en praat met de gewonde man. Daarna raap je de Medical Kit op. Let goed 
  op voordat je naar buiten gaat, er lopen nog bewakers rond. Er is er één die 
  echt in de gang rond loopt. Schiet hem neer of sla hem neer en berg hem op. 
  Volg daarna de gang verder, waar een andere persoon tussen wat computers bij 
  een tafel staat. Hem kan je besluipen, neerslaan en opbergen om daarna zijn 
  tasje op te rapen. Gebruik hier de computer met het rode scherm om verderop 
  een deur te openen. Verlaat de glazen ruimte met de computers en ga rechts 
  door de openstaande deur en dan door de gesloten deur iets verderop. Beklim de 
  trap tot je bij de volgende deur komt en open die ook. Ga meteen naar binnen 
  en links in het donker zitten zodat de bewakers je niet zien. Wacht een tijdje 
  af en uiteindelijk zal één van de twee naar de toiletten gaan.
  
  Een derde bewaker gaat daar ook naar toe en treft daar een medewerker aan. Dit 
  is je kans om de overgebleven bewaker te overmeesteren door hem neer te 
  schieten of slaan. Berg hem dan snel op voordat een andere man verschijnt. 
  Daarna doe je hetzelfde met hem. Ga nu door de deur aan de andere kant van de 
  kamer en loop daarna verder door de gang. Nu moet je snel zijn, de man die 
  namelijk in de toiletten bedreigt wordt is de man die jij moet hebben. Open 
  dus snel de deur rechts van het vuur en kruip de ventilatieschacht in om bij 
  de andere toiletten te komen. Vanuit de schacht schiet je de vijand neer om de 
  man te redden voordat de vijand klaar is met tellen en de man neer schiet. 
  Raap het item van de vijand op en praat daarna met de man. Na het gesprek met 
  Ivan krijg je het gewilde item van hem. Verlaat de ruimte door de deur naast 
  Ivan en loop door de gang van het vuur af. Je komt uit in een ruimte met twee 
  liften. Roep de linker lift op met het knopje in het midden en gebruik dan de 
  knopjes in de lift om omhoog te gaan. Nadat je het spel hebt opgeslagen stap 
  je uit de lift en sluip je verderop naar links de hoek om het donker in. Hier 
  staat een groepje vijanden te kletsen. Als je een stukje terug gaat tref je 
  een blikje aan op een bureau. Gooi dit blikje naar een hoek waar je zelf niet 
  in de buurt zit zodat één of meerdere bewakers gaan kijken. Knal ze dan 
  allemaal overhoop. Als je dit goed doet zijn ze dood zonder dat ze je hebben 
  geraakt of zelfs gezien. Doorzoek ze voor items en leg ze netjes in het 
  donker. Daarna ga je door de deur verderop die ze bewaakten. Beklim de 
  materialen om de hoek en ga over de richel naar de andere kant. Pak een 
  Medical Kit in het verlichte gedeelte en loop dan verder. Zodra je de deur 
  verderop benadert komen er twee mannen doorheen, dus schuil achter het 
  bouwmateriaal en schiet ze neer. Op de stapel ligt trouwens naast het blikje 
  een Frag Grenade. Op een stapel stenen rechts van de deur ligt een Medical Kit 
  en ook nog wat munitie. Berg de lichamen weer op en ga door de deur waar de 
  mannen uit kwamen.
  
  Aan de andere kant moet je tegen de muur aan gaan staan en zo tussen beide 
  muren heen schuiven om aan de andere kant te komen. Een aantal vijanden hebben 
  je op wonderbaarlijke wijze gezien en wachten je op. Duik achter de tafel met 
  de bouwtekeningen, zoom in met je geweer en schiet ze allemaal neer. Schiet 
  dan het lampje kapot in hun gebied zodat de lijken mooi allemaal in het donker 
  liggen. Beklim de ladder die in deze ruimte is en spring aan de andere kant 
  weer naar beneden. Loop door de houten constructie voor een muur heen en raap 
  een Medical Kit op die daar op een plank ligt. Ga dan door de opening links 
  van de plek, daar rechts en door de deur waar je terecht komt. Beklim de trap, 
  doe de deur open en blijf zitten waar je zit. Drie vijanden wachten je weer 
  op. Vanaf waar je nu zit kan de verste vijand, die een verdieping hoger achter 
  een raam zit, je niet raken. Probeer dus vanaf hier de twee bewakers op de 
  begane grond uit te schakelen. Je kunt je ook terug trekken en de vijanden 
  opwachten beneden aan de trap. Als dat gelukt is zorg je dat je zicht hebt op 
  die hoogstaande vijand achter in de ruimte om ook hem met een paar schoten 
  neer te knallen. Knal een lamp kapot om meteen de twee onderste lijken in 
  duisternis te hullen. Ga dan de trap op in de hoek schuin tegenover waar je 
  vandaan kwam, naast het mobiele toilet. Ruim nog even de vijand hier op en ga 
  dan vanaf de trap links om je weg te vervolgen. Hier is een schot geopend 
  zodat je naar beneden kunt storten. Doe dat en sla je spel op als je wilt. 
  Kruip naar voren en meteen zie je een bewaker staan. Grijp hem van achter en 
  sla hem neer, daarna knal je de lamp kapot om het donker te maken. Open de 
  deur aan de andere kant van de ruimte en duik meteen de kamer rechts in. 
  Meteen naast de opening is een Medical Kit. Schiet de lamp hier kapot en 
  verstop je achter de stapel kisten. Hier ligt ook munitie. Een paar bewakers 
  komen kijken, waarschijnlijk alleen als je eerst ook mis schoot, en gaan weer 
  weg. Ga door de volgende opening en knal daar weer de lamp kapot. Als de 
  bewakers weer komen kijken kan je proberen ze selectief te pakken en uit te 
  schakelen.
  
  Je moet ze echt uitschakelen, want ze bewaken de doorgang. Ook op hun normale 
  routes zijn ze uit te schakelen zonder dat ze het van elkaar merken. Schakel 
  als eerste degene uit die steeds de kamer met de schacht waar je vandaan kwam 
  checkt uit. Daarna kan je de ander bij de deuropening grijpen en wegslepen als 
  de ander niet kijkt. Sla hem neer en schiet of sla de laatste man dan neer. 
  Zorg dat alle lijken in het donker liggen voordat je verder gaat. Aan het eind 
  van de gang zit een ruimte met twee ingangen. Hier hangen weer mijnen, dus 
  wees voorzichtig. Als je de ruimte binnen gaat verschijnt verderop in de 
  deuropening een vijand die je meteen neer kunt knallen. Sluip dan langzaam 
  door die opening en leg het lijk weg. Binnen de houten constructie tref je een 
  Medical Kit en munitie aan. Daarna ga je naar rechts om de constructie heen en 
  door de opening. Loop verder en door de opening verderop rechts. Meteen rechts 
  is een trap, maar daar moet je voorbij en dus de gang in met de lekkende 
  pijpen. Als je de hoek naar links om gaat schiet je snel de twee bewakers 
  neer. Een derde zal via een ladder naar beneden komen, deze is dus makkelijk 
  neer te schieten terwijl hij klimt. Steek dan over door de ruimte en ga verder 
  tot je een verdieping beneden ziet en ook schoten en een helikopter hoort. 
  Daal af via de stapel houten kisten en ren naar de geparkeerde vorkheftruck. 
  Draai je om, kijk in de richting waar je vandaan kwam en knal twee vijanden 
  neer die vanaf daar op je af komen rennen. Beklim dan de rode stellage naast 
  de heftruck totdat je naast het platform met de helikopter bent. Spring op dit 
  platform, schiet de laatste schietende vijand neer en klim op de kisten. Vanaf 
  daar spring je en grijp je de laadklep van de helikopter. Trek jezelf op, loop 
  naar binnen en je hebt de missie gehaald.
   ___
  /_3_\______________________
  \ G / NUCLEAR POWER PLANT /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Beklim het trappetje recht voor je en ga naar rechts om vanaf hier boven de 
  camera kapot te schieten. Dat lokt een bewaker uit z’n tent, dus ga in het 
  donker zitten en wacht op een kans om hem neer te schieten. Berg hem daarna 
  ook goed op in het donker. Daal af via de grotere trap en ga onderaan door de 
  opening in het hek. Hier zit een raam en buiten loopt een bewaker rond. Wacht 
  op een kans om hem door het raam neer te schieten en open dan het raam om er 
  door naar buiten te gaan. Leg het lijk tegen de muur aan, zoveel mogelijk uit 
  het zicht. Vervolg je weg naar rechts vanaf het raam en ga ook naar rechts de 
  hoek om. In de verte staat een bewaker, schakel hem uit door met je geweer in 
  te zoomen. Steek daarna over om hem ergens op te bergen. Ga dan door de deur 
  achter de plek waar de bewaker stond en kijk voorzichtig de hoek naar links 
  om. Hier loopt een bewaker. Als de bewaker dicht bij je is schiet je het 
  lampje aan de muur recht voor je kapot. De bewaker komt kijken en je kunt hem 
  dan besluipen en neer meppen. Laat hem lekker in het donker liggen en ga 
  verder door de gang. Aan het einde ga je door de open deur om in die kamer een 
  Medical Kit op te rapen. Ga dan een stukje terug en door de gesloten deur die 
  je even open moet peuteren. Daarna ga je meteen door de deur recht voor je om 
  daar in de hoek een Flare op te rapen. Verlaat de kamer weer en ga verder naar 
  buiten om voorbij de olievaten in de hoek over het hek te klimmen. Hier ligt 
  een Frag Grenade achter de buizen en verderop ook nog munitie. Als je die hebt 
  kan je weer terug over het hek klimmen. Links van de deur waar je net de Flare 
  achter vond zit een rode pijp die je moet gebruiken om omhoog te klimmen. Als 
  je boven bent draai je om en kijk je omhoog. Je ziet boven in het gebouw een 
  zoeklicht, beter als je dat even kapot schiet voordat je verder gaat. Beklim 
  dan de volgende rode pijp om op een richel uit te komen. Loop via de richel 
  naar rechts en beklim de derde rode pijp die daar verderop is. Boven loop je 
  via de volgende richel naar links om aan het einde een schacht in te kunnen 
  kruipen. Kruip er doorheen tot je boven je de uitgang hebt. Luister naar het 
  gesprek en wacht tot één van de twee mannen weg gaat. Je kunt de rand van de 
  uitgang vast pakken zodat je buiten een beetje rond kan kijken. Als de bewaker 
  een stuk van je weg loopt trek je jezelf op en schuil je achter de verhoging 
  met het dakraam. Als de bewaker terug komt lopen grijp je hem en sla je hem 
  neer.
  
  Verderop staat nog een bewaker en er hangt ook een camera. Schiet de camera 
  van een afstand kapot en wacht tot de bewaker rond gaat lopen vanwege het 
  schot. Wacht je kans af om hem te grijpen, neer te slaan en op te bergen. 
  Daarna ga je door de deur onder de camera. Raap een Medical Kit op in de hoek 
  en een Frag Grenade bij het hek. Peuter het slot van de andere deur open en ga 
  er doorheen. Rechts zit dan een gat waar je door naar beneden moet en vanaf 
  daar ga je een schacht in. Een stukje verderop ga je er al weer uit en daar 
  kan je het spel opslaan. Je zit op een lift en nadat mensen ingestapt zijn 
  gaat deze naar beneden. Als hij weer stil staat klim je aan de zijkant naar 
  beneden zodat je onder de lift uit komt en zo onder de lift door verder gaat. 
  In de hoek zit een gat in het rooster, maar klim niet zomaar naar boven schiet 
  eerst de camera kapot en wacht dan tot de bewaker een stuk verder weg is. Klim 
  dan uit het gat naar boven en wacht een kans af om de bewaker schietend of 
  slaand uit te schakelen. Pas op als je verder door de gang gaat. Achterin 
  hangt een camera die je moet neer schieten en er loopt ook een medewerker rond 
  die je wel mag neer meppen maar niet mag doden. Negeer het gat achter bij de 
  camera en ga links de zijgang in nadat je de camera daar ook kapot hebt 
  gemaakt. Ga door de schuifdeur om de hoek om een Medical Kit te vinden en ga 
  dan een stukje terug om door het gat in het rooster onder een camera te 
  springen. Sluip naar rechts onder het rooster door om verderop een gesprek af 
  te luisteren. Kruip dan verder door de gang. Het volgende gedeelte vergt een 
  beetje oefening, geduld en timing. De technicus uit het gesprek van net loopt 
  hier een beetje rond in de ruimte. Verder zijn er nog wat andere mensen, maar 
  voor je eerste actie zijn die niet van belang. Als je recht uit de schacht 
  kijkt zie je een platform in deze kuil, hier loopt de technicus steeds over 
  heen en weer en ook er op en er af. Kruip een beetje uit het gat en je ziet 
  rechts de loopbrug het platform op en daar voorbij op jouw niveau een 
  trappetje. Zodra je de technicus via de loopbrug het platform op ziet lopen 
  sluip jij snel er onder door, het trappetje op en door de schuifdeur een 
  beetje rechts vanaf het trappetje. Lukt het niet in één keer dan kan je een 
  tussenstop maken in het donker links van het trappetje.
  
  Als je veilig door de schuifdeur bent gekomen ga je ook door de volgende en 
  daar in het donker zitten. Hier staat ook een medewerker achter het glas bij 
  wat computers. Als hij bij het uiterste randje van de computer komt staan, zo 
  dicht mogelijk bij jouw dus, pak je hem vast, sleep je hem snel het donker in 
  en sla je hem neer. Pak hier ook de Medical Kit van de muur. Ga nu terug door 
  beide schuifdeuren, maar pas op dat de techneut je niet ziet. Verstop je in 
  het donker en bekijk zijn route. Op diverse punten staat hij stil, dan kan je 
  hem pakken en snel door de schuifdeur slepen om hem daar te ondervragen. Als 
  je de code van hem hebt kan je hem neer slaan, maar berg hem wel op in het 
  donker. De gang tussen beide schuifdeuren is niet doodlopend, hij gaat nog 
  naar rechts de hoek om. Kijk voorzichtig die hoek om en je ziet een camera. 
  Schiet nu eerst de lamp kapot in de hoek waar jij zit, zodat je vanaf daar de 
  camera kapot kunt schieten. Waarschijnlijk krijgt een bewaker dat in de gaten 
  en komt kijken. Je kunt hem wel neer schieten, maar als het lichaam valt maakt 
  dat veel herrie en een medewerker in de buurt laat dan het alarm af gaan. Als 
  de gang leeg is moet je de bewaker dus vast pakken, van het rooster slepen en 
  dan neer slaan. Achter de schuifdeur verderop in de gang zitten twee 
  medewerkers. Je kunt de deur gewoon voorbij lopen zonder lawaai te maken, als 
  dat lukt en de medewerkers zien je niet dan ben je er langs gekomen zonder 
  alarm. Dat is wel lastig, want soms komt één van de twee even buiten kijken. 
  Grijp die dan voordat hij het alarm af kan laten gaan, als hij je gezien heeft 
  tenminste. Achter in de gang zit wel nog een camera die je kapot moet schieten 
  voordat je de linker zijgang in gaat. Hier schiet je meteen de twee lampjes 
  aan de muur kapot zodat het donker wordt. Aan het einde om de hoek rechts 
  hangt weer een camera die je nu makkelijk kapot kunt schieten. Onder het 
  tweede lampje dat je kapot schoot zit een deur met een codeslot. Die code heb 
  je van de technicus gekregen en is dus toegevoegd aan je Notes, die voor de 
  Cooling Rod Control Room. Daal af via de trappen en raap bijna beneden de 
  Medical Kit op. Benader als je helemaal beneden bent de verhoging, maar ga nog 
  niet het trappetje op.
  
  Boven de verhoging hangen aan de reactoren twee camera’s. Door een beetje goed 
  te mikken kan je ze vanaf hier kapot schieten. Waarschijnlijk merkt de 
  medewerker dat en komt hij kijken op de plek waar je van schoot. Wacht hem dus 
  op in het donker en schakel hem uit met een klap op z’n hoofd. Beklim nu de 
  verhoging via één van de twee trappen en gebruik alle vier de computers die 
  hier te vinden zijn om het alarm voor de reactoren af te laten gaan. Na een 
  tijdje komt er een bewaker via de grote trap naar beneden rennen. Schiet hem 
  neer, berg hem op en ga zelf via die trap weer omhoog. Als je door de 
  schuifdeur bent gegaan ga je rechtdoor, links de hoek om en door de opening 
  met het rode lampje er boven. Beklim de trap, ga door de openstaande deur en 
  verder door de gang. Als je bij de automaten links de hoek om kijkt zie je 
  verderop een automatisch geweer jouw kant op staan. Buk hier en steek snel 
  over om door de opening tegenover je te gaan. Blijf gebukt zodat je niet 
  geraakt kunt worden door het raam heen. Kruip dus langs het glas en ga de 
  volgende kleine ruimte in. Daar grenst een ruimte aan waar weer wat mensen 
  rond lopen. Als de bewaker boven aan de trap naast jouw staat en niet jouw 
  kant op kijkt schiet je hem neer. Daar ligt hij verder goed, dus daal af via 
  de trap en benader een technicus om hem vast te grijpen, informatie te 
  ontfutselen, neer te slaan en op te ruimen. Vergeet niet het item op te rapen 
  dat hij laat vallen, deze bevat een nieuwe code. Ga terug de trap op zoals je 
  gekomen bent en deze ruimte uit, terug sluipend langs het raam om terug te 
  komen bij de gang met het automatische geweer. Uit je avontuur bij de 
  reactoren heb je hopelijk wel een Chemical Flare over gehouden, want die moet 
  je nu gebruiken. Schuil achter de automaten en gooi een Chemical Flare 
  richting het automatische geweer. Zodra het geweer op de Flare begint te 
  schieten ren je er naar toe en naar de achterkant er van om het ding uit te 
  zetten door de koffer in de hoek te gebruiken. Ga dan verderop in de gang door 
  een deur naar rechts. In de kamer verderop ligt een Medical Kit, in de gang er 
  voor wat munitie en in de kamer zelf ook nog een Flare. Ga dan terug door de 
  deur zoals je gekomen bent. Pas wel op want er lopen twee bewakers rond in de 
  gang met het automatische geweer waar jij net vandaan kwam.
  
  Er is een leuke truc om ze allebei uit te schakelen zonder zelf te schieten. 
  Als beide mannen de gang in zijn open je de deur en sluip je naar het 
  automatische geweer. Bij de koffer zet je beide opties uit, waardoor het 
  geweer beide mannen overhoop knalt. Ga dan terug waar je vandaan kwam om bij 
  de grote schuifdeuren een code in te voeren. Deze code staat ook in je Notes, 
  het is die voor de onderhoudsschacht. Sluip verder door de gang, voorbij het 
  kapotte raam tot je in het kantoorgedeelte terecht komt. Onderweg kan je ook 
  nog twee Chemical Flares oprapen. Verderop staat weer een automatisch geweer. 
  Je moet die richting op, maar als je door de kapotte ramen in de kantoortjes 
  gaat heb je minder kans om geraakt te worden. Ga dan ook snel de zijgang naar 
  links in. In één van de kantoortjes vind je een Medical Kit. Schakel de camera 
  verderop in de gang uit en ga door de deur er onder. Naast die deur ligt nog 
  een Medical Kit. Als je door de deur bent raap je in de hoek een blikje op en 
  ga je door de volgende deur. Pas hier wel op, want in de verlichte ruimte voor 
  je lopen twee bewakers rond die je niet mogen zien. Time dus het moment van 
  openen en ga meteen uit het zicht. Je kunt één van de bewakers, die het 
  dichtst bij is, door de deuropening neer schieten als hij daar stil staat. De 
  tweede komt ook, schiet hem meteen neer. Rechts in de gang hangen nog twee 
  Medical Kits. Ruim de lijken op en ga de verlichte kamer binnen en daar door 
  de deur links in de muur. Loop een stukje door, grijp de technicus en 
  ondervraag hem. Sla hem neer, zorg dat hij in het donker ligt en gebruik de 
  computer met het rode scherm om de deur met het rode bordje er boven te kunnen 
  openen. Als je daar doorheen bent open je de volgende deur en ga je de trap 
  op. Boven kijk je om het hoekje, in de gang lopen twee bewakers rond. Sluip 
  het donker in en schiet ze gewoon neer als ze verschijnen. Leg ze in het 
  donker en vervolg je weg door de gang. Aan het einde kom je bij een deur, de 
  benodigde code wordt ter plekke in je Notes gezet. Gebruik de code voor de 
  onderhoudsschacht zelf. Laat je vallen in het gat en loop dan snel richting 
  het andere gat om de pijp in het midden vast te kunnen pakken. Laat je naar 
  beneden zakken. Beneden lopen twee bewakers. Schiet ze vanaf de plek waar je 
  terecht komt neer. Open de deur in de hoek bij het trappetje om de missie af 
  te sluiten.
   ___
  /_3_\___________________________
  \ H / CHINESE EMBASSY [PART I] /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Praat met de vrouw die voor je staat als je wilt en klim daarna op de 
  vuilniscontainer in de zijsteeg, dus niet tegenover de auto, om vanaf daar 
  over een muurtje te klimmen. Je moet hier snel zijn, want als de bewaker één 
  keer de steeg in is geweest komt hij niet meer terug. En dat terwijl het een 
  goede plek is om hem uit te schakelen. Je kunt hem dus grijpen als dat lukt. 
  Zo niet, gebruik dan een Sticky Shocker en laat hem hier in het donker liggen. 
  Je volgende doelwit is de man die verderop heen en weer loopt. Zodra hij naar 
  rechts de hoek om verdwijnt kruip jij uit het donker achter de rechter 
  container. Als hij dan terug komt en juist links weer verdwijnt sluip je naar 
  de donkere plek voor de linker container, precies bij de hoek dus. Als de 
  bewaker terug komt lopen sluip je achter hem aan. Pas wel op, hij maakt af en 
  toe even een tussenstop. Het moment dat je hem moet grijpen is als hij weer 
  helemaal rechts staat en richting het hek kijkt. Het wordt misschien iets 
  makkelijker als je hier aan het eind van de steeg het licht kapot knalt. Je 
  hebt dan wel kans dat de bewaker komt kijken. Als ook deze tweede bewaker 
  uitgeschakeld is ga je naar links verder, richting het vuur. Loop om dit 
  brandende vat heen en beklim de ladder rechts achter in de hoek. Loop door de 
  kamer heen richting de steiger, maar pas op voor een bewaker beneden. Je moet 
  een klein stukje door het licht lopen en dan ben je kwetsbaar om gezien te 
  worden. Time het sluipen van de kamer naar de steiger dus goed en doe het 
  vooral geruisloos. Beklim de ladder om nog hoger op de steiger te komen. Aan 
  het einde hangt een kabel die je moet gebruiken om naar de overkant te 
  klimmen. Schiet echter eerst het licht aan de overkant kapot en klim er dan 
  pas naar toe. Raap de Medical Kit op en volg de muur langs de deur naar links 
  om over de richel te lopen. Ga naar rechts de hoek om, klim via de ladder naar 
  beneden en laat je op de container naar beneden vallen op het moment dat er 
  geen bewaker in de buurt is. Als hij je toch hoort moet je snel een 
  schuilplaats zoeken.
  
  Als de bewaker weer weg is volg je de muur vanaf de container naar links. Hier 
  staan nog twee containers, één daarvan gebruik je om over een muurtje te 
  kunnen klimmen. Loop verder door de steeg richting de open ruimte verderop. 
  Hier lopen twee bewakers rond, dus zorg dat ze je niet zien. Hier moet je dus 
  alleen door lichte plekken sluipen als ze niet in de buurt zijn. Als je dit 
  plein bereikt zie je recht voor je een groot hek met daarin een opening. Je 
  doel is om door die opening te gaan zonder gezien te worden en dan verder door 
  de steeg naar links. Hier is de riolering open zodat jij mooi daar in kunt 
  klimmen. Als dat lukt zonder gezien te worden heb je het goed gedaan, je kunt 
  het spel hier opslaan nadat je naar beneden gesprongen bent. Loop door de 
  tunnel en ga links bij de eerste kans die je krijgt. Loop weer verder en 
  verderop komen twee bewakers naar rechts lopen. Sluip voorzichtig achter ze 
  aan. Bij de splitsing waar ze naar toe lopen blijven ze even staan. Rust je 
  geweer uit met een Diversion Camera, richt op een plek tussen beide mannen in 
  en schiet de camera af. Druk op vierkantje om het gas vrij te laten dat 
  hopelijk meteen beide mannen uitschakelt. Zo niet, dan probeer je de 
  overgebleven bewaker uit te schakelen door hem vast te grijpen. Doe dit wel 
  voordat hij de eerste man weer wakker maakt. Leg de lichamen in het donker en 
  vervolg je weg in de richting waarin je liep. Nadat je door een open hek bent 
  gegaan kom je in een verlicht gedeelte. Hier loopt ook nog een bewaker rond, 
  waarschijnlijk in jouw richting. Schuil dus naast het hek, niet aan de kant 
  waar de deur zit, zodat de bewaker rustig voorbij loopt zonder jou te zien. 
  Ren dan verder door de gang en als je weer het licht uit bent kom je bij een 
  ladder naar boven. Gebruik die ladder om weer op straat uit te komen. Kijk 
  naar links voordat je uit het gat klinkt. Als de bewaker weg loopt klim je 
  naar boven. Pas wel op want rechts staat ook nog een bewaker gewoon te staan. 
  Recht voor je hangt echter een soort van gordijn waar je achter kunt schuilen. 
  Als je wilt kan je de bewaker die gewoon staat uitschakelen en ook hier achter 
  het gordijn leggen. Doe dit wel goed, niet dat er iets onder het gordijn uit 
  steekt.
  
  Wacht nu het moment af waarop de overgebleven bewaker naast het rioolgat is 
  terug komen staan en weer weg begint te lopen. Steek dan over naar de andere 
  kant van de steeg waar je de ladder van de steiger beklimt tot je helemaal 
  boven bent. Door de stellage heen hangt een buis die je moet gebruiken om 
  verder te komen. Als je door de stellage heen bent gegaan klim je links door 
  het raam naar binnen. Links achter in de ruimte zit een paal waarmee je naar 
  boven kunt klimmen. In de deuropening zie je hier je contactpersoon staan. 
  Praat met hem en als hij er vandoor is gegaan raap je de Medical Kit recht 
  voor je op. Klim op de verhoging bij het gele lichtgevende reclamebord en ga 
  naar de kleine schoorsteen bij de muur. Hier kan je met een touw naar beneden 
  klimmen om in het steegje beneden uit te komen. Meteen na het opslaan van je 
  spel ga je snel door de deuropening rechts verderop. Het maakt niet uit of de 
  bewaker je hoort, als hij naar binnen komt mep je hem neer. Volg je weg verder 
  door de steeg en verderop kom je bij een klein pleintje. Hier loopt een 
  bewaker rond, als hij van je af loopt steek je over naar de hoek links voor je 
  om daar via een ladder de steigers op te klimmen. Meteen links aan de muur als 
  je boven bent hangt de volgende ladder. Klim omhoog tot boven de volgende 
  verdieping en laat je dan opzij vallen om de rand te pakken en je op te 
  trekken. Ga door de opening in het gebouw en sluip langzaam verder. Er loopt 
  hier een bewaker rond verderop op het balkon, dus je kunt veilig langs de 
  ramen sluipen. Daarna moet je erg voorzichtig zijn. De bewaker staat op twee 
  plekken stil op het balkon, toevallig naast twee deuropening van het gebouw. 
  Grijp hem dus op één van de plekken en leg hem binnen in het donker. Ga dan 
  zelf het balkon op en schiet de lamp die hier hangt kapot. Beklim dan de 
  kratten en grijp de kabel boven je vast om naar de overkant te glijden. Spring 
  naar beneden de straat in en ga links verderop een steegje in. Als je wat 
  hoeken om bent gegaan en bij een licht gedeelte bent moet je goed opletten. Er 
  is hier een bewaker, maar hij kan zowel beneden lopen als op de loopbrug boven 
  de ladder. Als hij beneden is kan je hem proberen te grijpen, als hij boven 
  loopt hem je een Diversion Camera nodig. Schiet deze af bij hem in de buurt, 
  maak geluid om de man te lokken en gebruik dan het gas. Je kunt nu verder 
  lopen door de steeg, boven of onder langs. Aan het einde kom je bij een 
  container die tegen een muur geplaatst is. Klim op de container en doe een 
  dubbele sprong tegen één van de muren om over de muur heen te komen nadat je 
  hebt kunnen saven.
  
  Je ziet een vrachtwagen voorbij rijden en Lambert vertelt er iets over. Je 
  moet het volgende stuk snel spelen, anders verspeel je de kans om de ambassade 
  binnen te komen. Ga dan het steegje uit en schuil rechts achter het witte 
  busje. Je kunt nu verder tussen het gebouw en de kraampjes door zonder gezien 
  te worden. Verderop zie je de vrachtwagen bij een opening in de afzetting 
  staan. Er hangt rechts daarvan een camera die je met inzoomen van je geweer 
  uit moet schakelen. Ren nu rechtstreeks op de afzetting af door het donker. 
  Daarna loop je achter de vrachtwagen langs het terrein op. Verschuil je 
  verderop onder de aanhanger van een andere vrachtwagen. Zorg dat je daar in 
  het donker zit. Als de eerste vrachtwagen weg is gereden kan je weer actie 
  ondernemen. Je moet de kant op waar de vrachtwagen ook heen reed, dus sluip 
  door het donker verder van de wielen van de aanhanger. Als de bewaker achter 
  de aanhanger niet kijkt ren je snel naar de donkere plek achter de vrachtwagen 
  die verderop stil staat. Vervolg je weg richting het gebouw met de rode ramen. 
  Blijf in het donker en sluip verder langs de muur als je naar rechts de hoek 
  om bent gegaan. Blijf de muur volgen en na een tijdje loop je dan door het 
  water langs een bruggetje om bij een tuinhuisje aan te komen. Volg de muur 
  verder naar links, weer door het water heen, en verderop is er een checkpoint. 
  Ga verderop achter de bosjes zitten. Rust je Laser Mic uit en richt deze 
  verderop op het huis, op het raam links onder wat je ook even in het 
  tussenstukje zag. Luister de man goed af, na een tijdje breekt hij het gesprek 
  af. Later komt die man het gebouw uit en stapt in zijn auto. Luister hem daar 
  opnieuw af als hij voor de poort staat te wachten. Als de wagen weg is gereden 
  moet je de bewaker nog uitschakelen. Niet die in het huisje, maar degene die 
  naar buiten komt wandelen. Hier kan je mooi een Diversion Camera voor 
  gebruiken. Schiet deze op de muur van het huis als hij daar stil staat. Maak 
  geluid met de camera en gebruik het gas. Steek dan over langs het huis naar de 
  muur achter het bewakingshuisje. Hier schuin achter zit ook een buis aan de 
  muur en een gat in het prikkeldraad. Klim hier over de muur heen en spreek aan 
  de andere kant je contactpersoon aan om de missie af te sluiten.
   ___
  /_3_\___________
  \ I / ABATTOIR /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Meteen rechts van je is een hek met aan de andere kant een rode lamp. Klim 
  hier meteen over het hek heen en haal de schakelaar om die bij de rode lamp 
  zit. Er gaat verderop een stel luiken open. Hier moet je naar toe. Beweeg dus 
  door het donker en klim weer over een hek heen. De bewakers mogen best iets in 
  de gaten krijgen en komen kijken, als ze je maar niet echt zien. Je doel is de 
  muur aan de andere kant van het terrein en je kunt gebruik maken van de 
  opengeklapte goot om er te komen. De mannen kunnen hier geen alarm af laten 
  gaan, dus als je gezien wordt is dat op zich niet zo heel erg. Als je maar 
  redelijk heel nog over de muur kunt klimmen om het checkpoint te halen. Als je 
  over de muur bent is rechts een bewakingstoren waar dus ook bewaking is. Blijf 
  in het donker en schakel de bewaker uit met één schot in het hoofd. Zo heb je 
  geen kans dat het alarm af zal gaan. Loop nu linksom om het hek heen om de 
  buitenplaats op te gaan, maar pas op voor de mijnen die hier liggen. Dit doe 
  je door je warmtekijker op te zetten en rond te kijken. De verstopte mijnen 
  zie je dan knipperen. Ontwijk ze en sluip over de binnenplaats richting het 
  zoeklicht aan de andere kant. Je moet even goed een route uitstippelen, maar 
  uiteindelijk is het mogelijk om erg ver bij het zoeklicht te komen. Maar toch 
  wordt je in de buurt ervan geblokkeerd door mijnen op de grond. Schiet dan de 
  man bij het zoeklicht dood en ook meteen het zoeklicht kapot. De man schiet 
  met scherp terug, dus hij moet eigenlijk met één schot uitgeschakeld worden. 
  Niet alleen zal de bewaker het alarm activeren als je mist, hij schiet je ook 
  gewoon erg snel dood. Als hij uitgeschakeld is ga je naar de plek onder het 
  balkon waar hij op stond. Doe dat door over de kisten te klimmen terwijl je 
  nog steeds de mijnen in de gaten houdt. Onder het balkon draai je naar rechts, 
  ga door de opening die je ziet. Raap hier munitie en een Medical Kit op en 
  klim dan op de container onder het spinnenweb. Doe een dubbele sprong via de 
  muur in een nogal rare bocht om de richel bij het spinnenweb vast te grijpen. 
  Trek jezelf op en kruip verder door de gang.
  
  Als je er uit komt moet je echt heel stil doen. Eerst denken de bewakers dat 
  je een beestje bent, maar als je teveel herrie maakt gaat het alarm af en 
  komen ze toch kijken. Je kunt het beste de stalen balken volgen en niet op de 
  golfplaten lopen. Als de balk dood loopt kan je een andere balk boven je vast 
  grijpen en naar een stel planken slingeren. Ga op die planken staan en klim 
  via de kabel die er boven hangt verder naar de antenne. Je moet wel nog even 
  over het hek heen klimmen, want over het dak mag niet. Schakel de antenne uit 
  en je ziet in een filmpje dat er manschappen naar boven worden gestuurd. Zodra 
  je de controle terug hebt ren je naar het houten balkon met de trap om je er 
  onder in het donker te verstoppen. Als je goed zit kan je nu gewoon afwachten. 
  Er zal één soldaat heen en weer blijven lopen op het dak. Kies een goed moment 
  uit om hem recht in z’n gezicht te schieten. Raap het item op dat hij laat 
  vallen, dat bevat een code. Leg zijn lichaam dan onder het balkon in het 
  donker. Wees nog wel stil, het dak maakt nog steeds lawaai. Ga zelf het balkon 
  op richting de deur aan het einde. Deze deur moet je even open knutselen met 
  je Lock Pick, daarna kan je er doorheen. Daal af via de trap en keer dan om. 
  Onder de trap staat een computer, maar er hangt ook weer zo’n mijn aan de 
  muur. Sluip er zachtjes op af en schakel de mijn uit als het lampje groen is. 
  Raap de items op in de hoek, gebruik de computer en pak de Medical Kit die er 
  naast op de grond staat. Via een dubbele sprong kan je op een 
  ventilatieschacht komen en nog meer items pakken. Als je die hebt ga je weer 
  terug de trap op, maar nu naar de deur met het cijferslot er naast. Gebruik de 
  deurcode voor het plafond en ga door de deur. Daal af via het trappetje en ga 
  door de deur links. Vanaf het balkon waar je nu zit schiet je een Diversion 
  Camera naar beneden. Maak geluid en er komt minstens één bewaker echt in de 
  buurt, laat dan het gas ontsnappen en met een beetje mazzel komt de tweede 
  bewaker toch in de gaswolk staan. Zo niet, schiet hem dan zelf nog snel neer 
  voordat hij de eerste bewaker wakker maakt. Een derde bewaker komt er ook aan, 
  deze schiet je ook neer. Klim dan op de tonnen naast je en grijp daar de balk 
  boven ja vast. Klim via de balk dan naar het einde tot je niet verder kan en 
  laat je daar vallen op de kluisjes.
  
  Gebruik de computer en raap de Medical Kit er naast op. Ruim de drie lichamen 
  op de in donkere gang waarvan de ingang naast de computer zit. Volg de gang 
  door de volgende deuropening en voordat je de hoek om gaat spring je in de 
  schacht die open is en die je in de grond ziet. Volg de schacht en aan het 
  einde zit een regenpijp waarlangs je omhoog moet klimmen. Grijp de richel, 
  trek jezelf op en volg de route verder. In de hoek in de gang onder je staan 
  twee bewaker, je ziet ze met je warmtekijker. Je kan ze door het plafond heen 
  neer schieten, dus doe dat zonder zelf al teveel geraakt te worden. Laat je 
  dan door het gaat naar beneden vallen. Ruim eerst de bewakers op in het 
  donker, daarna ga je de koelruimte in aan het einde van de gang. Doe je 
  warmtekijker op zodat bewakers goed zichtbaar zijn. Er zal één bewaker recht 
  voor je stil blijven staan tijdens zijn patrouille, dus die kan je mooi rechts 
  in z’n gezicht schieten en uitschakelen met één schot. Ga door de koelruimte 
  naar de gordijnen aan de andere kant. Achter de gordijnen loopt nog een 
  bewaker rond. Als hij achter in de ruimte is kan je snel naar binnen sluipen, 
  ergens schuilen en een kans afwachten waarop je hem neer schiet met één 
  gericht schot. Als deze bewaker ook is uitgeschakeld steek je over naar de 
  andere kant van de ruimte. Hier staat naast de deuropening met de gordijnen 
  zo’n automatisch machinegeweer. Deze zal wel schieten, maar alleen als je heel 
  dichtbij te zien bent. Time je beweging er langs dus goed en ga door de 
  gordijnen. Je kunt hem ook uitschakelen met de koffer die er naast ligt. Als 
  je er voorbij bent ga je rechts om verderop links weer gordijnen met een 
  ruimte er achter te zien. Hier lopen twee bewakers steeds heen en weer. Doe je 
  warmtekijker op om ze te zien en schakel ze allebei uit. Waarschijnlijk komt 
  de tweede man kijken als je de eerste neer schiet, dus schakel de tweede man 
  ook meteen snel uit. Baan je een weg naar de volgende opening met gordijnen. 
  Meteen links om de hoek staat een automatisch geweer, maar rechts staat ook 
  nog een man op wacht. Als je er goed voor gaat zitten kan je hem in het hoofd 
  schieten. Klim dan in de ruimte waar je nog zit op een blok tussen twee 
  grotere voorwerpen zodat je de balk er boven kunt pakken. Beweeg nu door de 
  gordijnen heen, over het schietgebied van het automatische geweer heen.
  
  Klim door tot er geen voorwerpen meer onder je zijn, laat je daar vallen en ga 
  terug naar het automatische geweer via de muur om bij het koffertje te komen 
  en het uit te schakelen. Je moet nu door de opening waar het geweer op 
  richtte, maar eerst raap je links van die opening nog een Medical Kit op. Als 
  je door de opening bent gegaan volg je de gang naar links. Kijk voorzichtig om 
  de hoek, hier loopt een bewaker. Kies een goed moment uit om hem neer te 
  schieten, het liefst als hij zo ver mogelijk bij de opening verderop vandaan 
  is. De volgende bewaker staat meteen in de deuropening met z’n rug naar je 
  toe. Hem kan je dus gewoon vast pakken, weg slepen en neer slaan in de gang. 
  Er staat in de volgende ruimte dan nog één bewaker. Ook hem kan je met één 
  schot in het hoofd uitschakelen. Ergens in een hoek aan de andere kant van de 
  kamer is weer een gat in de grond waardoor je in een schacht terecht komt. 
  Klim er verderop weer uit en raap de Medical Kit op, daarna ga je de trap af. 
  Vanuit de hoek, daar zit je nog in het donker, schiet je de bewaker in het 
  hoofd. Ruim hem dan even netjes op. Gebruik dan de schakelaar verderop onder 
  de lamp om het schot omhoog te doen. Spring dan in de geul en kruip onder het 
  schot door. Kruip verder door de smalle gang en ga naar de opening aan het 
  einde rechts. Ga snel de gang uit en verstop je in de donkere hoek verderop 
  achter de lamp. Wacht tot de bewaker de ruimte binnen komt. De eerste keer dat 
  hij stil staat schiet je hem meteen in z’n hoofd. Leg het lichaam op de plek 
  waar jij zat in het donker. Pak nu eerst munitie uit het rek dat hier staat en 
  ga dan naar de gang waar de bewaker vandaan kwam. Rechts in de gang is een 
  rood verlichte ruimte, die kan moet je niet op. Ga dus links en verderop 
  rechts de zijgang in. Raap munitie op als je het nog kunt dragen, pak ook de 
  fles die hier ligt en sluip verder. Verderop staan twee bewakers te praten. We 
  gaan nu een leuke truc uit halen. Sluip langzaam naar de mannen toe en duik 
  als het kan de stal naar links in. Kruip op de verhoging en dan achter het 
  hekje langs tot je bij een andere stal weer naar beneden kunt. Gebruik de 
  koffer naast het automatische geweer en zet de optie Disable IFF uit. Kruip nu 
  terug zoals je gekomen bent naar de eerste stal. Pak er een Flare of een 
  Chemical Flare bij en gooi deze in de gang zodat de bewakers het horen of 
  zodat het geweer er op gaat schieten.
  
  Als dit lukt komen de bewakers kijken en worden neer geknald door het 
  automatische geweer. Ga daar weer naar toe achter het hekje langs en schakel 
  het geweer nu uit. Leg de lijken in de hoek naast het geweer en vervolg je 
  weg. In de volgende ruimte zijn weer twee stallen en in de tweede stal staat 
  weer een automatisch geweer. Deze is lastig uit te schakelen, dus je kunt er 
  het beste langs rennen en een koprol maken. Laat het geweer verder voor wat 
  het is en vervolg je weg door de gang. In de hoek raap je een Medical Kit op. 
  Daarna ga je snel onder twee hangende doeken door en ga dan snel in de inham 
  links zitten in het donker. Schiet een Diversion Camera op de muur tegenover 
  je en wacht tot beide bewakers langs lopen. Gebruik een geluidje om ze bij 
  elkaar te krijgen als dat nodig is, zo niet dan gebruik je meteen het gas. 
  Laat de lichamen liggen als ze al in het donker liggen. Vervolg daarna je weg 
  door de gang tot je onder nog een doek door bent gegaan. Ga de grote stal in 
  en steek over naar de andere kant. Je staat dan tussen twee automatische 
  geweren in. Raap munitie op als je het kunt dragen en schakel bij beide 
  geweren de Disable IFF functie uit. Het rechter geweer zet je ook helemaal 
  uit, zodat je onder het doek door kunt gaan waar het geweer op gericht staat. 
  Raap in de tweede hoek een Medical Kit en twee Frag Grenades op, daarna loop 
  je de kamer in om een gesprek te hebben met de Chinezen. Als het gesprek 
  afgelopen is ren je snel terug naar de stallen waar je net aan de twee geweren 
  hebt zitten prutsen. Schakel snel het rechter geweer weer in. Zoek dekking in 
  één van de stallen. De geweren zullen afrekenen met soldaten die een verkeerde 
  route kiezen, maar sommige zijn slimmer of overleven het. Deze moet je dus 
  zelf uitschakelen. Als je goed verstopt zit blijven ze rond rennen tot ze wel 
  overhoop geschoten worden door de automatische geweren. Na een tijdje hoor je 
  over de radio dat Grinko samen met iemand anders naar beneden komt. Je krijgt 
  duidelijk de missie Grinko te vermoorden. Als Grinko en zijn bewaker komen 
  opdagen schiet je eerst de bewaker neer. Daarna richt je alle aandacht op 
  Grinko. Gebruik alle wapens of items die je denkt nodig te hebben, als Grinko 
  dood is heb je de missie toch gehaald. Dit alles gaat wel op tijd. Als je er 
  te lang over doet worden de gevangen genomen Amerikaanse soldaten dood 
  geschoten.
   ___
  /_3_\____________________________
  \ J / CHINESE EMBASSY [PART II] /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Ren naar voren, verderop ga je door de deur van een restaurant. Sluip verder 
  door het restaurant tot je twee bewakers hoort praten. Ze zitten verderop om 
  de hoek aan een tafeltje. Rust een Frag Grenade uit en gooi deze naar hun 
  tafeltje. Als je de granaat goed gegooid hebt ontploft deze en schakelt 
  allebei de soldaten uit voordat ze weg hebben kunnen rennen. In de keuken zit 
  een kok, deze kun je verder met rust laten. Leg de lijken in het donker en ga 
  rechts van de keukendeur naar de toiletten. In het vrouwentoilet pak je een 
  Medical Kit, in het herentoilet is munitie. Ga nu terug en de keuken in. Laat 
  de kok gewoon met rust en beklim de ladder die in de hoek naast het 
  doorgeefraam zit. In de opslagkamer beklim je de volgende ladder om uit te 
  komen op een dak. Loop over de planken naar de deur en ga er doorheen. Blijf 
  zitten als de deur open gaat, een bewaker zal rakelings langs je lopen en 
  verderop stil blijven staan. Schiet hem in het hoofd en haal zijn lichaam uit 
  het licht. Steek over door de kamer en ga rechts de hoek om. Aan het einde ga 
  je het balkon op. Beklim hier de regenpijp links van de deuropening. Als je 
  boven bent grijp je automatisch een kabel vast en als je aan het einde daar 
  van bent grijp je meteen de richel vast. Schuif naar links en verder het 
  hoekje om. Je bent nu bij de ingang van de ambassade, bekend van twee levels 
  terug. Slinger helemaal langs de voorkant van de ambassade en weer een hoekje 
  om. In de hoek verderop zit een regenpijp. Laat je een richel naar beneden 
  vallen en klim dan via de pijp weer verder omhoog een gang in. Meteen voor je 
  is een luik. Doe het open en laat je de ambassade in vallen. Luister goed naar 
  wat je te horen krijgt via de radio, dit is van belang voor het verkrijgen van 
  codes voor deuren. Om de hoek verderop in de gang zit een bewaker. Schiet een 
  Diversion Camera voor z’n neus en vergas hem. Ga door het rode gordijn met de 
  draak er op om in de ruimte er achter een Medical Kit op te rapen. Ga door het 
  gat in de muur en druk je tegen de muur er achter. Schuif nu door de smalle 
  ruimte naar de andere kant. Als je er doorheen bent ren je naar voren om de 
  buis te pakken en naar beneden te glijden. Ook hier ga je weer tegen de muur 
  staan om verder te kunnen. Deze keer zitten er echter gaten in de muur 
  waardoor bewakers je kunnen zien.
  
  De bewakers zijn al aan het schieten, maar niet op jou. Ze vernietigen 
  apparatuur in deze ruimte. Door het gat in de muur kan je één bewaker zien. 
  Als hij van je af loopt steek je snel over. Als je de muur voorbij bent zie je 
  nog een bewaker. Schiet deze in z’n hoofd en knal dan snel ook die andere 
  overhoop. Berg ze op in het donker en ga door de deur in het glas. Gebruik in 
  de kamer er achter de computer met het rode beeldscherm. Pas daarna kan je 
  door de deur tegenover die in het glas. Daarna ga je door de eerste deur links 
  om uit het rek een Medical Kit te halen. Ga weer naar buiten en dan door de 
  tweede deur. Beklim de trap en blijf boven in het donker zitten. Er lopen twee 
  bewakers rond in de kamer verderop. Links aan de muur zit een lichtknopje. Doe 
  het licht zachtjes uit als de verste bewaker weg loopt en neem afstand van de 
  knop. Als de bewaker het licht weer aan komt doen grijp je hem vast. Sleep hem 
  snel terug de trap af het donker in voordat de andere bewaker terug is. Neem 
  je gevangene helemaal mee naar beneden en schakel hem in het donker onder de 
  trap uit. Ga weer terug naar boven en als de laatste bewaker niet kijkt doe je 
  het licht weer uit zodat je hier mooi in het donker kunt zitten. Ook deze 
  bewaker zal na een tijdje het licht weer aan willen doen. Schakel hem ook uit 
  en laat hem hier liggen, als je het licht maar weer uit doet. Schiet dan de 
  camera links aan de muur in de kamer kapot. Ga de kamer binnen en meteen naar 
  rechts om verderop rechts door een deur te gaan. Sluip door de verlichte kamer 
  door de andere deuropening weer het donker in. Er liggen hier twee bewakers te 
  slapen. Schiet er één in z’n hoofd en de ander daarna als hij wakker wordt. 
  Raap de Medical Kit op en ga verder de verlichte kamer in. Steek je Optic 
  Cable onder de deur door en wacht tot de bewakers door een andere deur zijn 
  gegaan. Pas als die deur dicht is open je jouw deur en ga je naar het codeslot 
  rechts naast de deur. Doe je warmtekijker op om te zien wat de code is. Hoe 
  roder het vakje, hoe later het vakje is ingedrukt. De vijf is verlicht, dus 
  die telt niet mee want het is je keuzevakje. In dit geval is de code dus 1436, 
  want de kleuren worden feller naar mate ze later ingedrukt zijn. Gebruik deze 
  code dus en open de deur. Rechts om de hoek staat één van de bewakers naast 
  een automatisch geweer. Blijf uit beeld en schiet een Diversion Camera vlak 
  naast de bewaker aan de muur. Maak geluid en vergas de bewaker.
  
  Je kunt rechts van het automatische geweer er langs lopen en het bij de koffer 
  uitschakelen. Klim dan op de houten constructie naast het geweer en vanaf daar 
  een verdieping naar boven via de opening in de leuning. Je komt meteen weer 
  uit bij een automatisch geweer. Schakel hier de Disable IFF optie uit en wacht 
  tot een bewaker op komt dagen en neer geschoten wordt. Schiet nu de lamp hier 
  en de twee lampen helemaal aan de overkant op dezelfde verdieping kapot. Je 
  kunt nu achter de vlaggen langs naar de overkant klimmen. Onderweg komt er een 
  kolonel met een andere soldaat. Klim door tot je bijna aan de overkant bent 
  zodat je in het donker hangt. Als de kolonel de oogscanner gebruikt schiet jij 
  de bewaker in het hoofd. Met een beetje mazzel ziet de kolonel je niet en gaat 
  hij rond lopen. Als hij een beetje van je weg is klim je over de leuning heen 
  om weer op je voeten te landen. Nu wacht je een kans af om de kolonel vast te 
  grijpen. Begeleid hem naar de oogscanner en als de deur open is sla je hem 
  neer. Ga het gangetje door en de volgende kamer in. Open het raam rechts 
  achter in de kamer en spring er door naar buiten. Loop door de tuin heen 
  richting de doorgang verderop rechts. Ga nog niet er doorheen, het is zelfs 
  beter als je hier even blijft en de verlichting uit schiet. Observeer alles in 
  de Chinese tuin. Er lopen twee bewakers en zelfs een hond. Deze hond komt na 
  een tijdje vanzelf naar je toe, schakel hem dan met een schot in het hoofd 
  uit. Het kan ook zijn dat een bewaker komt kijken, deze schakel je ook zo uit. 
  Een tweede bewaker loop verderop rond in de Chinese tuin, je kunt hem neer 
  schieten door met je geweer in te zoomen. Ruim daarna de lichamen van de 
  bewakers netjes op, bij de hond is dat niet mogelijk. Langs de brug loopt een 
  kleine greppel en aan het einde daarvan zit de deur waar je doorheen moet. 
  Verderop links zit dan alweer de volgende deur. Als je daar doorheen moet 
  beklim je voorzichtig het trappetje. Schiet de camera verderop kapot en daarna 
  meteen de gealarmeerde soldaat dood. Ruim hem op in het donker bij het 
  trappetje waar je vandaan kwam en ga daarna door de deur die hij bewaakte.
  
  Haal een Medical Kit van de muur in het verlichte deel bij de kluisjes en ga 
  dan door de andere deur in het donkerdere gedeelte. In de ruimte met de 
  magazijnstellages is aan het einde een bewaker. Beweeg om de eerste stelling 
  heen en kruip verderop door de stelling heen om aan de andere kant van de 
  ruimte te komen. De bewaker is dan als het goed is al door een deur gegaan die 
  beveiligd is met een cijferslot. Ga er dus snel naar toe, doe je warmtekijker 
  op en achterhaal de code. Als het goed is krijg je de code 9753. Open de deur 
  er mee en ga er doorheen. De bewaker staat verderop in de deuropening en je 
  hoort het geluid van een camera. Raap eerst de Medical Kit in de hoek op en 
  ook de munitie op beide bureaus. Ga dan tussen de bureaus zitten en schiet een 
  Diversion Camera op de muur tegenover de deuropening. Verstop je dus wel zo 
  dat de bewakers je niet zien als je het geluidje van de Diversion Camera 
  gebruikt. Doe dat dus en met een beetje mazzel komen beide mannen op het 
  geluidje af. Schakel ze dan uit met het gas. Doe daarna het licht in de kamer 
  uit om de mannen in duisternis te hullen. Er loopt nog een bewaker in de 
  opslagruimte rond. Als hij uit beeld is kruip je voorzichtig een beetje uit de 
  deuropening om de camera aan de muur schuin boven de deur uit te schakelen. 
  Schiet nu de rond lopende bewaker in het hoofd en leg hem bij z’n twee 
  collega’s van net. Ren nu de opslagruimte in richting de loopbrug. Rechts van 
  de loopbrug is een grote stapel dozen en kratten waar je op kunt klimmen om op 
  de loopbrug te komen. Er hangt wel een camera achter deze stapel, maar 
  waarschijnlijk zit je hoog genoeg om niet gezien te worden door de camera. Als 
  je op de loopbrug bent volg je deze door een deuropening. Blijf verder gaan en 
  na een tijdje krijg je een kort filmpje te zien. Blijf nog steeds de loopbrug 
  volgen tot je bij de trap achter de twee vrachtwagens komt. Tussen de 
  vrachtwagens is een tankautomaat. Schiet hier op voordat de vrachtwagens weg 
  rijden om ze allebei op te blazen. Ga dan de trap af, open het luik naast de 
  trap en daal af via de ladder er onder.
  
  Als je na het opslaan van je spel weer verder kunt knal je meteen de bewaker 
  voor je neer. Knal ook een lamp kapot als hij daardoor in het licht ligt. Ren 
  door de gang naar het einde, maar wees door voorzichtig. Er komt een tweede 
  bewaker de hoek om en deze is van belang voor de missie. Je mag hem dus niet 
  uitschakelen! In plaats daarvan wacht je af in een inham tot je een 
  radiobericht opvangt. De bewaker zal daarna terug gaan rennen waarna jij hem 
  kunt volgen. Onderweg haal je een Medical Kit van de muur. Verderop opent hij 
  een deur met een cijferslot. Wacht om de hoek tot die deur weer dicht is zodat 
  de bewaker je niet ziet en check dan het cijferpaneel met je warmtekijker. Je 
  komt achter de code 1456, dus voer deze in en ga door de nu niet meer gesloten 
  deur. Het is goed hier even mee te wachten, de bewaker kan nog in de ruimte 
  achter de deur in de lift staan. Als je hem weer hoort rennen is de kust 
  veilig. Open dan het hekwerk van de lift en stap in. Stuur de lift naar boven 
  en je ziet misschien nog net de soldaat door de volgende deur gaan als je 
  boven komt. Ga dus ook daar naar toe en gebruik weer je warmtekijker bij het 
  paneel naast de deur. De code is 1834, dus open de deur er mee en ga er 
  voorzichtig doorheen. Neem de rechter zijgang zodat je bij een enkele deur uit 
  komt. Gebruik weer je warmtekijker om de code 7921 te achterhalen. Open de 
  deur en ga het kantoor van Feirong binnen. Je kunt rustig door lopen, om de 
  hoek zit Feirong maar die zal je niets doen. Tenminste, eerst gaat hij tegen 
  je praten, daarna gaat hij wel schieten. Zorg er voor dat de lamp boven zijn 
  bureau kapot gaat zodat het donker is en jij in het voordeel bent. Hij zal af 
  en toe schieten en soms gaan brabbelen met z’n rug naar je toe. Dan moet je 
  hem grijpen en ondervragen. Ondertussen sleep je hem naar zijn computer op 
  zijn bureau. Dwing hem daar de computer te gebruiken. Zodra je terug gaat 
  ontploft er een hoop. Ga door de dubbele deuren hier in het kantoor en volg de 
  route door een aantal deuren langs een hoop vuren. Je kunt trouwens gewoon 
  tussen de wapperende flappen stof door lopen onderweg. Uiteindelijk kom je bij 
  een stel trappen, waar je een stukje naar beneden loopt om een raam te openen. 
  Spring er door naar buiten en beklim het trappetje bij de helikopter. Missie 
  gehaald.
   ___
  /_3_\______________________
  \ K / PRESIDENTIAL PALACE /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Knal de bewaker neer als hij in het donker loopt en dus niet gezien kan worden 
  door het zoeklicht. Daarna schiet je ook het zoeklicht kapot. In het hekwerk 
  zit een opening met een rokend schoorsteentje, daar kan je een touw aan vast 
  maken en naar beneden afdalen. Je komt uit in een rioolbuis die bewaakt is 
  door laserstralen. Doe dus je warmtekijker op om de eerste twee meteen al te 
  zien. Ren er voorbij op het moment dat ze uit zijn. Bij de splitsing ga je 
  rechts, waar ook weer twee laserstralen zitten. Deze knipperen echter niet op 
  dezelfde tijd, dus je moet eerst de eerste voorbij rennen, dan even wachten en 
  dan de tweede passeren. Als je verderop links de hoek om gaat zie je de 
  volgende set laserstralen. Grijp de buis boven je hoofd, trek je benen in en 
  schuif over de eerste straal heen. Laat de buis dan los en kruip onder de 
  tweede straal door. De knipperende straal passeer je als hij uit is. Verderop 
  hangt een mijn aan de muur. Schakel deze uit als het lampje groen is of kruip 
  er simpelweg langzaam voorbij. Verderop is een ladder boven je hoofd, daarmee 
  klim je weer naar buiten. Verderop zie je een trappetje rechts dat naar een 
  soort doolhof leidt. Hier loopt een bewaker met een hond. Als je meteen een 
  beetje herrie maakt als je uit de tunnel kruipt heb je kans dat de bewaker al 
  naar je toe komt. Zo niet, ga dan voorzichtig de trap op en kijk naar rechts. 
  Daar zit de hond, schakel deze met een schot in het hoofd uit. De bewaker 
  loopt hier ook rond, waarschijnlijk juist de linker kant op. Ook hem schiet je 
  in het hoofd. Raap wel het item op dat de man laat vallen! Volg dan de route 
  verder naar links tot je bij een lampje komt. Er hangt een camera naast. Deze 
  kan je niet kapot schieten, maar je kunt wel het lampje stuk maken zodat je er 
  in het donker langs kunt sluipen. Ga de inham in tegenover de camera en om de 
  hoek hangt de volgende alweer. Schiet ook hier de lamp weer stuk en loop er 
  rustig voorbij. Je komt op een binnenplaats met een fontein. Aan de overkant 
  naast het grote hek hangt een camera. Je moet hier echter wel zijn, dus 
  ontwijk de camera en ga naar het cijferpaneel rechts van het hek. De code voor 
  de tuinpoort staat in je Notes. Als je de poort open hebt ga je links naar de 
  kleine inham met de deur verderop. Je kunt niet door de deur, maar wel door 
  het gaas dat je even op moet tillen.
  
  Ga de trap links van je op en raap boven een Medical Kit van het bureau. Doe 
  het licht uit in deze kamer en open de deur naar een grote hal. Doe je 
  warmtekijker op en draai naar rechts. Volg de muur naar de hoek en daarna 
  verder naar links. Omzeil de laserstralen en verstop je in de hoek daar verder 
  voorbij. Kijk dan achter je en er verschijnen twee bewakers. Vanuit het donker 
  probeer je ze uit te schakelen zonder dat je zelf gezien wordt. Een derde 
  bewaker zal gealarmeerd zijn en ook de hal in komen rennen. Ook hem schiet je 
  neer. Neem eventuele items af en berg de lichamen op in het donker. De 
  laserstralen van net zetten niet het hele gebied af, dus je kunt tussen twee 
  pilaren door en door de deur waar ook de bewakers uit kwamen. Ga naar rechts 
  en verderop naar de trap. Doe je warmtekijker op voordat je de trap op gaat, 
  je ziet dan dat je niet zomaar naar boven kan lopen. Spring dus op het kleine 
  kastje dat hier staat en spring dan naar de onderkant van de afzetting op de 
  volgende verdieping. Nu kan je naar links over de laserstraal heen schuiven. 
  Boven zit ook een laserstraal, dus klim over de afzetting heen om deze te 
  ontwijken. Open de enige deur die hier is en gebruik je Lock Pick op de deur 
  er meteen achter. Raap een Disposable Pick en een Medical Kit op van de tafel. 
  Ga dan terug door de deur waardoor je binnen kwam en nu rechts de gang in. 
  Negeer de deur met het bordje er naast en steek je Optic Cable onder de andere 
  deur door. Bekijk de situatie eens. Er lopen twee zwaar bewapende speciale 
  soldaten rond en er hangt een kroonluchter aan het plafond. Open de deur en 
  schiet alle lampen van de kroonluchter kapot. De bewakers zullen in het donker 
  een beetje rond gaan zoeken, voor jou een kans om ze uit te schakelen. Als het 
  goed is liggen de lijken meteen in het donker, als dat niet zo is zorg jij er 
  voor. Één van de twee heeft een item dat je nodig hebt voor een code. Klim dan 
  via een trap omhoog en ga naar de deur aan het einde van de route. Open de 
  deur met de code voor de gang die je net gekregen hebt. Open de deur en schiet 
  de rode lamp kapot. Beweeg je voorzichtig door het donker en kijk verderop 
  rechts de gang in, hier loopt een soldaat. Rechts om de hoek is ook nog een 
  zijgang waar een bewaker staat. Schiet de soldaat neer als deze onder de rode 
  lamp staat. De bewaker komt kijken, schiet ook hem neer. Een tweede soldaat 
  komt ook kijken, doe met hem hetzelfde.
  
  Zorg dat de lichamen in het donker liggen en daal dan af via de trap hier in 
  de hoek om helemaal beneden een Medical Kit te vinden. Ga weer terug naar 
  boven en verder door de gang waar je nog niet geweest bent. Bijna aan het 
  einde zit een gang naar links. Er hangt daar een camera, dus storm er niet 
  zomaar naar toe. Wacht tot de camera niet jouw richting op kijkt en schiet de 
  rode lamp kapot. Ren nu door de gang en open de deur links achterin met je 
  Lock Pick. Doe meteen je warmtekijker op om de laserstralen verderop te zien. 
  Je moet bukken en wachten tot de onderste drie stralen uit gaan. Blijf in de 
  hoek en kijk naar rechts. Als de bovenste straal uit is spring je over de 
  onderste heen. Schakel de enige bewaker in het kantoor uit met een schot in 
  het hoofd en gebruik dan de computer op het bureau. Ruim het lichaam op en ga 
  door de deur naast het bureau om in de kamer er achter een Medical Kit te 
  vinden. Ga dan terug het kantoor in en ook terug via de laserstralen (Herhaal 
  dezelfde tactiek!) naar de grote gang. Als je uit de kleine gang met de camera 
  komt ga je links naar de dubbele deuren aan het eind van de kleine gang. Steek 
  je Optic Cable onder de deur door en houd de bewaker in de gaten. Als hij vrij 
  ver weg is open je de deur en schiet je meteen de rode lamp kapot die een 
  beetje links van je aan het plafond hangt. Zo ziet de bewaker je niet en de 
  camera ook niet. De bewaker komt toch kijken waarschijnlijk, dus schiet hem in 
  het hoofd. Knal ook de andere rode lamp kapot zodat je over kunt steken door 
  de kamer zonder dat de camera je ziet. Open de deur en sla je spel op als je 
  wilt. Steek over door de ruimte en open de deur aan de andere kant. Volg de 
  gang de hoek om en blijf in het donker. Schiet de rode lamp kapot en als de 
  bewaker komt kijken knal je hem ook neer. Volg de gang verder en in de verte 
  zie je een bewaker bij een liftkooi staan knutselen. Grijp hem vast, sla hem 
  neer en berg hem op in het donker. Als je dat gedaan hebt ga je naar de trap 
  tegenover de ingang van de lift. Daal af via de trap en als je nu de volgende 
  ruimte in gaat wordt er van jouw aanwezigheid kennis gemaakt waardoor drie 
  soldaten op komen dagen. Zoek dekking tussen de boekenkasten en schakel ze uit 
  zonder zelf teveel schade op te lopen. Je kunt tussen de planken door schieten 
  en zo zelf niet in het open lopen. Als ze allemaal verslagen zijn schiet je de 
  twee lampen bij de trap kapot om de lijken in het donker te hullen.
  
  Links van de trap zit een gang van steen die een stukje naar beneden loopt. Ga 
  de hoek naar rechts om en verderop een gang rechts in die nog verder naar 
  beneden gaat. Nikoladze staat verderop in de kelder. Hij doet je niks, dus je 
  kunt gewoon naar hem toe rennen en hem grijpen. Hij zal wel wat heen en weer 
  rennen, maar als hij ergens stil staat of zit grijp je hem vast. Ondervraag 
  hem tot hij niks meer zegt en dwing hem dan de oogscanner te gebruiken. Er 
  komen een paar soldaten aan die je onder schot houden. Lambert laat je weten 
  dat hij het licht uit zal laten vallen. Doe je nachtkijker alvast aan dus. Het 
  volgende deel is vrij pittig en op verschillende manieren te doen. Als je nog 
  kogels voor je gewone pistooltje hebt doe je het volgende. Zodra het licht uit 
  valt probeer je de man voor je vast te grijpen en zo te gaan staan dat zijn 
  lichaam tussen dat van jou en de andere soldaten is. Je kunt nu met een goede 
  dekking de andere twee soldaten uitschakelen. Heb je echter geen kogels meer 
  voor dat wapen, zoals ik, dan wordt het iets lastiger. Wat je dan doet is de 
  vent voor je in z’n hoofd schieten zodra het licht uit valt. Trek je wapen pas 
  als het donker is, anders word je neer geschoten. Schiet dus die vent neer en 
  kijk meteen naar de twee andere soldaten verderop. Ze zullen dekking zoeken, 
  dus je moet snel reageren. Knal gewoon een hoop kogels achter elkaar in één 
  van de twee soldaten. Zoek zelf ook een beetje dekking en wacht tot de laatste 
  soldaat weer tevoorschijn komt om je te zoeken. Ook hem knal je dan helemaal 
  vol met gaatjes. Je kunt dit natuurlijk ook doen met andere munitie als je 
  kogels tekort komt. Onderzoek de lichamen om een Medical Kit te krijgen. Ga 
  dan terug de kelder uit door de gang en dan rechts, terug naar de bibliotheek. 
  Er loopt hier een bewaker rond, maar je kunt in principe snel naar de dubbele 
  deuren verderop links in de muur lopen om deze snel te openen en je spel op te 
  slaan. Je ziet een kort stukje waarin Nikoladze begeleid wordt door twee 
  bewakers. Daarna sta je buiten in een tuin. Blijf staan waar je staat en 
  bekijk de situatie. Er lopen hier twee bewakers rond, één op jouw niveau 
  rechts van je en een andere een verdieping hoger aan de linker kant. Schiet de 
  bewaker op jouw niveau neer in het hoofd als hij in de hoek rechts van je 
  staat.
  
  Laat de andere bewaker boven je gewoon met rust en steek via de rechter kant 
  van de tuin door het donker over na de andere kant. Tegen de achterste muur 
  zit een pijp waar je in moet klimmen. Ter hoogte van het raam draai je een 
  beetje daar naar toe zodat je de richel kunt grijpen als je de pijp los laat. 
  Schuif een stukje naar rechts tot je door de opening kunt kruipen. Je krijgt 
  nu de opdracht om Nikoladze verderop neer te schieten. Houd wel even de 
  bewaker die hier nog rond loopt in de gaten, ga dus niet open en bloot in het 
  licht zitten. Schakel hem dus uit als hij een gevaar voor je vormt. Vergeet 
  ook niet de munitie op te rapen die hier in de vensterbank van de grote 
  opening ligt. Als je door de opening de tuin in kijkt zit rechts boven een 
  raam waardoor je Nikoladze ziet staan. Zoom in en schiet hem in het hoofd. Het 
  schot moet raak zijn anders is de missie niet geslaagd. Je mag ook niet te 
  lang wachten anders gaat Nikoladze er vandoor. Het kost je misschien wat 
  pogingen, uiteindelijk lukt het je Nikoladze in het hoofd te schieten en dus 
  uit te schakelen. Meteen komt er een bewaker uit de deur naast je tegenover de 
  grote opening. Schakel hem uit en leg zijn lichaam in het donker. Ga dan door 
  de deur tegenover de grote opening waar de soldaat net uit kwam. Volg de gang 
  tot je bij een trap komt en een grote ruimte er naast. Er lopen beneden een 
  aantal bewakers rond en het is net niet donker genoeg hier boven om je voor ze 
  te verstoppen. Wat je dus doet is zo snel mogelijk de trap af rennen en dan 
  rechtdoor voorbij de zaal met de bewakers. Ga in het hoekje zitten links van 
  de opening naar de grote zaal, daar is het wel donker genoeg. Schiet snel een 
  Diversion Camera op de muur tegenover de opening naar de zaal. Wacht tot de 
  eerste bewaker net voorbij de camera is zodat de tweede ook in de beurt staat. 
  Je hoeft dus geen geluidje te maken, alleen het goede moment afwachten om ze 
  te vergassen. Als je er maar één hebt kunnen vergassen schiet je de ander snel 
  neer. Een derde bewaker komt vanaf de trap waar jij net vandaan kwam naar 
  beneden rennen. Ook hem schakel je uit. Neem het zekere voor het onzekere door 
  een Sticky Shocker in z’n lichaam te schieten. Je hoeft de lichamen niet 
  netjes op te ruimen, ren gewoon door de eetzaal naar de dubbele deuren aan de 
  andere kant. Je hebt de game nu uitgespeeld. Sla je spel op, bekijk het 
  eindfilmpje en geniet van je overwinning.
  
  ===========================
  = 4 = A F S L U I T I N G =
  ===========================
   ___
  /_4_\____________
  \ A / SLOTWOORD /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  Toen de X-Box versie uit kwam was ik al helemaal onder de indruk van deze 
  game. Helaas was toen het feit dat er geen PlayStation 2 versie zou komen. Ha, 
  mooi wel dus! Ik heb de game dan ook zonder nadenken meteen aangeschaft toen 
  deze in de winkels verscheen. Ik ben niet teleurgesteld. Dit is sowieso al 
  helemaal mijn soort games, maar Splinter Cell zit toch wel in de absolute top.
   ___
  /_4_\__________
  \ B / CREDITS /
   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  [UBISOFT]
  Ze hebben een interessante, uitdagende en uitgebalanceerde game neer gezet die 
  alle elementen bevat die een game hoort te hebben.
  
  [GAMEFAQS]
  Voor het plaatsen van dit document.
  
  [NEOSEEKER]
  Voor het plaatsen van dit document.

  View in: